HOTĂRÂRE nr. 1.003 din 11 decembrie 2013
privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Pârscov, judeţul Buzău
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 17 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă desfiinţarea Centrului de Sănătate Pârscov, judeţul Buzău, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în satul Pârscov, comuna Pârscov, judeţul Buzău, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pârscov nr. 26 din 18 noiembrie 2013, pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Consiliul Local Pârscov, judeţul Buzău.


  Articolul 2

  Componentele bazei materiale ale Centrului de Sănătate Pârscov achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern şi celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în administrarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1, se dau în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău şi se vor prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău, în numele statului, şi de Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) poziţia 95 "Centrul de Sănătate Pârscov" de la rubrica "judeţul Buzău" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) poziţia 22 "Centrul de Sănătate Pârscov" de la rubrica "Judeţul Buzău" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 11 decembrie 2013.
  Nr. 1.003.
  --------