HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 25 septembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*)
privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti*)
(actualizată până la data de 7 mai 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 mai 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 426 din 28 aprilie 2010.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 683/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 iulie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, a fost rectificată în Monitoarele Oficiale ale României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2007 şi nr. 612 din 9 septembrie 2009 şi a mai fost modificată şi completată prin:
  - Hotărârea Guvernului nr. 697/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 16 iulie 2003;
  - Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2003 pentru modificarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003;
  - Hotărârea Guvernului nr. 120/2004 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004;
  - Hotărârea Guvernului nr. 171/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 6 martie 2006;
  - Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006;
  - Hotărârea Guvernului nr. 494/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 iunie 2007.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul uniformelor pentru efectivele de poliţişti din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi din instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia. Uniforma şi echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condiţiile prezentei hotărâri.


  Articolul 2

  (1) Însemnele pentru gradele profesionale şi culorile pentru articolele din compunerea uniformelor pentru efectivele menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor şi accesoriile pentru acestea se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  (1) Valoarea financiară a normelor de echipare se stabileşte anual, în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele cuprinse în norme, şi se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor.
  (2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se cuvin personalului din structurile prevăzute la art. 1, acestuia îi sunt aplicabile cotele-părţi anuale din drepturile de echipament pentru cadrele militare din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  (3) Efectivele structurilor prevăzute la art. 1, care, prin natura activităţii, sunt obligate să poarte în majoritatea timpului ţinuta civilă, pot primi drepturile de echipament sub forma bănească, integral sau numai o parte din acestea, şi diferenţa în articole de echipament pentru completarea uniformei.
  (4) Restanţele de echipament se pot acorda şi sub forma bănească dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanţelor se calculează în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele pentru anul în care se acordă.
  (5) La încetarea raporturilor de serviciu efectivele structurilor prevăzute la art. 1, precum şi urmaşii personalului decedat în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna în care au încetat raporturile de serviciu sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data încetării raporturilor de serviciu sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferenţa nu se restituie. La solicitarea urmaşilor decedatului se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.


  Articolul 4

  Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. Valoarea articolelor introduse în normă nu va depăşi valoarea articolelor scoase din normă.


  Articolul 5

  (1) Structurile prevăzute la art. 1 pot constitui un stoc de siguranţă la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăşi 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme.
  (2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziţionat cu un an înainte, în proporţie de până la 50% din necesar.


  Articolul 6

  Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor, precum şi regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.


  Articolul 7

  Articolele din compunerea uniformei efectivelor structurilor prevăzute la art. 1 şi echipamentul specific se achiziţionează conform legislaţiei privind achiziţiile de bunuri şi servicii.


  Articolul 8

  Producerea şi comercializarea unor articole din compunerea uniformelor prevăzute la art. 7, de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achiziţie, sunt interzise.


  Articolul 9

  Normele de echipare şi de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, pot fi aplicate şi pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1, dacă au intervenit situaţii similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.


  Articolul 10

  (1) Pentru activităţi culturale şi filmări uniforma pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1 poate fi închiriată persoanelor juridice. Tarifele de închiriere se stabilesc anual de către formaţiunile de logistică şi se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor.
  (2) Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul din care au fost finanţate structurile prevăzute la art. 1.


  Articolul 11

  Insigna şi documentele de legitimare pentru efectivele menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3, cu excepţia efectivelor din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a structurilor subordonate acestuia, care sunt prevăzute în anexa nr. 3A.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1, 2, 3 şi 3A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 13

  Modificările intervenite în uniformele funcţionarilor publici cu statut special se vor realiza eşalonat, menţinându-se criteriul de tranziţie până la data de 31 decembrie 2011.


