ORDIN nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Nr. 1.832 din 6 iulie 2011
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 856 din 11 iulie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 8 august 2011
  În temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor - ISCO 08, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România,
  ministrul muncii, familiei și protecției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), conform structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Clasificarea ocupațiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatorie pentru toate organele administrației publice centrale și locale, unități bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizații patronale, sindicale, profesionale și politice, fundații, asociații și alte persoane fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupației.(2) În vederea asigurării tranziției de la Clasificarea ocupațiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale, și al președintelui Comisiei Naționale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, la noua Clasificare a ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin prezentul ordin, cele două clasificări vor fi utilizate în paralel până la data de 31 decembrie 2011.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
  Președintele
  Institutului Național de Statistică,
  Vergil Voineagu


  Anexă

  1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori
  Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitățile economico-sociale și politice planifică, conduc, coordonează și evaluează activitățile generale ale întreprinderilor, guvernelor și ale altor organizații sau unități organizaționale în cadrul acestora și, de asemenea, formulează și revizuiesc politicile, legile, regulile și reglementările în vigoare.
  11 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  Legislatorii, membrii executivului și înalții conducători ai administrației publice formulează și revizuiesc politicile și planifică, coordonează direct și evaluează activitățile generale ale autorităților (instituțiilor), guvernelor și ale altor organizații, cu sprijinul altor manageri/administratori.
  111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  Legislatorii, membrii executivului și înalții conducători ai administrației publice stabilesc, formulează, recomandă și coordonează implementarea politicilor naționale, regionale sau locale ale Guvernului ori ale comunităților, precum și ale organizațiilor specializate. Aceștia determină, ratifică, modifică sau abrogă legile, regulile publice și reglementările și planifică, organizează, coordonează direct și evaluează activitățile generale ale departamentelor și agențiilor guvernamentale, comunităților tradiționale și ale organizațiilor specializate.
  1111 Legislatori, membri ai executivului
  Legislatorii și membrii executivului stabilesc, formulează și coordonează direct implementarea politicilor naționale, regionale sau locale ale Guvernului și ale agențiilor guvernamentale internaționale și determină, ratifică, modifică ori abrogă legile, regulile și reglementările publice. Dintre aceștia fac parte membrii aleși sau nealeși ai parlamentelor, consiliilor și guvernelor.
  111101 adjunct al procurorului general
  111102 ambasador
  111103 chestor Parlament
  111104 comandant unic aviație
  111105 comisar general
  111106 comisar general adjunct
  111107 senator
  111108 guvernator
  111109 președinte Academie
  111110 președinte Înalta Curte de Casație și Justiție
  111111 președinte curte de apel
  111112 președinte Curtea de Conturi a României
  111113 președinte de judecătorie
  111114 președinte Camera Deputaților
  111115 președinte secție (la Înalta Curte de Casație și Justiție, la curtea de apel, tribunale și judecătorii)
  111116 președinte tribunal
  111117 Președintele României
  111118 prim-procuror
  111119 prim-procuror adjunct
  111120 prim-adjunct al procurorului general
  111121 prim-ministru
  111122 procuror general
  111123 procuror șef de secție
  111124 procuror șef de secție adjunct
  111125 secretar general al Guvernului
  111126 secretar Parlament
  111127 secretar de stat
  111128 vicepreședinte (la Înalta Curte de Casație și Justiție, curtea de apel, tribunale și judecătorii)
  111129 inspector-șef al Inspecției Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
  111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii
  111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii
  111132 inspector în cadrul Inspecției Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
  111133 inspector general judecătoresc șef
  111134 ministru
  111135 ministru consilier
  111136 ministru de stat
  111137 ministru plenipotențiar
  111138 deputat
  111139 președinte Senat
  111140 subsecretar de stat
  1112 Înalți conducători ai administrației publice
  Înalții conducători ai administrației publice asigură consiliere pe probleme de politică, supraveghează interpretarea și implementarea politicilor guvernamentale și a legislației de către departamentele și agențiile guvernamentale, își reprezintă țara în străinătate și acționează în numele acesteia sau îndeplinesc sarcini similare în cadrul organizațiilor interguvernamentale. Aceștia planifică, organizează, coordonează direct, controlează și evaluează activitățile generale ale departamentelor, consiliilor, agențiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional și național, în conformitate cu legislația și politicile stabilite de către organismele legislative și guvernamentale.
  111201 consilier diplomatic
  111202 consilier guvernamental
  111203 consilier și consultant juridic
  111204 consilier instituții publice
  111205 consilier al ministrului
  111206 consul general
  111207 director instituție publică
  111208 director adjunct instituție publică
  111209 director de cabinet
  111210 director general instituție publică
  111211 consilier economic
  111212 inspector de stat șef
  111213 inspector-șef în administrația publică
  111214 magistrat-asistent-șef
  111215 notar-șef
  111216 notar-șef adjunct
  111217 secretar-șef notariat
  111218 prefect
  111219 secretar general
  111220 șef birou instituție publică
  111221 șef cabinet
  111222 șef birou senatorial
  111223 șef departament
  111224 șef protocol de stat
  111225 șef serviciu instituție publică
  111226 subprefect
  111227 viceguvernator
  111228 președinte instituție publică
  111229 consilier prezidențial
  111230 consilier parlamentar
  111231 vicepreședinte instituție publică
  111232 atașat diplomatic
  111233 consul
  111234 secretar diplomatic
  111235 viceconsul
  111236 consultant prezidențial și guvernamental
  111237 secretar general Academie
  111238 director general adjunct
  ----------
  Ocupația "director general adjunct" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  111239 investigator-șef
  ----------
  Ocupația "investigator-șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  111240 inspector șef teritorial
  ----------
  Ocupația "inspector șef teritorial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.

  111241 consilier de stat
  (la 11-02-2022, Ocupația consilier de stat a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  1113 Conducători și membri ai consiliilor locale
  Conducătorii și membrii consiliilor locale (primarii localităților rurale) îndeplinesc o varietate de sarcini legislative, administrative și oficiale, determinate de tradițiile vechi, precum și de repartizarea drepturilor și responsabilităților între primarii localităților rurale și autoritățile locale, regionale și naționale.
  111301 primar
  111302 secretar primărie, prefectură
  111303 viceprimar
  1114 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile specializate
  Conducătorii și alți funcționari superiori din organizațiile specializate determină, formulează și coordonează direct implementarea politicilor organizațiilor specializate, cum ar fi organizațiile politice, sindicatele, patronatele, asociațiile de comerț și industrie, organizațiile umanitare și de caritate sau asociațiile sportive, și reprezintă și acționează în numele acestor organizații.
  111401 consilier organizație politică
  111402 președinte organizație politică
  111403 vicepreședinte organizație politică
  111404 secretar organizație politică
  111405 conducător de asociații, filiale și organizații obștești
  111406 locțiitor al conducătorului de asociații, filiale și organizații obștești
  111407 secretar și secretar adjunct ai asociațiilor, filialelor și organizațiilor obștești
  111408 președinte organizație sindicală
  111409 vicepreședinte organizație sindicală
  111410 secretar organizație sindicală
  111411 delegat sindical
  111412 președinte asociație națională cooperatistă
  111413 vicepreședinte asociație națională cooperatistă
  111414 secretar general asociație națională cooperatistă
  111415 președinte asociație teritorială de organizații cooperatiste
  111416 vicepreședinte asociație teritorială de organizații cooperatiste
  111417 secretar asociație teritorială de organizații cooperatiste
  111418 șef departament organizație sindicală
  111419 președinte organizație cooperatistă
  111420 vicepreședinte organizație cooperatistă
  111421 președinte asociație patronală
  111422 vicepreședinte asociație patronală
  111423 președinte organizație profesională națională
  111424 vicepreședinte organizație profesională națională
  111425 secretar național organizație profesională națională
  111426 președinte organizație profesională, filială județeană/municipiu
  111427 vicepreședinte organizație profesională, filială județeană/municipiu
  111428 secretar organizație profesională, filială județeană/municipiu
  111429 consilier președinte organizație profesională națională
  111430 consilier președinte organizație profesională, filială județeană/municipiu
  111431 șef departament/compartiment/președinte comisie organizație profesională, filială județeană/municipiu
  111432 delegat sindical local
  111433 conducător de organizații umanitare
  111434 secretar al organizațiilor umanitare
  112 Directori generali, directori executivi și asimilați
  Directorii generali, directorii și asimilații acestora formulează și revizuiesc politicile și planifică, coordonează și evaluează activitățile generale ale întreprinderilor sau organizațiilor (cu excepția organizațiilor specializate și a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor stabilite de către consiliul de administrație sau organismele de conducere, în fața cărora sunt responsabili pentru operațiunile întreprinse și rezultatele aferente acestora.
  1120 Directori generali, directori executivi și asimilați
  Directorii generali și directorii executivi formulează și revizuiesc politicile și planifică, coordonează (direct) și evaluează activitățile generale ale întreprinderilor sau organizațiilor (cu excepția organizațiilor specializate și a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor (directoare) stabilite de către consiliul de administrație sau organismele de conducere, în fața cărora sunt responsabili pentru operațiunile întreprinse și rezultatele aferente acestora.
  112001 comandant/comandant adjunct aviație
  112002 comandant port, flotă
  112003 decan, rector, prorector, prodecan
  112004 director societate comercială
  112005 director adjunct societate comercială
  112006 inspector general școlar
  112007 director științific cercetare-dezvoltare
  112008 inspector sanitar șef
  112009 medic (farmacist) director
  112010 medic (farmacist) director adjunct
  112011 director general societate comercială
  112012 director general adjunct societate comercială
  112013 director de program
  112014 director general regie autonomă
  112015 director general adjunct regie autonomă
  112016 director control risc
  112017 director comercial
  112018 director vânzări
  112019 director/director adjunct, inspector-șef
  112020 director economic
  112021 director magazin
  112022 șef corp executori bancari
  112023 director sucursală
  112024 director tehnic
  112025 director general institut național de cercetare-dezvoltare
  112026 director incubator tehnologic de afaceri
  112027 director departament cercetare-dezvoltare
  112028 manager general
  112029 manager
  112030 șef cancelarie
  112031 director de societate comercială agricolă
  112032 antreprenor în economia socială
  112033 director resurse umane
  112034 inspector școlar general adjunct
  112035 director casa corpului didactic
  112036 manager de întreprindere socială
  ----------
  Ocupația "manager de întreprindere socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  112037 producător general
  ----------
  Ocupația "producător general" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  112038 director dezvoltare afacere în domeniul agroalimentar
  ----------
  Ocupația "director dezvoltare afacere în domeniul agroalimentar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.
  112039 manager în servicii sociale
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  112040 director executiv cooperativă agricolă
  (la 14-06-2023, Ocupația director executiv cooperativă agricolă a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 892 din 4 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 14 iunie 2023 )

  12 Conducători în domeniul administrativ și comercial
  Conducătorii din domeniul administrativ și comercial planifică, organizează, coordonează direct și controlează activitățile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare și dezvoltare, publicitate și relații publice, precum și activitățile de vânzare și de marketing ale întreprinderilor sau organizațiilor ori ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizații sau întreprinderi.
  121 Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ
  Directorii de întreprinderi și conducătorii din domeniul administrativ planifică, organizează, conduc, controlează și coordonează activitățile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizațiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizații ori întreprinderi.
  1211 Conducători în domeniul financiar
  Conducătorii din domeniul financiar planifică, conduc direct și coordonează operațiunile financiare ale întreprinderii sau organizației, în colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) și cu conducătorii altor departamente ori secțiuni.
  121101 președinte bancă/vicepreședinte/prim-vicepreședinte
  121102 economist-șef
  121103 director general/director general adjunct bancă/societate de leasing
  121104 director executiv bancă/director/director adjunct
  121105 șef departament bancă/șef-adjunct departament
  121106 șef proiect bancă
  121107 șef serviciu/șef birou/bancă/societate de leasing
  121108 coordonator compartiment/colectiv bancă
  121109 dealer-șef (arbitragist bancă)
  121110 director unitate bancară operațională/director adjunct unitate bancară operațională
  121111 șef agenție bancară
  121112 contabil-șef/director financiar/bancă/societate de leasing
  121113 director de arhivă bancă
  121114 director/director adjunct divizie/direcție de leasing
  121116 director/director executiv conformitate
  121117 coordonator conformitate
  121118 manager securitatea informației (Chief Information Security Officer - CISO)
  121119 comisar șef divizie Garda Financiară
  121120 contabil-șef
  121121 controlor financiar
  121122 șef agenție CEC
  121123 șef birou/serviciu/secție circumscripție financiară
  121124 șef birou/serviciu financiar-contabilitate
  121125 manager financiar
  121126 manager relații financiare externe
  121127 controlor revizor financiar
  121128 șef birou financiar
  ----------
  Ocupația "șef birou financiar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.

  121129 șef birou contabilitate
  ----------
  Ocupația "șef birou contabilitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.

  121130 șef birou analize economice
  ----------
  Ocupația "șef birou analize economice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.

