HOTĂRÂRE nr. 861 din 31 octombrie 2018pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 și a Planului național de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 9 noiembrie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, denumită în continuare Strategia națională, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Planul național de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituția prefectului, precum și autoritățile administrației publice locale au obligația de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia națională.


  Articolul 4

  Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia națională se asigură de către fiecare instituție/autoritate publică cu atribuții în domeniu în raport cu termenele de realizare, prioritățile și resursele disponibile în bugetele proprii.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul culturii și identității naționale,
  George Vladimir Ivașcu
  p. Ministrul educației naționale, interimar,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  Ministrul tineretului și sportului,
  Ioana Bran
  p. Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Boglarka Lilla Debelka,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici


  București, 31 octombrie 2018.
  Nr. 861.

  Anexa nr. 1

  STRATEGIE NAȚIONALĂ
  împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022


  Anexa nr. 2

  PLAN NAȚIONAL
  de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de
  persoane pentru perioada 2018-2022