HOTĂRÂRE nr. 85 din 23 ianuarie 2003
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 31 ianuarie 2003
  În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 117 alin. (2) și al art. 118 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Anexa la ordonanța de urgență menționată la art. 1 se modifica și se completează potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4
  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 2003.(2) Pe aceeași dată Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 772/1966 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul educației și cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 23 ianuarie 2003.
  Nr. 85.


  Anexa 1

  REGULAMENT 23/01/2003


  Anexa 2