  Anexa 1
  DESCRIEREA
  însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de
  identificare şi a culorilor din compunerea uniformelor pentru poliţişti
  Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor din compunerea uniformelor pentru:
  I. Poliţia Română, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", Poliţia de Frontieră, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcţia Generală de Paşapoarte, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date, servicii comunitare
  Gradele profesionale ale poliţiştilor sunt reprezentate prin stele de diferite mărimi pentru corpul ofiţerilor şi barete de formă dreptunghiulară pentru corpul agenţilor, brodate pe un suport care se aplică pe umăr, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacoului şi ale scurtei din stofă.
  Însemnul de grad profesional se brodează pe suport textil, de formă dreptunghiulară, având marginile bordurate cu o linie de contur de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.
  Stelele sau baretele sunt de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia şi de culoare galben-aurie pentru celelalte structuri.
  Suportul de grad pentru mânecă, pentru ofiţerii de poliţie, este reprezentat prin 1-3 benzi de diferite dimensiuni, brodate pe suport textil. Broderia este de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.
  Agenţii de poliţie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă brodată, de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.
  Petliţele sunt realizate prin brodare pe suport textil şi reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.
  Se aplică pe gulerul sacoului. Broderia este de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.
  Uniforma de ceremonie
  Stelele sunt brodate pe suport textil, de culoare neagră sau albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia şi bleumarin-indigo sau albă pentru celelalte structuri.
  Suportul textil este bordurat cu un contur în formă de semicerc.
  Pentru corpul chestorilor de poliţie, pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele, de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.
  Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:
  - pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:
  a) pentru chestor de poliţie - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;
  c) pentru chestor şef de poliţie - 3 stele;
  d) pentru chestor general de poliţie - 4 stele;
  - pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:
  a) pentru subcomisar de poliţie - o stea;
  b) pentru comisar de poliţie - două stele;
  c) pentru comisar şef de poliţie - 3 stele;
  - pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:
  a) pentru subinspector de poliţie - o stea;
  b) pentru inspector de poliţie - două stele;
  c) pentru inspector principal de poliţie - 3 stele.
  Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil, de culoare neagră sau albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia şi de culoare bleumarinindigo sau albă pentru celelalte structuri.
  Dimensiunile benzilor sunt diferite, în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează:
  a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;
  b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;
  c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.
  Petliţele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil, de culoare neagră sau albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia şi de culoare bleumarin-indigo sau albă pentru celelalte structuri.
  Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcţie de categoriile de ofiţeri, astfel:
  a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;
  b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;
  c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri.
  Uniforma de reprezentare şi serviciu
  Stelele şi baretele sunt brodate pe suport textil, de culoare bleumarin-indigo, de formă dreptunghiulară, bordurat cu linie de contur.
  Pentru corpul chestorilor de poliţie sunt brodate pe suport textil ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri. Suportul textil este bordurat cu un contur în formă de semicerc.
  Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:
  - pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:
  a) pentru chestor de poliţie - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;
  c) pentru chestor şef de poliţie - 3 stele;
  d) pentru chestor general de poliţie - 4 stele;
  - pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:
  a) pentru subcomisar de poliţie - o stea;
  b) pentru comisar de poliţie - două stele;
  c) pentru comisar şef de poliţie - 3 stele;
  - pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:
  a) pentru subinspector de poliţie - o stea;
  b) pentru inspector de poliţie - două stele;
  c) pentru inspector principal de poliţie - 3 stele;
  - pentru corpul agenţilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează:
  a) agent de poliţie - o baretă;
  b) agent principal de poliţie - două barete;
  c) agent şef adjunct de poliţie - 3 barete;
  d) agent şef de poliţie - 4 barete;
  e) agent şef principal - 5 barete.
  Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil de culoare bleumarin-indigo, de dimensiuni diferite, în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează:
  a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;
  b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;
  c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.
  Agenţii de poliţie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă realizată prin brodare, cu lăţimea de 0,5 cm.
  Petliţele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil de culoare bleumarin-indigo.
  Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcţie de categoriile de ofiţeri, astfel:
  a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;
  b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;
  c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri;
  d) pentru corpul agenţilor de poliţie - două ramuri.
  II. Aparatul central, structuri subordonate unor unităţi centrale, Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen, Direcţia economico-administrativă, Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, structuri în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
  Gradele profesionale ale poliţiştilor sunt reprezentate prin stele de diferite mărimi pentru corpul ofiţerilor şi barete de forma dreptunghiulară pentru corpul agenţilor, brodate pe un suport aplicat pe umăr, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacoului şi ale scurtei din stofă.
  Însemnele de grad profesional se brodează pe suport textil, de formă dreptunghiulară, cu marginile bordurate cu o linie de contur.
  Suportul de grad pentru mânecă, pentru ofiţerii de poliţie, este reprezentat prin 1-3 benzi de diferite dimensiuni, brodate pe suport textil.
  Agenţii de poliţie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă brodată.
  Petliţele sunt realizate prin brodare pe suport textil şi reprezintă ramuri cu frunze stilizate, aşezate în arc de cerc. Se aplică pe gulerul sacoului.
  Toate elementele de broderie sunt de culoare alb-argintie.
  Uniforma de ceremonie
  Stelele sunt brodate pe suport textil, de formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin sau albă, bordurat cu un contur în forma de semicerc.
  Pentru corpul chestorilor de poliţie, pe suportul textil sunt brodate şi ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele.
  Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:
  - pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:
  a) pentru chestor de poliţie - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;
  c) pentru chestor şef de poliţie - 3 stele;
  d) pentru chestor general de poliţie - 4 stele;
  - pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:
  a) pentru subcomisar de poliţie - o stea;
  b) pentru comisar de poliţie - două stele;
  c) pentru comisar şef de poliţie - 3 stele;
  - pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:
  a) pentru subinspector de poliţie - o stea;
  b) pentru inspector de poliţie - două stele;
  c) pentru inspector principal de poliţie - 3 stele.
  Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil de culoare bleumarin sau albă, de dimensiuni diferite, în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează:
  a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;
  b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;
  c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.
  Petliţele sunt realizate prin brodare pe suport textil de culoare bleumarin sau albă şi reprezintă ramuri cu frunze stilizate, aşezate în arc de cerc, având numărul diferit, în funcţie de categoriile de poliţişti, astfel:
  a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;
  b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;
  c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri.
  Uniforma de reprezentare şi serviciu
  Stelele şi baretele sunt brodate pe suport textil, de formă dreptunghiulară de culoare bleumarin, bordurat cu linie de contur.
  Pentru corpul chestorilor de poliţie, pe suportul textil sunt brodate şi ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele. Suportul textil este bordurat cu un contur în formă de semicerc.
  Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:
  - pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:
  a) pentru chestor de poliţie - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;
  c) pentru chestor şef de poliţie - 3 stele;
  d) pentru chestor general de poliţie - 4 stele.
  - pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:
  a) pentru subcomisar de poliţie - o stea;
  b) pentru comisar de poliţie - două stele;
  c) pentru comisar şef de poliţie - 3 stele.
  - pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:
  a) pentru subinspector de poliţie - o stea;
  b) pentru inspector de poliţie - două stele;
  c) pentru inspector principal de poliţie - 3 stele;
  - pentru corpul agenţilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează:
  a) agent de poliţie - o baretă;
  b) agent principal de poliţie - două barete;
  c) agent şef adjunct de poliţie - 3 barete;
  d) agent şef de poliţie - 4 barete;
  e) agent şef principal - 5 barete.
  Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil de culoare bleumarin, de dimensiuni diferite, în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează:
  a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;
  b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;
  c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.
  Agenţii de poliţie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă realizată prin brodare, cu lăţimea de 0,5 cm.
  Petliţele sunt realizate prin brodare pe suport textil de culoare bleumarin şi reprezintă ramuri cu frunze stilizate, aşezate în arc de cerc, având numărul diferit, în funcţie de categoriile de poliţişti, astfel:
  a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;
  b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;