  121131 auditor public extern
  (la 20-10-2020, Ocupația 121131 auditor public extern din Grupa de bază 1211 din Anexă a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 12 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020 )

  1212 Conducători în domeniul resurselor umane
  Conducătorii în domeniul resurselor umane planifică, conduc și coordonează politicile privind personalul, relațiile industriale și activitățile de sănătate și securitate în muncă ale unei întreprinderi sau organizații sau ale întreprinderilor care furnizează servicii de resurse umane pentru alte organizații ori întreprinderi.
  121201 șef birou calificare și recalificare
  121202 șef birou pensii
  121203 șef birou șomaj
  121204 șef oficiu șomaj
  121205 șef serviciu resurse umane
  121206 șef serviciu evaluarea resurselor de muncă
  121207 manager resurse umane
  121208 șef centru perfecționare
  121209 șef birou resurse umane
  ----------
  Ocupația "șef birou resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  1213 Conducători în domeniul politicilor economice și al planificării
  Conducătorii în domeniul politicilor și al planificării organizează, conduc, planifică și coordonează activitățile de consultanță/consiliere politică și planificare strategică în cadrul Guvernului sau pentru organizații nonguvernamentale și agenții din sectorul privat ori gestionează activitățile întreprinderilor care furnizează servicii de politică și planificare strategică.
  121301 șef birou organizație politică, obștească, umanitară
  121302 șef serviciu organizație politică, obștească, umanitară
  121303 inspector protecție civilă
  121304 șef executiv audit intern
  121305 mutată
  ----------
  Ocupația "șef obiectiv servicii de securitate" a fost mutată din grupa de bază 1213 "Conducători în domeniul politicilor economice și al planificării" în Grupa de bază 5414 "Lucrători în servicii private de securitate" și va avea codul 541414, conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  121306 manager de securitate
  121307 manager energetic
  121308 manager informații pentru afaceri
  121309 manager pentru ordine și siguranță publică
  ----------
  Ocupația "manager pentru ordine și siguranță publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  121310 șef birou corp control
  ----------
  Ocupația "șef birou corp control" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  121311 manager comunicare guvernamentală
  (la 25-05-2022, Ocupația manager comunicare guvernamentală a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 644 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 25 mai 2022 )

  1219 Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază include servicii de afaceri și managerii administrativi care nu sunt clasificați în grupele de bază anterioare din grupa minoră 121 - Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ.
  121901 șef serviciu
  121902 șef atelier
  121903 șef secție
  121904 șef birou
  121905 procuror șef birou/serviciu
  121906 șef birou/serviciu administrativ
  121907 registrator coordonator
  121908 registrator-șef
  121909 grefier-șef (judecătorie, parchet)
  121910 grefier-șef de secție (curte de apel, tribunal, parchete)
  121911 prim-grefier
  121912 șef laborator criminalistică
  121913 șef proces fabricație
  ----------
  Ocupația "șef proces fabricație" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  121914 șef secțiune tehnică
  ----------
  Ocupația "șef secțiune tehnică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  121915 șef linie fabricație
  ----------
  Ocupația "șef linie fabricație" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  121916 responsabil industrializare produs
  ----------
  Ocupația "responsabil industrializare produs" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  121917 șef grup funcțional tehnic
  ----------
  Ocupația "șef grup funcțional tehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  121918 șef sucursală (studii superioare)
  ----------
  Ocupația "șef sucursală (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  121919 șef compartiment (studii superioare)
  ----------
  Ocupația "șef compartiment (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.

  121920 director pentru relația cu investitorii
  (la 11-02-2022, Ocupația director pentru relația cu investitorii a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  122 Conducători în domeniul vânzări, marketing și dezvoltare
  Conducătorii din domeniul vânzări, marketing și dezvoltare planifică, organizează, controlează direct și coordonează activitățile de publicitate, relații publice, cercetare și dezvoltare, precum și activitățile de vânzare și marketing ale întreprinderilor și organizațiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizații ori întreprinderi.
  1221 Conducători în domeniul vânzări și marketing
  Conducătorii din domeniul vânzări și marketing planifică, coordonează direct activitățile de vânzare și marketing ale unei întreprinderi sau organizații ori ale întreprinderilor care furnizează servicii de vânzări și marketing pentru alte organizații sau întreprinderi.
  122101 șef serviciu marketing
  122102 șef birou marketing
  122103 șef licitație
  122104 director operații tranzacții
  122105 șef casă compensație
  122106 șef agenție bursieră
  122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziții)
  122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
  122109 responsabil produs
  ----------
  Ocupația "responsabil produs" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  122110 manager clienți strategici
  (la 16-02-2023, Ocupația manager clienți strategici a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  1222 Conducători în domeniul publicității și relațiilor publice
  Conducătorii din domeniul publicității și relațiilor publice planifică, coordonează direct activitățile de publicitate, relații publice și de informare publică a întreprinderilor și organizațiilor sau ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizații ori întreprinderi.
  122201 șef agenție reclamă publicitară
  122202 șef birou reclamă publicitară
  122203 șef serviciu reclamă publicitară
  1223 Conducători în domeniul cercetării și dezvoltării
  Conducătorii din domeniul cercetării și dezvoltării planifică, coordonează direct activitățile de cercetare și dezvoltare ale unei întreprinderi sau organizații ori ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizații sau întreprinderi.
  122301 arhitect-șef
  122302 geolog-șef
  122303 secretar științific
  122304 șef formație lucrări geologice
  122305 șef formație cercetare-dezvoltare
  122306 meteorolog-șef
  122307 director filială cercetare-proiectare
  122308 șef atelier ediție, multiplicare, expediție
  122309 șef proiect cercetare-proiectare
  122310 șef secție cercetare-proiectare
  122311 șef atelier cercetare-proiectare
  122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare
  122313 director proiect
  122314 șef proiect/program
  122315 inspector-șef inspecția meteorologică națională
  13 Conducători de unități din industrie și servicii
  Conducătorii de unități din industrie și servicii planifică, conduc și coordonează producția de bunuri și prestarea de servicii specializate profesionale și tehnice, furnizate de către o întreprindere sau organizație. Aceștia sunt responsabili de operațiunile de fabricare, exploatare minieră, construcții, logistică, operațiunile de tehnologia informației și comunicațiilor, de operațiunile pe scară largă în agricultură, silvicultură și piscicultură, precum și pentru furnizarea de servicii privind sănătatea, educația, acțiunea socială, servicii bancare, de asigurări și alte servicii profesionale și tehnice.
  131 Conducători de unități din industrie, agricultură, silvicultură și piscicultură
  Conducătorii de unități din industrie, agricultură, silvicultură și piscicultură planifică, conduc și coordonează producția la scară largă a operațiilor din agricultură, horticultură, silvicultură, acvacultură și piscicultură, cum ar fi plantații, ferme mari, ferme colective și cooperative privind creșterea și recoltarea culturilor, înmulțirea și creșterea efectivelor de animale, de pește și crustacee și alte forme de viață acvatice.
  1311 Conducători de unități din agricultură și silvicultură
  Conducătorii de unități din agricultură și silvicultură planifică, conduc și coordonează producția pe scară largă a activităților din agricultură, horticultură și silvicultură, cum ar fi plantații, ferme mari, ferme colective și cooperative agricole pentru creșterea și recoltarea culturilor, înmulțirea și creșterea efectivelor de animale.
  131101 hidrometeorolog-șef
  131102 inginer-șef agricultură și silvicultură
  131103 inspector general vânătoare
  ----------
  Codul ocupației "inspector general vânătoare" a fost rectificat conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  131104 medic veterinar șef
  131105 șef centru protecția plantelor și mediului
  131106 șef centru reproducția și selecția animalelor
  131107 șef district, centru, ocol silvic
  131108 șef circumscripție sanitar-veterinară și control al alimentelor
  131109 șef complex zootehnic
  131110 șef fazanerie
  131111 șef fermă agricolă (agrozootehnică)
  131112 șef laborator analize pedologice
  131113 radiată
  ----------
  Ocupația "șef oficiu cadastru", cod 131113 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  131114 șef parchet
  131115 șef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă
  131116 șef stație hidrologică, meteorologică și incubație
  131117 șef stație producție, exploatare, întreținere în agricultură
  131118 șef stație vinificație
  131119 șef stație lucrări de irigație și ameliorare a solului
  131120 inspector veterinar șef
  131121 șef secție mecanizare
  131122 conducător întreprindere mică - patron (girant) în agricultură și silvicultură
  131123 președinte cooperativă agricolă
  (la 14-06-2023, Ocupația președinte cooperativă agricolă a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 892 din 4 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 14 iunie 2023 )

  1312 Conducători de unități din domeniul acvaculturii și pescuitului
  Conducătorii de unități din domeniul acvaculturii și pescuitului planifică, conduc și coordonează producția pe scară largă a operațiilor din acvacultură și de pescuit pentru prinderea și recoltarea de pește și crustacee și creșterea peștilor și crustaceelor sau a altor forme de viață acvatică destinate vânzării ori eliberate în apă proaspătă sau sărată.
  131201 șef păstrăvărie
  131202 inginer-șef piscicultură și vânătoare
  131203 conducător întreprindere mică - patron (girant) în piscicultură și vânătoare
  132 Conducători de unități din industria prelucrătoare, extractivă, construcții și în domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri
  Conducătorii de unități din industria prelucrătoare, industria extractivă, construcții și în domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri planifică, organizează și coordonează operațiunile privind producția, extracția de minerale, construcțiile, aprovizionarea, depozitarea și transportul.
  1321 Conducători de unități din industria prelucrătoare
  Conducătorii de unități din industria prelucrătoare planifică, conduc și coordonează activitățile de producție ale întreprinderilor mari sau ca manager (conducător) al unei companii de producție mici.
  132101 inginer-șef industria prelucrătoare
  132102 șef atelier industria prelucrătoare
  132103 șef sector industria prelucrătoare
  132104 șef laborator în industria prelucrătoare
  132105 șef modul în industria prelucrătoare
  132106 șef secție industrie prelucrătoare
  132107 șef serviciu industrie prelucrătoare
  132108 șef birou industrie prelucrătoare
  132109 manager securitate instalații industria prelucrătoare
  132110 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie prelucrătoare
  132111 șef birou tehnic
  ----------
  Ocupația "șef birou tehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  132112 șef birou calitate
  ----------
  Ocupația "șef birou calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  132113 șef serviciu plan producție
  ----------
  Ocupația "șef serviciu plan producție" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  132114 șef structură de securitate
  ----------
  Ocupația "șef structură de securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  1322 Conducători de unități din industria extractivă
  Conducătorii din industria extractivă planifică, conduc și coordonează activitățile de producție din domeniul minier, al exploatărilor carierelor de piatră și al extracției petrolului și gazului.
  132201 inginer-șef industria extractivă
  132202 șef atelier industria extractivă
  132203 șef sector industria extractivă
  132204 șef modul în industria extractivă
  132205 șef secție industrie extractivă
  132206 șef serviciu industrie extractivă
  132207 șef birou industrie extractivă
  132208 manager securitate instalații industria extractivă
  132209 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă
  132210 inginer-șef exploatare nucleară
  132211 inginer-șef radioprotecție
  132212 șef unități miniere
  132213 șef brigadă exploatare minieră
  132214 inspector-șef conservarea energiei
  132215 șef centru prelucrare
  132216 șef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
  132217 șef serviciu tehnic și componente nucleare
  132218 șef serviciu termochimic
  132219 șef uzină, centrală electrică, gaze, apă
  132220 șef centrală electrică, gaze și apă
  132221 șef atelier reparații capitale
  132222 inspector general industria petrolieră
  132223 șef formație industria petrolieră/petrochimică
  132224 șef instalație petrolieră
  132225 șef laborator industria petrolieră
  132226 șef stație epurare ape reziduale
  132227 supervizor geolog și foraj
  132228 șef formație în industria de mașini și echipamente
  132229 șef/șef adjunct stație electrică
  132230 șef/șef adjunct centru exploatare rețele electrice
  132231 șef dispecer energetic central (DEC)
  132232 șef dispecer energetic teritorial (DET)
  132233 șef formație la fabricarea armamentului și muniției
  132234 șef schimb
  132235 șef formație
  1323 Conducători de unități din domeniul construcțiilor
  Conducătorii de unități din domeniul construcțiilor planifică, conduc și coordonează proiectele de construcții privind lucrări civile, clădiri și locuințe.
  132301 ajutor șef brigadă în construcții
  132302 inginer-șef în construcții
  132303 conducător antrepriză construcții-montaj
  132304 șef atelier în construcții
  132305 șef brigadă complexă sau specializată
  132306 șef laborator în construcții
  132307 șef lot
  132308 șef șantier
  132309 șef sector (secție) drumuri-poduri
  132310 șef secție producție, exploatare, întreținere, reparații în construcții și lucrări publice
  132311 șef serviciu în construcții
  132312 șef birou în construcții
  132313 șef sector exploatare îmbunătățiri funciare
  132314 șef sistem exploatare îmbunătățiri funciare
  132315 conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcții
  1324 Conducători de unități din domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri
  Conducătorii de unități din domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri și asimilații acestora planifică, conduc și coordonează activitatea de aprovizionare, transport, depozitare și distribuție a bunurilor.
  132401 căpitan șef port
  132402 comandant nave maritime
  132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
  132404 conducător (director și director adjunct) Administrația Filială Dunărea de Jos (AFDJ)
  132405 director zbor
  132406 inginer-șef transporturi
  132407 picher șef district
  132408 revizor general siguranța circulației
  132409 șef agenție navală
  132410 șef atelier aeroport
  132411 șef atelier transporturi
  132412 șef autobază
  132413 șef birou aeroport
  132414 șef birou/serviciu relații internaționale
  132415 șef birou/serviciu transport maritim și fluvial
  132416 șef coloană auto
  132417 șef depou/adjunct
  132418 șef district căi ferate, poduri, drumuri
  132419 șef divizie căi ferate
  132420 șef laborator aeroport
  132421 șef port
  132422 șef regulator circulație căi ferate
  132423 șef revizie locomotive, automotoare
  132424 șef revizie vagoane
  132425 șef secție/adjunct (sector) transporturi
  132426 șef serviciu, centru, stație, aeroport
  132427 șef serviciu filială Administrația Filială Dunărea de Jos
  132428 șef stație căi ferate
  132429 șef stație teleferic
  132430 șef agenție pilotaj
  132431 șef cart
  132432 diriginte oficiu transporturi
  132433 șef garaj
  132434 comandant instructor
  132435 șef mecanic instructor
  132436 șef mecanic maritim/fluvial
  132437 șef electrician maritim
  132438 șef atelier reparații
  132439 conducător activitate de transport rutier
  132440 șef trafic auto intern
  132441 șef trafic curierat intern
  132442 șef departament logistică
  132443 șef birou aprovizionare-desfacere
  132444 șef depozit
  132445 șef serviciu aprovizionare-desfacere
  132446 șef siloz
  132447 șef stație uscare-condiționare cereale
  132448 manager achiziții
  132449 manager farmacii
  132450 manager aprovizionare
  132451 manager relația cu furnizorii
  132452 conducător întreprindere mică - patron (girant) în transporturi
  132453 șef birou import-export
  ----------
  Ocupația "șef birou import-export" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.

  132454 manager sisteme de transport
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  132455 șef stație OTF (operator transport feroviar)
  (la 19-04-2019, Ocupația șef stație OTF (operator transport feroviar) a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 635 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )

  132456 director import export cafea, ceai, cacao și mirodenii
  (la 11-02-2022, Ocupația director import export cafea, ceai, cacao și mirodenii a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  132457 manager logistică și distribuție
  (la 28-11-2022, Ocupația manager logistică și distribuție a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  133 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor
  Conducătorii din servicii de tehnologia informației și comunicațiilor planifică, conduc și coordonează activitatea de achiziții, de dezvoltare, de întreținere și utilizare a calculatorului și a sistemelor de comunicații.
  1330 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor
  Conducătorii din serviciile de tehnologia informației și comunicațiilor planifică, conduc și coordonează activitatea de achiziții, de dezvoltare, de întreținere și utilizare a calculatorului și a sistemelor de comunicații.
  133001 director centru de calcul
  133002 șef oficiu de calcul
  133003 șef atelier informatică
  133004 șef laborator informatică
  133005 director divizie informatică
  133006 director departament informatică
  133007 manager tehnologia informațiilor și comunicații
  133008 mutată
  ----------
  Ocupația "director departament securitate" a fost mutată din grupa de bază 1330 "Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor" în Grupa de bază 1349 "Conducători de unități de prestări servicii neclasificați în grupele de bază anterioare" și va avea codul 134920, conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  133009 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în informatică
  133010 șef atelier telecomunicații
  133011 șef birou exploatare poștală
  133012 șef birou radiotelecomunicații
  133013 șef centrală telefonică
  133014 șef centru control calitate emisie radiofonică
  133015 șef centru control calitate emisie televiziune
  133016 șef centru control local comunicații
  133017 șef centru dirijare zbor
  133018 șef centru poștal
  133019 șef centru (secție, sector) radiodifuziune
  133020 șef centru (secție, sector) telecomunicații
  133021 șef centru zonal intervenții radiorelee
  133022 șef centru zonal de intervenții translatare TV
  133023 șef formație comunicații
  133024 șef formație operațională telecomunicații
  133025 șef laborator măsurători telecomunicații
  133026 șef laborator radioteleviziune
  133027 șef laborator telecomunicații
  133028 șef lot telecomunicații
  133029 șef rețea telecomunicații
  133030 șef serviciu control zonal comunicații
  133031 șef serviciu exploatare poștală
  133032 șef serviciu informare zbor
  133033 șef serviciu navigație
  133034 șef serviciu radiotelecomunicații
  133035 șef stație comunicații prin satelit
  133036 șef stație radiorelee
  133037 șef stație televiziune
  133038 șef studio
  133039 telefonist-șef
  133040 telegrafist-șef
  133041 șef oficiu zonal poștă
  133042 șef oficiu special poștă
  133043 diriginte oficiu telecomunicații
  133044 șef turn telecomunicații
  133045 șef stație radiotelegrafie (RTG)
  133046 șef Centru Național de Telecomunicații Aeronautice Aviație Civilă
  133047 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comunicații
  134 Conducători de unități de prestări servicii
  Conducătorii de unități de prestări de servicii planifică, conduc și coordonează furnizarea de servicii privind îngrijirea copiilor, sănătatea, ajutorul social, educația și alte servicii profesionale și, de asemenea, gestionează activitatea sucursalelor instituțiilor ce oferă servicii financiare și de asigurări.
  1341 Conducători de unități din domeniul îngrijirii copilului
  Conducătorii de unități din domeniul îngrijirii copilului planifică, conduc, coordonează și evaluează serviciile de îngrijire a copiilor, furnizate de centrele de îngrijire de zi, înainte de școală, după școală și în vacanță.
  1342 Conducători de unități din domeniul sănătății
  Conducătorii de unități din domeniul sănătății planifică, coordonează direct și evaluează furnizarea serviciilor clinice și comunitare de îngrijire a sănătății în spitale, clinici de sănătate publică și organizații similare.
  134201 asistent medical șef
  134202 biochimist șef secție, laborator
  134203 biolog șef secție, laborator
  134204 chimist șef secție, laborator
  134205 farmacist șef secție, laborator
  134206 farmacist diriginte
  134207 laborant medical șef
  134208 medic-șef (policlinică, stație de salvare, centru de recoltare sânge)
  134209 medic șef secție, laborator
  134210 moașă-șefă
  134211 oficiant medical șef
  134212 psiholog șef secție, laborator
  134213 soră medicală șefă
  134214 tehnician sanitar șef
  1343 Conducători de unități din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă
  Conducătorii de unități din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă planifică, coordonează direct și evaluează furnizarea serviciilor rezidențiale și de îngrijire personală pentru familiile și persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a efectelor îmbătrânirii.
  1344 Conducători de unități din domeniul asistenței sociale
  Conducătorii de unități din domeniul asistenței sociale planifică, conduc și coordonează furnizarea de programe privind serviciile sociale și comunitare, cum ar fi sprijin financiar, consiliere și asistență familială, servicii pentru copii și alte programe și servicii comunitare.
  134401 șef serviciu de reintegrare socială și supraveghere
  134402 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sănătate
  1345 Conducători de unități de învățământ
  Conducătorii de unități de învățământ planifică, conduc, coordonează și evaluează aspectele educaționale și administrative ale serviciilor de educație în cadrul școlilor primare și secundare, colegiilor, facultăților, departamentelor din universități și alte instituții educaționale.
  134501 conducător tabără școlară
  134502 director unitate de învățământ
  134503 secretar științific învățământ, cercetare
  134504 șef lectorat
  134505 șef catedră
  134506 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în învățământ
  134507 director palate și cluburi ale elevilor
  134508 director club sportiv școlar
  ----------
  Ocupația "director club sportiv școlar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  1346 Conducători de unități furnizoare de servicii financiare și de asigurări
  Conducătorii de unități furnizoare de servicii financiare și de asigurări planifică, conduc și coordonează agențiile/sucursalele instituțiilor care furnizează servicii financiare și de asigurări, cum ar fi bănci, societăți de construcții, unități de creditare și companii de asigurări. Acestea oferă consultanță/consiliere și asistență pentru clienții cu probleme financiare și de asigurări.
  134601 șef serviciu/șef birou asigurări
  134602 șef serviciu/șef birou daune
  1349 Conducători de unități de prestări servicii neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază se referă la conducătorii care planifică, coordonează direct și evaluează furnizarea de servicii specializate profesionale și tehnice și care nu sunt clasificați în subgrupa majoră 12 - Conducători în domeniul administrativ și comercial sau în subgrupa majoră 13 - Conducători de unități din industrie și servicii. De exemplu, conducătorii responsabili pentru furnizarea de servicii specifice poliției, corective, de bibliotecă, juridice și a celor specifice pompierilor sunt clasificați aici.
  134901 șef expoziții și târguri
  134902 șef vamă
  134903 inginer-șef întreprinderi de reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație
  134904 șef atelier reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație
  134905 șef centru reparații
  134906 șef centru dezinfecție, deratizare și dezinsecție
  134907 coordonator presă
  134908 librar-șef
  134909 conducător întreprindere mică - patron (girant) în prestări servicii
  134910 redactor-șef presă, editură
  134911 secretar general agenție presă, editură
  134912 secretar general redacție
  134913 șef birou exploatare, coordonare presă
  134914 șef birou redacție
  134915 șef birou relații unități presă
  134916 șef oficiu juridic
  134917 șef oficiu, serviciu, secție, redacție
  134918 producător executiv TV
  ----------
  Ocupația "producător executiv TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  134919 manager servicii private de securitate
  ----------
  Ocupația "manager servicii private de securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  134920 director departament securitate
  ----------
  Ocupația "director departament securitate" a fost mutată din grupa de bază 1330 "Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor" în Grupa de bază 1349 "Conducători de unități de prestări servicii neclasificați în grupele de bază anterioare" și are codul 134920, conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  134921 manager cultural
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )


