ORDIN nr. 2.876 din 2 septembrie 2019pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 5 septembrie 2019
  Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, interimar, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituțiile publice“:1.1. La clasa 7 „Conturi de venituri și finanțări“ grupa 75 „Venituri nefiscale“:
  a) Se abrogă următoarele conturi contabile sintetice de gradul II și III: 75000 „Venituri din proprietate“ și 7500000 „Venituri din proprietate“.
  b) Se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul II și III:– 75001 „Venituri din proprietate - dividende“;– 7500100 „Venituri din proprietate - dividende“;– 75002 „Alte venituri din proprietate“;– 7500200 „Alte venituri din proprietate“.
  1.2. La clasa 8 „Conturi speciale“ grupa 80 „Conturi în afara bilanțului“:
  a) Se abrogă următoarele conturi contabile în afara bilanțului: 8030000 „Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință, precum și concesiuni“, 8064000 „Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - SAPARD“, 8065000 „Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - PHARE“, 8068000 „Angajamente legale - SAPARD“ și 8069000 „Angajamente de plată“.
  b) Se introduc următoarele conturi contabile în afara bilanțului:– 8030001 „Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință“;– 8030002 „Active fixe primite în concesiune“.
  2. La capitolul VII „Instrucțiunile de utilizare a conturilor“ la grupa 80 „Conturi în afara bilanțului“ se abrogă funcțiunea contului contabil în afara bilanțului 8030000 „Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință, precum și concesiuni“ și se instructează următoarele conturi contabile în afara bilanțului: 8030001 „Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință“ și 8030002 „Active fixe primite în concesiune“, cu următoarea funcțiune:
  Contul 8030001 «Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință»
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența activelor fixe și a obiectelor de inventar primite în folosință, pe baza documentelor întocmite în acest scop. În debitul contului se înregistrează valoarea activelor fixe și a obiectelor de inventar primite în folosință, iar în credit, valoarea activelor fixe și a obiectelor de inventar primite în folosință, restituite titularilor.
  Soldul contului reprezintă valoarea activelor fixe și a obiectelor de inventar primite în folosință la un moment dat.
  Contul 8030002 «Active fixe primite în concesiune»
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența activelor fixe primite în concesiune, pe baza documentelor întocmite în acest scop. În debitul contului se înregistrează valoarea activelor fixe primite în concesiune, iar în credit, valoarea activelor fixe primite în concesiune, restituite titularilor.
  Soldul contului reprezintă valoarea activelor fixe primite în concesiune la un moment dat.
  3. În întreg cuprinsul normelor metodologice se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor art. I pct. 1.


  Articolul II

  La anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“, astfel cum a fost introdusă prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 și 831 bis din 24 decembrie 2013:
  a) Contul contabil sintetic de gradul III 7500100 „Venituri din proprietate – dividende“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare și clasificație venituri.
  b) Contul contabil sintetic de gradul III 7500200 „Alte venituri din proprietate“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare și clasificație venituri.
  c) Contul contabil în afara bilanțului 8030001 „Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.
  d) Contul contabil în afara bilanțului 8030002 „Active fixe primite în concesiune“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.


  Articolul III

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, interimar, ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 2 septembrie 2019.
  Nr. 2.876.
  ----