ORDIN nr. 988 din 2 septembrie 2016
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 3.393 din 2 septembrie 2016 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2016 privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea" Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila",
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 şi 245 bis din 9 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 24 litera a), punctul 2 se abrogă.
  2. La articolul 24 litera b), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;"


  Articolul II

  Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare care derulează acţiunile prioritare pentru monitorizarea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Bucureşti, 2 septembrie 2016.
  Nr. 988.
  ----