NORME METODOLOGICE din 13 august 2003
privind realizarea activităţii de screening în cancerul de prostata
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 august 2003  Populaţia ţinta: Vor fi introdusi în programul de screening persoane de sex masculin cu varste cuprinse între 50 şi 70 de ani. Conform recomandărilor American Cancer Society este util screening-ul pacientilor cu speranta de viaţa de peste 10 ani. Având în vedere speranta medie de viaţa în România pentru persoanele de sex masculin, consideram ca vârsta maxima de 65 de ani este corecta în condiţiile actuale.
  Se vor urmări în special asiguraţii care prezintă în antecedentele heredocolaterale:
  - cel puţin o ruda de gradul I diagnosticata cu cancer al prostatei înainte de 55 de ani;
  - mai mult de 3 membri de familie cu cancer al prostatei.
  Etapa I: Direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi comisiile teritoriale de urologie şi oncologie vor selecta 5-10 medici de familie (în funcţie de numărul de determinări antigenice acoperite financiar) care vor fi instruiti în vederea aplicării Programului naţional de screening pentru cancerul de prostata.
  Etapa a II-a: Medicul de familie va informa pacientii asupra eficacitatii şi beneficiilor, dar şi asupra posibilelor erori sau aspecte neplacute legate de introducerea în programul de screening:
  ● impactul psihologic asupra pacientului;
  ● complicatiile legate de metodele de screening, dar mai ales de punctia biopsie;
  ● posibilitatea de a detecta un cancer de prostata fără semnificaţie clinica, care să conducă la aplicarea unui tratament supraoptimal.
  După o informare corecta şi completa medicul de familie va obţine acordul scris al pacientului pentru introducerea în programul de screening.
  Medicul de familie, în cadrul examenului clinic anual al pacientilor înscrişi pe lista sa, completează împreună cu pacientul chestionarul standard pentru determinarea Scorului Internaţional al Simptomelor Prostatice (I-PSS) şi, indiferent de valoarea acestuia, îndrumă pacientii de sex masculin cu varste cuprinse între 50 şi 65 de ani către medicul specialist urolog pentru examinarea prostatei prin tuseu rectal. Acesta, la rândul sau, solicita laboratorului acreditat dozarea antigenului prostatic specific (PSA).
  Etapa a III-a: Medicul specialist urolog, având la dispoziţie datele furnizate de tuseul rectal şi valoarea determinata a PSA seric, decide atitudinea de urmat, conform algoritmului prezentat mai jos.
  ● PSA seric total mai mic de 4 ng/ml sau 3 ng/ml acolo unde factorii etiologici justifica - repetare tuseu rectal şi dozare PSA seric total la 12 luni;
  ● PSA seric total mai mare de 10 ng/ml - se efectuează punctie biopsie prostatica:
  - punctie pozitiva: se trece la etapa următoare
  - punctie negativa: se repeta punctia la o luna;
  ● PSA seric total cu valori cuprinse între 4-10 ng/ml (sau 3-10 ng/ml acolo unde factorii etiologici justifica) se determina procentul PSA liber:
  - suspiciune de cancer - se efectuează punctie biopsie prostatica:
  - punctie pozitiva: se trece la etapa următoare
  - punctie negativa: se repeta dozarea PSA seric total şi liber la 6 luni.
  - suspiciune de patologie benigna: se repeta dozarea PSA seric total şi liber la 6 luni
  Etapa a IV-a: Medicul specialist urolog comunică medicului de familie prin scrisoare medicală următoarele date:
  - rezultatul tuseului rectal;
  - valoarea PSA seric;
  - rezultatul examenului anatomo-patologic (dacă s-a practicat punctia biopsie);
  - programul de monitorizare a pacientului.
  Etapa a V-a: Medicul specialist urolog transmite cabinetului oncologic judeţean o fişa care cuprinde datele personale ale pacientului şi rezultatele explorarilor efectuate în vederea întocmirii unei catagrafii naţionale.
  Cazurile de cancer al prostatei, confirmate anatomopatologic, vor fi raportate cabinetului oncologic judeţean prin Fişa ONC 1.
  Etapa a VI-a: Rezultatele transmise cabinetului oncologic judeţean vor fi raportate, prin intermediul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, către Ministerul Sănătăţii (Centrul de Statistica Sanitară şi Documentare Medicală).
  Punctia biopsie prostatica va fi efectuată transrectal sub ghidaj ecografic. Vor fi practicate cu pacientul în ambulatoriu şi se va folosi analgo-sedarea sau nici o formă de anestezie.
  Etapa a VII-a: Coordonarea activităţii, în concordanta cu normele prevăzute, va fi realizată de către institutele oncologice în colaborare cu comisiile teritoriale de specialişti pentru cancer din centrele universitare traditionale, sub îndrumarea direcţiei coordonatoare din cadrul Ministerului Sănătăţii, în colaborare cu comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii.
  ────────────