HOTĂRÂRE nr. 24 din 28 decembrie 2004
pentru acordarea încrederii Guvernului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.265 din 29 decembrie 2004  Având în vedere dezbaterile care au avut loc în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 28 decembrie 2004 asupra Programului de guvernare şi întregii liste a Guvernului, prezentate de către domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru,
  în conformitate cu rezultatul votului consemnat în procesul-verbal din data de 28 decembrie 2004,
  în temeiul art. 103 alin. (3) din Constituţia României, republicată,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se acordă încredere Guvernului, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1, pentru realizarea Programului de guvernare prevăzut în anexa nr. 2.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 28 decembrie 2004.
  Nr. 24.


  Anexa 1

  LISTA
  Guvernului României
  1. Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu - prim-ministru
  2. Adriean Videanu - ministru de stat pentru
  coordonarea activităţilor
  din domeniul economic
  3. Bκla Marko - ministru de stat pentru
  coordonarea activităţilor
  din domeniile culturii,
  învăţământului şi integrării
  europene
  4. Gheorghe Copos - ministru de stat pentru
  coordonarea activităţilor
  din domeniile mediului de
  afaceri şi întreprinderilor
  mici şi mijlocii
  5. Monica Luisa Macovei - ministrul justiţiei
  6. Ionel Popescu - ministrul finanţelor publice
  7. Gheorghe Barbu - ministrul muncii, solidarităţii
  sociale şi familiei
  8. Ene Dinga - ministrul integrării europene
  9. Mihai Răzvan Ungureanu - ministrul afacerilor externe
  10. Vasile Blaga - ministrul administraţiei şi
  internelor
  11. Codruţ Ioan Şereş - ministrul economiei şi
  comerţului
  12. Teodor Atanasiu - ministrul apărării naţionale
  13. Gheorghe Flutur - ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale
  14. Gheorghe Dobre - ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului
  15. Mircea Miclea - ministrul educaţiei şi
  cercetării
  16. Monica Octavia Muscă - ministrul culturii şi cultelor
  17. Mircea Cinteză - ministrul sănătăţii
  18. Zsolt Nagy - ministrul comunicaţiilor şi
  tehnologiei informaţiei
  19. Sulfina Barbu - ministrul mediului şi
  gospodăririi apelor
  20. Mihai Alexandru Voicu - ministru delegat pentru
  coordonarea Secretariatului
  General al Guvernului
  21. Cristian David - ministru delegat pentru
  controlul implementării
  programelor cu finanţare
  internaţională şi urmărirea
  aplicării acquisului comunitar
  22. Sorin Vicol - ministru delegat pentru
  coordonarea autorităţilor
  de control
  23. Bogdan Olteanu - ministru delegat pentru
  relaţia cu Parlamentul
  24. Laszlo Borbelyκly - ministru delegat pentru
  lucrări publice şi amenajarea
  teritoriului
  25. Iuliu Winkler - ministru delegat pentru comerţ


  Anexa 2

  PROGRAM 28/12/2004