ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2008 (*actualizat*)
privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz
(actualizată până la data de 13 noiembrie 2008*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 noiembrie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 259 din 4 noiembrie 2008.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În vederea dezvoltării la nivel naţional a accesului la servicii de bandă largă şi a dezvoltării infrastructurii de comunicaţii în scopul reducerii decalajului digital dintre zona urbană şi cea rurală - obiectiv major al Programului de planificare strategică al Guvernului României pentru perioada 2007-2010,
  în vederea optimizării utilizării spectrului de frecvenţe radio cuprins între 3400-3800 MHz şi a introducerii sistemelor BWA (Broadband Wireless Access - acces pe suport radio de bandă largă),
  în vederea asigurării condiţiilor optime pentru buna organizare a desfăşurării activităţii Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., în vederea dezvoltării reţelei de comunicaţii electronice pe care aceasta o operează, a creşterii diversităţii serviciilor oferite, implicit a creşterii portofoliului de oportunităţi pentru privatizarea acestei societăţi,
  ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte introducerea de noi tehnologii, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A. va elibera, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare - S.A. va notifica Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, care va modifica dreptul acesteia de utilizare a spectrului radio în banda de frecvenţe radio 3600-4200 MHz, în sensul restrângerii la benzile de frecvenţe radio 3657-3700 MHz şi 3757-4200 MHz.


  Articolul 2

  (1) Dreptul de a utiliza benzile de frecvenţe radio eliberate potrivit art. 1 alin. (1) se va acorda prin licenţe de utilizare a frecvenţelor radio, în baza unei proceduri de selecţie comparativă organizate de către ANRCTI.
  (2) Cuantumul taxei de licenţă va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2), se va reglementa modul de desfăşurare a procedurii de selecţie comparativă, prin decizie a preşedintelui ANRCTI.


  Articolul 3

  (1) Valoarea costurilor de eliberare a benzilor de frecvenţe radio se stabileşte în baza unui deviz întocmit de Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii I.N.S.C.C. Bucureşti.
  (2) Suma încasată cu titlu de taxă de licenţă se constituie venit la bugetul de stat, iar valoarea despăgubirii acordate Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
  -----------
  Art. 3 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 259 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 4

  (1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ANRCTI va permite Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. să furnizeze reţele publice de comunicaţii şi servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de bandă largă (BWA), indiferent de tehnologie, în benzile de frecvenţe radio 3657-3685 MHz şi 3757-3785 MHz, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) ANRCTI va impune Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. obligaţii privind furnizarea de reţele publice de comunicaţii şi servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de bandă largă, cel puţin la nivelul cerinţelor minimale ce se vor solicita la acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la art. 2.


  Articolul 5

  Strategia şi planul de acţiune în vederea implementării sistemelor BWA la nivel naţional3 în benzile de frecvenţe 3410-3600 MHz şi 3600-3800 MHz se vor adopta prin decizie a preşedintelui ANRCTI.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informaţiei,
  Karoly Borbely
  Preşedintele Autorităţii
  Naţionale pentru Reglementare
  în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,
  Dan Cristian Georgescu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 27 februarie 2008.
  Nr. 18.
  --------