HOTĂRÂRE nr. 75 din 5 februarie 2014
privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se desemnează Ministerul Sănătăţii ca organism de coordonare şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România.


  Articolul 2

  (1) Costurile necesare implementării fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii.
  (2) Costurile prevăzute la alin. (1) includ:
  a) cheltuielile legate de transportul internaţional, transportul intern, cazare şi masă pentru specialiştii din cadrul I.R.C.C.S. Policlinico San Donato, din San Donato Milanese, Italia, şi din centrele partenere, în vederea realizării misiunilor medicale şi a activităţilor desfăşurate de aceştia în România, precum şi alte cheltuieli aferente, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Sănătăţii, prin legile anuale ale bugetului de stat;
  b) cheltuielile pentru specialiştii români, inclusiv cele legate de stagiile de pregătire la I.R.C.C.S. Policlinico San Donato, din San Donato Milanese, Italia, sau în centrele partenere, participarea acestora la workshopuri, congrese, misiuni medicale în România, precum şi alte cheltuieli aferente, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Sănătăţii, prin legile anuale ale bugetului de stat. Stabilirea numărului de persoane şi a duratei de deplasare se va face în raport strict cu necesităţile concrete de realizare a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România.


  Articolul 3

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii elaborează norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 5 februarie 2014.
  Nr. 75.
  ----------