  14 Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte servicii
  Conducătorii de unități din industria hotelieră, comerțul cu amănuntul și alte servicii planifică, organizează și conduc direct activitățile unităților care oferă servicii de cazare, servicii de vânzare cu amănuntul și alte servicii.
  141 Conducători de unități hoteliere și de restaurante
  Conducătorii de unități hoteliere și de restaurante planifică, organizează și conduc activitățile unităților care furnizează cazare, masă, băutură și alte servicii similare de ospitalitate.
  1411 Conducători de unități hoteliere
  Conducătorii de unități hoteliere planifică, organizează și conduc direct operațiunile specifice hotelurilor, motelurilor și unităților similare care furnizează servicii de cazare și alte servicii.
  141101 conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră și restaurante
  141102 șef complex hotelier
  141103 șef unitate balneoclimaterică
  141104 administrator hotel
  141105 director de hotel
  141106 director de motel
  141107 director de hotel pentru tineret
  141108 director de camping
  141109 director de sat de vacanță
  141110 director de popas turistic
  141111 director restaurant
  141112 director rotiserie
  141113 director cramă
  141114 director braserie
  141115 director berărie
  141116 director grădină de vară
  141117 director bar
  141118 director cafenea
  141119 director disco-bar
  141120 director unități tip fast-food
  141121 director cofetărie, patiserie
  141122 director de club (hotelier)
  141123 director de cazare
  1412 Conducători de restaurante
  Conducătorii de restaurante planifică, organizează și conduc activitățile cafenelelor, restaurantelor și ale unităților conexe ce furnizează servicii de catering și de servire a mesei.
  141201 șef restaurant
  141202 director de departament alimentație
  141203 director de departament catering
  142 Conducători de unități din domeniul comerțului
  Conducătorii de unități din domeniul comerțului (cu amănuntul și cu ridicata) planifică, organizează, coordonează și controlează operațiunile unităților care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceștia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal și de conducerea operațională și strategică a magazinelor sau a unităților organizaționale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.
  1420 Conducători de unități din domeniul comerțului
  Conducătorii de unități din domeniul comerțului (cu amănuntul și cu ridicata) planifică, organizează, coordonează și controlează operațiunile unităților care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceștia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal și de conducerea operațională și strategică a magazinelor sau a unităților organizaționale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.
  142001 președinte cooperativă de consum
  142002 șef bază recepție
  142003 șef serviciu comerț cu ridicata și cu amănuntul
  142004 șef birou comerț cu ridicata și cu amănuntul
  142005 vicepreședinte cooperativă de consum
  142006 șef stație PECO
  142007 șef departament mărfuri alimentare/nealimentare
  142008 manager de zonă
  142009 inginer șef firme de afaceri și alte servicii comerciale
  142010 șef agenție comercială
  142011 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerț
  143 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii
  Conducătorii altor tipuri de unități de servicii planifică, organizează și controlează operațiunile unităților care oferă servicii în domeniile sportiv, cultural, recreațional de călătorie, de contactare a clienților și alte servicii de agrement.
  1431 Conducători de centre sportive, recreative și culturale
  Conducătorii de centre sportive, recreative și culturale planifică, organizează și controlează operațiunile unităților care furnizează servicii sportive, artistice, de teatru și alte servicii de recreere și agrement.
  143101 antrenor federație sportivă
  143102 comandant aeroclub
  143103 consilier teritorial șef inspectoratul pentru cultură
  143104 director așezământ cultural
  143105 manager al organizației culturale
  143106 președinte federație sportivă
  143107 președinte complex, club sportiv
  143108 secretar general federație sport
  143109 șef agenție concursuri hipice
  143110 șef producție film
  143111 șef secție producție film
  143112 șef atelier producție film
  143113 șef oficiu interjudețean difuzare film
  143114 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sport
  143115 administrator structuri sportive
  ----------
  Ocupația "administrator structuri sportive" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  1439 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază se referă la conducătorii ce planifică, conduc și coordonează furnizarea de servicii și care nu sunt clasificați în subgrupa majoră 13 - Conducători de unități din industrie și servicii sau în altă parte în subgrupa majoră 14 - Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte servicii. De exemplu, managerii de agenții de turism, centre de conferințe, centre de contact și centre comerciale sunt clasificați aici.
  143901 șef atelier decorator
  143902 șef agenție/oficiu turism
  143903 șef unitate elementară de lucru
  143904 șef atelier presă
  143905 șef laborator conservare-restaurare opere de artă
  143906 șef serviciu control tehnic presă
  143907 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în turism
  143908 manager în activitatea de turism
  143909 director de agenție de turism tour-operatoare/detailistă/filială/sucursală
  143910 director centru informare turistică
  143911 director de departament organizare evenimente
  143912 conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană)
  143913 șef serviciu stație, tură meteo
  143914 șef centru meteo aeronautic
  143915 șef birou/stație/tură meteo aeronautic/de aerodrom
  143916 șef Centru Național pentru Protecția Meteorologică a Navigației Aeriene
  143917 șef echipă intervenții și supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian
  143918 director de departament ticketing
  ----------
  Ocupația "director de departament ticketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  143919 manager destinație turistică
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  2 Specialiști în diverse domenii de activitate
  Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice dezvoltă stocul existent de cunoștințe, predau în mod sistematic și aplică teorii și concepte științifice sau artistice ori se angajează în orice combinație a acestor activități.
  21 Specialiști în domeniul științei și ingineriei
  Specialiștii în domeniul științei și ingineriei efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințe științifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geofizică, geologie, matematică, statistică, informatică, arhitectură, inginerie și tehnologie.
  211 Specialiști în fizică și știința pământului
  Specialiștii în fizică și știința pământului efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințe științifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geologie și geofizică.
  2111 Fizicieni și astronomi
  Fizicienii și astronomii efectuează cercetări și îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale referitoare la materie, spațiu, timp, energie, forțe și câmpuri și interacțiunile care apar în cadrul acestor fenomene fizice. Aceștia aplică cunoștințele științifice referitoare la fizică și astronomie în domenii ca industrie, medicină și în domeniul militar (sau alte domenii).
  211101 fizician
  211102 cercetător în fizică
  211103 asistent de cercetare în fizică
  211104 cercetător în fizică-chimie
  211105 asistent de cercetare în fizică-chimie
  211106 cercetător în fizică tehnologică
  211107 asistent de cercetare în fizică tehnologică
  211108 cercetător în astronomie
  211109 asistent de cercetare în astronomie
  211110 cercetător de aeronave
  211111 inginer de cercetare de aeronave
  211112 asistent de cercetare de aeronave
  211113 cercetător în construcții aerospațiale
  211114 inginer de cercetare în construcții aerospațiale
  211115 asistent de cercetare în construcții aerospațiale
  2112 Meteorologi
  Meteorologii pregătesc pe termen lung sau scurt prognoza meteo utilizată în aviație, transport maritim, agricultură și alte domenii, precum și pentru informarea publicului larg. Aceștia desfășoară activități de cercetare legate de compoziția, structura și dinamica atmosferei.
  211201 meteorolog (studii superioare)
  211202 meteorolog previzionist
  211203 climatolog
  211204 meteorolog aeronautic
  211205 consilier/expert în meteorologie și domenii conexe
  211206 asistent meteorolog
  211207 meteorolog aeronautic prognozist
  211208 coordonator intervenții active în atmosferă
  211209 cercetător în meteorologie
  211210 asistent de cercetare în meteorologie
  2113 Chimiști
  Chimiștii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele științifice referitoare la chimie pentru a dezvolta cunoștințe noi sau produse, precum și pentru îmbunătățirea calității și a procesului de control.
  211301 chimist
  211302 consilier chimist
  211303 expert chimist
  211304 inspector de specialitate chimist
  211305 referent de specialitate chimist
  211306 cercetător în chimie
  211307 asistent de cercetare în chimie
  211308 cercetător în biochimie tehnologică
  211309 asistent de cercetare în biochimie tehnologică
  211310 cercetător în chimie fizică
  211311 asistent de cercetare în chimie fizică
  211312 chimist analist
  (la 11-02-2022, Ocupația chimist analist a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  2114 Geologi și geofizicieni
  Geologii și geofizicienii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele științifice referitoare la geologie și geofizică în domenii cum ar fi exploatarea și extracția petrolului, a gazului natural și a mineralelor, conservarea apei, construcțiile civile, telecomunicațiile și navigația, precum și evaluarea și diminuarea efectelor asupra mediului ale proiectelor de dezvoltare și de eliminare a deșeurilor.
  211401 consilier geolog
  211402 expert geolog
  211403 inspector de specialitate geolog
  211404 referent de specialitate geolog
  211405 consilier geofizician
  211406 expert geofizician
  211407 inspector de specialitate geofizician
  211408 referent de specialitate geofizician
  211409 consilier hidrogeolog
  211410 expert hidrogeolog
  211411 inspector de specialitate hidrogeolog
  211412 referent de specialitate hidrogeolog
  211413 consilier hidrolog
  211414 expert hidrolog
  211415 inspector de specialitate hidrolog
  211416 referent de specialitate hidrolog
  211417 consilier pedolog
  211418 expert pedolog
  211419 inspector de specialitate pedolog
  211420 referent de specialitate pedolog
  211421 inginer geolog
  211422 geolog
  211423 geofizician
  211424 hidrolog
  211425 pedolog
  211426 cercetător în geologie
  211427 asistent de cercetare în geologie
  211428 cercetător în geologie tehnică
  211429 asistent de cercetare în geologie tehnică
  211430 cercetător în geofizică
  211431 asistent de cercetare în geofizică
  211432 cercetător în mineralogia tehnică și experimentală
  211433 asistent de cercetare în mineralogia tehnică și experimentală
  211434 cercetător în geochimie
  211435 asistent de cercetare în geochimie
  211436 cercetător în geologie petrolieră
  211437 asistent de cercetare în geologie petrolieră
  211438 cercetător în geodezie
  211439 inginer de cercetare în geodezie
  211440 asistent de cercetare în geodezie
  211441 geomorfolog
  ----------
  Ocupația "geomorfolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  211442 radiată
  ----------
  Ocupația "inginer de cercetare în cadastru", cod 211442 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  211443 radiată
  ----------
  Ocupația "asistent de cercetare în cadastru", cod 211443 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  211444 cercetător științific în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor
  ----------
  Ocupația "cercetător științific în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  211445 asistent de cercetare științifică în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor
  ----------
  Ocupația "asistent de cercetare științifică în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  211446 hidrogeolog
  ----------
  Ocupația "hidrogeolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  212 Matematicieni, actuari și statisticieni
  Matematicienii, actuarii și statisticienii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale și statistice, teorii, modele și tehnici operaționale și aplică aceste cunoștințe unei largi game de sarcini în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, științe sociale și în alte științe.
  2120 Matematicieni, actuari și statisticieni
  Matematicienii, actuarii și statisticienii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale și statistice, teorii, modele operaționale și tehnici de consiliere ori se implică în aplicarea acestor cunoștințe în practică în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, științe sociale și alte științe.
  212001 consilier matematician
  212002 expert matematician
  212003 inspector de specialitate matematician
  212004 referent de specialitate matematician
  212005 consilier actuar
  212006 expert actuar
  212007 inspector de specialitate actuar
  212008 referent de specialitate actuar
  212009 matematician
  212010 actuar (studii superioare)
  212011 consilier statistician
  212012 expert statistician
  212013 inspector de specialitate statistician
  212014 referent de specialitate statistician
  212015 cercetător în matematică
  212016 asistent de cercetare în matematică
  212017 cercetător în matematică mecanică
  212018 asistent de cercetare în matematică-mecanică
  212019 cercetător în matematică aplicată
  212020 asistent de cercetare în matematică aplicată
  212021 cercetător în matematică-fizică
  212022 asistent de cercetare în matematică-fizică
  212023 cercetător în matematică informatică
  212024 asistent de cercetare în matematică-informatică
  212025 cercetător în statistică
  212026 asistent de cercetare în statistică
  212027 cercetător în demografie
  212028 asistent de cercetare în demografie
  213 Specialiști în științele vieții
  Specialiștii în științele vieții aplică cunoștințele acumulate din cercetarea vieții oamenilor, animalelor și plantelor și interacțiunilor lor cu fiecare și cu mediul înconjurător pentru a dezvolta noi cunoștințe, a îmbunătăți producția agricolă și forestieră și a rezolva problemele privind sănătatea umană și cele ale mediului înconjurător.
  2131 Biologi, botaniști, zoologi și asimilați
  Biologii, botaniștii, zoologii și asimilații studiază organismele vii și interacțiunile dintre ele și cu mediul înconjurător și aplică aceste cunoștințe pentru a rezolva problemele privind sănătatea umană și ale mediului înconjurător. Aceștia lucrează în domenii diverse, cum ar fi botanică, zoologie, ecologie, biologie marină, genetică, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie și virusologie.
  213101 consilier biolog
  213102 expert biolog
  213103 inspector de specialitate biolog
  213104 referent de specialitate biolog
  213105 consilier botanist
  213106 expert botanist
  213107 inspector de specialitate botanist
  213108 referent de specialitate botanist
  213109 consilier zoolog
  213110 expert zoolog
  213111 inspector de specialitate zoolog
  213112 referent de specialitate zoolog
  213113 mutată
  ----------
  Ocupația "consilier ecolog" a fost mutată din grupa de bază 2131 "Biologi, botaniști, zoologi și asimilați" în Grupa de bază 2133 "Specialiști în domeniul protecției mediului" și va avea codul 213308, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  213114 biolog
  213115 zoolog
  213116 botanist
  213117 consilier bacteriolog
  213118 expert bacteriolog
  213119 inspector de specialitate bacteriolog
  213120 referent de specialitate bacteriolog
  213121 consilier biochimist
  213122 expert biochimist
  213123 inspector de specialitate biochimist
  213124 referent de specialitate biochimist
  213125 consilier farmacolog
  213126 expert farmacolog
  213127 inspector de specialitate farmacolog
  213128 referent de specialitate farmacolog
  213129 consilier microbiolog
  213130 expert microbiolog
  213131 inspector de specialitate microbiolog
  213132 referent de specialitate microbiolog
  213133 farmacolog
  213134 bacteriolog
  213135 microbiolog
  213136 cercetător în biologie
  213137 asistent de cercetare în biologie
  213138 cercetător în microbiologie-bacteriologie
  213139 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie
  213140 cercetător în biologie chimie
  213141 asistent de cercetare în biologie chimie
  213142 cercetător în botanică
  213143 asistent de cercetare în botanică
  213144 cercetător în domeniul zoologic
  213145 asistent de cercetare în domeniul zoologic
  213146 cercetător în ecologie și protecția mediului
  213147 asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului
  213148 cercetător în ingineria genetică
  213149 asistent de cercetare în ingineria genetică
  213150 cercetător în antropologie biologică
  ----------
  Ocupația "cercetător în antropologie biologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  213151 asistent de cercetare în antropologie biologică
  ----------
  Ocupația "asistent de cercetare în antropologie biologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  213152 inginer biotehnolog
  ----------
  Ocupația "inginer biotehnolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  2132 Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit
  Consultanții în agricultură, silvicultură și piscicultură studiază și furnizează asistență și consiliere în domeniul agricol, silvicultură și piscicultură, incluzând cultivarea, fertilizarea, recoltarea, eroziunea solului și compoziția acestuia, prevenirea bolilor, nutriție, rotația culturilor și marketing. Aceștia dezvoltă tehnici pentru creșterea productivității, studiază și dezvoltă planuri și politici pentru administrarea terenului și a pescuitului.
  213201 consilier inginer agronom
  213202 expert inginer agronom
  213203 inspector de specialitate inginer agronom
  213204 referent de specialitate inginer agronom
  213205 consilier inginer horticol
  213206 expert inginer horticol
  213207 inspector de specialitate inginer horticol
  213208 referent de specialitate inginer horticol
  213209 consilier inginer zootehnist
  213210 expert inginer zootehnist
  213211 inspector de specialitate inginer zootehnist
  213212 referent de specialitate inginer zootehnist
  213213 subinginer agronom
  213214 subinginer zootehnist
  213215 inginer tehnolog în zootehnie
  213216 proiectant inginer în agricultură
  213217 proiectant inginer în zootehnie
  213218 proiectant inginer în silvicultură
  213219 consilier inginer silvic
  213220 expert inginer silvic
  213221 inspector de specialitate inginer silvic
  213222 referent de specialitate inginer silvic
  213223 inginer îmbunătățiri funciare
  213224 inginer/subinginer silvic
  213225 inginer agronom
  213226 inginer zootehnist
  213227 consultant tehnic în producția de cereale, plante tehnice și furaje
  213228 subinginer îmbunătățiri funciare
  213229 agent agricol
  213230 mutată
  ----------
  Ocupația "brigadier silvic" a fost mutată din grupa de bază 2132 - "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în grupa de bază 3143 - "Tehnicieni în domeniul silviculturii" urmând a avea codul 314310, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.
  213230 inginer horticultor
  (la 11-02-2022, Ocupația inginer horticultor a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  213231 mutată
  ----------
  Ocupația "pădurar" a fost mutată din grupa de bază 2132 - "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în grupa de bază 3143 - "Tehnicieni în domeniul silviculturii" urmând a avea codul 314311, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.
  213232 tehnician agronom - exploatare
  213233 tehnician zootehnist - exploatare
  213234 tehnician silvic - exploatare
  213235 mutată
  ---------
  Ocupația "clasificator carcase" a fost mutată din grupa de bază 2132 "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în grupa de bază 3142 „Tehnicieni în domeniul agriculturii“ și va avea codul 314206, conform anexei la ORDINUL 1.943/4.869/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018.

  213236 mutată
  ----------
  Ocupația "operator de însămânțări artificiale la animale" a fost mutată din grupa de bază 2132 "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în Grupa de bază 3142 "Tehnicieni în domeniul agriculturii" și va avea codul 314204, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.

