ORDIN nr. 1.597 din 11 decembrie 2006 (*actualizat*)
pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
(actualizat până la data de 20 august 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.254 din 7 iulie 2008; ORDINUL nr. 1.557 din 11 septembrie 2008; ORDINUL nr. 1.258 din 28 septembrie 2010; ORDINUL nr. 1.493 din 15 decembrie 2010; ORDINUL nr. 1.482 din 24 octombrie 2011; ORDINUL nr. 515 din 8 mai 2014; ORDINUL nr. 939 din 18 august 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere:
  - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004;
  - prevederile art. 146 din titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 534/2005 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare şi transplant;
  - prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic;
  - prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.076/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,
  ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se numesc membrii comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul
  sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 11 decembrie 2006.
  Nr. 1.597.

  Anexă

  MEMBRII
  comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

  Articolul 1

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Institutul Clinic Fundeni Bucureşti are următoarea componenţă:
  - membrii titulari:
  a) dr. Rucsandra Manu;
  b) dr. Daniela Anghel;
  c) conf. dr. Cristian Gheorghe;
  - membrii suplinitori:
  a) dr. Mănel Stoicescu;
  b) dr. Alina Stuparu;
  c) prof. dr. Mircea Diculescu.


  Articolul 2

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca are următoarea componenţă:
  - membrii titulari:
  a) conf. dr. Radu Vieru;
  b) dr. Sempronia Maria Filipoi;
  c) şef lucrări dr. Liviu Ghervan;
  - membrii suplinitori:
  a) şef lucrări dr. Adrian Avram;
  b) psiholog Dana Ioana Rabagala;
  c) dr. Gheorghiţa Iacob.


  Articolul 3

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara are următoarea componenţă:
  - membrii titulari:
  a) prof. dr. Doru Bordoş;
  b) psiholog Rodica Popa;
  c) prof. dr. Rodica Avram;
  - membrii suplinitori:
  a) prof. dr. Viorel Şerban;
  b) dr. Simona Tămăşan;
  c) dr. Mihai Grecu.


  Articolul 4

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic "C.I. Parhon" Iaşi are următoarea componenţă:
  - membrii titulari:
  a) şef lucrări dr. Cristina Gavrilovici;
  b) asist. univ. dr. Şerban Turliuc;
  c) dr. Carmen Volovăţ;
  - membrii suplinitori:
  a) dr. Liviu Oprea;
  b) şef lucrări dr. Cristinel Ştefănescu;
  c) prof. dr. Gabriel Ungureanu.


  Articolul 5

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa are următoarea componenţă:
  - membrii titulari:
  a) prof. dr. Constantin Tica;
  b) prof. dr. Carol Friedmann;
  c) conf. dr. Ion Tiberiu Tofolean;
  - membrii suplinitori:
  a) dr. Georgeta Dascăl;
  b) asist. univ. dr. Diana Bandrabur;
  c) conf. dr. Adrian Creangă.


  Articolul 6

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucureşti are următoarea componenţă:
  - membrii titulari:
  a) dr. Liana Pleş;
  b) psiholog Genoveva Teleki;
  c) dr. Mirela Ranga;
  - membrii suplinitori:
  a) dr. Sorin Păun;
  b) dr. Adriana Constantin;
  c) dr. Sorin Lucian Puia.


  Articolul 7

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Judeţean Ilfov "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" are următoarea componenţă:
  - membrii titulari:
  a) dr. Dan Blendea;
  b) psiholog Alina Minea;
  c) conf. dr. Horia Bălan;
  - membrii suplinitori:
  a) dr. Minerva Ghinescu;
  b) dr. Anca Danciu;
  c) dr. Teodor Bucur.


  Articolul 8

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Centrul Medical Hit-Med - S.R.L. Craiova are următoarea componenţă:
  - membrii titulari:
  a) dr. Valentin Bugeac;
  b) dr. Anca Chiriţă;
  c) dr. Cristian Georgescu;
  - membrii suplinitori:
  a) dr. Adrian Săftoiu;
  b) psiholog Carmen Rotaru;
  c) dr. Mihaela Vasile.


  Articolul 9

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în M.G. - Centrul Internaţional de Reproducere Umană Asistată Timişoara are următoarea componenţă:
  - membrii titulari:
  a) prof. dr. Doru Bordoş;
  b) psiholog Adina Berar;
  c) dr. Cornelia Oană;
  - membrii suplinitori:
  a) conf. dr. Doru Anastasiu;
  b) dr. Mariana Luca;
  c) dr. Marius Craina.


