HOTĂRÂRE nr. 1.407 din 4 noiembrie 2008
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 17 noiembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (2) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La anexa nr. 1 "Instalaţii şi echipamente exceptate de la prevederile prezentei legi", după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
  "4. Instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat şi aparatele consumatoare de combustibil din administrarea Ministerului Apărării".
  2. La anexa nr. 3 "Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componente ale acestora", punctele 2, 3, 7 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari şi recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
  3. Pompe
  ........................................................................................
  7. Sisteme tehnologice
  ........................................................................................
  9. Accesorii de securitate pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute la punctele 1, 2, 4 şi 8".
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul apărării,
  Teodor Viorel Meleşcanu
  Preşedintele Comisiei Naţionale pentru
  Controlul Activităţilor Nucleare,
  Borbala Vajda
  Bucureşti, 4 noiembrie 2008.
  Nr. 1.407.
  ----