  213236 bonitor la animalele de fermă
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  213237 administrator bunuri agricole
  213238 consultant afaceri în agricultură
  213239 cercetător în agricultură
  213240 inginer de cercetare în agricultură
  213241 asistent de cercetare în agricultură
  213242 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie
  213243 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie
  213244 cercetător în pedologie-agrochimie
  213245 cercetător în horticultură
  213246 inginer de cercetare în horticultură
  213247 asistent de cercetare în horticultură
  213248 cercetător în agromontanologie
  213249 inginer de cercetare în agromontanologie
  213250 asistent de cercetare în agromontanologie
  213251 cercetător în silvicultură
  213252 inginer de cercetare în silvicultură
  213253 asistent de cercetare în silvicultură
  213254 cercetător în zootehnie
  213255 asistent de cercetare în zootehnie
  213256 cercetător în biotehnologie pentru agricultură
  213257 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură
  2133 Specialiști în domeniul protecției mediului
  Specialiștii în domeniul protecției mediului studiază și evaluează efectele asupra mediului ale activității umane, cum ar fi poluarea aerului, a apei și poluarea fonică, contaminarea solului, schimbările climatice, efectele deșeurilor toxice, precum și epuizarea și degradarea resurselor naturale. Aceștia dezvoltă planuri și soluții pentru a proteja, conserva, restaura, reduce și a preveni deteriorarea continuă a mediului.
  213301 expert ecolog
  213302 inspector de specialitate ecolog
  213303 referent de specialitate ecolog
  213304 inginer ecolog
  213305 ecolog
  213306 specialist arii protejate
  ----------
  Ocupația "specialist arii protejate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  213307 inspector de specialitate în gospodărirea apelor
  ----------
  Ocupația "inspector de specialitate în gospodărirea apelor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  213308 consilier ecolog
  ----------
  Ocupația "consilier ecolog" a fost mutată din grupa de bază 2131 "Biologi, botaniști, zoologi și asimilați" în Grupa de bază 2133 "Specialiști în domeniul protecției mediului" urmând a avea codul 213308, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  213309 specialist în management și remediere situri contaminate
  ----------
  Ocupația "specialist în management și remediere situri contaminate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  213310 specialist în managementul deșeurilor
  (la 28-11-2022, Ocupația specialist în managementul deșeurilor a fost introdusă din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  213311 auditor de mediu
  (la 28-11-2022, Ocupația auditor de mediu a fost introdusă din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  213312 manager al sistemelor de management de mediu
  (la 28-11-2022, Ocupația manager al sistemelor de management de mediu a fost introdusă din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)
  Inginerii (exclusiv electrotehnologia) proiectează, planifică și organizează testarea, construcția, instalarea și întreținerea structurilor, mașinilor și a componentelor acestora, sistemelor de producție și instalațiilor, planifică programele de producție și procedurile de muncă pentru a se asigura că proiectele de inginerie sunt întreprinse în condiții de siguranță, în mod eficient și cu un cost rentabil.
  2141 Ingineri tehnologi și de producție
  Inginerii tehnologi și de producție conduc cercetări și proiectează, organizează și supervizează construirea, funcționarea și întreținerea instalațiilor. Aceștia stabilesc programe pentru coordonarea activităților de producție, de evaluare a eficienței costurilor și a siguranței.
  214101 inginer confecții piele și înlocuitori
  214102 inginer textile, pielărie
  214103 inginer tricotaje, confecții
  214104 subinginer textile, pielărie
  214105 proiectant inginer textile, pielărie
  214106 consilier inginer textile, pielărie
  214107 expert inginer textile, pielărie
  214108 inspector specialitate inginer textile, pielărie
  214109 referent de specialitate inginer textile, pielărie
  214110 conceptor/conceptor CAO
  214111 specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare
  214112 specialist documentație studii
  214113 instructor sistem de producție
  214114 metodist
  214115 responsabil afacere
  214116 manager de clădire
  214117 inginer industrializarea lemnului
  214118 subinginer industrializarea lemnului
  214119 consilier inginer industrializarea lemnului
  214120 expert inginer industrializarea lemnului
  214121 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului
  214122 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului
  214123 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole
  214124 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
  214125 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
  214126 cercetător în pescuit și acvacultură
  214127 inginer de cercetare în pescuit și acvacultură
  214128 asistent de cercetare în pescuit și acvacultură
  214129 specialist în domeniul calității
  214130 auditor în domeniul calității
  214131 analist calitate
  214132 analist măsurători metrologice
  214133 analist studiul materialelor
  214134 consultant sistem de calitate
  214135 logistician gestiune flux
  214136 programator fabricație/lansator fabricație
  214137 documentarist ordonanțare logistică
  214138 auditor energetic pentru clădiri
  214139 auditor în managementul riscului
  ----------
  Ocupația "auditor în managementul riscului" a fost mutată din Grupa de bază 2421 "Analiști de management și organizare" în Grupa de bază 2141 "Ingineri tehnologi și de producție" cu codul 214139 conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  214140 specialist în managementul riscului
  ----------
  Ocupația "specialist în managementul riscului" a fost mutată din Grupa de bază 2421 "Analiști de management și organizare" în Grupa de bază 2141 "Ingineri tehnologi și de producție" cu codul 214140 conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  214141 auditor/evaluator sisteme de management de securitate
  ----------
  Ocupația "auditor/evaluator sisteme de management de securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.

  214142 inginer în producția alimentară
  (la 11-02-2022, Ocupația inginer în producția alimentară a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  214143 inginer mentenanță și reparații
  (la 11-02-2022, Ocupația inginer mentenanță și reparații a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  2142 Ingineri constructori
  Inginerii constructori conduc cercetări, consiliază, proiectează și coordonează direct activitatea de construcții, gestionează funcționarea și întreținerea structurilor de inginerie civilă sau studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale anumitor materiale.
  214201 inginer construcții civile, industriale și agricole
  214202 subinginer construcții civile, industriale și agricole
  214203 inginer instalații pentru construcții
  214204 inginer căi ferate, drumuri și poduri
  214205 inginer construcții hidrotehnice
  214206 inginer constructor instalații
  214207 proiectant inginer instalații
  214208 proiectant inginer construcții
  214209 consilier inginer construcții
  214210 expert inginer construcții
  214211 inspector de specialitate inginer construcții
  214212 referent de specialitate inginer construcții
  214213 conducător de lucrări civile
  214214 diriginte șantier (studii superioare)
  214215 cercetător în construcții civile, industriale și agricole
  214216 inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole
  214217 asistent de cercetare în construcții civile, industriale și agricole
  214218 cercetător în construcții de căi ferate, drumuri și poduri
  214219 inginer de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri și poduri
  214220 asistent de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri și poduri
  214221 cercetător în construcții hidrotehnice
  214222 inginer de cercetare în construcții hidrotehnice
  214223 asistent de cercetare în construcții hidrotehnice
  214224 inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția mediului
  214225 cercetător în construcții miniere
  214226 inginer de cercetare în construcții miniere
  214227 asistent de cercetare în construcții miniere
  214228 cercetător în instalații
  214229 inginer de cercetare în instalații
  214230 asistent de cercetare în instalații
  214231 cercetător în știința și ingineria materialelor oxidice
  214232 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice
  214233 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice
  214234 responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcțiilor
  ----------
  Ocupația "responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcțiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.

  214235 specialist în urmărirea comportării construcțiilor
  ----------
  Ocupația "specialist în urmărirea comportării construcțiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.

  214236 expert în monitorizarea comportării construcțiilor
  ----------
  Ocupația "expert în monitorizarea comportării construcțiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.

  214237 specialist în iluminat
  ----------
  Ocupația "specialist în iluminat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.

  214238 administrator port
  ----------
  Ocupația "administrator port" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.

  214239 responsabil tehnic cu execuția
  (la 20-10-2020, Ocupația 214239 responsabil tehnic cu execuția din Grupa de bază 2142 din Anexă a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 12 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020 )

  2143 Ingineri în domeniul protecției mediului
  Inginerii în domeniul protecției mediului conduc cercetări, consiliază, proiectează și coordonează activitatea de implementare a soluțiilor pentru prevenirea, controlarea și remedierea efectelor negative ale activității umane asupra mediului înconjurător, utilizând o varietate de discipline inginerești. Aceștia coordonează efectuarea de evaluări ale mediului privind proiectele de construcții și de inginerie civilă și aplică principii de inginerie pentru a controla poluarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor.
  214301 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  214302 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  214303 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  214304 inginer protecția mediului în energetică
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  214305 inginer tehnolog în protecția mediului
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  214306 inginer pentru controlul poluării mediului
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  214307 inginer în gestiunea integrată a deșeurilor municipale/industriale
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  214308 inginer tehnologii informatice în protecția mediului
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  214309 inginer de cercetare în protecția mediului
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  214310 inginer sisteme informatice pentru instalații și procese de depoluare
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  214311 inginer auditor/evaluator sisteme de management de mediu
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  214312 specialist în reciclarea deșeurilor
  (la 11-02-2022, Ocupația specialist în reciclarea deșeurilor a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  2144 Ingineri mecanici
  Inginerii mecanici conduc cercetări, consiliază, proiectează și coordonează direct producția de mașini, avioane, nave, utilaje și instalații industriale, echipamente și sisteme, oferă consiliere și coordonează direct activitatea de funcționare, întreținere și reparare a acestora, studiază și consiliază cu privire la aspectele mecanice ale anumitor materiale, produse sau procese.
  214401 inginer mecanic
  214402 subinginer mecanic
  214403 inginer electromecanic minier
  214404 inginer material rulant cale ferată
  214405 inginer mecanică agricolă
  214406 inginer aviație
  214407 inginer nave
  214408 inginer mașini-unelte
  214409 inginer mecanică fină
  214410 inginer mașini termice
  214411 inginer mașini hidraulice și pneumatice
  214412 inginer autovehicule rutiere
  214413 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
  214414 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
  214415 inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole
  214416 inginer mecanic utilaj tehnologic textil
  214417 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții
  214418 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
  214419 inginer mecanic mașini instalații miniere
  214420 subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de mașini
  214421 subinginer mecanic utilaje și tehnica sudurii
  214422 subinginer mecanic, mecanică fină
  214423 subinginer mecanic material rulant de cale ferată
  214424 subinginer mecanic mecanică agricolă
  214425 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
  214426 subinginer mecanic utilaje pentru construcții
  214427 subinginer mecanic avioane și motoare de aviație
  214428 subinginer mecanic construcții corp de navă
  214429 subinginer mecanic instalații navale de bord
  214430 subinginer mecanic automobile
  214431 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
  214432 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcție
  214433 consilier inginer mecanic
  214434 expert inginer mecanic
  214435 inspector de specialitate inginer mecanic
  214436 referent de specialitate inginer mecanic
  214437 proiectant inginer aeronave
  214438 proiectant inginer mecanic
  214439 inginer pilot de încercare
  214440 subinginer proiectant mecanic
  214441 specialist reglementări/cărți de identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecții tehnice/ omologări oficiale
  214442 specialist prestații vehicule
  214443 specialist mentenanță mecanică echipamente industriale
  214444 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice
  214445 inginer tehnolog în fabricarea armamentului și muniției
  214446 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului și muniției
  214447 inginer pentru protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)
  214448 cercetător în sisteme de propulsie
  214449 inginer de cercetare în sisteme de propulsie
  214450 asistent de cercetare în sisteme de propulsie
  214451 cercetător în echipamente și instalații de bord
  214452 inginer de cercetare în echipamente și instalații de bord
  214453 asistent de cercetare în echipamente și instalații de bord
  214454 cercetător în mașini și echipamente termice
  214455 inginer de cercetare în mașini și echipamente termice
  214456 asistent de cercetare în mașini și echipamente termice
  214457 cercetător în mașini hidraulice și pneumatice
  214458 inginer de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice
  214459 asistent de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice
  214460 cercetător în echipamente de proces
  214461 inginer de cercetare în echipamente de proces
  214462 asistent de cercetare în echipamente de proces
  214463 cercetător în mecanică fină
  214464 inginer de cercetare în mecanică fină
  214465 asistent de cercetare în mecanică fină
  214466 cercetător în tehnologia construcțiilor de mașini
  214467 inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini
  214468 asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini
  214469 cercetător în construcții de mașini agricole
  214470 inginer de cercetare în construcții de mașini agricole
  214471 asistent de cercetare în construcții de mașini agricole
  214472 cercetător în autovehicule rutiere
  214473 inginer de cercetare în autovehicule rutiere
  214474 asistent de cercetare în autovehicule rutiere
  214475 cercetător în utilaje și instalații portuare
  214476 inginer de cercetare în utilaje și instalații portuare
  214477 asistent de cercetare în utilaje și instalații portuare
  214478 cercetător în utilaje și tehnologia ambalării
  214479 inginer de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării
  214480 asistent de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării
  214481 cercetător în creația tehnică în construcția de mașini
  214482 inginer de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini
  214483 asistent de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini
  214484 cercetător în mașini și instalații mecanice
  214485 inginer de cercetare în mașini și instalații mecanice
  214486 asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice
  214487 cercetător în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
  214488 inspector suprastructuri mobile mărfuri periculoase
  ----------
  Ocupația "inspector suprastructuri mobile mărfuri periculoase" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  214489 ofițer mecanic
  ----------
  Ocupația "ofițer mecanic " a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.
  214490 inginer de proces în tratarea/epurarea apei
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  214491 inginer mecatronist
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  214492 inginer utilaje gospodărie comunală și ecologizare/salubrizare
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  214493 inginer sisteme de transport operațional
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  214494 arhitect naval
  (la 20-10-2020, Ocupația 214494 arhitect naval din Grupa de bază 2144 a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 12 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020 )

  214495 cercetător de nave
  (la 20-10-2020, Ocupația 214495 cercetător de nave din Grupa de bază 2144 a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 12 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020 )

  214496 inginer sudor
  (la 11-02-2022, Ocupația inginer sudor a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  2145 Ingineri chimiști
  Inginerii chimiști desfășoară activități de cercetare și dezvoltare, coordonează direct și avizează procesele chimice aplicate la scară comercială și producția diferitelor substanțe și elemente (articole), cum ar fi petrol brut, derivate petroliere, produse alimentare și băuturi, medicamente sau materiale sintetice. Aceștia coordonează direct activitatea de întreținere și reparație a utilajelor și echipamentelor chimice, studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele chimice ale anumitor materiale, produse sau procese.
  214501 inginer petrochimist
  214502 subinginer petrochimist
  214503 proiectant inginer chimist
  214504 consilier inginer chimist
  214505 expert inginer chimist
  214506 inspector de specialitate inginer chimist
  214507 referent de specialitate inginer chimist
  214508 consilier inginer petrochimist
  214509 expert inginer petrochimist
  214510 inspector de specialitate inginer petrochimist
  214511 referent de specialitate petrochimist
  214512 biochimist
  214513 inginer chimist
  214514 inginer în industria alimentară
  214515 subinginer în industria alimentară
  214516 proiectant inginer produse alimentare
  214517 consilier inginer industria alimentară
  214518 expert inginer industria alimentară
  214519 inspector de specialitate inginer industria alimentară
  214520 referent de specialitate inginer industria alimentară
  214521 cercetător în tehnologia substanțelor anorganice
  214522 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice
  214523 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice
  214524 cercetător în tehnologia substanțelor organice
  214525 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor organice
  214526 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor organice
  214527 cercetător în petrochimie și carbochimie
  214528 inginer de cercetare în petrochimie și carbochimie
  214529 asistent de cercetare în petrochimie și carbochimie
  214530 cercetător în tehnologia compușilor macromoleculari
  214531 inginer de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari
  214532 asistent de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari
  214533 cercetător în controlul calității produselor alimentare
  214534 inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare
  214535 asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare
  214536 subinginer chimist
  ----------
  Ocupația "subinginer chimist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.

