ACORD din 7 aprilie 2003
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 10 octombrie 2003  Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, denumite părţi,
  în conformitate cu Tratatul de înţelegere, cooperare şi buna vecinătate dintre România şi Republica Ungara, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996,
  referindu-se la principiile şi prevederile Acordului cu privire la măsurile de intarire a încrederii şi securităţii, suplimentare faţă de documentul O.S.C.E. de la Viena, 1994, şi la dezvoltarea relaţiilor militare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 6 septembrie 1996,
  confirmand angajamentul lor faţă de ţelurile şi principiile Documentului de fondare a Organizaţiei Naţiunilor Unite,
  depunând eforturi pentru a întări încrederea şi securitatea, precum şi domeniul dezvoltării bunelor relaţii de vecinătate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare,
  subliniind necesitatea îmbunătăţirii cooperării militare existente şi obligaţiilor reciproce pentru integrarea euroatlantica,
  au convenit următoarele:

  Articolul 1

  Scop
  (1) Părţile cooperează în domeniul militar.
  (2) Ministerele apărării din cele doua părţi sunt responsabile pentru aplicarea prezentului acord.


  Articolul 2

  Domenii de cooperare
  (1) Cooperarea militară include următoarele:
  1.1 armonizarea aspectelor de politica de securitate în plan militar privind păstrarea stabilitatii euroatlantice, precum şi a intaririi stabilitatii relaţiilor;
  1.2 schimburi de cunoştinţe asupra conceptului de securitate şi apărare, precum şi asupra doctrinei de angajare a forţei şi a principiilor de pregătire a personalului;
  1.3 schimb de experienta referitor la controlul armamentelor;
  1.4 activităţi având ca scop pregătirea cadrelor, în primul rând pregătirea ofiţerilor, precum şi instruirea operativă privind unităţile şi statele majore;
  1.5 schimb de experienta şi informaţii în următoarele domenii:
  a) legislaţie, reglementări interne şi internaţionale privind apărarea naţionala şi categoriile de forte ale armatei;
  b) managementul resurselor bugetare, planificarea şi executarea bugetului apărării;
  c) managementul resurselor umane şi financiare;
  d) organizarea comandamentelor la nivel operational şi teritorial şi funcţionarea statelor majore;
  e) structura organizatorică a unor unităţi multinationale şi instruirea acestora;
  f) armament, sisteme de armament şi echipamente militare, precum şi studii şi dezvoltări privind tehnologia militară şi interoperabilitatea echipamentelor militare;
  g) organizarea şi funcţionarea sistemelor de transmisiuni în cadrul categoriilor de forte ale armatei;
  h) infrastructurile militare;
  i) controlul şi managementul spaţiului aerian;
  j) activităţi medicale;
  k) relaţiile umane şi problemele sociale în cadrul categoriilor de forte ale armatei;
  l) organizarea şi sarcinile logisticii în cadrul categoriilor de forte ale armatei;
  m) istorie militară;
  n) geografie şi topografie militară;
  o) activităţi culturale şi sportive;
  p) prevenirea şi înlăturarea dezastrelor;
  q) planificarea apărării;
  1.6 utilizarea poligoanelor de pregătire şi tragere aparţinând celeilalte părţi, contra cost, pe baza unui acord separat între părţi;
  1.7. studierea şi analizarea reciprocă a posibilităţilor de a executa în comun activităţi de menţinere a păcii sau umanitare sub egida O.N.U., O.S.C.E. şi U.E.
  (2) Părţile îşi rezerva dreptul de a coopera şi în alte domenii care nu sunt enumerate în alin. (1) al acestui articol şi care cad în competenţa părţilor.


