RECTIFICARE nr. 72 din 20 septembrie 2006
la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 72/2006
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 6 octombrie 2006    În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 25 septembrie 2006, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):
    - la art. IV, în loc de "...art. I pct. 15, 24 şi 25..." se va citi "...art. I pct. 13, pct. 21 cu referire la art. 237 alin. (1) lit. o) şi pct. 22...".
    ----