ORDIN nr. 1.436 din 18 septembrie 2006
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, emise de ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 octombrie 2006  În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) şi ale art. 18 lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
  având în vedere prevederile art. 11 lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, emise de ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 septembrie 2006.
  Nr. 1.436.


  Anexă

  METODOLOGIE 18/09/2006