  214537 expert în prăjirea cafelei
  (la 11-02-2022, Ocupația expert în prăjirea cafelei a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  214538 specialist tehnologia alimentelor
  (la 11-02-2022, Ocupația specialist tehnologia alimentelor a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  2146 Ingineri mineri, petroliști, metalurgiști și asimilați
  Inginerii minieri, petroliști, metalurgiști și asimilați desfășoară activități de cercetare, proiectare, dezvoltare și menținere la scară comercială a metodelor de extracție a metalelor din minereurile lor sau a mineralelor, apei, petrolului ori a gazului din sol, precum și de dezvoltare de noi aliaje, ceramice sau alte materiale, studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele miniere ori metalurgice ale anumitor materiale, produse sau procese.
  214601 inginer metalurgie extractivă
  214602 inginer minier
  214603 subinginer metalurgist
  214604 subinginer minier
  214605 inginer preparator minier
  214606 consilier inginer metalurg
  214607 expert inginer metalurg
  ----------
  Codul ocupației "expert inginer metalurg" a fost rectificat conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  214608 inspector de specialitate inginer metalurg
  214609 referent de specialitate inginer metalurg
  214610 consilier inginer minier
  214611 expert inginer minier
  214612 inspector de specialitate inginer minier
  214613 referent de specialitate inginer minier
  214614 inginer prelucrări metalurgice
  214615 inginer metalurgie neferoasă
  214616 inginer petrolist
  214617 subinginer petrolist
  214618 consilier inginer petrolist
  214619 expert inginer petrolist
  214620 referent inginer petrolist
  214621 proiectant inginer petrolist
  214622 inginer tehnolog metalurg
  214623 proiectant inginer metalurg
  214624 proiectant inginer în minerit
  214625 inginer mineralurg
  214626 cercetător în exploatări miniere
  214627 inginer de cercetare în exploatări miniere
  214628 asistent de cercetare în exploatări miniere
  214629 cercetător în prepararea substanțelor minerale utile
  214630 inginer de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile
  214631 asistent de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile
  214632 cercetător în petrol (extracție-prospecțiune)
  214633 inginer de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)
  214634 asistent de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)
  214635 cercetător în topografie minieră
  214636 inginer de cercetare în topografie minieră
  214637 asistent de cercetare în topografie minieră
  214638 cercetător în ingineria proceselor siderurgice
  214639 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
  214640 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
  214641 cercetător în metalurgia neferoasă
  214642 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă
  214643 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă
  214644 cercetător în turnarea metalelor
  ----------
  Codul ocupației "cercetător în turnarea metalelor" a fost rectificat conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  214645 inginer de cercetare în turnarea metalelor
  214646 asistent de cercetare în turnarea metalelor
  214647 cercetător în prelucrări plastice și tratamente termice
  214648 inginer de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice
  214649 asistent de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice
  214650 cercetător în știința materialelor
  214651 inginer de cercetare în știința materialelor
  214652 asistent de cercetare în știința materialelor
  214653 cercetător în tehnologii carbochimice
  214654 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice
  214655 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice
  214656 inginer de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
  214657 asistent de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
  214658 inginer foraj
  (la 11-02-2022, Ocupația inginer foraj a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  2149 Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiștii ingineri neclasificați în grupa minoră 214 - Ingineri (exclusiv în electrotehnologie) sau în grupa minoră 215 - Ingineri în electrotehnologie. De exemplu, grupa include pe cei care desfășoară activități de cercetare, recomandă sau dezvoltă proceduri inginerești și soluții privind siguranța la locul de muncă, inginerie biomedicală, optică, materiale, producerea de energie nucleară și explozibile.
  214901 inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  214902 subinginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  214903 inginer materiale de construcții
  214904 subinginer materiale de construcții
  214905 consilier inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  214906 expert inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  214907 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  214908 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  214909 proiectant inginer ceramică, sticlă
  214910 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)
  214911 subinginer tehnologia celulozei și hârtiei
  214912 proiectant inginer celuloză și hârtie
  214913 consilier inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  214914 expert inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  214915 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  214916 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  214917 cercetător în informatică
  214918 asistent de cercetare în informatică
  214919 cercetător în filatură-țesătorie
  214920 inginer de cercetare în filatură-țesătorie
  214921 asistent de cercetare în filatură-țesătorie
  214922 cercetător în tricotaje-confecții textile
  214923 inginer de cercetare în tricotaje-confecții textile
  214924 asistent de cercetare în tricotaje-confecții textile
  214925 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor
  214926 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor
  214927 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor
  214928 cercetător în confecții din piele și înlocuitori
  214929 inginer de cercetare în confecții din piele și înlocuitori
  214930 asistent de cercetare în confecții din piele și înlocuitori
  214931 cercetător în exploatări forestiere
  214932 inginer de cercetare în exploatări forestiere
  214933 asistent de cercetare în exploatări forestiere
  214934 inginer de cercetare în proiectarea mobilei și produselor finite din lemn
  214935 cercetător în prelucrarea lemnului
  214936 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului
  214937 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului
  214938 cercetător în tehnologie și echipamente neconvenționale
  214939 inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale
  214940 asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale
  214941 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
  214942 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
  214943 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
  214944 corespondent securitate-confidențialitate produs
  214945 specialist operare sisteme de poziționare dinamică
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  214946 Mutat în grupa de bază 2421 Analiști de management și organizare la codul 242116
  (la 11-02-2022, Ocupația expert achiziții publice a fost mutată în grupa de bază 2421 Analiști de management și organizare la codul 242116 de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  214947 expert elaborare documentații tehnice de montaj
  214948 expert monitorizare și control lucrări de montaj
  214949 expert prevenire-reducere riscuri tehnologice
  214950 expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj
  214951 expert tehnic extrajudiciar
  ----------
  Ocupația "expert tehnic extrajudiciar" a fost mutată din grupa majoră 3 "Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic" în grupa majoră 2 "Specialiști în diverse domenii de activitate", urmând a avea codul 214951, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  214952 auditor de siguranță rutieră
  ----------
  Ocupația "auditor de siguranță rutieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  214953 inspector/referent în gestiunea materialelor și mijloacelor fixe
  ----------
  Ocupația "inspector/referent în gestiunea materialelor și mijloacelor fixe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  214954 inginer exploatare echipamente și instalații nucleare
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  214955 logistician în transporturi
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  214956 inginer în sisteme optice
  (la 19-04-2019, Ocupația inginer în sisteme optice a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 635 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )

  214957 inginer biomedical
  (la 11-02-2022, Ocupația inginer biomedical a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  214958 inginer punere în funcțiune
  (la 11-02-2022, Ocupația inginer punere în funcțiune a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  214959 inginer specialist în robotică
  (la 11-02-2022, Ocupația inginer specialist în robotică a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  214960 inginer pentru inspecția și verificarea tehnică a cazanelor, instalațiilor de ridicat și recipientelor sub presiune
  (la 14-06-2023, Ocupația inginer pentru inspecția și verificarea tehnică a cazanelor, instalațiilor de ridicat și recipientelor sub presiune a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 892 din 4 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 14 iunie 2023 )

  215 Ingineri în electrotehnologie
  Inginerii în electrotehnologie desfășoară cercetări și proiectează, oferă consultanță, planifică și coordonează direct construcția și exploatarea sistemelor electronice, electrice și de telecomunicații, a componentelor, motoarelor și echipamentelor. Aceștia organizează și stabilesc sistemele de control pentru a monitoriza performanța și siguranța ansamblurilor și sistemelor electrice și electronice.
  2151 Ingineri electricieni
  Inginerii electricieni desfășoară cercetări, oferă consultanță, proiectează și coordonează direct activitatea de construire și de exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor și a echipamentelor, consiliază și coordonează activitatea de funcționare a acestora, de întreținere și de reparare a lor sau studiază și consiliază cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor de inginerie electrică.
  215101 dispecer energetic feroviar
  215102 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale
  215103 dispecer rețea distribuție
  215104 dispecer rețele de înaltă tensiune
  215105 inginer sisteme electroenergetice
  (la 04-04-2017, Actul a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215106 radiochimist
  215107 subinginer electroenergetică
  215108 inginer energetică industrială
  215109 inginer sisteme termoenergetice
  (la 04-04-2017, Actul a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215110 proiectant inginer electrotehnic
  215111 inginer proiectant energetician
  (la 04-04-2017, Actul a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215112 inginer rețele electroenergetice
  (la 04-04-2017, Actul a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215113 subinginer rețele electrice
  215114 inginer hidroenergetică
  215115 inginer exploatare centrale nuclearoelectrice
  (la 04-04-2017, Actul a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215116 subinginer centrale termoelectrice
  215117 inginer exploatare instalații nucleare
  215118 proiectant subinginer electrotehnic
  215119 proiectant sisteme de securitate
  215120 șef tură dispecer energetic
  215121 cercetător în electrotehnică
  215122 inginer de cercetare în electrotehnică
  215123 asistent de cercetare în electrotehnică
  215124 cercetător în electrofizică
  215125 inginer de cercetare în electrofizică
  215126 asistent de cercetare în electrofizică
  215127 cercetător în metrologie
  215128 inginer de cercetare în metrologie
  215129 asistent de cercetare în metrologie
  215130 cercetător în electromecanică
  215131 inginer de cercetare în electromecanică
  215132 asistent de cercetare în electromecanică
  215133 cercetător roboți industriali
  215134 inginer de cercetare roboți industriali
  215135 asistent de cercetare roboți industriali
  215136 cercetător în centrale termoelectrice
  215137 inginer de cercetare în centrale termoelectrice
  215138 asistent de cercetare în centrale termoelectrice
  215139 cercetător în centrale nuclearoelectrice
  215140 inginer de cercetare în centrale nuclearoelectrice
  215141 asistent de cercetare în centrale nuclearoelectrice
  215142 cercetător în electroenergetică
  215143 inginer de cercetare în electroenergetică
  215144 asistent de cercetare în electroenergetică
  215145 cercetător în energetică industrială
  215146 inginer de cercetare în energetică industrială
  215147 asistent de cercetare în energetică industrială
  215148 ofițer electrician
  ----------
  Ocupația "ofițer electrician " a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.
  215149 inginer electrician
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215150 auditor electroenergetic
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215151 inginer centrale fotovoltaice
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215152 inginer centrale eoliene
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215153 inginer exploatare centrale termoelectrice
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215154 auditor termoenergetic
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215155 inginer securitate obiective nucleare
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215156 inginer exploatare centrale hidroelectrice
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215157 inginer echipamente și sisteme hidroenergetice
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215158 inginer management resurse de apă
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215159 inginer energetica clădirilor
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215160 inginer programare și optimizare a instalațiilor și proceselor energetice
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215161 inginer tehnologii informatice în energetică
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215162 inginer conducere și control sisteme de utilități energetice
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  215163 inginer rețele și sisteme hidraulice
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  2152 Ingineri electroniști
  Inginerii electroniști efectuează cercetări, proiectează și coordonează direct activitatea de construire, funcționare, întreținere și reparare a sistemelor electrice, studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor ingineriei electronice.
  215201 inginer electromecanic SCB
  215202 inginer automatist
  215203 inginer navigație
  215204 inginer electronist transporturi, telecomunicații
  215205 inginer producție
  215206 instructor instalații
  215207 instructor linii
  215208 revizor siguranța circulației feroviare
  215209 subinginer automatist
  215210 subinginer electronist transporturi, telecomunicații
  215211 subinginer reglaje subansamble
  215212 inginer de recepție și control aeronave
  215213 proiectant inginer electronist
  215214 proiectant inginer de sisteme și calculatoare
  215215 proiectant inginer electromecanic
  215216 inginer electromecanic
  215217 subinginer electromecanic
  215218 căpitan secund
  215219 căpitan port (studii superioare)
  215220 specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale
  215221 mutată în grupa de bază 2422 la codul 242237
  (la 16-02-2023, Ocupația inspector aeronautic a fost mutată în grupa de bază 2422 la codul 242237 de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )
  215222 inginer sisteme de securitate
  215223 cercetător în electronică aplicată
  215224 inginer de cercetare în electronică aplicată
  215225 asistent de cercetare în electronică aplicată
  215226 cercetător în comunicații
  215227 inginer de cercetare în comunicații
  215228 asistent de cercetare în comunicații
  215229 cercetător în microelectronică
  215230 inginer de cercetare în microelectronică
  215231 asistent de cercetare în microelectronică
  215232 cercetător în telecomenzi și electronică în transporturi
  215233 inginer de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi
  215234 asistent de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi
  215235 cercetător în calculatoare
  215236 inginer de cercetare în calculatoare
  215237 asistent de cercetare în calculatoare
  215238 cercetător în automatică
  215239 inginer de cercetare în automatică
  215240 asistent de cercetare în automatică
  215241 ofițer punte
  ----------
  Ocupația "ofițer punte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.
  215242 inginer în instrumentație de măsură
  (la 19-04-2019, Ocupația inginer în instrumentație de măsură a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 635 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )

