ORDIN nr. 262 din 6 august 2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007
  În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006 privind stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive, pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din unitățile și instituțiile subordonate acestuia, cu modificările ulterioare, precum și al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2005 privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei și conținutului insignei și ale documentelor de legitimare a acestuia, precum și a siglei Jandarmeriei Române, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor militare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulile pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prevederile prezentului ordin pentru Jandarmeria Română se aplică și Comenduirii de Garnizoană a Ministerului Internelor și Reformei Administrative.


  Articolul 4
  (1) Articolele de echipament model vechi se utilizează în continuare până la expirarea perioadei tranzitorii prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006 privind stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive, pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din unitățile și instituțiile subordonate acestuia, cu modificările ulterioare, respectiv la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2005 privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei și conținutului insignei și ale documentelor de legitimare a acestuia, precum și a siglei Jandarmeriei Române, cu modificările ulterioare.(2) După data expirării perioadei tranzitorii - 31 decembrie 2009, vechile uniforme militare existente în stocul aflat la uzul curent primesc următoarele destinații:
  a) sunt utilizate la echiparea efectivelor de:
  - elevi din cadrul instituțiilor de învățământ, ca uniformă de clasă sau instruire;
  - soldați și gradați voluntari/rezerviști voluntari, ca uniformă de instruire, echipament special, de protecție și de lucru;
  - cadre militare, ca echipament special, prin substituirea unor articole de echipament prevăzute de norma nr. 9;
  b) sunt valorificate, declasate sau casate conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 5

  Ordonatorii de credite răspund de asigurarea drepturilor de echipament și de celelalte materiale prevăzute în Normele privind drepturile de echipament pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile și instituțiile subordonate acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006, cu modificările și completările ulterioare, în Normele privind drepturile de echipament pentru efectivele de jandarmi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2005, cu modificările ulterioare, în Normele de echipare a personalului militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 78/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în Normele pentru drepturile de echipament ale personalului militar din Direcția Generală de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2017, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat.
  (la 22-05-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 9 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 22 mai 2018 )


  Articolul 6

  Șefii tuturor structurilor Ministerului Internelor și Reformei Administrative vizate au obligația să urmărească respectarea de către personalul din subordine a prevederilor Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare.


  Articolul 7

  Pentru activități culturale și filmări, uniformele militarilor se pot închiria persoanelor juridice, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 733/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și realizarea de servicii de către unitățile Ministerului de Interne.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David

  București, 6 august 2007.
  Nr. 262.

  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  pentru compunerea și portul uniformelor militare


  Anexa nr. 2

  REGULI
  pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor