HOTĂRÂRE nr. 587 din 30 iulie 2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 12 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 29, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia."
  2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al secretarului de stat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ştefan Stoica
  Secretarul de stat pentru culte,
  Victor Opaschi,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi
  persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 30 iulie 2013.
  Nr. 587.


  Anexa
  (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 44/2013)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Secretariatului de Stat pentru Culte
  Numărul maxim de posturi: 29, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia
                ┌──────────────────┐ ┌────────────────┐
                │ SECRETAR DE STAT ├─────┤CABINET DEMNITAR│
                └────────┬─────────┘ └────────────────┘
            ┌────────────┴──────────────────┐
      ┌─────┴────┐ ┌─────────┴──────────┐
      │ DIRECŢIA │ │ SERVICIUL ECONOMIC │
      │ RELAŢII │ │ RESURSE UMANE ŞI │
      │ CULTE │ │ ADMINISTRATIV │
      └──────────┘ └────────────────────┘

  -------