  c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri;
  d) pentru corpul agenţilor de poliţie - două ramuri.
  TABELUL Nr. 1
  cuprinzând culorile principalelor articole de echipament
  *Font 7*
  ┌───────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ARMA ŞI │ │ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │SPECIALI- │ ├───────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┤
  │TATEA │ ŢINUTA │ Şapcă,│Sacou │Scurtă │Pantalon│Pulover │Cămaşă │Cămaşă- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │şepcuţă│ │exteri-│ │ │ │bluză, │Cravată │ Fular │Scurtă,│Pantofi│ │Acce- │
  │ │ │ │ │ oară, │ │ │ │tricou │ │ │imper- │ghete │Centură│sorii │
  │ │ │ │ │bluzon │ │ │ │ │ │ │meabil │cu │curea │ │
  │ │ │ │ │(modul), │ │ │ │ │ │ │şiret │ │ │
  │ │ │ │ │bluză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │matla- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ sată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┴──────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┤
  │ I. Chestori, comisari, inspectori, agenţi │
  ├───────────┬──────────┬───────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┤
  │POLIŢIA │Ceremonie │Negru, │Negru,│ - │Negru, │ - │Alb │ - │Negru cu│Gri │Negru │Alb, │Negru, │Alb │
  │ROMÂNĂ, │ │alb │alb │ │alb │ │ │ │dungi │bleu- │ │negru │alb │ │
  │DIRECŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │albe │alb │ │ │ │ │
  │GENERALĂ DE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │INFORMAŢII ├──────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
  │ŞI │Serviciu │Bleu- │ - │Bleu- │Bleu- │Bleu- │Gri- │Gri-bleu│Bleu- │Gri- │ - │Negru │Negru │Alb │
  │PROTECŢIE │ │marin │ │marin │marin │marin │bleu │cu bleu-│marin cu│bleu │ │ │ │ │
  │INTERNĂ, │ │indigo │ │indigo │indigo │indigo │ │marin, │dungi │ │ │ │ │ │
  │ACADEMIA DE│ │ │ │cu gri │ │ │ │gri-bleu│gri-bleu│ │ │ │ │ │
  │POLIŢIE, │ │ │ │petrol │ │ │ │cu alb │ │ │ │ │ │ │
  │DIRECŢIA │ │ │ │ │ │ │ │şi bleu-│ │ │ │ │ │ │
  │REGIM │ │ │ │ │ │ │ │marin │ │ │ │ │ │ │
  │PERMISE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │CONDUCERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ŞI ÎNMATRI-├──────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
  │CULARE A │Reprezen- │Bleu- │Bleu- │ - │Bleu- │Bleu- │Gri- │Gri-bleu│Bleu- │Gri- │Bleu- │Negru │Negru │Alb │
  │VEHICULELOR│tare │marin │marin │ │marin │marin │bleu, │cu bleu-│marin cu│bleu │marin │ │ │ │
  │ŞI │ │indigo │indigo│ │indigo │indigo │alb │marin │dungi │ │indigo │ │ │ │
  │SERVICIILE │ │ │ │ │ │ │ │ │gri-bleu│ │cu gri │ │ │ │
  │COMUNITARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │petrol │ │ │ │
  │ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ACESTEIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴──────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘
  ┌───────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ARMA ŞI │ │ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │SPECIALI- │ ├───────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┤
  │TATEA │ ŢINUTA │ Şapcă,│Sacou │Scurtă │Pantalon│Pulover │Cămaşă │Cămaşă- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │şepcuţă│ │exteri-│ │ │ │bluză │Cravată │ Fular │Scurtă,│Pantofi│ │Acce- │
  │ │ │ │ │ oară, │ │ │ │ │ │ │imper- │ghete │Centură│sorii │
  │ │ │ │ │bluzon │ │ │ │ │ │ │meabil │cu │curea │ │
  │ │ │ │ │(modul), │ │ │ │ │ │ │şiret │ │ │
  │ │ │ │ │bluză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │matla- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ sată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┴──────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┤
  │ I. Chestori, comisari, inspectori, agenţi │
  ├───────────┬──────────┬───────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┤
  │POLIŢIE DE │Ceremonie │Bleu- │Bleu- │ │Bleu- │ │ │ │Bleu- │Gri, │Bleu- │Negru, │Negru, │Galben│
  │FRONTIERĂ, │ │marin │marin │ - │marin │ - │Alb │ - │marin │alb │marin │alb │alb │şi gri│
  │OFICIUL │ │indigo,│indigo, │indigo, │ │ │ │ │ │indigo │ │ │fer │
  │ROMÂN DE │ │alb │alb │ │alb │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │IMIGRĂRI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │DIRECŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │GENERALĂ DE├──────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
  │PAŞAPOARTE,│Serviciu │Bleu- │ │Bleu- │Gri fer │Bleu- │Gri │Gri │Bleu- │Gri │ - │Negru │Negru │Galben│
  │DIRECŢIA │ │marin │ - │marin │ │marin │ │ │marin │ │ │ │ │şi gri│
  │PENTRU │ │indigo │ │indigo │ │indigo │ │ │ │ │ │ │ │fer │
  │EVIDENŢA │ │ │ │cu gri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │PERSOANELOR│ │ │ │fer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ŞI ADMINIS-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │TRARE A ├──────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
  │BAZELOR DE │Reprezen- │Bleu- │Bleu- │ - │Gri fer │Bleu- │Gri, │Gri │Bleu- │Gri │Bleu- │Negru │Negru │Galben│
  │DATE ŞI │ │marin │marin │ │ │marin │alb │ │marin │ │marin │ │ │şi gri│
  │SERVICIILE │ │indigo │indigo│ │ │indigo │ │ │ │ │indigo │ │ │fer │
  │COMUNITARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu gri │ │ │ │
  │ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fer │ │ │ │
  │ACESTORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴──────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘
  ┌───────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ARMA ŞI │ │ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │SPECIALI- │ ├───────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┤
  │TATEA │ ŢINUTA │ Şapcă,│Sacou │Scurtă │Pantalon│Pulover │Cămaşă │Cămaşă- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │şepcuţă│ │exteri-│ │ │ │bluză │Cravată │ Fular │Scurtă,│Pantofi│ │Acce- │
  │ │ │ │ │ oară, │ │ │ │ │ │ │imper- │ghete │Centură│sorii │
  │ │ │ │ │bluzon │ │ │ │ │ │ │meabil │cu │curea │ │
  │ │ │ │ │(modul), │ │ │ │ │ │ │şiret │ │ │
  │ │ │ │ │bluză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │matla- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ sată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┴──────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┤
  │ I. Chestori, comisari, inspectori, agenţi │
  ├───────────┬──────────┬───────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┤
  │APARATUL │Ceremonie │Bleu- │Bleu- │ │Bleu- │ │ │ │Bleu- │Bleu- │Bleu- │Alb, │Negru, │Alb │
  │CENTRAL, │ │marin, │marin,│ - │marin, │ - │Alb │ - │marin │marin, │marin │negru │alb │ │
  │STRUCTURI │ │alb │alb │ │alb │ │ │ │ │alb │ │ │ │ │
  │SUBORDONATE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │UNOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │UNITĂŢI ├──────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
  │CENTRALE, │Serviciu │Bleu- │ │Bleu- │Bleu- │Bleu- │Bleu │Bleu, │Bleu- │Bleu- │ │Negru │Negru │Alb │
  │CENTRUL │ │marin │ - │marin │marin │marin │ │bleu- │marin │marin │ - │ │ │ │
  │MULTIFUNC- │ │ │ │ │ │ │ │marin │ │ │ │ │ │ │
  │ŢIONAL DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │PREGĂTIRE ├──────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
  │SCHENGEN, │Reprezen- │Bleu- │Bleu- │ │Bleu- │Bleu- │Bleu, │Bleu │Bleu- │Bleu- │Bleu- │Negru │Negru │Alb │
  │DIRECŢIA │tare │marin │marin │ - │marin │marin │alb │ │marin │marin │marin │ │ │ │
  │ECONOMICO- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ADMINISTRA-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │TIVĂ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │CLUBUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │SPORTIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │DINAMO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │BUCUREŞTI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │STRUCTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ÎN COORDO- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │NAREA MI- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │NISTERULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ADMINISTRA-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ŢIEI ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │INTERNELOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴──────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘
  ┌───────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ARMA ŞI │ │ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │SPECIALI- │ ├───────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┤
  │TATEA │ ŢINUTA │ Şapcă,│Sacou │Complet│Pantalon│Pulover │Cămaşă │Cămaşă- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │şepcuţă│ │modular│ │ │ │bluză │Cravată │ Fular │Scurtă,│Pantofi│ │Acce- │
  │ │ │ basc │ │bluză │ │ │ │ │ │ │imper- │ghete │Centură│sorii │
  │ │ │ │ │matla- │ │ │ │ │ │ │meabil │cu │curea │ │
  │ │ │ │ │sată, │ │ │ │ │ │ │ │şiret │ │ │
  │ │ │ │ │bluzon │ │ │ │ │ │ │ │şi │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │carâmb │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înalt │ │ │
  ├───────────┴───────────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┤
  │ I. Studenţi şi elevi │
  ├───────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
  │Academia │Oraş │Toate │Bleu- │Bleu- │ │Bleu- │Bleu- │Bleu, │Bleu │Bleu- │Bleu- │Bleu- │Negru │Negru │Porto- │
  │de Poliţie │ │specia-│marin │marin │ - │marin, │marin, │alb │ │marin │marin │marin │ │ │caliu, │
  │ │ │lită- │indigo │indigo│ │indigo │indigo │ │ │indigo │indigo │indigo │ │ │alb │
  │ │ │ţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
  │ │Clasa │Toate │Bleu- │Bleu- │Bleu- │Bleu- │Bleu- │Bleu │Bleu │Bleu- │Bleu- │Bleu- │Negru │Negru │Porto- │
  │ │ │specia-│marin │marin │marin │marin │marin │ │ │marin │marin │marin │ │ │caliu, │
  │ │ │lită- │indigo │indigo│indigo │indigo │indigo │ │ │indigo │indigo │indigo │ │ │alb │
  │ │ │ţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
  │ │Instru-│Toate │Bleu- │ │Bleu- │Bleu- │Bleu- │ │Bleu │ │Bleu- │Bleu- │Negru │Negru │Porto- │
  │ │ire │specia-│marin │ - │marin │marin │marin │ - │ │ - │marin │marin │ │ │caliu, │
  │ │ │lită- │indigo │ │indigo │indigo │indigo │ │ │ │indigo │indigo │ │ │alb │
  │ │ │ţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
  │Şcoli │Oraş │Toate │Bleu- │Bleu- │ │Bleu- │Bleu- │Bleu, │Bleu │Bleu- │Bleu- │Bleu- │Negru │Negru │Porto- │
  │pentru │ │specia-│marin │marin │ - │marin, │marin, │alb │ │marin │marin │marin │ │ │caliu, │
  │formarea │ │lită- │indigo │indigo│ │indigo │indigo │ │ │indigo │indigo │indigo │ │ │alb │
  │politiş- │ │ţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │tilor ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
  │ │Instru-│Toate │Bleu- │ │Bleu- │Bleu- │Bleu- │Bleu │Bleu │ │Bleu- │Bleu- │Negru │Negru │Porto- │
  │ │ire │specia-│marin │ - │marin │marin │marin │ │ │ - │marin │marin │ │ │caliu, │
  │ │ │lită- │indigo │ │indigo │indigo │indigo │ │ │ │indigo │indigo │ │ │alb │
  │ │ │ţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

  ---------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 426 din 28 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 7 mai 2010, conform art. unic din acelaşi act normativ.