  2153 Ingineri în domeniul telecomunicațiilor
  Inginerii din domeniul telecomunicațiilor desfășoară activități de cercetare, de proiectare și coordonează direct activitatea de construcție, funcționare, întreținere și reparare a sistemelor și echipamentelor de telecomunicații. Aceștia studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor de telecomunicații.
  215301 inginer emisie
  215302 inginer montaj
  215303 inginer electrotehnist
  215304 inginer imagine
  215305 inginer sunet
  215306 inginer-șef car reportaj
  215307 subinginer-șef car reportaj
  215308 inginer-șef schimb emisie
  215309 subinginer iluminat tehnologic
  215310 inginer proiectant comunicații
  215311 subinginer proiectant comunicații
  215312 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian
  215313 consilier tehnic
  215314 inginer iluminare
  215315 șef studio RTV
  215316 coordonator producție RTV
  ----------
  Ocupația "coordonator producție RTV " a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  216 Arhitecți, proiectanți, topografi și designeri
  Arhitecții, proiectanții, topografii și designerii planifică și proiectează peisaje, exteriorul și interiorul clădirilor, produse pentru activitatea de fabricație și furnizează informații pentru comunicare vizuală, publicare și afișare. Aceștia coordonează activitatea de topografiere pentru a determina cu precizie caracteristicile poziției geografice, proiectează, realizează și revizuiesc hărțile, dezvoltă și implementează planurile și politicile pentru controlul utilizării terenului.
  2161 Arhitecți constructori
  Arhitecții constructori proiectează clădiri comerciale, industriale, instituționale, rezidențiale și de agrement, planifică și monitorizează construcția, întreținerea și restaurarea acestora.
  216101 arhitect clădiri
  216102 conductor arhitect
  216103 arhitect restaurări
  216104 consilier arhitect
  216105 expert arhitect
  216106 inspector de specialitate arhitect
  216107 referent de specialitate arhitect
  216108 proiectant arhitect
  216109 cercetător în arhitectură
  216110 asistent de cercetare în arhitectură
  216111 arhitect de interior
  (la 11-02-2022, Ocupația arhitect de interior a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  2162 Arhitecți în domeniul peisagistic
  Arhitecții din domeniul peisagistic planifică și proiectează peisajele și spațiile deschise pentru proiecte cum ar fi parcuri, școli, instituții, drumuri, zone externe pentru amplasamente comerciale, industriale și rezidențiale, planifică și monitorizează construcția, întreținerea și restaurarea acestora.
  216201 arhitect peisagistică și amenajarea teritoriului
  216202 peisagist
  ----------
  Ocupația "peisagist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  2163 Designeri produse și îmbrăcăminte
  Designerii de produse și îmbrăcăminte proiectează și dezvoltă produse pentru fabricație și pregătesc desene și specificații ale produselor pentru producția de masă și de serie.
  216301 designer industrial
  216302 grafician industrial
  216303 lucrător în ateliere de modele
  216304 costumier
  216305 pictor creator costume
  216306 modelier confecții
  216307 designer vestimentar
  216308 cercetător în arte plastice - design industrial
  216309 asistent de cercetare în arte plastice - design industrial
  216310 cercetător în arte plastice - textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)
  216311 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)
  216312 cercetător în arte plastice - sticlă, ceramică, metal
  216313 asistent de cercetare în arte plastice - sticlă, ceramică, metal
  2164 Proiectanți în domeniul urbanismului și de sistematizare a traficului
  Proiectanții din domeniul urbanismului și de sistematizare a traficului dezvoltă și implementează planuri și politici pentru utilizarea controlată a terenurilor rurale și urbane și pentru sistemele de trafic. Aceștia coordonează direct cercetări și oferă consiliere cu privire la factorii economici, de mediu și sociali care afectează utilizarea terenurilor și a fluxurilor de trafic.
  216401 urbanist
  216402 arhitect urbanism
  2165 Cartografi și topografi
  Cartografii și topografii determină poziția exactă, realizează sau revizuiesc hărțile digitale, grafice, picturale, diagrame ori alte reprezentări vizuale ale caracteristicilor naturale și construite ale limitelor terenurilor, mărilor, zonelor subterane și ale corpurilor cerești, aplicând principii științifice și matematice.
  216501 cartograf
  216502 inginer geodez
  216503 subinginer geodez
  216504 inginer topograf
  216505 inginer topograf minier
  216506 proiectant inginer geodez
  216507 consilier cadastru
  ----------
  Ocupația "consilier cadastru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  216508 subinginer cadastru
  ----------
  Ocupația "subinginer cadastru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  216509 geomatician
  ----------
  Ocupația "geomatician" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  2166 Designeri grafică și multimedia
  Designerii de grafică și multimedia proiectează conținutul informațiilor pentru comunicarea vizuală și audio, pentru publicare și imprimare, utilizând tipărituri (publicații tipărite), filme, forme electronice și digitale, precum și alte forme de mass-media vizuale și audio. Aceștia creează efecte speciale, animații sau alte imagini vizuale pentru utilizarea lor în jocurile pe calculator, filme, videoclipuri muzicale, presa scrisă și reclame.
  216601 designer grafică (studii medii)
  216602 animator film de animație (studii medii)
  216603 intermediarist film desene animate (studii medii)
  216604 stilizator film desene animate (studii medii)
  216605 asistent regizor studio
  216606 asistent regizor emisie
  216607 designer florist
  (la 14-06-2023, Ocupația designer floral a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 892 din 4 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 14 iunie 2023 )

  216608 radiat
  ----------
  Ocupația "videojurnalist", cod 216608 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  216609 art director
  216610 designer pagini web (studii superioare)
  216611 designer grafică (studii superioare)
  216612 grafician calculator (studii medii)
  216613 designer pagini web (studii medii)
  216614 designer jocuri digitale
  (la 07-09-2022, Ocupația designer jocuri digitale a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.348/784/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 07 septembrie 2022 )

  22 Specialiști în domeniul sănătății
  Specialiștii în domeniul sănătății coordonează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale, aplică cunoștințele științifice referitoare la medicină, asistență medicală, stomatologie, medicină veterinară, farmacie și promovarea sănătății.
  221 Medici
  Medicii studiază, diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia planifică, supraveghează și evaluează implementarea planurilor de îngrijire și tratament de către alți furnizori de servicii de sănătate, coordonează educația medicală și activitățile de cercetare.
  2211 Medici de medicină de familie/medicină generală
  Medicii de medicină de familie/medicină generală diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia nu își limitează activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament și pot să își asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzătoare și continuă a îngrijirii medicale persoanelor, familiilor și comunităților.
  221101 medic medicină generală
  221102 medic rezident
  221103 consilier medic
  221104 expert medic
  221105 inspector de specialitate medic
  221106 referent de specialitate medic
  221107 medic primar
  221108 medic medicină de familie
  ----------
  Denumirea ocupației "medic medicină în familie" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  221109 cercetător în medicina generală
  221110 asistent de cercetare în medicina generală
  2212 Medici specialiști
  Medicii de specialitate diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin utilizarea tehnicilor specializate de testare, diagnosticare medicală, chirurgicale, tehnicilor fizice și psihiatrice, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia se specializează în anumite categorii de afecțiuni, tipuri de pacienți sau metode de tratament și pot efectua educația medicală și cercetarea în domeniile de specializare alese.
  221201 medic specialist
  222 Asistenți medicali generaliști și moașe
  Asistenții medicali și moașele oferă tratament și servicii de îngrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum și altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potențiale asupra sănătății, inclusiv înaintea, în timpul sau după nașterea copilului. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea și evaluarea îngrijirii pacienților, inclusiv supravegherea altor lucrători din domeniul îngrijirii sănătății, lucrând în mod autonom ori în echipe cu medici și cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive și curative.
  2221 Asistenți medicali generaliști
  Asistenții medicali generaliști oferă tratament, asistență și servicii de îngrijire pentru persoanele care au nevoie de îngrijire medicală ca urmare a efectelor îmbătrânirii, rănirii, bolilor sau altor insuficiențe fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sănătății. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru planificarea și gestionarea îngrijirii pacienților, inclusiv supravegherea altor lucrători de îngrijire a sănătății, lucrând în mod autonom sau în echipe cu medici și cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive și curative.
  222101 asistent medical generalist
  222102 asistent medical specializat
  (la 11-02-2022, Ocupația asistent medical specializat a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  2222 Moașe
  Moașele planifică, gestionează, oferă și evaluează serviciile de îngrijire necesare înaintea, în timpul și după perioada sarcinii și a nașterii copilului. Acestea oferă îngrijire pentru reducerea riscurilor de sănătate pentru femei și copiii nou-născuți, lucrând în mod autonom sau în echipe cu alți furnizori de servicii de îngrijire a sănătății.
  222201 moașă
  223 Practicieni de medicină complementară/alternativă
  Practicienii de medicină complementară/alternativă previn, diagnostichează și tratează bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale și se ocupă cu menținerea sănătății generale a oamenilor prin aplicarea cunoștințelor, abilităților și practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credințelor și experiențelor originare din anumite culturi specifice.
  2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă
  Practicienii de medicină complementară/alternativă previn, diagnostichează și tratează bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale și se ocupă cu menținerea sănătății generale a oamenilor prin aplicarea cunoștințelor, abilităților (deprinderilor) și practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credințelor și experiențelor originare din anumite culturi specifice.
  223001 cercetător în medicina tradițională
  223002 asistent de cercetare în medicina tradițională
  223003 instructor ergoterapie
  223004 tehnician homeopat
  223005 instructor de educație sanitară
  223006 bioenergetician
  223007 inforenergetician radiestezist
  ----------
  Denumirea ocupației "infoenergetician radiestezist" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  223008 terapeut în terapii complementare
  224 Paramedici
  Paramedicii furnizează servicii medicale de consultanță, de diagnostic, curative și preventive pentru oameni, mai limitate în ceea ce privește complexitatea decât cele efectuate de către medici. Aceștia lucrează în mod autonom sau sub supravegherea limitată a medicilor și aplică proceduri clinice avansate pentru tratarea și prevenirea bolilor, leziunilor și altor deficiențe fizice ori mentale comune pentru anumite comunități.
  2240 Paramedici
  Paramedicii furnizează servicii medicale de consultanță, de diagnostic, curative și preventive pentru oameni, mai limitate în ceea ce privește complexitatea decât cele efectuate de către medici. Aceștia lucrează în mod autonom sau sub supravegherea limitată a medicilor și aplică proceduri clinice avansate pentru tratarea și prevenirea bolilor, leziunilor și altor deficiențe fizice ori mentale comune pentru anumite comunități.
  224001 mutată
  ----------
  Ocupația "paramedic" a fost mutată din grupa de bază 2240 "Paramedici" în Grupa de bază 3259 "Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare" cu codul 325903, conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  225 Medici veterinari
  Medicii veterinari diagnostichează, previn și tratează bolile, leziunile și disfuncțiile animalelor. Aceștia pot furniza servicii de îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele comerciale care produc produse biologice și farmaceutice.
  2250 Medici veterinari
  Medicii veterinari diagnostichează, previn și tratează bolile, leziunile și disfuncțiile animalelor. Aceștia pot furniza servicii de îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele comerciale care produc produse biologice și farmaceutice.
  225001 epizotolog
  225002 medic veterinar
  225003 medic veterinar - oncologie comparată
  225004 cercetător în medicina veterinară
  225005 asistent de cercetare în medicina veterinară
  226 Alți specialiști în domeniul sănătății
  Alți specialiști din domeniul sănătății furnizează servicii de sănătate legate de medicina dentară, farmacie, sănătatea și igiena mediului, sănătatea și securitatea la locul de muncă, fizioterapie, nutriție, auz, vorbire, vedere, terapii de reabilitare. Această grupă minoră include toți specialiștii din domeniul sănătății umane, cu excepția medicilor de medicină de familie și a medicilor specialiști, practicienilor din medicină complementară/alternativă, veterinarilor, asistenților medicali generaliști, moașelor și paramedicilor.
  2261 Medici dentiști
  Medicii dentiști diagnostichează, tratează și previn bolile, rănile și anomaliile dentare ale cavității bucale, ale maxilarelor și ale țesuturilor asociate, prin aplicarea principiilor și procedurilor de stomatologie modernă. Aceștia folosesc o gamă largă de tehnici specializate de diagnosticare, de chirurgie și de altă natură pentru promovarea și restabilirea sănătății orale.
  226101 medic stomatolog
  226102 medic stomatolog rezident
  226103 medic stomatolog de specialitate
  226104 cercetător în medicina stomatologică
  226105 asistent de cercetare în medicina stomatologică
  2262 Farmaciști
  Farmaciștii depozitează, păstrează, combină și distribuie produsele medicinale și oferă consultanță cu privire la utilizarea corectă și la reacțiile adverse ale medicamentelor prescrise de medici și de alți specialiști în domeniul sănătății. Aceștia contribuie la cercetarea, pregătirea testării, prescrierea și monitorizarea terapiilor medicale pentru optimizarea sănătății umane.
  226201 farmacist
  226202 farmacist rezident
  226203 farmacist de specialitate
  226204 asistent de farmacie licențiat
  ----------
  Ocupația "asistent de farmacie licențiat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale
  Specialiștii în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale evaluează, planifică și implementează programe pentru recunoașterea, monitorizarea și controlul factorilor de mediu care pot afecta sănătatea umană, pentru a asigura condiții de muncă sigure și sănătoase, precum și pentru a preveni boli sau leziuni cauzate de agenți chimici, fizici, radiologici și biologici ori de factori ergonomici.
  226301 inginer clinic
  226302 specialist în domeniul securității și sănătății în muncă
  226303 coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (studii superioare)
  226304 cercetător științific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
  226305 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie
  226306 igienist
  226307 evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
  226308 coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru logistică (studii superioare)
  ----------
  Ocupația "coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru logistică (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  226309 ergonomist
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  226310 auditor de sistem de management al sănătății și securității în muncă
  (la 28-11-2022, Ocupația auditor de sistem de management al sănătății și securității în muncă a fost introdusă din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  226311 auditor în domeniul siguranței alimentare
  (la 27-09-2022, Ocupația auditor în domeniul siguranței alimentare a fost introdusă din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați de Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 29 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 27 septembrie 2022 )

