ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 27 decembrie 2001
pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  (1) Se ratifica Protocolul referitor la definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.
  (2) Prezentul protocol înlocuieşte Protocolul nr. 4 privind definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 şi 13 bis din 31 decembrie 1997, şi aprobată prin Legea nr. 51/1997, cu toate amendamentele ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Colteanu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  -------------