  Anexa 2
  NORME PRIVIND DREPTURILE DE ECHIPAMENT PENTRU EFECTIVELE DE POLIŢIE
  NORMA Nr. 1
  pentru asigurarea uniformei de ceremonie
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Prevederi │ │
  │Nr. │ Denumirea articolelor de │ U.M. ├──────────┬─────────────┤ Observaţii │
  │crt.│ echipament │ │Cantitatea│Durata în ani│ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │a) Coifură │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Şapcă din stofă │ buc. │ 2 │ 8 │Se asigură una de vară │
  │ │ │ │ │ │şi una de iarnă. │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │b) Îmbrăcăminte │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Costum din stofă: │ buc. │ 2 │ 8 │ Se asigură unul de vară │
  │ │- sacou cu pantalon lung │ │ │ │şi unul de iarnă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Scurtă din stofă │ buc. │ 1 │ 8 │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │c) Lenjerie │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Cămaşă albă │ buc. │ 2 │ 8 │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │d) Încălţăminte │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Pantofi din piele │ pereche │ 2 │ 8 │Se asigură o pereche pentru │
  │ │ │ │ │ │vară şi o pereche pentru │
  │ │ │ │ │ │iarnă. │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │e) Echipament divers │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Cravată │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │f) Epoleţi şi accesorii │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Epoleţi cu grad │ pereche │ 3 │ 8 │ │
  │ │profesional │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Petliţe │ pereche │ 2 │ 8 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Suport de grad │garnitură│ 3 │ 8 │ │
  │ │pentru mânecă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Eghilet cu accesorii │ buc. │ 2 │ 8 │ │
  └────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  1. De prevederile normei beneficiază ofiţerii cu funcţii de conducere, până la şef de serviciu - similari, inclusiv.
  2. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.
  NORMA Nr. 2
  pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiţerii de poliţie
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Prevederi │ │
  │Nr. │ Denumirea articolelor de │ U.M. ├──────────┬─────────────┤ Observaţii │
  │crt.│ echipament │ │Cantitatea│Durata în ani│ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │a) Coifură │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Şapcă din stofă, pentru │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  │ │iarnă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Şapcă din stofă, pentru │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  │ │vară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Căciulă din blană naturală │ buc. │ 1 │ 6 │Pentru comisari-şefi şi │
  │ │ │ │ │ │chestori se asigură din blană│
  │ │ │ │ │ │caracul. │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │b) Îmbrăcăminte │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Costum din stofă, │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  │ │pentru iarnă: │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ │
  │ │lungi │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Costum din stofă, │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  │ │pentru vară: │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ │
  │ │lungi │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Pulover cu ancheor │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Scurtă pentru iarnă, │ buc. │ 1 │ 6 │Pentru comisari-şefi │
  │ │cu mesadă şi guler │ │ │ │şi chestori se asigură │
  │ │din blană naturală │ │ │ │cu guler din blană caracul. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Impermeabil │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  │ │pentru ploaie │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │c) Lenjerie │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Cămaşă │ buc. │ 4 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Cămaşă albă │ buc. │ 2 │ 8 │Se asigură numai ofiţerilor │
  │ │ │ │ │ │fără drept de uniformă de │
  │ │ │ │ │ │ceremonie. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Cămaşă-bluză │ buc. │ 4 │ 4 │ │
  │ │cu mânecă scurtă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Cămaşă-bluză │ buc. │ 2 │ 2 │ │
  │ │cu mânecă lungă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │d) Încălţăminte │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Pantofi din piele, │ pereche │ 1 │ 2 │ │
  │ │pentru iarnă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Pantofi din piele, │ pereche │ 1 │ 2 │ │
  │ │pentru vară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Gheată scurtă cu şiret │ pereche │ 1 │ 3 │Pentru femei se distribuie │
  │ │ │ │ │ │o pereche de cizme scurte. │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │e) Echipament divers │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Cravată │ buc. │ 2 │ 4 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Fular din lână │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Mănuşi din piele │ pereche │ 1 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Curea din piele, │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  │ │pentru pantaloni │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Ciorapi │ pereche │ 6 │ 1 │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │f) Accesorii │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Suport cu grad │ pereche │ 5 │ 3 │ │
  │ │profesional │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Ecuson pentru mânecă │ cpl. │ 7 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Ecuson nominal │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Suport de grad │garnitură│ 2 │ 3 │ │
  │ │pentru mânecă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Epoleţi │ pereche │ 1 │ 3 │Pentru fiecare sacou │
  │ │cu grad profesional │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │ 6. │Petliţe │ pereche │ 1 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 7. │Eghilet cu accesorii │ buc. │ 1 │ 3 │Se asigură numai ofiţerilor │
  │ │ │ │ │ │fără drept de uniformă de │
  │ │ │ │ │ │ceremonie. │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZIŢIONEAZĂ CONTRA COST │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Scurtă din piele │ buc. │ 1 │ - │Aceste articole se │
  │ │ │ │ │ │confecţionează în acelaşi │
  │ │ │ │ │ │model şi se achiziţionează │
  │ │ │ │ │ │contra cost, la preţ de │
  │ │ │ │ │ │aprovizionare, de către │
  │ │ │ │ │ │poliţişti, în afara │
  │ │ │ │ │ │prevederilor normei. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │ 2. │Bluzon din piele │ buc. │ 1 │ - │ │
  └────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  1. Femeile primesc o fustă în loc de un pantalon lung.
  2. Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin ordin.
  3. La prima încadrare-acordare a gradului se distribuie o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: o şapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu 2 pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăşi, 6 perechi de ciorapi, 4 cearşafuri, două feţe de pernă, o pătură, o geantă pentru transportul echipamentului şi accesoriile aferente (suport cu grad profesional, suport de grad pentru mânecă, epoleţi, petliţe, ecusoane etc.).
  NORMA Nr. 3
  pentru asigurarea uniformei de serviciu la ofiţerii de poliţie
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Prevederi │ │
  │Nr. │ Denumirea articolelor de │ U.M. ├──────────┬─────────────┤ Observaţii │
  │crt.│ echipament │ │Cantitatea│Durata în ani│ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │a) Coifură │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Şepcuţă de vară │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Şapcă din tercot │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Căciulă │ buc. │ 1 │ 6 │Pentru poliţia rutieră se │
  │ │ │ │ │ │poate asigura de culoare │
  │ │ │ │ │ │albă. │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │b) Îmbrăcăminte │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Complet modular din │ buc. │ 1 │ 3 │Părţile componente se pot │
  │ │ţesătură impermeabilă: │ │ │ │asigura şi separat. │
  │ │- scurtă exterioară şi │ │ │ │ │
  │ │bluzon interior │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Bluză matlasată │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  │ │cu mâneci detaşabile │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Pantalon din tercot │ buc. │ 2 │ 3 │ │
  │ │pentru vară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Pantalon din tercot, cu │ buc. │ 2 │ 3 │ │
  │ │mesadă, pentru iarnă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │c) Lenjerie │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Tricou cu mânecă scurtă │ buc. │ 2 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Cămaşă-bluză │ buc. │ 4 │ 2 │Se asigură două cu mânecă │
  │ │ │ │ │ │lungă şi două cu mânecă │
  │ │ │ │ │ │scurtă. │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │d) Încălţăminte │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Pantofi din piele, pentru │ pereche │ 1 │ 2 │ │
  │ │iarnă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Pantofi din piele, pentru │ pereche │ 1 │ 1 │ │
  │ │vară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Ghete cu şiret, pentru │ pereche │ 1 │ 3 │ │
  │ │iarnă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Ghete cu şiret, pentru │ pereche │ 1 │ 3 │ │
  │ │vară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │e) Echipament divers │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Centură │ buc. │ 1 │ 6 │Se poate asigura din piele │
  │ │ │ │ │ │sau tip chingă, în funcţie de│
  │ │ │ │ │ │nevoi. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Ciorapi │ pereche │ 6 │ 1 │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │f) Accesorii │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Suport cu grad │ pereche │ 6 │ 3 │ │
  │ │profesional │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Ecuson pentru mânecă │ cpl. │ 7 │ 3 │ │
  └────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  Şapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu două coafe, în funcţie de nevoile activităţii desfăşurate.
  NORMA Nr. 4
  pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agenţii de poliţie
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Prevederi │ │
  │Nr. │ Denumirea articolelor de │ U.M. ├──────────┬─────────────┤ Observaţii │
  │crt.│ echipament │ │Cantitatea│Durata în ani│ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │a) Coifură │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Şapcă din stofă, pentru │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  │ │iarnă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Şapcă din stofă, pentru │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  │ │vară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Căciulă din blană │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  │ │naturală │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │b) Îmbrăcăminte │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Costum din stofă pentru │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  │ │iarnă: │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ │
  │ │lungi │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Costum din stofă pentru │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  │ │vară: │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ │
  │ │lungi │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Scurtă pentru iarnă, cu │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  │ │mesadă şi guler din │ │ │ │ │
  │ │blană │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Pulover cu anchior │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Impermeabil │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  │ │pentru ploaie │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │c) Lenjerie │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Cămaşă │ buc. │ 2 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Cămaşă albă │ buc. │ 2 │ 8 │Se asigură pentru │
  │ │ │ │ │ │constituirea unei uniforme │
  │ │ │ │ │ │de ceremonie. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Cămaşă-bluză │ buc. │ 3 │ 2 │ │
  │ │cu mânecă lungă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Cămaşă-bluză │ buc. │ 3 │ 2 │ │
  │ │cu mânecă scurtă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │d) Încălţăminte │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Pantofi din piele, pentru │ pereche │ 1 │ 2 │ │
  │ │iarnă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Pantofi din piele, pentru │ pereche │ 1 │ 2 │ │
  │ │vară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Ghete scurte cu şiret │ pereche │ 1 │ 3 │Pentru femei se distribuie │
  │ │ │ │ │ │o pereche de cizme scurte. │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │e) Echipament divers │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Cravată │ buc. │ 2 │ 4 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Fular din lână │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Mănuşi din piele │ pereche │ 1 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Curea din piele, pentru │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  │ │pantaloni │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Ciorapi │ pereche │ 6 │ 1 │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │f) Accesorii │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Suport cu grad │ pereche │ 5 │ 4 │ │
  │ │profesional │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Ecuson pentru mânecă │ cpl. │ 7 │ 4 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Ecuson nominal │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Epoleţi cu grad │ pereche │ 1 │ 4 │Pentru fiecare sacou │
  │ │profesional │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │ 5. │Petliţe │ pereche │ 1 │ 4 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 6. │Suport de grad pentru │garnitură│ 2 │ 4 │ │
  │ │mânecă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 7. │Şnur pentru ceremonie │ buc. │ 1 │ 3 │Se asigură pentru │
  │ │ │ │ │ │constituirea unei uniforme │
  │ │ │ │ │ │de ceremonie. │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZIŢIONEAZĂ CONTRA COST │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Scurtă din piele │ buc. │ 1 │ - │Aceste articole se │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤confecţionează în acelaşi │
  │ 2. │Bluzon din piele │ buc. │ 1 │ - │model şi se achiziţionează │
  │ │ │ │ │ │contra cost, la preţ de │
  │ │ │ │ │ │aprovizionare, de către │
  │ │ │ │ │ │poliţişti, în afara │
  │ │ │ │ │ │prevederilor normei. │
  └────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  1. Femeile primesc o fustă în loc de un pantalon lung.
  2. Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin ordin.
  3. La prima încadrare-acordare a gradului se distribuie o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: o şapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu 2 pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăşi, 6 perechi de ciorapi, 4 cearşafuri, două feţe de pernă, o pătură, o geantă pentru transportul echipamentului şi accesoriile aferente (suport cu grad profesional, epoleţi, petliţe, ecusoane etc.).
  NORMA Nr. 5
  pentru asigurarea uniformei de serviciu la agenţii de poliţie
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Prevederi │ │
  │Nr. │ Denumirea articolelor de │ U.M. ├──────────┬─────────────┤ Observaţii │
  │crt.│ echipament │ │Cantitatea│Durata în ani│ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │a) Coifură │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Şepcuţă de vară │ buc. │ 2 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Şapcă din tercot │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Căciulă │ buc. │ 1 │ 5 │Pentru poliţia rutieră se │
  │ │ │ │ │ │poate asigura de culoare │
  │ │ │ │ │ │albă. │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │b) Îmbrăcăminte │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Complet modular din │ buc. │ 1 │ 2 │Părţile componente se pot │
  │ │ţesătură impermeabilă: │ │ │ │asigura şi separat. │
  │ │- scurtă exterioară şi │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │bluzon interior │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Bluză matlasată cu │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  │ │mâneci detaşabile │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Pantalon din tercot │ buc. │ 2 │ 3 │ │
  │ │pentru vară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Pantalon din tercot, cu │ buc. │ 2 │ 4 │ │