  Articolul 10

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca are următoarea componenţă:
  - membrii titulari:
  a) conf. dr. Radu Vieru;
  b) dr. Sempronia Maria Filipoi;
  c) prof. dr. Marius Bojiţă;
  - membrii suplinitori:
  a) şef lucrări dr. Adrian Avram;
  b) psiholog Dana Ioana Rabagala;
  c) prof. dr. Grigore Băciuţ.


  Articolul 11

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înfiinţată în Societatea Comercială Centrul Medical «Med New Life» - S.R.L. Bucureşti, are următoarea componenţă:
  - membri titulari:
  a) dr. Marius Liţu
  b) psiholog Nicoleta Florentina Vascan
  c) dr. Marie Jeanne Gărdescu
  - membri suplinitori:
  a) dr. Gabriel Mihail Raicu
  b) psiholog Mihaela Preda
  c) prof. dr. Petrache Vârtej.
  -----------
  Art. 11 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.493 din 15 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010.


  Articolul 12

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înfiinţată în Societatea Comercială «Clinica Polisano» - S.R.L. - Centrul de fertilitate Sibiu, are următoarea componenţă:
  - membri titulari:
  a) dr. Meşteru Valeriu;
  b) psiholog Bologa Lia;
  c) dr. Morar Silviu;
  - membri suplinitori:
  a) dr. Pumnea Pia Manuela;
  b) psiholog Calvun Elena;
  c) dr. Dura Horaţiu.
  -----------
  Art. 12 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 939 din 18 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014.


  Articolul 12^1

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înfiinţată în Societatea Comercială «Clinica Polisano» - S.R.L. Sibiu, pentru punctul de lucru Clinica Polisano - Centrul de fertilizare in vitro, situat în municipiul Bucureşti, str. Mircea Eliade nr. 18, sectorul 1, are următoarea componenţă:
  - membri titulari:
  a) dr. Trestioreanu Raluca;
  b) psiholog Pătru Alina;
  c) dr. Liţu Marius;
  - membri suplinitori:
  a) dr. Rădulescu Cristian;
  b) psiholog Briceag Felicia;
  c) dr. Stoicescu Emanuil.
  -----------
  Art. 12^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 515 din 8 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 14 mai 2014.


  Articolul 13

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş are următoarea componenţă:
  - membrii titulari:
  a) dr. Vasile Bud;
  b) prof. dr. Aurel Nireşteanu;
  c) dr. Lucian Băilă;
  - membrii suplinitori:
  a) conf. dr. Laurenţiu Cozlea;
  b) dr. Attila Racz;
  c) dr. Constantin Florea.


  Articolul 14

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Societatea Comercială "Med Life" - S.A. Bucureşti are următoarea componenţă:
  - membrii titulari:
  a) dr. Liana Pleş;
  b) psiholog Mihaela Săhlean;
  c) prof. dr. Dimitrie Pelinescu Onciul;
  - membrii suplinitori:
  a) prof. dr. Decebal Hudiţă;
  b) dr. Nicolae Marcu;
  c) dr. Emil Tomescu.


  Articolul 15

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Societatea Comercială "SABYC" - S.R.L. are următoarea componenţă:
  - membrii titulari:
  a) dr. Marius Liţu;
  b) psiholog Mihaela Preda;
  c) conf. dr. Petre Brătilă;
  - membrii suplinitori:
  a) dr. Ingrid Gheorghe;
  b) psiholog Loredana-Claris Raicu;
  c) dr. Martia Vârlan.


  Articolul 16

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată de Societatea Comercială GENESYS FERTILITY CENTER - S.R.L. Bucureşti are următoarea componenţă:
  - membri titulari:
  a) dr. Marius Liţu;
  b) psiholog Petrişor Ţepurlui;
  c) dr. Mihai Cristian Dumitraşcu;
  - membri suplinitori:
  a) dr. Emanuil Grigore Stoicescu;
  b) psiholog Mihai Puiu;
  c) dr. Daniela Florentina Lebit.


  Articolul 17

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înfiinţată în Societatea Comercială EUROMATERNA - S.A. Constanţa, are următoarea componenţă:
  - membri titulari:
  a) dr. Raica Dan Mugurel;
  b) psiholog Ghibu Ruxandra;
  c) dr. Luţescu Ion Sebastian;
  - membri suplinitori:
  a) dr. Asan Rucni;
  b) dr. Panţu Camelia;
  c) dr. Ruşa Marius.
  -----------
  Art. 17 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.482 din 24 octombrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 1 noiembrie 2011.
  -----------
  Art. 16 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.557 din 11 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008.
  -----------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.254 din 7 iulie 2008 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 14 iulie 2008, conform art. I din acelaşi act normativ.
  ----------