ORDIN nr. 261 din 3 noiembrie 2023pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 191/2023 privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 3 noiembrie 2023
  În temeiul:– art. 40 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Termenul prevăzut la art. 3 din Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 191/2023 privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 10 iulie 2023, se prorogă până la data de 22 noiembrie 2023.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
  Adrian Cucu

  București, 3 noiembrie 2023.
  Nr. 261.
  -----