  │ │mesadă, pentru iarnă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │c) Lenjerie │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Tricou cu mânecă scurtă │ buc. │ 2 │ 1 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Cămaşă-bluză cu │ buc. │ 6 │ 2 │ │
  │ │mânecă scurtă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Cămaşă-bluză cu │ buc. │ 6 │ 2 │ │
  │ │mânecă lungă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │d) Încălţăminte │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Pantofi din piele, pentru │ pereche │ 1 │ 2 │ │
  │ │iarnă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Pantofi din piele, pentru │ pereche │ 1 │ 1 │ │
  │ │vară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Ghete cu şiret, pentru │ pereche │ 1 │ 3 │ │
  │ │iarnă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Ghete cu şiret, pentru │ pereche │ 1 │ 2 │ │
  │ │vară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │e) Echipament divers │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Centură │ buc. │ 1 │ 6 │Se poate asigura din piele │
  │ │ │ │ │ │sau tip chingă, în funcţie de│
  │ │ │ │ │ │nevoi. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Ciorapi │ pereche │ 10 │ 1 │ │
  ├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │ │f) Accesorii │
  ├────┼────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Suport cu grad │ pereche │ 6 │ 2 │ │
  │ │profesional │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Ecuson pentru mânecă │ cpl. │ 7 │ 2 │ │
  └────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  Şapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu două coafe, în funcţie de nevoile activităţii desfăşurate.
  NORMA Nr. 6
  pentru echiparea poliţiştilor după încetarea raporturilor de serviciu
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Prevederi │ │
  │Nr. │ Denumirea articolelor de │ U.M. ├──────────┬─────────────┤ Observaţii │
  │crt.│ echipament │ │Cantitatea│Durata în ani│ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │a) Pentru echiparea chestorilor şi ofiţerilor care au avut funcţii de conducere la data încetării │
  │raporturilor de serviciu │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Şapcă pentru ceremonie │ buc. │ 2 │ 10 │Se asigură una de vară │
  │ │ │ │ │ │şi una de iarnă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Căciulă din blană │ buc. │ 1 │ - │ │
  │ │naturală │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Costum din stofă pentru │ buc. │ 2 │ 10 │Se asigură unul de vară │
  │ │ceremonie - sacou cu │ │ │ │şi unul de iarnă. │
  │ │un pantalon lung │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Scurtă din stofă │ buc. │ 1 │ - │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Cămăşi albe │ buc. │ 3 │ 10 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 6. │Pantofi │ pereche │ 2 │ 10 │ │
  │ │pentru ceremonie │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 7. │Cravată │ buc. │ 2 │ 10 │ │
  │ │pentru ceremonie │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 8. │Fular │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 9. │Eghilet cu accesorii │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │b) Pentru echiparea poliţiştilor care au făcut parte din corpul ofiţerilor sau agenţilor │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Şapcă din stofă pentru │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  │ │iarnă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Şapcă din stofă pentru │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  │ │vară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Căciulă din blană │ buc. │ 1 │ - │ │
  │ │naturală │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Costum din stofă pentru │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  │ │iarnă │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu un pantalon │ │ │ │ │
  │ │lung │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Costum din stofă pentru │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  │ │vară │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu un pantalon │ │ │ │ │
  │ │lung │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 6. │Scurtă pentru iarnă, cu │ buc. │ 1 │ - │ │
  │ │mesadă şi guler din │ │ │ │ │
  │ │blană naturală │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 7. │Cămaşă │ buc. │ 3 │ 10 │La cerere, se poate asigura │
  │ │ │ │ │ │de culoare albă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 8. │Pantofi │ pereche │ 2 │ 10 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 9. │Cravată │ buc. │ 2 │ 10 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │10. │Fular │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │11. │Eghilet cu accesorii │ buc. │ 1 │ 10 │Pentru agenţi se asigură │
  │ │ │ │ │ │şnur pentru ceremonie. │
  └────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea poliţiştilor din corpul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, după încetarea raporturilor de serviciu, cu drept de a purta uniformă - cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.
  2. Odată cu echipamentul prevăzut de prezenta normă se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele gradelor profesionale aferente (epoleţi cu grad profesional, suporturi de grad pentru mânecă, ecusoane pentru mânecă, petliţe).
  3. Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme.
  4. Comisarii-şefi avansaţi chestori după data încetării raporturilor de serviciu primesc în dotare numai o singură dată următoarele accesorii: 4 perechi de epoleţi cu grad profesional, două perechi de petliţe, paspoal pentru vipuşcă şi lampas pentru două costume, două şepci complete.
  5. Accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum şi alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la preţul de achiziţie. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.
  NORMA Nr. 7
  pentru echiparea studenţilor din Academia
  de Poliţie "ALEXANDRU IOAN CUZA"
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Prevederi │ │
  │Nr. │ Denumirea articolelor de │ U.M. ├──────────┬─────────────┤ Observaţii │
  │crt.│ echipament │ │Cantitatea│Durata în ani│ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │a) Coifură │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Şepcuţă cu cozoroc, │ buc. │ 2 │ 3 │ │
  │ │completă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Şapcă completă │ buc. │ 2 │ 3 │Se asigură 1 buc. din stofă │
  │ │ │ │ │ │de iarnă şi 1 buc. din stofă │
  │ │ │ │ │ │de vară. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Basc complet │ buc. │ 2 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Căciulă completă │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │b) Îmbrăcăminte │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Costum pentru instruire: │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  │ │- bluză cu 2 pantaloni │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Costum pentru clasă: │ buc. │ 1 │ 3 │Se asigură un pantalon din │
  │ │- bluzon din tercot │ │ │ │stofă pentru iarnă şi un │
  │ │cu 2 pantaloni lungi │ │ │ │pantalon din stofă pentru │
  │ │ │ │ │ │vară. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Costum de oraş: │ buc. │ 2 │ 3 │Se asigură un costum din │
  │ │- sacou cu un pantalon │ │ │ │stofă pentru iarnă şi un │
  │ │ │ │ │ │costum din stofă pentru │
  │ │ │ │ │ │vară. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Pulover │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Scurtă îmblănită pentru │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  │ │oraş │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 6. │Scurtă pentru instruire │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 7. │Manta pentru ploaie │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │c) Lenjerie │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Batistă │ buc. │ 3 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Cămaşă │ buc. │ 3 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Cămaşă-bluză │ buc. │ 6 │ 3 │Se asigură 3 buc. cu │
  │ │ │ │ │ │mânecă lungă şi 3 buc. cu │
  │ │ │ │ │ │mânecă scurtă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Chiloţi │ buc. │ 3 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Izmene flanelate │ buc. │ 3 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 6. │Bluză flanelată │ buc. │ 3 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 7. │Tricou (maiou) │ buc. │ 3 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 8. │Şosete │ pereche │ 3 │ 1 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 9. │Ciorapi │ pereche │ 6 │ 1 │Pentru studente se pot │
  │ │ │ │ │ │distribui ciorapi cu chilot │
  │ │ │ │ │ │(dresuri). │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │10. │Pijama │ buc. │ 3 │ 3 │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │d) Încălţăminte │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Pantofi pentru oraş │ pereche │ 4 │ 3 │Se asigură două perechi de │
  │ │ │ │ │ │vară şi două perechi de │
  │ │ │ │ │ │iarnă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Ghete cu fermoar │ pereche │ 1 │ 3 │Pentru studente se asigură │
  │ │ │ │ │ │cizme scurte. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Bocanci cu şiret │ pereche │ 2 │ 3 │Pentru studente se asigură │
  │ │ │ │ │ │ghete. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Papuci │ pereche │ 1 │ 3 │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │e) Echipament divers │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Cravată │ buc. │ 3 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Centură din piele │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Curea din piele pentru │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  │ │pantaloni │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Fular │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Mănuşi din lână pentru │ pereche │ 1 │ 3 │ │
  │ │oraş │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 6. │Mănuşi din pânză │ pereche │ 2 │ 3 │ │
  │ │căptuşite │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 7. │Prosop │ buc. │ 3 │ 3 │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │f) Cazarmament │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Cearşaf │ buc. │ 3 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Cearşaf plic │ buc. │ 3 │ 3 │Se poate asigura şi cearşaf │
  │ │ │ │ │ │simplu. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Pătură (pled) │ buc. │ 2 │ 6 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Faţă de pernă │ buc. │ 3 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Saltea │ buc. │ 1 │ 6 │După folosirea a 1/2 din │
  │ │ │ │ │ │durata de serviciu se pot │
  │ │ │ │ │ │recondiţiona. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 6. │Pernă │ buc. │ 1 │ 6 │După folosirea a 1/2 din │
  │ │ │ │ │ │durata de serviciu se pot │
  │ │ │ │ │ │recondiţiona. │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │g) Accesorii │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Însemne an de studiu │ pereche │ 1 │ - │De fiecare sacou, scurtă, │
  │ │ │ │ │ │manta ploaie, bluzon, │
  │ │ │ │ │ │cămaşă-bluză, pulover │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │ 2. │Ecuson pentru mânecă │ buc. │ 1 │ - │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │ 3. │Ecuson nominal │ buc. │ 1 │ - │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Eghilet cu accesorii │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  └────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  Conform acestei norme se echipează şi studentele, cu următoarea deosebire: la costumul de oraş se asigură în plus câte o fustă din stofă pentru iarnă şi din stofă pentru vară.
  NORMA Nr. 8
  pentru asigurarea uniformei la efectivele unităţilor
  de învăţământ pentru formarea poliţiştilor
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Prevederi │ │
  │Nr. │ Denumirea articolelor de │ U.M. ├──────────┬─────────────┤ Observaţii │
  │crt.│ echipament │ │Cantitatea│Durata în ani│ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │a) Coifură │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Şepcuţă │ buc. │ 2 │ 2 │Se asigură una de vară şi │
  │ │ │ │ │ │una de iarnă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Şapcă de oraş │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Capelă pentru iarnă │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Căciulă │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │b) Îmbrăcăminte │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Complet modular din │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  │ │ţesătură impermeabilă: │ │ │ │ │
  │ │- scurtă exterioară şi │ │ │ │ │
  │ │bluzon interior │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Bluză matlasată, │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  │ │cu mâneci detaşabile │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Pantalon din tercot │ buc. │ 2 │ 4 │ │
  │ │pentru vară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Pantalon din tercot, cu │ │ 2 │ 4 │ │
  │ │mesadă, pentru iarnă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Pulover │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 6. │Costum (sacou cu un │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  │ │pantalon lung) pentru │ │ │ │ │
  │ │oraş │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 7. │Scurtă îmblănită pentru │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  │ │oraş │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 8. │Impermeabil │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  │ │pentru ploaie │ │ │ │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │c) Lenjerie │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Batistă │ buc. │ 3 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Cămaşă albă │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Cămaşă │ buc. │ 4 │ 2 │Se poate asigura tricou pe │
  │ │ │ │ │ │gât cu mânecă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Cămaşă-bluză │ buc. │ 4 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Chiloţi │ buc. │ 3 │ 1 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 6. │Izmene │ buc. │ 3 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 7. │Maiou │ buc. │ 2 │ 1 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 8. │Şosete │ pereche │ 4 │ 1 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 9. │Ciorapi │ pereche │ 10 │ 1 │Pentru eleve se pot distribui│
  │ │ │ │ │ │ciorapi cu chilot (dresuri). │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │10. │Pijama │ buc. │ 2 │ 2 │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │d) Încălţăminte │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Pantofi din piele, pentru │ pereche │ 2 │ 2 │Se asigură o pereche pentru │
  │ │oraş │ │ │ │vară şi o pereche pentru │
  │ │ │ │ │ │iarnă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Ghete din piele, cu şiret │ pereche │ 2 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Papuci │ pereche │ 1 │ 2 │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │e) Echipament divers │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Cravată │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Centură din piele │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Curea din piele pentru │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  │ │pantaloni │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Fular │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Mănuşi din lână pentru │ pereche │ 1 │ 2 │ │
  │ │oraş │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 6. │Mănuşi din pânză │ pereche │ 1 │ 2 │ │
  │ │căptuşite │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 7. │Prosop │ buc. │ 2 │ 1 │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │f) Cazarmament │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Cearşaf │ buc. │ 4 │ 4 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Cearşaf plic │ buc. │ 4 │ 4 │Se poate asigura şi cearşaf │
  │ │ │ │ │ │simplu. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3. │Pătură │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4. │Faţă de pernă │ buc. │ 4 │ 4 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5. │Saltea │ buc. │ 1 │ 10 │După folosirea a 1/2 din │
  │ │ │ │ │ │durata de serviciu se pot │
  │ │ │ │ │ │recondiţiona. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 6. │Pernă │ buc. │ 1 │ 5 │După folosirea a 1/2 din │
  │ │ │ │ │ │durata de serviciu se pot │
  │ │ │ │ │ │recondiţiona. │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┤
  │g) Accesorii │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1. │Însemne an de studiu │ pereche │ 6 │ 1 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2. │Ecuson pentru mânecă │ buc. │ 6 │ 1 │ │
  └────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘

