HOTĂRÂRE nr. 869 din 15 octombrie 2014
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 17 octombrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La litera A "Programe naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii", titlul "Structură", punctul I "Programele naţionale de boli transmisibile", subpunctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare
  Obiective:
  a) depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora;
  b) amenajarea spaţiului necesar instalării formaţiunii medicale ROL 2, precum şi asigurarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acesteia în scopul prevenirii şi creşterii capacităţii de intervenţie în combaterea infecţiilor cu virus hemoragic Ebola."
  2. La litera B "Programe naţionale de sănătate curative finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", Programul naţional de oncologie, la obiective, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) diagnosticul leucemiilor acute."
  3. La litera B "Programe naţionale de sănătate curative finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", Programul naţional de oncologie, la "Structură", după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
  "4. Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Ministrul sănătăţii,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Bucureşti, 15 octombrie 2014.
  Nr. 869.
  _________