ORDIN nr. 453 din 11 iunie 2010
privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Nr. 453 din 11 iunie 2010
  • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
  • Nr. 1.365 din 21 iunie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010    Având în vedere prevederile:
    - art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările ulterioare;
    - Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,
    ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

    Articolul I

    Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu noile ocupaţii din economie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    Articolul II

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
    Mihai Constantin Şeitan
    Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
    Vergil Voineagu


    Anexa
    LISTA
    ocupaţiilor ce completează Clasificarea ocupaţiilor din România
    ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
    │ 1 │Administrator de risc │codul 241519│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ 2 │Analist credite │codul 241520│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ 3 │Asistent medical comunitar │codul 322107│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ 4 │Auditor financiar │codul 241130│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ 5 │Auditor responsabilitate socială │codul 242322│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ 6 │Consilier preşedinte organizaţie profesională naţională │codul 114225│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ 7 │Consilier preşedinte organizaţie profesională, filială │ │
    │ │judeţeană/municipiu │codul 114226│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ 8 │Consilier şcolar │codul 235903│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ 9 │Coordonator intervenţii active în atmosferă │codul 211208│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │10 │Designer instrucţional │codul 235904│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │11 │Dezvoltator de e-learning │codul 235905│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │12 │Dispecer operaţiuni de zbor │codul 314510│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │13 │Expert poligraf │codul 244513│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │14 │Ghid obiectiv cultural │codul 349107│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │15 │Injectorist în construcţii │codul 712306│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │16 │Instructor de aerobic-fitness │codul 347521│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │17 │Instructor de dans │codul 347308│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │18 │Manager al organizaţiei culturale │codul 122954│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │19 │Manager de clădire │codul 214908│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │20 │Manager de responsabilitate socială │codul 242324│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │21 │Muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate │codul 712925│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │22 │Operator la tratarea şi epurarea apelor uzate │codul 916104│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │23 │Operator generatoare terestre sonice şi cu agent │ │
    │ │activ de însămânţare │codul 818101│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │24 │Operator punct de lansare │codul 818102│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │25 │Preparator halva │codul 932013│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │26 │Preşedinte organizaţie profesională naţională │codul 114219│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │27 │Preşedinte organizaţie profesională, filială │ │
    │ │judeţeană/municipiu │codul 114222│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │28 │Psiholog şcolar │codul 244514│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │29 │Registrator de arhivă electronică de garanţii reale mobiliare│codul 411306│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │30 │Responsabil al managementului responsabilităţii sociale │codul 242323│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │31 │Secretar naţional organizaţie profesională naţională │codul 114221│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │32 │Secretar organizaţie profesională, filială │ │
    │ │judeţeană/municipiu │codul 114224│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │33 │Şef departament/compartiment/preşedinte comisie │ │
    │ │organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu │codul 114227│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │34 │Vicepreşedinte organizaţie profesională naţională │codul 114220│
    ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │35 │Vicepreşedinte organizaţie profesională, filială │ │
    │ │judeţeană/municipiu │codul 114223│

    Se înlocuieşte denumirea ocupaţiei cod 114207 "delegat sindical naţional" cu denumirea "delegat sindical".
    Se înlocuieşte denumirea ocupaţiei cod 114228 "delegat sindical de întreprindere" cu denumirea "delegat sindical local".
    Se mută ocupaţia "expert local pe problemele romilor" din grupa majoră 2 în grupa majoră 4 şi i se atribuie codul 423103.
    Se mută ocupaţia "delegat sindical local" din grupa majoră 4 în grupa majoră 1 şi i se atribuie codul 114228.
    Se mută ocupaţia "ofiţer de punte maritim" din grupa majoră 2 în grupa majoră 3 şi i se atribuie codul 314211.
    Se mută ocupaţia "ofiţer de punte maritim aspirant/ofiţer mecanic maritim aspirant/ofiţer electrician maritim aspirant" din grupa majoră 2 în grupa majoră 3 şi i se atribuie codul 314212.
    Se introduce grupa minoră 818 "Operatori de mijloace tehnice de intervenţii active în atmosferă", respectiv grupa de bază 8181 "Operatori de mijloace tehnice de intervenţii active în atmosferă", care vor avea următoarea descriere: "Operatorii de mijloace tehnice de intervenţii active în atmosferă utilizează în activităţile lor specifice instalaţii de lansare, rachete antigrindină, generatoare sonice şi generatoare cu agenţi activi de însămânţare pentru prevenirea, diminuarea sau înlăturarea efectelor dăunătoare ale fenomenelor meteorologice periculoase, precum şi de creştere a precipitaţiilor."
    ---------