  NORMA Nr. 9
  pentru asigurarea echipamentului specific
  formaţiunilor de poliţie
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Prevederi │ │
  │Nr. │ Denumirea articolelor de │ U.M. ├──────────┬─────────────┤ Observaţii │
  │crt.│ echipament │ │Cantitatea│Durata în ani│ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │I. Pentru poliţiştii din structurile M.A.I. │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Insignă cu număr de │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  │ │identificare │ │ │ │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │II. Poliţia rutieră (inclusiv poliţiştii care execută ocazional controlul şi dirijarea circulaţiei, personalul din structurile │
  │de trafic internaţional de autoturisme, prinderi în flagrant, furturi auto, personalul de supraveghere operativă care acţionează │
  │ca agenţi de poliţie rutieră) │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Şapcă albă cu trei coafe │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Vestă pentru protecţie │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie │
  │ │împotriva frigului │ │ │ │rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi │
  │ │ │ │ │ │în flagrant. Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de │
  │ │ │ │ │ │poliţie. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Scurtă reflectorizantă │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie │
  │ │ │ │ │ │rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în │
  │ │ │ │ │ │flagrant. Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de │
  │ │ │ │ │ │poliţie. Se asigură în sezonul rece şi pe timp ploios. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Vestă (ham) cu elemente │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură câte o buc. pentru poliţiştii din formaţiunile │
  │ │reflectorizante │ │ │ │poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi │
  │ │ │ │ │ │prinderi în flagrant şi câte 3 buc. la fiecare post de │
  │ │ │ │ │ │poliţie. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Costum (bluză + pantalon) │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie │
  │ │de protecţie împotriva │ │ │ │rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în │
  │ │ploii, cu elemente │ │ │ │flagrant. │
  │ │reflectorizante │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Mănuşi albe │ pereche │ 4 │ inventar │Numai pentru poliţiştii din formaţiunile poliţie rutieră, │
  │ │ │ │ │ │furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant.│
  │ │ │ │ │ │Se asigură două perechi pentru vară şi două perechi │
  │ │ │ │ │ │pentru iarnă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Ochelari de soare │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie │
  │ │ │ │ │ │rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în │
  │ │ │ │ │ │flagrant. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Pantaloni scurţi - │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul │
  │ │tip bermude │ │ │ │estival. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9. │Tricou cu mânecă scurtă │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul │
  │ │ │ │ │ │estival. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10. │Pantofi sport │ pereche │ 1 │ inventar │Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul │
  │ │ │ │ │ │estival. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │11. │Fluier │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru poliţiştii din formaţiunile poliţie rutieră, │
  │ │ │ │ │ │furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant.│
  │ │ │ │ │ │Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de poliţie. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │12. │Port carnet │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie │
  │ │ │ │ │ │rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în │
  │ │ │ │ │ │flagrant. │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │III. Poliţia de ordine publică │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Şepcuţă │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul │
  │ │ │ │ │ │estival pe litoral. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Pantaloni scurţi - │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul │
  │ │tip bermude │ │ │ │estival pe litoral. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Tricou cu mânecă scurtă │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul │
  │ │ │ │ │ │estival pe litoral. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Pantofi sport │ pereche │ 1 │ inventar │Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul │
  │ │ │ │ │ │estival pe litoral. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Fluier │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Portcătuşe │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Portcarnet │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Vestă (ham) cu elemente │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură câte două buc. pentru patrulele constituite │
  │ │reflectorizante │ │ │ │la nivelul poliţiilor orăşeneşti şi câte 3 pentru patrulele │
  │ │ │ │ │ │constituite la nivelul poliţiilor municipale şi câte două │
  │ │ │ │ │ │la fiecare post de poliţie. │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │IV. Personalul care participă la cercetări la faţa locului faptei sau alte evenimente similare, din formaţiunile: judiciar, │
  │crimă organizată, inclusiv laboratoare foto, chimie şi droguri, poliţie economico-financiară, cercetări penale, arme │
  │explozivi şi substanţe toxice, criminalistic, pirotehnic, poliţia de ordine publică, inclusiv instructori şi conductori câini. │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Costum de protecţie pentru │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru cei care execută misiuni în teren. │
  │ │iarnă (scurtă matlasată şi │ │ │ │ │
  │ │pantalon) │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Costum de protecţie pentru │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru cei care execută misiuni în teren. │
  │ │vară (bluză + pantalon) │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Bluză cu elemente │ buc. │ 1 │ inventar │Se poate asigura şi confecţionată din tercot. │
  │ │reflectorizante, │ │ │ │ │
  │ │inscripţionată cu denumirea │ │ │ │ │
  │ │formaţiunii. │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Pantaloni din tercot │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru instructorii şi conductorii câini. Se asigură │
  │ │ │ │ │ │1 buc. pentru iarnă şi 1 buc. pentru vară. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Ghete cu şiret şi carâmb │ pereche │ 2 │ inventar │Se asigură o pereche de vară şi o pereche de iarnă. │
  │ │înalt │ │ │ │Se distribuie pentru folosinţă numai pe timpul │
  │ │ │ │ │ │misiunilor în teren. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Ecuson specific │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare scurtă şi bluză. │
  │ │formaţiunilor │ │ │ │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │V. Pentru formaţiunile de poliţie transporturi feroviare, navale, aeriene şi metrou │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Costum de protecţie pentru │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru cei care execută misiuni în teren. Scurta │
  │ │iarnă (scurtă matlasată şi │ │ │ │este inscripţionată cu elemente de identificare a │
  │ │pantalon) │ │ │ │formaţiunii. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Costum de protecţie pentru │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru cei care execută misiuni în teren. Bluza │
  │ │vară (bluză + pantalon) │ │ │ │este inscripţionată cu elemente de identificare a │
  │ │ │ │ │ │formaţiunii. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Bluză reflectorizantă, │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  │ │inscripţionată cu elemente │ │ │ │ │
  │ │de identificare a │ │ │ │ │
  │ │formaţiunii │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Mănuşi din pânză căptuşite │ pereche │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Ghete cu şiret şi carâmb │ pereche │ 2 │ inventar │Se asigură o pereche de vară şi o pereche de iarnă. │
  │ │înalt │ │ │ │Se distribuie pentru folosinţă numai pe timpul │
  │ │ │ │ │ │misiunilor în teren. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Ecuson specific │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare scurtă şi bluză. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Capişon │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură la efectivele care execută misiuni de │
  │ │ │ │ │ │gardare trenuri de marfă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Costum flanelat de corp │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură la efectivele care execută misiuni de │
  │ │ │ │ │ │gardare trenuri de marfă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9. │Scurtă pentru iarnă │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură la efectivele care execută misiuni de │
  │ │ │ │ │ │gardare trenuri de marfă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10. │Cizme │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură la efectivele care execută misiuni de │
  │ │ │ │ │ │gardare trenuri de marfă. │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │VI. Pentru personalul din structurile de combatere a crimei organizate │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Bluză reflectorizantă, │ buc. │ 2 │ inventar │De fiecare cadru. Se poate asigura şi confecţionată │
  │ │inscripţionată cu elemente │ │ │ │din tercot, pentru vară şi iarnă. │
  │ │de identificare a │ │ │ │ │
  │ │formaţiunii │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Combinezon - Costum de │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │intervenţie pentru iarnă, │ │ │ │ │
  │ │inscripţionat cu elemente │ │ │ │ │
  │ │de identificare a │ │ │ │ │
  │ │formaţiunii (bluză + │ │ │ │ │
  │ │pantalon) │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Combinezon - Costum de │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │intervenţie pentru vară, │ │ │ │ │
  │ │inscripţionat cu elemente │ │ │ │ │
  │ │de identificare a │ │ │ │ │
  │ │formaţiunii (bluză + │ │ │ │ │
  │ │pantalon) │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Cagulă de mascare │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură una de vară │
  │ │ │ │ │ │şi una de iarnă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Trening de antrenament │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Pantofi - ghete pentru │ pereche │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │antrenament │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Ciorapi │ pereche │ 4 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Ghete cu carâmb înalt, cu │ pereche │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură 1 pereche │
  │ │şiret, pentru intervenţii │ │ │ │de vară şi 1 pereche de iarnă. Se distribuie pentru │
  │ │ │ │ │ │folosinţă la antrenament şi pe timpul misiunilor în │
  │ │ │ │ │ │teren. │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │VII. Pentru personalul din Serviciul de intervenţii şi acţiuni speciale, inclusiv serviciile judeţene de poliţie de intervenţie │
  │rapidă │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Bluză reflectorizantă, │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se poate asigura şi │
  │ │inscripţionată cu elemente │ │ │ │confecţionată din tercot, pentru vară şi iarnă. │
  │ │de identificare a │ │ │ │ │
  │ │formaţiunii │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Combinezon - Costum de │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură 1 buc. │
  │ │intervenţie pentru iarnă, cu│ │ │ │ignifugat. │
  │ │şepcuţă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Combinezon - Costum de │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură 1 buc. │
  │ │intervenţie pentru vară, cu │ │ │ │ignifugat. │
  │ │şepcuţă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Combinezon - Costum │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare lunetist. Se poate asigura de vară sau │
  │ │pentru lunetist, diferite │ │ │ │de iarnă. │
  │ │culori │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Costum de camuflaj, │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │diferite culori │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Vestă multifuncţională │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Cămaşă-bluză cu mânecă │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │lungă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Cămaşă-bluză cu mânecă │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │scurtă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9. │Tricou inscripţionat │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se poate realiza şi │
  │ │ │ │ │ │ignifugat. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10. │Costum flanelat de corp │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │11. │Trening de antrenament │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │12. │Tricou de antrenament │ buc. │ 6 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │13. │Şort de antrenament │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │14. │Mănuşi de antrenament │ pereche │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │15. │Mănuşi pentru intervenţie │ pereche │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent o pereche se poate │
  │ │ │ │ │ │realiza ignifugată. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │16. │Ghete cu carâmb înalt, cu │ pereche │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură o pereche │
  │ │şiret, pentru intervenţii │ │ │ │de vară şi o pereche de iarnă. Se pot realiza │
  │ │ │ │ │ │ignifugate, cu talpă antistatică. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │17. │Centură pentru intervenţie │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │18. │Pantofi-ghete pentru │ pereche │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │antrenament │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │19. │Mănuşi din piele, pentru │ pereche │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │coborâre pe coardă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │20. │Ciorapi pentru │ pereche │ 10 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Câte două perechi se │
  │ │intervenţie şi │ │ │ │pot realiza ignifugate. │
  │ │antrenament │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │21. │Ciorapi din lână │ pereche │ 4 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22. │Ochelari pentru intervenţie │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │23. │Cagulă de mascare │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură una de vară │
  │ │ │ │ │ │şi una de iarnă. Se poate realiza şi ignifugată. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │24. │Capişon pentru iarnă, │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se poate realiza │
  │ │diferite culori │ │ │ │ignifugat. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │25. │Complet apărătoare │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │articulaţii pentru │ │ │ │ │
  │ │intervenţii (apărătoare │ │ │ │ │
  │ │gambă, genunchi, cotieră) │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │26. │Complet apărătoare │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │articulaţii pentru │ │ │ │ │
  │ │antrenament │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │27. │Costum judo │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │28. │Scurtă de iarnă pentru │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │intervenţie │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │29. │Pâslari │ pereche │ 5 │ inventar │Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │30. │Rucsac │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │31. │Foaie de cort │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │32. │Pătură │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │33. │Pernă │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │34. │Cearşaf │ buc. │ 3 │ inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │35. │Faţă pernă │ buc. │ 3 │ inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │36. │Sac dormit │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │37. │Saltea pneumatică │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │38. │Mănuşi de box │ pereche │ 5 │ inventar │Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │39. │Mănuşi pentru sac de box │ pereche │ 5 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │40. │Sac de box │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │41. │Piesă de coborâre tip 8 │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │42. │Coardă coborâre │ buc. │ 10 │ inventar │Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean │
  │ │ultrauşoară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │43. │Cordelină asigurare │ ml │ 50 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │44. │Carabiniere cu asigurare │ buc. │ 3 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │45. │Carabiniere alpinism, cu │ buc. │ 10 │ inventar │Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean │
  │ │buclă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │46. │Cască alpinism │ buc. │ 10 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │47. │Ham salvare, dintr-o bucată │ buc. │ 2 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │48. │Blocatoare │ buc. │ 5 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │49. │Ham pentru alpinism │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │50. │Troliu │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │51. │Coardă statică │ m.l. │ 200 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │52. │Coardă tip Himalaya │ m.l. │ 2.500 │ inventar │ │
  │ │(sau echivalent), diametru │ │ │ │ │
  │ │11,5 mm │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │53. │Manşon protecţie coardă │ buc. │ 15 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │54. │Funie octogonală │ m.l. │ 200 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │55. │Demultiplicator forţe │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │56. │Scară alpinism │ buc. │ 5 │ inventar │Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │57. │Dispozitiv urcare │ buc. │ 5 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │58. │Ham debarcare elicopter │ buc. │ 5 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │59. │Placă multicarabinieră │ buc. │ 5 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │60. │Dispozitiv antişoc pentru │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │rapel automat │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │61. │Dispozitiv cu role pentru │ buc. │ 5 │ inventar │Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean │
