ORDIN nr. 101 din 2 februarie 2012(*actualizat*)
privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei
(actualizat la data de 15 septembrie 2015*)
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • ----------
  În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 27 alin. (1), precum şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 61/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 1 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 3

  Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,

  Valentin Mircea

  Bucureşti, 2 februarie 2012.
  Nr. 101.

  Anexă

  REGULAMENT 02/02/2012