HOTĂRÂRE nr. 365 din 24 mai 2018pentru aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 6 iunie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Planul operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Finanțarea obiectivelor prevăzute în Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 se face în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum și din alte surse legal constituite, potrivit legii.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul sănătății,
  Rodica Nassar,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Paula-Marinela Pîrvănescu,
  secretar de stat
  Ministrul tineretului și sportului,
  Ioana Bran
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 24 mai 2018.
  Nr. 365.

  Anexa nr. 1

  STRATEGIE NATIONALA
  privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați
  și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018 - 2021


  Anexa nr. 2

  PLAN OPERATIONAL
  pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității
  de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței
  domestice pentru perioada 2018 - 2021