  │ │protecţie coardă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │62. │Tandem coborâre funicular │ buc. │ 5 │ inventar │Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │63. │Sac portcoardă │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │64. │Sac portcoardă │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │pentru picior │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │65. │Colţar de trecere │ buc. │ 5 │ inventar │Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │66. │Complet schi de tură │ cpl. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │67. │Schiuri cu beţe │ pereche │ 10 │ inventar │Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │68. │Clăpari │ pereche │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │69. │Costum de schi │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │70. │Mănuşi de schi │ pereche │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │71. │Ochelari de schi │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │72. │Capişon din lână │ buc. │ 5 │ inventar │Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │73. │Rachete de zăpadă │ pereche │ 15 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │74. │Ecuson specific │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare combinezon, costum, bluză, tricou │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │75. │Geantă transport │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │echipament │ │ │ │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │VIII. Motociclişti - pentru poliţiştii care au în primire şi exploatare motociclete, ATV-uri │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Costum moto │ buc. │ 2 │ inventar │Se asigură 1 buc. de iarnă şi 1 buc. de vară. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Cască protecţie motociclişti│ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Cagulă │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Cizme moto │ pereche │ 2 │ inventar │Se asigură o pereche de iarnă şi o pereche de vară. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Ochelari moto │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Mănuşi moto │ pereche │ 1 │ inventar │Se asigură o pereche de iarnă şi o pereche de vară. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Ochelari protecţie solară │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Fluier │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │IX. Pentru personalul care deserveşte navele şi bărcile cu motor, din dotarea unităţilor │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Pălărie impermeabilă │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Costum cu mesadă │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor. │
  │ │detaşabilă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Costum impermeabil │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor. │
  │ │cu glugă, neîmblănit │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Pulover cu guler înalt │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Mănuşi impermeabile │ pereche │ 1 │ inventar │Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor. │
  │ │îmblănite │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Combinezon îmblănit │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor. │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │X. Poliţia călare │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Cască protecţie cu vizor │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Pelerină pentru ploaie │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Vestă reflectorizantă │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Cizme din piele │ pereche │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Mănuşi tip muşchetar │ pereche │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Pinteni │ pereche │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Apărătoare │ pereche │ 1 │ inventar │ │
  │ │pentru genunchi │ │ │ │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │XI. Personalul care execută misiuni în teren din formaţiunile operative, cercetări penale, arme, instructori şi conductori │
  │câini - poliţia de frontieră │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Şepcuţă de vară │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru instructorii şi conductorii câini │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Şepcuţă matlasată de iarnă │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru instructorii şi conductorii câini │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Costum de protecţie pentru │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru cei care execută misiuni în teren. Scurta │
  │ │iarnă (scurtă matlasată şi │ │ │ │este inscripţionată cu elemente de identificare a │
  │ │pantalon) │ │ │ │formaţiunii. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Costum de protecţie pentru │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru cei care execută misiuni în teren. Bluza │
  │ │vară (bluză şi pantalon) │ │ │ │este inscripţionată cu elemente de identificare a │
  │ │ │ │ │ │formaţiunii. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Bluză reflectorizantă, │ buc. │ 1 │ inventar │Se poate asigura şi confecţionată din tercot. │
  │ │inscripţionată cu denumirea │ │ │ │ │
  │ │formaţiunii │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Tricou inscripţionat │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Cămaşă-bluză cu mânecă │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru instructorii şi conductorii câini │
  │ │lungă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Pantaloni din tercot │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru instructorii şi conductorii câini. Se asigură o │
  │ │ │ │ │ │pereche pentru iarnă şi o pereche pentru vară. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9. │Ghete cu şiret şi carâmb │ pereche │ 2 │ inventar │Se distribuie pentru folosinţă numai pe timpul │
  │ │înalt │ │ │ │misiunilor în teren. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10. │Ecuson specific │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare scurtă, bluză şi cămaşă-bluză │
  │ │formaţiunilor │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │11. │Vestă cu elemente │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  │ │reflectorizante │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │12. │Costum camuflaj, diferite │ buc. │ 3 │ inventar │Numai pentru cei care execută misiuni în teren │
  │ │culori │ │ │ │împădurit sau zone cu vegetaţie excesivă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │13. │Fluier │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru cei care execută misiuni în teren. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │14. │Portcătuşe │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │15. │Portcarnet │ buc. │ 1 │ inventar │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │XII. Pentru formaţiunile de poliţie de frontieră din P.P.F. feroviar, P.P.F. rutier şi P.P.T.N. │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Costum de protecţie pentru │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru cei care execută misiuni în teren. Scurta │
  │ │iarnă (scurtă matlasată şi │ │ │ │este inscripţionată cu elemente de identificare a │
  │ │pantaloni din material │ │ │ │formaţiunii. │
  │ │poliesteric) │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Costum de protecţie pentru │ buc. │ 1 │ inventar │Numai pentru cei care execută misiuni în teren. Bluza │
  │ │vară (bluză şi pantaloni din│ │ │ │este inscripţionată cu elemente de identificare a │
  │ │material poliesteric) │ │ │ │formaţiunii. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Bluză reflectorizantă, │ buc. │ 1 │ inventar │Se poate asigura şi confecţionată din tercot. │
  │ │inscripţionată cu elemente │ │ │ │ │
  │ │de identificare a │ │ │ │ │
  │ │formaţiunii │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Mănuşi din pânză căptuşite │ pereche │ 1 │ inventar │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Ghete cu şiret │ pereche │ 2 │ inventar │Se asigură o pereche de vară şi o pereche de iarnă. │
  │ │ │ │ │ │Se distribuie pentru folosinţă numai pe timpul │
  │ │ │ │ │ │misiunilor în teren. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Ecuson specific │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare scurtă şi bluză │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Capişon │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură la efectivele care execută misiuni de │
  │ │ │ │ │ │gardare trenuri de marfă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Costum flanelat de corp │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură la efectivele care execută misiuni de │
  │ │ │ │ │ │gardare trenuri de marfă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9. │Şubă/Scurtă îmblănită cu │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură la efectivele care execută misiuni de │
  │ │blană naturală │ │ │ │gardare trenuri de marfă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10. │Cizme │ pereche │ 1 │ inventar │Se asigură la efectivele care execută misiuni de │
  │ │ │ │ │ │gardare trenuri de marfă. │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │XIII. Pentru personalul care deserveşte navele şi bărcile cu motor, din dotarea unităţilor poliţiei de frontieră │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Pălărie impermeabilă │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Costum impermeabil cu │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor. │
  │ │glugă, neîmblănit │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Costum impermeabil cu │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor. │
  │ │glugă, îmblănit │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Pulover cu guler înalt │ buc. │ 1 │ inventar │Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Mănuşi impermeabile │ pereche │ 1 │ inventar │Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor. │
  │ │îmblănite │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Maletă cu guler înalt │ buc. │ 2 │ 2 │Pentru echipajele navelor ce ies în Marea Neagră. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Scurtă impermeabilă │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  │ │îmblănită pentru ploaie │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Cizme din piele pentru bord │ pereche │ 1 │ 4 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9. │Pantofi gabier │ pereche │ 1 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10. │Cizme din cauciuc │ pereche │ 1 │ 3 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │11. │Ochelari apărători de soare │ buc. │ 1 │ 3 │Pentru 60% din echipaj │
  │ │şi vânt │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │12. │Mănuşi de cauciuc pentru │ pereche │ 1 │ 3 │ │
  │ │electricieni │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │13. │Suspensoare │ buc. │ 2 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │14. │Costum salopetă pentru │ buc. │ 2 │ 2 │Pentru personalul tehnic de pe nave │
  │ │vară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │15. │Pantaloni scurţi │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │16. │Cazarmament pentru │ │ │ │ │
  │ │cuşete nave: │ │ │ │ │
  │ ├────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Cearceaf (cearceaf plic) │ buc. │ 4 │ 4 │Cearceafurile plic se asigură numai pentru pleduri. │
  │ ├────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Faţă pernă │ buc. │ 3 │ 4 │ │
  │ ├────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Pătură (pled) │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  │ ├────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Pernă │ buc. │ 1 │ 5 │Saltele şi pernele se pot recondiţiona după folosirea a │
  │ ├────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤jumătate din durata de serviciu. │
  │ │Saltea │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │XIV. Pentru efectivele detaşamentelor de intervenţii şi din cadrul sectoarelor poliţiei de frontieră din zonele muntoase │
  ├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Bluză reflectorizantă, │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se poate asigura şi │
  │ │inscripţionată cu elemente │ │ │ │confecţionată din tercot, pentru vară şi iarnă. │
  │ │de identificare a │ │ │ │ │
  │ │formaţiunii │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Costum de intervenţie │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură 1 buc. cu │
  │ │pentru iarnă │ │ │ │rezistenţă la foc. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Costum de intervenţie │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură 1 buc. cu │
  │ │pentru vară │ │ │ │rezistenţă la foc. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Costum de camuflaj diferite │ buc. │ 5 │ inventar │Pentru fiecare detaşament │
  │ │culori │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Vestă multifuncţională │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Cămaşă-bluză cu mânecă │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │lungă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Cămaşă-bluză cu mânecă │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │scurtă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Tricou inscripţionat │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9. │Costum flanelat de corp │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10. │Trening de antrenament │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │11. │Ghete cu carâmb înalt, cu │ pereche │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură o pereche │
  │ │şiret, pentru intervenţii │ │ │ │de vară şi o pereche de iarnă. Se distribuie pentru │
  │ │ │ │ │ │folosinţă la antrenament şi pe timpul misiunilor în │
  │ │ │ │ │ │teren. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │12. │Centură din chingă │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │13. │Pantofi-ghete pentru │ pereche │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │antrenament │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │14. │Mănuşi din piele, pentru │ pereche │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │coborâre pe coardă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │15. │Ciorapi bumbac │ pereche │ 6 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │16. │Ciorapi lână │ pereche │ 4 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │17. │Ochelari tip schi pentru │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │intervenţie │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │18. │Cagulă de mascare │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură una de vară │
  │ │ │ │ │ │şi una de iarnă. │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │19. │Complet apărătoare │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │articulaţii (apărătoare │ │ │ │ │
  │ │gambă, genunchi, cotieră) │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │20. │Costum judo │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │21. │Scurtă îmblănită cu blană │ buc. │ 5 │ inventar │Pentru fiecare detaşament │
  │ │naturală │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22. │Pâslari │ pereche │ 5 │ inventar │Pentru fiecare detaşament │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │23. │Raniţă │ buc. │ 5 │ inventar │Pentru fiecare detaşament │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │24. │Foaie de cort │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │25. │Pătură │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │26. │Pernă │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │27. │Cearşaf │ buc. │ 3 │ inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │28. │Faţă de pernă │ buc. │ 3 │ inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │29. │Mănuşi de box │ pereche │ 5 │ inventar │Pentru fiecare detaşament │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │30. │Mănuşi pentru sac box │ pereche │ 5 │ inventar │Pentru fiecare detaşament │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │31. │Sac de box din piele │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare detaşament │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │32. │Piesă de coborâre tip 8 │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │33. │Coardă coborâre │ buc. │ 10 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  │ │ultrauşoară │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │34. │Cordelină asigurare │ m.l. │ 50 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │35. │Carabiniere cu asigurare │ buc. │ 3 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │36. │Carabiniere alpinism, │ buc. │ 10 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  │ │cu buclă │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │37. │Cască alpinism │ buc. │ 10 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │38. │Ham de salvare, │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  │ │dintr-o bucată │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │39. │Blocatoare │ buc. │ 5 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │40. │Ham pentru alpinism │ buc. │ 2 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │41. │Troliu │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │42. │Coardă statică │ m.l. │ 200 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │43. │Coardă tip Himalaya sau │ m.l. │ 2.500 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  │ │echivalent, diametru │ │ │ │ │
  │ │11,5 mm │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │44. │Manşon protecţie coardă │ buc. │ 15 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │45. │Colţar de trecere │ buc. │ 5 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │46. │Complet schiuri de tură │ cpl. │ 15 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │47. │Clăpari │ pereche │ 15 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │48. │Costum de schi │ buc. │ 15 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │49. │Mănuşi de schi │ pereche │ 15 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │50. │Capişon din lână │ buc. │ 15 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │51. │Beţe de schi │ pereche │ 15 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │52. │Rachete de zăpadă │ pereche │ 15 │ inventar │Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │53. │Ecuson specific │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare combinezon, costum, cămaşă şi │
  │ │ │ │ │ │cămaşă-bluză │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │54. │Geantă transport │ buc. │ 1 │ inventar │Pentru fiecare ofiţer şi agent │
  │ │echipament │ │ │ │ │
  └────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 3
  LEGITIMAŢIA DE SERVICIU ŞI INSIGNELE POLIŢIŞTILOR

