ORDIN nr. 577 din 9 august 2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecție la frontieră, a punctelor de control, a punctelor de intrare și a punctelor de ieșire în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și programul de lucru al acestora
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 30 din 9 iulie 2004
  • MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR Nr. 337 din 12 august 2004
  • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR Nr. 366 din 21 septembrie 2004
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI Nr. 1.511 din 26 august 2004
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 577 din 9 august 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 6 octombrie 2004
    ORDIN nr. 30 din 9 iulie 2004