ORDIN nr. 2.680 din 10 decembrie 2021privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 15 decembrie 2021
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. AR 577/2021,
  având în vedere prevederile:– art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1)-(3), art. 6 și 7 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 36 „Oncologie medicală“ se modifică și va avea următorul cuprins:36. Oncologie medicală
  Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– cântar pentru adulți;– termometru;– negatoscop;– echipament IT.
  2. Punctul 49 „Sală de fizioterapie (activitate conexă actului medical)“ se abrogă.


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila

  București, 10 decembrie 2021.
  Nr. 2.680.
  ----