  Articolul 1

  Legitimaţia de serviciu a poliţiştilor este documentul oficial care atestă calitatea de poliţist în activitate şi va fi folosită în exercitarea atribuţiilor de serviciu.


  Articolul 2

  Legitimaţia de serviciu a poliţiştilor este confecţionată în sistem duplex (faţă-verso), cu următorul conţinut:
  a) pentru Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră Română:
  - faţă: în partea de sus, central, rândul întâi - "România", rândul al doilea - "MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR" şi rândul al treilea, pentru structurile respective, titulatura: "POLIŢIA ROMÂNĂ" ori "POLIŢIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ", după caz; colţul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în partea de jos stânga se va înscrie titulatura documentului "LEGITIMAŢIE", iar sub aceasta, unul sub celălalt, se vor scrie: gradul profesional, numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului, iar în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, color;
  - verso: în partea de sus, central, rândul întâi - unitatea din care face parte titularul; rândul al treilea - data emiterii legitimaţiei; în centru - sigla structurii respective, încadrată stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimaţiei. Sub numărul legitimaţiei se aplică, după caz, semnătura scanată a ministrului administraţiei şi internelor sau a inspectorilor generali, în funcţie de nivelul de acces, general sau acces limitat; în partea de jos, sub siglă, se consemnează: valabilitatea legitimaţiei, codul numeric personal al titularului şi treptele ce conţin gradul de acces în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat pentru titularul legitimaţiei;
  b) pentru Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza":
  - faţă: în partea de sus, central, rândul întâi - "România" şi rândul al doilea - "MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR", colţul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în partea de jos stânga se va înscrie titulatura documentului "LEGITIMAŢIE", iar sub aceasta se va scrie gradul profesional, iar sub gradul profesional numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului, iar în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, color;
  - verso: în partea de sus, central, rândul întâi - "ACADEMIA DE POLIŢIE AL. I. CUZA"; rândul al treilea - data emiterii legitimaţiei; în centru - sigla Academiei de Poliţie "Al. I. Cuza", încadrată stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimaţiei. Sub numărul legitimaţiei se aplică, după caz, semnătura scanată a ministrului administraţiei şi internelor sau a rectorului Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", după cum nivelul de acces este de acces general sau acces limitat; în partea de jos, sub siglă, se consemnează: valabilitatea legitimaţiei, codul numeric personal al titularului şi treptele ce conţin gradul de acces în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat pentru titularul legitimaţiei;
  c) pentru Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă modelele şi cromatica legitimaţiei de serviciu, respectiv ale insignei, sunt aceleaşi cu cele ale Poliţiei Române;
  d) pentru celelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) şi b):
  - faţă: în partea de sus, central, rândul întâi - "România", rândul al doilea - "MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR"; colţul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în colţul din dreapta sus - stema României; pe penultimul rând al jumătăţii superioare, în partea stângă se va înscrie titulatura documentului "LEGITIMAŢIE"; în partea de jos stânga, unul sub celălalt, se vor scrie: gradul profesional, numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului, iar în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, color;
  - verso: în partea de sus, central, rândul întâi şi al doilea - unitatea din care face parte titularul; rândul al treilea - data emiterii legitimaţiei; în centru - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor, încadrată în partea stângă de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimaţiei. În partea dreaptă a siglei se aplică semnătura scanată a ministrului administraţiei şi internelor; în partea stângă sub serie şi număr se consemnează: valabilitatea legitimaţiei, iar în centru, sub siglă treptele ce conţin gradul de acces în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat pentru titularul legitimaţiei şi codul numeric personal al titularului.


  Articolul 3

  Modelele legitimaţiei de serviciu, precum şi cromatica specifică a acestora sunt cele prevăzute în figurile 1-5, după cum urmează: pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române - figura 1; pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei de Frontieră Române - figura 2; pentru poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă - figura 3; pentru poliţiştii din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - figura 4; pentru poliţiştii din cadrul unităţilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - figura 5.


  Articolul 4

  (1) Insigna de poliţist este însemnul oficial care atestă, alături de legitimaţia de serviciu prevăzută la art. 1, calitatea de poliţist în activitate.
  (2) Insigna de poliţist se eliberează numai pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române, Oficiului Român pentru Imigrări şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.


  Articolul 5

  (1) Insigna de poliţist are forma unui scut cu o plăcuţă dreptunghiulară în partea inferioară, în exterior, şi este confecţionată din tombac, protejată la exterior de un strat de lac incolor aplicat la cald.
  (2) Insigna este prevăzută cu sistem de fixare prin lamela metalică, pe articolele de îmbrăcăminte, pe centură sau în suportul din piele aferent în care se poate introduce şi legitimaţia de serviciu.


  Articolul 6

  (1) Faţada insignei conţine elemente de identificare comune şi elemente specifice unora dintre structurile din care fac parte poliţiştii respectivi.
  (2) Elementele de identificare comune sunt următoarele:
  a) în partea de sus se află drapelul tricolor, iar pe culoarea galbenă a acestuia este înscris "ROMÂNIA";
  b) în partea din mijloc este prevăzută sigla Poliţiei Române, a Poliţiei de Frontieră Române sau a Oficiului Român pentru Imigrări, după caz;
  c) în partea de jos, pe plăcuţa dreptunghiulară sunt înscrise seria formată din 1-3 litere, ce reprezintă identificarea alfabetică a unităţii din care face parte titularul, şi numărul insignei format din cel mult 5 cifre, care reprezintă identificarea numerică a poliţistului.
  (3) Elementele de identificare specifice pentru insignele poliţiştilor din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări sunt prevăzute în modelul din figura 6, cele pentru insignele poliţiştilor din cadrul Poliţiei Române şi din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă sunt prevăzute în modelul din figura 7, iar cele pentru insignele poliţiştilor din cadrul Poliţiei de Frontieră Române sunt prevăzute în modelul din figura 8.


  Articolul 7

  Figurile 1-8 fac parte integrantă din prezenta anexă.
  FIGURA 1
  POLIŢIA ROMÂNĂ
  (Acces general)
  POLIŢIA ROMÂNĂ
  (Acces limitat)
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  FIGURA 1 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, la paginile 42-43 (a se vedea imaginea asociată).
  FIGURA 2
  POLIŢIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ
  (Acces general)
  POLIŢIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ
  (Acces limitat)
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  FIGURA 2 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, la pagina 43 (a se vedea imaginea asociată).
  FIGURA 3
  DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII ŞI PROTECŢIE INTERNĂ
  (Acces general)
  DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII ŞI PROTECŢIE INTERNĂ
  (Acces limitat)
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  FIGURA 3 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, la pagina 44 (a se vedea imaginea asociată).
  FIGURA 4
  ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA"
  (Acces general)
  ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA"
  (Acces limitat)
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  FIGURA 4 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, la paginile 44-45 (a se vedea imaginea asociată).
  FIGURA 5
  Celelalte instituţii/structuri aflate în subordinea/coordonarea
  Ministerului Administraţiei şi Internelor
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  FIGURA 5 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, la pagina 45 (a se vedea imaginea asociată).
  FIGURA 6
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  FIGURA 6 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, la pagina 45 (a se vedea imaginea asociată).
  FIGURA 7
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  FIGURA 7 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, la pagina 45 (a se vedea imaginea asociată).
  FIGURA 8
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  FIGURA 8 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, la pagina 45 (a se vedea imaginea asociată).


  Anexa 3A
  LEGITIMAŢIILE DE SERVICIU
  pentru efectivele din aparatul central al Ministerului Administraţiei
  şi Internelor şi structurile subordonate acestuia

  Articolul 1

  (1) Legitimaţia de serviciu a poliţiştilor din aparatul central şi structurile subordonate acestuia este documentul oficial care atestă statutul de funcţionar public în activitate, cu statut special, instituit prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Legitimaţia de serviciu este folosită exclusiv în exercitarea atribuţiilor de serviciu.


  Articolul 2

  Legitimaţia pentru personalul din unităţile aparatului central este confecţionată în sistem duplex (faţă-verso), cu următorul conţinut:
  I. Pe faţa legitimaţiei:
  a) în partea de sus central, rândul întâi - ROMÂNIA, rândul al doilea - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR;
  b) rândul al treilea, aliniat la stânga - LEGITIMAŢIE, rândul al patrulea, cu majuscule de culoare roşie - APARAT CENTRAL;
  c) colţul din stânga sus este barat cu tricolorul României;
  d) în colţul din dreapta sus - stema României;
  e) în colţul din dreapta jos - fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ţinuta de reprezentare);
  f) în colţul din stânga jos se înscriu unele sub altele următoarele date:
  1. gradul profesional al titularului;
  2. numele titularului şi prenumele tatălui acestuia;
  3. prenumele titularului.
  II. Pe versoul legitimaţiei:
  a) în partea de sus, central, pe rândul întâi - unitatea, pe rândul al doilea - ziua, luna şi anul emiterii legitimaţiei;
  b) aliniat la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele - seria (formată din 3 litere) şi numărul legitimaţiei (format din maximum 5 cifre), menţiunea - VALABILĂ PÂNĂ LA, sub care se centrează data valabilităţii formată din zi, lună, an;
  c) aliniat la dreapta - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR, pe rândul următor, centrat - semnătura scanată aparţinând ministrului administraţiei şi internelor;
  d) în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  e) central, pe rândul al treilea, sub siglă, cu majuscule de culoare roşie - ACCES GENERAL (pentru ofiţeri), respectiv caseta cu nivelul de acces (pentru agenţi), iar pe rândul patru - codul numeric personal al titularului legitimaţiei.


  Articolul 3

  Legitimaţia pentru personalul din structurile subordonate unităţilor aparatului central este confecţionată în sistem duplex (faţă-verso), cu următorul conţinut:
  I. Pe faţa legitimaţiei:
  a) în partea de sus, central, rândul întâi - ROMÂNIA, rândul al doilea - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR;
  b) rândul al treilea, aliniat la stânga - LEGITIMAŢIE;
  c) colţul din stânga sus este barat cu tricolorul României;
  d) în colţul din dreapta sus - stema României;
  e) în colţul din dreapta jos - fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ţinuta de reprezentare);
  f) în colţul din stânga jos se înscriu unele sub altele următoarele date:
  1. gradul profesional al titularului;
  2. numele titularului şi prenumele tatălui acestuia;
  3. prenumele titularului.
  II. Pe versoul legitimaţiei:
  a) în partea de sus central, pe rândul întâi - denumirea structurii, pe rândul al doilea - ziua, luna şi anul emiterii legitimaţiei;
  b) aliniat la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele - seria (formată din 3 litere) şi numărul legitimaţiei (format din 4 cifre), menţiunea - VALABILĂ PÂNĂ LA, sub care se centrează data valabilităţii formată din zi, lună, an;
  c) aliniat la dreapta - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR, pe rândul următor, centrat - semnătura scanată aparţinând ministrului administraţiei şi internelor;
  d) în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe rândul următor - caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal.


  Articolul 4

  (1) Modelul legitimaţiilor de serviciu şi cromatica specifică fiecăreia sunt prezentate în figurile 1 şi 2 din prezenta anexă.
  (2) Figurile 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta anexă.


  Articolul 5

  Eliberarea legitimaţiilor de serviciu pentru alte structuri decât cele precizate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a structurilor subordonate acestuia, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2003, cu completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  FIGURA 1
  APARAT CENTRAL
  (Acces general)
  APARAT CENTRAL
  (Acces limitat)
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  FIGURA 1 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, la paginile 46-47 (a se vedea imaginea asociată).
  FIGURA 2
  APARAT CENTRAL
  - unităţi subordonate -
  (Acces general)
  APARAT CENTRAL
  - unităţi subordonate -
  (Acces limitat)
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  FIGURA 2 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, la pagina 47 (a se vedea imaginea asociată).
  ---------------