HOTĂRÎRE nr. 116 din 5 martie 1992
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 22 aprilie 1992  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Departamentul de Previziune şi Orientare Economică din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor funcţionează în structura organizatorică prevăzută în anexa.


  Articolul 2

  Activitatea Inspecţiei generale pentru controlul preţurilor şi tarifelor din cadrul Departamentului pentru Preţuri şi Protecţia Concurentei trece în cadrul Direcţiei generale a controlului financiar din Departamentul Controlului Financiar de Stat şi al Contabilităţii. Noua direcţie va funcţiona sub denumirea de "Direcţia generală a controlului financiar de stat".


  Articolul 3

  Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor se modifica în mod corespunzător.


  Articolul 4

  Ministerul Economiei şi Finanţelor va asigura punerea în executare a prezentei hotărîri.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  George Danielescu
  Ministrul bugetului, veniturilor statului
  şi controlului financiar,
  Florian Bercea


  Anexa
                        ┌────────────────────────────────────────────┐
                        │ DEPARTAMENTUL DE PREVIZIUNE ŞI │
                        │ ORIENTARE ECONOMICĂ │
                        ├──────────────────────────────────────┬────-│
                        │ SECRETAR DE STAT │ 2 │
                        └──────────────────────┬───────────────┴─────┘
                      ┌────────────────────────┴────────────────────┐
            ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐
            │SUBSECRETAR DE STAT│ │SUBSECRETAR DE STAT│
            └─────────┬─────────┘ └─────────┬─────────┘
        ┌─────────────┼────────────┐ ┌──────────────┼───────────────┐
  ┌─────┴──────┐┌─────┴─────┐┌─────┴──────┐ ┌──────┴───────┐┌─────┴───────┐┌──────┴──────┐
  │ ││ Direcţia ││ │ │ Direcţia ││ ││ │
  │ Direcţia ││previziunii││ │ │restructurării││ Direcţia ││ Direcţia de │
  │ scenarii şi││ansamblului││ Direcţia │ │ ramurilor ││ comerţ ││ sinteză a │
  │strategii de││problemelor││ echilibru │ │ economiei ││ exterior; ││ echilibrelor│
  │ dezvoltare ││ sociale; ││macroeconmic│ │ naţionale şi ││ balanţa de ││financiare şi│
  │ metodologii││ forţa de ││ │ │investiţiilor ││plăţi externe││ monetare │
  │ ││ muncă ││ │ │ publice ││ ││ │
  └────────────┘└───────────┘└────────────┘ └──────────────┘└─────────────┘└─────────────┘

  ------------------------