  Articolul 3

  Forme de cooperare
  Cooperarea se realizează, în special, prin următoarele forme:
  a) consultări şi reuniuni de lucru la toate nivelurile de comanda şi de conducere;
  b) vizite reciproce;
  c) studii, precum şi participarea la cursuri în instituţiile militare de învăţământ;
  d) congrese, inspecţii, conferinţe şi seminarii;
  e) schimb de reprezentanţi ai statelor majore, precum şi din unităţi ale categoriilor de forte armate, în scopul planificarii instrucţiei şi exerciţiilor militare;
  f) exercitii militare în comun;
  g) instruirea unităţilor în comun;
  h) vizite la bazele aeriene şi în unităţile trupelor de uscat;
  i) intalniri între delegaţii ale statelor majore, ale unităţilor militare şi ale diferitelor categorii ale forţelor armate, precum şi între delegaţii ale instituţiilor militare de învăţământ;
  j) schimb de ofiţeri între instituţiile militare de învăţământ, consultaţii, cursuri;
  k) schimb de documentaţie;
  l) menţinerea continua a relaţiilor dintre structurile militare care au responsabilităţi în domeniul managementului crizelor.


  Articolul 4

  Vizite
  Părţile organizează la intervale regulate vizite reciproce ale reprezentanţilor lor, atât la nivelul ministrilor apărării, statelor majore generale, comandamentelor şi statelor majore ale categoriilor de forte, armelor şi specialitatilor, cat şi la nivelul altor comandamente şi direcţii similare, în scopul intaririi înţelegerii şi încrederii.


  Articolul 5

  Comisia militară mixtă
  (1) Se instituie o comisie militară mixtă româno-ungara care este responsabilă cu organizarea şi coordonarea cooperării bilaterale în domeniul militar.
  (2) Copresedintii Comisiei militare mixte româno-ungare sunt persoane desemnate de miniştrii apărării ai părţilor, iar membrii acesteia sunt reprezentanţi ai ministerelor apărării ale părţilor, atasatii apărării ai părţilor, precum şi ofiţeri, reprezentanţi ai diferitelor categorii de forte armate, arme şi servicii, în funcţie de subiectele abordate.
  (3) Comisia militară mixtă româno-ungara se întruneşte o dată pe an, alternativ, în România sau în Republica Ungara.
  (4) Orice subiect de natura sa promoveze cooperarea bilaterala poate fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei militare mixte româno-ungare, după ce a primit în avans aprobarea celor doi copresedinti.
  (5) Comisia militară mixtă româno-ungara face bilanţul cooperării realizate pe parcursul anului precedent şi stabileşte Planul de cooperare bilaterala pentru anul următor.
  (6) Planul de cooperare bilaterala include activităţile stabilite de comun acord, tematica acestora, modalităţile şi datele, locurile de desfăşurare, precum şi instituţiile responsabile de executarea lor. Planul de cooperare bilaterala este semnat de copresedintii Comisiei militare mixte româno-ungare care au autorizaţie corespunzătoare.
  (7) Copresedintii Comisiei militare mixte româno-ungare poarta corespondenta prin intermediul atasatilor apărării.


  Articolul 6

  Prevederi generale privind exerciţiile comune
  (1) Părţile, în conformitate cu legislaţia lor interna, organizează şi conduc exercitii şi antrenamente comune, cu participarea unuia sau mai multor servicii ori unităţi militare aparţinând diferitelor arme. Planurile anuale de antrenament operational ale ministerelor apărării ale părţilor includ exerciţiile menţionate. Prevederile specifice cu privire la exerciţiile în comun vor fi definite sub forma unor înţelegeri separate, încheiate la nivelul ministerelor apărării.
  (2) Pe timpul exerciţiilor utilizarea spaţiului aerian al statului părţii care primeşte se face în conformitate cu prevederile legale ale acestuia. Tranzitarile aeriene se efectuează conform acordurilor şi regulamentelor internaţionale cu privire la traficul aerian la care părţile au aderat.
  (3) Pe timpul desfăşurării exerciţiilor militare partea care primeşte asigura gazduirea şi hrana personalului militar şi civil al părţii care trimite, în aceleaşi condiţii ca şi pentru categoriile de personal similare ale părţii care primeşte.
  (4) Dacă transporturile sunt efectuate pe cale aeriană sau maritima, o lista precisa a categoriilor de personal şi a materialelor transportate trebuie completată, luându-se în considerare reglementările Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995 (denumit în continuare PfP SOFA), în conformitate cu prevederile legale interne în vigoare ale statelor părţilor.
  (5) Prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungaria privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Baile Felix la 20 decembrie 1997, se aplică transporturilor feroviare şi rutiere ale efectivelor şi materialelor militare.


