HOTĂRÂRE nr. 444 din 30 martie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modului de acordare, precum și a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 31 martie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modului de acordare, precum și a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1213 din 11 decembrie 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera g) va avea următorul cuprins:
  g) Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare;
  2. La anexa nr. 2, litera C va avea următorul cuprins:
  C. Nivelul cuantumului net al drepturilor de pensie
  Nr. crt.Cuantumul net al drepturilor de pensie în luna depunerii cererii (în lei)Punctajul acordat
  1.Cuantum net mai mic de 1.000 lei10
  2.Cuantum net între 1.001 lei și 1.500 lei9
  3.Cuantum net între 1.501 lei și 2.000 lei8
  4.Cuantum net între 2.001 lei și 2.500 lei7
  5.Cuantum net între 2.501 lei și 3.000 lei6
  6.Cuantum net între 3.001 lei și 3.500 lei5
  7.Cuantum net între 3.501 lei și 4.500 lei4
  8.Cuantum net între 4.501 lei și 6.000 lei3
  9.Cuantum net între 6.001 lei și 8.000 lei2
  10.Cuantum net mai mare sau egal cu 8.001 lei1
  3. La anexa nr. 2 litera D, punctul d.2 va avea următorul cuprins:
  d.2. Beneficiarii care au același punctaj după aplicarea d.1 se ierarhizează în funcție de cuantumul net al pensiei, de la mic la mare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Directorul Serviciului Român de Informații,
  Răzvan Ionescu

  București, 30 martie 2022.
  Nr. 444.
  -----