RECTIFICARE nr. 244 din 7 martie 2017referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 244/2017
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 30 martie 2017
    În cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii nr. 244/2017 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 16 martie 2017, se face următoarea rectificare:– la art. I pct. 5 [cu referire la cap. VI lit. b) poz. 19 din anexa la ordinul de bază], în loc de: „19. Muncitor calificat V“ se va citi: „19. Muncitor calificat IV“.
    -----