  Articolul 7

  Obligaţiile părţilor cu privire la exerciţiile comune
  (1) Pe timpul pregătirii şi desfăşurării exerciţiului militar partea care primeşte asigura, cu titlu gratuit, următoarele:
  a) pregătire militară: poligoane, centru de pregătire inzestrat cu echipament corespunzător, mobila, sistem de telecomunicaţii intern, precum şi echipament de multiplicare, corespunzătoare necesităţilor exerciţiului;
  b) gazduirea în instituţii militare a personalului militar şi civil al părţii care trimite;
  c) mijloacele de transport pentru deplasarea personalului militar şi civil al părţii care trimite;
  d) echipamentul şi serviciile aeronautice de pe aeroporturile militare;
  e) operaţiunile de salvare aeriană şi maritima;
  f) reprezentarea cartografica a zonei în care se desfăşoară exerciţiul militar.
  (2) Pe timpul pregătirii şi desfăşurării exerciţiului militar partea care trimite suporta următoarele cheltuieli privind:
  a) deplasarea personalului participant la exerciţiu şi a echipamentelor tehnico-materiale către/de la locul de desfăşurare a acestuia, incluzând costul taxelor de trecere pe autostrazile, podurile şi prin tunelurile folosite de unităţile sale pe teritoriul statului părţii care primeşte;
  b) în cazul în care oferta de cazare în cadrul cazarmilor nu este acceptată, gazduirea personalului militar şi civil participant la exerciţiu, în afară cazarmilor, este suportată de partea care trimite;
  c) mijloacele de baza de subzistenta şi hranirea personalului militar şi civil al părţii care trimite participanţi la exerciţiul militar;
  d) utilizarea mijloacelor civile de telefonie, de telecopiere şi informatice în afară necesităţilor exerciţiului militar;
  e) repararea şi întreţinerea vehiculelor proprii militare, a echipamentului şi a armamentului;
  f) manifestările în domeniul relaţiilor publice pe care le organizează;
  g) pentru nevoi proprii, partea care trimite poate să angajeze interpreţi;
  h) carburanţii şi lubrifianţii.
  (3) Facturile pentru carburanţii şi lubrifianţii asiguraţi forţelor armate ale statului părţii care trimite de către partea care primeşte sunt emise conform aceloraşi tarife practicate de către partea care primeşte în cadrul categoriilor de forte ale armatei sale.
  (4) În interesul desfăşurării exerciţiilor, părţile fac întotdeauna înţelegeri de aplicare, specificand serviciile necesare pentru desfăşurarea exerciţiului şi rambursarea acestor servicii.


  Articolul 8

  Schimbul de personal pe timpul exerciţiilor comune
  În timpul exerciţiilor comune este permis schimbul de personal militar sau civil între categoriile de forte armate ale părţilor. Aceşti membri respecta reglementările legale, precum şi regulile şi regulamentele în vigoare în statul părţii care primeşte.


  Articolul 9

  Transportul şi manuirea bunurilor periculoase pe timpul exerciţiilor comune
  Pe timpul exerciţiilor comune bunurile periculoase (de exemplu, munitia) vor fi transportate conform prevederilor legislaţiei internaţionale şi vor fi depozitate, pazite şi protejate în conformitate cu legile şi cu reglementările statului părţii care primeşte.


