ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 169 din 27 noiembrie 2002
pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 10 decembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  După alineatul 2 al articolului 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce alineatul 2^1 cu următorul cuprins:
  "2^1. De la prevederile alin. 2 lit. b) fac excepţie coloneii din Serviciul de Informaţii Externe pentru care vechimea în grad este de cel puţin 2 ani."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Directorul Serviciului
  de Informaţii Externe,
  Gheorghe Fulga
  Bucureşti, 27 noiembrie 2002.
  Nr. 169.
  -----------