ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 23 decembrie 1998
privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 30 decembrie 1998  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se desfiinţează Consiliul pentru Reforma, Ministerul Privatizării, Ministerul Comunicaţiilor, Comisia Naţionala de Informatica, Ministerul Turismului şi Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.


  Articolul 2

  (1) Atribuţiile Consiliului pentru Reforma din domeniul administraţiei publice şi din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii se preiau, corespunzător, de către Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale - structura în cadrul aparatului de lucru al Guvernului - şi de către Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
  (2) Coordonarea Comisiei Naţionale pentru Statistica, a Comisiei Naţionale de Prognoza şi a Oficiului Concurentei se realizează de către miniştri stabiliţi prin decizie a primului-ministru.


  Articolul 3

  (1) Atribuţiile Ministerului Privatizării din domeniul privatizării şi din domeniul promovării investiţiilor străine se preiau de către Agenţia Română de Dezvoltare - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Fondul Proprietăţii de Stat trece în subordinea Guvernului, în coordonarea primului-ministru.


  Articolul 4

  Atribuţiile Ministerului Comunicaţiilor şi ale Comisiei Naţionale de Informatica se preiau de către Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.


  Articolul 5

  Atribuţiile Ministerului Turismului se preiau de către Autoritatea Naţionala pentru Turism - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.


  Articolul 6

  Atribuţiile Ministerului Cercetării şi Tehnologiei se preiau de către Agenţia Naţionala pentru ┐ştiinţa, Tehnologie şi Inovare - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.


  Articolul 7

  Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul se restructureaza şi îşi continua activitatea în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.


  Articolul 8

  Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile structurilor prevăzute la art. 2-6, înfiinţate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 9

  (1) Personalul existent în cadrul organelor administraţiei publice centrale care se desfiinţează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă va fi preluat şi încadrat conform structurii organizatorice a structurilor nou-înfiinţate şi se considera transferat.
  (2) Personalul încadrat pe posturi potrivit alin. (1) va fi salarizat în condiţiile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică.


  Articolul 10

  (1) Persoanele numite în comisii, comitete şi grupuri guvernamentale, interministeriale sau de privatizare, din partea organelor administraţiei publice centrale prevăzute la art. 1, vor reprezenta, corespunzător, structurile nou-înfiinţate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Atribuţiile şi competentele prevăzute în actele normative în sarcina organelor administraţiei publice centrale prevăzute la art. 1 se preiau, corespunzător, de către structurile nou-înfiinţate.


  Articolul 11

  Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1999 finanţarea necesară funcţionarii structurilor nou-înfiinţate se asigura din fondurile prevăzute în bugetul organelor administraţiei publice centrale care se desfiinţează şi, în completare, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.


  Articolul 12

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga următoarele acte normative:
  - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 25 martie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 143/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998;
  - Hotărârea Guvernului nr. 203/1998 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Reforma, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 13 aprilie 1998;
  - Hotărârea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 5 februarie 1998;
  - Decretul nr. 105/1990 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale de Informatica, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 9 februarie 1990;
  - Hotărârea Guvernului nr. 729/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 18 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 58/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 14 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 129/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifica, în mod corespunzător, prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88//1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998.
  (3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  ------------