  Articolul 10

  Utilizarea serviciilor de telecomunicaţii pe timpul exerciţiilor comune
  (1) Utilizarea serviciilor de telecomunicaţii publice în statul părţii care primeşte se face în conformitate cu prevederile legale interne ale statului părţii care primeşte, precum şi cu reglementările comerciale ale companiei care asigura aceste servicii. Aceste reglementări trebuie luate în considerare în cazul definirii modului şi condiţiilor de calcul al rambursarii cheltuielilor, precum şi al stabilirii şi plăţii facturilor.
  (2) Categoriile de forte armate ale părţii care trimite pot, dacă este necesar pentru îndeplinirea misiunii, sa instaleze şi sa pună în funcţiune temporar echipamente de telecomunicaţii şi de radiotelecomunicatii terestre şi prin satelit, cu acordul autorităţilor competente ale statului părţii care primeşte.
  (3) Echipamentele de comunicaţii ale categoriilor de forte armate ale statului părţii care trimite trebuie să fie conectate la reţelele de telecomunicaţii ale părţii care primeşte şi trebuie să respecte cerinţele autorităţilor competente.
  (4) În statul părţii care primeşte categoriile de forte armate ale statului părţii care trimite pot folosi doar acele frecvente care le-au fost atribuite de autorităţile competente ale părţii care primeşte. Imediat ce perioada de şedere temporară a fost încheiată, acestea nu mai au dreptul să le utilizeze.
  (5) Forţele armate ale statului părţii care trimite iau toate măsurile pentru a nu perturba funcţionarea reţelelor de telecomunicaţii ale părţii care primeşte, cărora le comunică în prealabil caracteristicile de utilizare a echipamentelor pe timpul exerciţiului. În cazul unei perturbatii cauzate, în afară teritoriului statului părţii care primeşte, de către staţiile radio ale categoriilor de forte ale armatei ale statului părţii care trimite, autorităţile competente ale statului părţii care trimite procedează conform dispoziţiilor regulamentului internaţional de radiocomunicatii în vigoare. Autorităţile competente ale părţii care primeşte iau măsuri care să împiedice perturbatiile de funcţionare a echipamentelor de telecomunicaţii ale părţii care trimite, cauzate de echipamente radio sau de alte instalaţii electronice ale părţii care primeşte. În cazul perturbatiilor electromagnetice se aplică reglementările părţii care primeşte, referitoare la compatibilitatea electromagnetica a echipamentelor. Dacă pentru a elimina aceste perturbatii trebuie oprit echipamentul care este cauza, partea care trimite procedează în acest sens cat mai curând posibil.


  Articolul 11

  Protecţia mediului pe timpul exerciţiilor comune
  (1) Părţile recunosc importanţa protecţiei mediului pe timpul exerciţiilor realizate în comun şi iau măsurile necesare pentru a proteja mediul. Categoriile de forte armate ale părţii care trimite sunt obligate să se supună prevederilor de protecţie a mediului ale statului părţii care primeşte.
  (2) Dacă are loc o astfel de deteriorare, după evaluare, partea care a cauzat deteriorarea mediului este obligată sa suporte costurile totale ale repararii în conformitate cu prevederile internaţionale şi cu prevederile interne ale statului care primeşte. Costul total al repararii este stabilit, după o discuţie preliminară cu reprezentanţii statului care trimite, de către autorităţile statului care primeşte.
  (3) Armamentul, vehiculele senilate, tehnica de lupta grea şi materialele periculoase vor fi transportate, de preferinta, cu mijloace de transport feroviare sau navale în conformitate cu art. 9 din prezentul acord.
  (4) Pe timpul exerciţiilor comune categoriile de forte armate ale statelor părţilor sunt obligate sa folosească pe timpul activităţilor lor terestre, aeriene şi navale carburanţi, lubrifianţi şi aditivi cat mai puţin poluanti. În cazul oricărui pericol de poluare atmosferica, vor fi luate toate măsurile necesare pentru a se limita poluarea produsă de emisia de gaze de esapament.
  (5) Pe timpul exerciţiilor comune categoriile de forte armate ale statelor părţilor sunt obligate sa limiteze pe cat posibil, la minimum, poluarea sonora şi sa ia în considerare interesul populaţiei afectate.
  (6) Deşeurile şi gunoaiele vor fi reciclate şi eliminate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ale statului părţii care primeşte. Munitia, precum şi alte mijloace de lupta vor fi transportate de pe teritoriul statului părţii care primeşte sau vor face obiectul unei autorizaţii date de autorităţile competente ale statului părţii care primeşte pentru a fi distruse, folosindu-se metode şi proceduri stabilite de autorităţi.
  (7) Alin. (3), (4) şi (5) pot face obiectul unor înţelegeri speciale.


