ORDIN nr. 1.440 din 12 martie 2003
pentru aprobarea Ghidului naţional de implementare a Registrului poluantilor emisi de activităţile care intra sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, şi modul de raportare a acestora
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 20 martie 2003  În temeiul prevederilor art. 3 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 91/2002, ale art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, şi ale art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.144/2002 privind înfiinţarea Registrului poluantilor emisi de activităţile care intra sub incidenţa art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii şi modul de raportare a acestora,
  ministrul apelor şi protecţiei mediului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Ghidul naţional de implementare a Registrului poluantilor emisi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Anexa conţinând ghidul naţional se pune la dispoziţie celor interesaţi pe pagina de web a Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, la adresa: www.mappm.ro, de către Serviciul IT.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
  Petru Lificiu
  Bucureşti, 12 martie 2003.
  Nr. 1.440.
  -------