  Articolul 12

  Aprobarea miscarii trupelor şi materialelor militare
  (1) În cadrul prezentului acord, structurile competente ale părţilor vor permite transportul trupelor şi materialelor militare ale celeilalte părţi peste granita către zonele unde activitatea, sub mandat O.N.U. sau O.S.C.E., urmează să fie îndeplinită, precum şi în scopul participării la exercitii în care se regăsesc ţelurile Parteneriatului pentru Pace.
  (2) Transportul menţionat la alin. (1) nu înseamnă acordarea automată a permisiunii de trecere a frontierei. Trecerea frontierei se face având un permis acordat în baza prevederilor legale ale statului părţii relevante.


  Articolul 13

  Statutul legal al personalului militar şi civil
  Prevederile PfP SOFA vor fi aplicate statutului legal ce reiese din aplicarea şi implementarea prezentului acord.


  Articolul 14

  Aspecte financiare
  (1) Finanţarea cooperării se face pe bază de reciprocitate.
  (2) Partea care primeşte va suporta cheltuielile de hrana, cazare, asistenţa medicală şi stomatologica de urgenta, precum şi de transport intern pe teritoriul statului propriu. Asistenţa medicală şi stomatologica de urgenta trebuie să fie stabilită în conformitate cu paragraful 5 al art. IX din PfP SOFA.
  (3) Partea care trimite plăteşte salariile şi suporta cheltuielile de transport internaţional, precum şi alte cheltuieli care nu au fost menţionate mai sus.
  (4) Pentru activităţi specifice pot fi stabilite alte modalităţi de suportare a cheltuielilor, pe baza înţelegerilor de aplicare.


  Articolul 15

  Protecţia informaţiilor
  Protecţia informaţiilor se va face în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete de stat, semnat la Debretin la 17 februarie 1997.


  Articolul 16

  Obligaţiile părţilor ce rezultă din alte acorduri internaţionale
  (1) Prevederile PfP SOFA se aplică tuturor aspectelor care nu sunt reglementate de prevederile prezentului acord.
  (2) Prezentul acord nu afectează obligaţiile părţilor care rezultă din alte acorduri internaţionale, iar scopul sau nu contravine intereselor, securităţii şi integrităţii teritoriale ale altor state.


  Articolul 17

  Soluţionarea divergentelor
  Orice divergenţe ce reies din interpretarea şi aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate pe canale diplomatice şi nu vor fi supuse nici unei terţe părţi.


  Articolul 18

  Prevederi finale
  (1) Prezentul acord va intra în vigoare în a 30-a zi de la data primirii ultimei notificări prin care părţile se înştiinţează reciproc prin canale diplomatice despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.
  (2) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată, dacă nici una dintre părţi nu va înştiinţa în scris cealaltă parte despre intenţia sa de a-l denunta. Denunţarea va avea efect la 6 luni după primirea unei astfel de notificări. În cazul denunţării, prevederile relevante ale prezentului acord vor rămâne în vigoare până la data la care toate activităţile în curs vor fi terminate sau toate problemele ce reies din activităţile îndeplinite conform prezentului acord vor fi rezolvate.
  (3) Prezentul acord poate fi amendat oricând prin acordul scris al părţilor. Amendamentele vor intra în vigoare conform alin. (1).
  (4) La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul-cadru de colaborare şi cooperare dintre Armata României şi Armata Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 29 noiembrie 1990, îşi va inceta valabilitatea.
  Semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, ungara şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleza va prevala.
  PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI,
  Ioan Mircea Pascu,
  ministrul apărării naţionale
  PENTRU GUVERNUL REPUBLICII UNGARE,
  Juhasz Ferenc,
  ministrul apărării
  -----------