  226312 manager în domeniul siguranței alimentare
  (la 27-09-2022, Ocupația manager în domeniul siguranței alimentare a fost introdusă din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați de Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 29 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 27 septembrie 2022 )

  2264 Fizioterapeuți
  Fizioterapeuții evaluează, planifică și implementează programe de reabilitare care îmbunătățesc sau restabilesc funcțiile motorii umane, măresc capacitatea de mișcare, calmează durerile și tratează ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli și alte deficiențe. Aceștia aplică o gamă largă de terapii fizice și tehnici, cum ar fi mișcarea, ultrasunetele, laserul și alte tehnici similare.
  226401 fiziokinetoterapeut
  226402 fizioterapeut
  226403 cercetător în fiziokinetoterapie
  226404 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie
  226405 kinetoterapeut
  226406 profesor de cultură fizică medicală
  2265 Dieteticieni și nutriționiști
  Dieteticienii și nutriționiștii evaluează, planifică și implementează programe pentru a spori impactul benefic al alimentelor și al nutriției asupra sănătății umane.
  226501 asistent de nutriție
  226502 dietetician
  226503 nutriționist și dietetician
  226504 consultant nutriționist
  ----------
  Ocupația "consultant nutriționist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.
  2266 Audiologi și specialiști în logopedie
  Audiologii și specialiștii în logopedie evaluează, gestionează și tratează tulburările fizice care afectează auzul uman, vorbirea, comunicarea și capacitatea de înghițire. Aceștia recomandă dispozitive de corecție sau terapii de reabilitare pentru probleme cum ar fi pierderea auzului, tulburări de vorbire, precum și probleme senzoriale și neuronale și, de asemenea, oferă consiliere privind siguranța auzului și o comunicare mai bună.
  226601 instructor logoped
  226602 mutată
  ----------
  Ocupația "interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 2266 - "Audiologi și specialiști în logopedie" în grupa de bază 5169 - "Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificați în grupele de bază anterioare" redenumindu-se în "lucrător interpret în limbaj mimico-gestual" și având codul 516913, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.
  226603 logoped
  226604 audiolog
  2267 Optometriști și opticieni
  Optometriștii și opticienii furnizează diagnostice, servicii de gestionare și tratament pentru afecțiunile de vedere și ale sistemului vizual. Aceștia oferă consultanță privind îngrijirea ochilor și prescriu ajutoare optice sau alte terapii pentru tulburările vizuale.
  226701 optometrist (studii superioare)
  2269 Specialiști în domeniul sănătății neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul sănătății neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 22 - Specialiști în domeniul sănătății.
  226901 medic igienist
  226902 medic expertiză a capacității de muncă
  226903 medic legist
  226904 bioinginer medical
  226905 asistent medical (studii superioare)
  226906 fizician medical
  226907 medic specialist psihiatru
  226908 medic de familie cu competențe în sănătatea mintală
  226909 cercetător în educație fizică și sport
  226910 asistent de cercetare în educație fizică și sport
  226911 consilier sportiv
  ----------
  Ocupația "consilier sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  226912 biochimist medical specialist
  ----------
  Ocupația "biochimist medical specialist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  226913 biolog medical specialist
  ----------
  Ocupația "biolog medical specialist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  226914 chimist medical specialist
  -------------
  Ocupația "chimist medical specialist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  226915 biochimist medical principal
  ----------
  Ocupația "biochimist medical principal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  226916 biolog medical principal
  ----------
  Ocupația "biolog medical principal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  226917 chimist medical principal
  ----------
  Ocupația "chimist medical principal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  226918 asistent medical nutriție dietetică
  ----------
  Ocupația "asistent medical nutriție dietetică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  226919 asistent medical radiologie
  ----------
  Ocupația "asistent medical radiologie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  226920 asistent medical laborator
  ----------
  Ocupația "asistent medical laborator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  226921 asistent medical igienă și sănătate publică
  ----------
  Ocupația "asistent medical igienă și sănătate publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  226922 navigator de pacienți
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  226923 asistent medico-social
  ----------
  Ocupația "asistent medico-social" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  226924 asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare
  ----------
  Ocupația "asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  226925 tehnician perfuzionist
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  226926 podiatru
  (la 19-04-2019, Ocupația podiatru a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 635 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )

  226927 analist comportamental
  (la 11-02-2022, Ocupația analist comportamental a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  226928 tehnician de radiologie și imagistică licențiat
  (la 25-05-2022, Ocupația tehnician de radiologie și imagistică licențiat a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 644 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 25 mai 2022 )

  226929 terapeut în terapie asistată de animale
  (la 27-09-2022, Ocupația terapeut în terapie asistată de animale a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 29 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 27 septembrie 2022 )

  23 Specialiști în învățământ
  Specialiștii din învățământ predau teoria și practica uneia sau mai multor discipline la diferite niveluri de învățământ, coordonează cercetări și îmbunătățesc ori dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale referitoare la disciplinele specifice proprii și realizează lucrări științifice și cărți.
  231 Profesori universitari și asimilați
  Profesorii universitari și asimilații acestora din învățământul superior pregătesc și predau cursuri și coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o altă instituție de învățământ superior. Aceștia desfășoară activități de cercetare, pregătesc lucrări științifice și cărți.
  2310 Profesori universitari și asimilați
  Profesorii universitari și asimilații acestora din învățământul superior pregătesc și predau cursuri și coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o altă instituție de învățământ superior. Aceștia desfășoară activități de cercetare, pregătesc lucrări științifice și cărți.
  231001 asistent universitar
  231002 conferențiar universitar
  231003 lector universitar
  231004 preparator învățământul universitar
  231005 profesor universitar
  231006 expert centre de perfecționare
  232 Profesori în învățământul profesional
  Profesorii din învățământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituții de educație continuă și pentru elevii din școlile secundare și colegii. Aceștia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupații sau domenii profesionale pentru care învățământul universitar ori superior nu este necesar în mod normal.
  2320 Profesori în învățământul profesional
  Profesorii din învățământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituții de educație continuă și pentru elevii din școlile secundare și colegii. Aceștia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupații sau domenii profesionale pentru care învățământul superior nu este necesar în mod normal.
  232001 profesor în învățământul profesional și de maiștri
  233 Profesori în învățământul secundar
  Profesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învățământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale.
  2330 Profesori în învățământul secundar
  Profesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învățământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale.
  233001 profesor în învățământul liceal, postliceal
  233002 profesor în învățământul gimnazial
  234 Profesori în învățământul primar și preșcolar
  Profesorii din învățământul primar și preșcolar predau o serie de discipline la nivel de învățământ primar și organizează activități educaționale pentru copiii sub vârsta de școală primară.
  2341 Profesori în învățământul primar
  Profesorii din învățământul primar predau o serie de discipline la nivelul învățământului primar.
  234101 profesor în învățământul primar
  234102 învățător
  234103 institutor
  2342 Educatori în învățământul preșcolar
  Educatorii din învățământul preșcolar promovează dezvoltarea socială, fizică și intelectuală a copiilor sub vârsta necesară pentru școală primară, prin furnizarea de activități educative și distractive.
  234201 profesor în învățământul preșcolar
  234202 educatoare
  234203 educator puericultor
  235 Alți specialiști în învățământ
  Alți specialiști în învățământ desfășoară activități de cercetare și oferă consultanță cu privire la metodele de predare, instruiesc persoanele cu dificultăți de învățare sau cu nevoi speciale, predau limbi străine pentru migrație și alte scopuri conexe, oferă învățământ privat, predau arte, tehnologia informației și alte discipline din afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior și furnizează alte servicii de învățământ neclasificate în altă parte în subgrupa majoră 23 - Specialiști în învățământ.
  2351 Specialiști în metodologie didactică
  Specialiștii în metodologie didactică desfășoară activități de cercetare și dezvoltare sau oferă consiliere cu privire la cursurile și metodele de predare. Aceștia revizuiesc și examinează activitatea profesorilor, modul de funcționare a instituțiilor de învățământ și rezultatele obținute și recomandă modificări și îmbunătățiri.
  235101 cercetător în pedagogie
  235102 asistent de cercetare în pedagogie
  235103 consilier învățământ
  235104 expert învățământ
  235105 inspector școlar
  235106 referent de specialitate învățământ
  2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
  Instructorii-formatori pentru elevi cu nevoi speciale predau copiilor, persoanelor tinere sau adulților cu handicap fizic ori mental sau acelora cu dificultăți de învățare ori cu alte nevoi speciale. Aceștia promovează dezvoltarea socială, emoțională, intelectuală și fizică a elevilor lor.
  235201 defectolog
  235202 Mutat în grupa de bază 2643 Traducători, interpreți și alți lingviști la codul 264316
  (la 27-09-2022, Ocupația interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare) a fost mutată în grupa de bază 2643 Traducători, interpreți și alți lingviști la codul 264316, redenumindu-se ca interpret al limbajului mimico-gestual de Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 29 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 27 septembrie 2022 )

  235203 educator în unități de handicapați
  235204 instructor-educator în unități de handicapați
  235205 pedagog de recuperare
  2353 Alți instructori-formatori de limbi străine
  Alți instructori-formatori de limbi străine predau adulților și copiilor care învață o limbă străină în scop de migrație, pentru a îndeplini cerințele necesare pentru ocupare sau alte oportunități de angajare, pentru a facilita participarea la programe educaționale care sunt predate într-o limbă străină ori pentru dezvoltarea cunoștințelor personale. Aceștia lucrează în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior sau în sprijinul elevilor/studenților și profesorilor din cadrul acestor sisteme.
  235301 profesor de limbi străine
  (la 14-06-2023, Ocupația profesor de limbi străine a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 892 din 4 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 14 iunie 2023 )

  2354 Alți instructori-formatori de muzică
  Alți instructori-formatori de muzică predau elevilor/studenților practica, teoria și activitățile de interpretare a muzicii în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior, dar pot oferi lecții private sau pentru grupuri mici ca o activitate extracurriculară, în colaborare cu instituțiile de învățământ.
  2355 Alți instructori-formatori de artă
  Alți instructori-formatori de artă predau elevilor practica, teoria și activitățile de interpretare a dansului, teatrului, artelor vizuale și altor arte (excluzând muzica) în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior, dar pot oferi și lecții private sau pentru mici grupuri ca o activitate extracurriculară, în colaborare cu instituțiile de învățământ.
  2356 Instructori-formatori în tehnologia informației
  Instructorii-formatori din tehnologia informației dezvoltă, programează și coordonează programe de formare și cursuri pentru calculator pentru alți utilizatori ai tehnologiei informației în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior.
  2359 Specialiști în învățământ neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiștii din învățământ neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 23 - Specialiști în învățământ. De exemplu, grupa de bază include pe cei care oferă învățământ privat pentru alte discipline decât limbile străine și artele, precum și pe cei care oferă consiliere educațională pentru elevi.
  235901 secretar institut, facultate
  235902 mentor
  235903 consilier școlar
  235904 designer instrucțional
  235905 dezvoltator de e-learning
  235906 laborant în învățământ
  235907 maistru instructor
  235908 pedagog școlar
  235909 secretar școală
  235910 șef atelier școală
  235911 mediator școlar
  235912 inspector școlar pentru implementarea descentralizării instituționale
  235913 inspector școlar pentru managementul resurselor umane
  235914 inspector școlar pentru mentorat
  235915 inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane
  235916 inspector școlar pentru educație permanentă
  235917 inspector școlar pentru învățământ particular și alternative educaționale
  235918 inspector școlar pentru învățământul special
  235919 director centru județean de resurse și asistență educațională (CJRAE)
  ----------
  Ocupația "director Centrul Județean de Asistență și Resurse Educaționale (CJARE)" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  235920 consilier pentru tineret
  235921 inspector școlar pentru proiecte educaționale
  ----------
  Ocupația "inspector școlar pentru proiecte educaționale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  235922 consilier mediator
  ----------
  Ocupația "consilier mediator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.

  235923 profesor-antrenor
  (la 11-02-2022, Ocupația profesor-antrenor a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  235924 specialist în pregătire fizică
  (la 11-02-2022, Ocupația specialist în pregătire fizică a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  235925 specialist sisteme de calificare
  (la 14-06-2023, Ocupația specialist sisteme de calificare a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 892 din 4 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 14 iunie 2023 )

  24 Specialiști în domeniul administrativ-comercial
  Specialiștii din domeniul administrativ și comercial îndeplinesc sarcini analitice, conceptuale și practice pentru a furniza servicii în domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relații publice și marketing, vânzări în domeniul tehnic, medical, tehnologia informației și comunicațiilor; coordonează și revizuiesc structurile organizaționale, metodele și sistemele, precum și analizele cantitative de informații care afectează programele de investiții.
  241 Specialiști în domeniul finanțelor
  Specialiștii din domeniul finanțelor planifică, dezvoltă, organizează, administrează, investesc, gestionează și coordonează analizele cantitative fie ale sistemelor financiare de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unități și instituții publice sau private.
  2411 Contabili
  Contabilii planifică, organizează și administrează sistemele de contabilitate pentru persoane fizice și persoane juridice (instituții). Unele ocupații clasificate aici se referă la analizarea și examinarea situațiilor contabile și financiare ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice, pentru a asigura acuratețea și conformitatea cu standardele și procedurile contabile stabilite.
  241101 controlor tezaur
  241102 expert contabil-verificator
  241103 revizor contabil
  241104 referent de specialitate financiar-contabilitate
  241105 auditor intern
  241106 controlor de gestiune
  241107 auditor financiar
  2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor
  Specialiștii consultanți din domeniul financiar și al investițiilor dezvoltă planuri financiare pentru persoane fizice și organizații, investesc și administrează fonduri în numele acestora.
  241201 cenzor
  241202 comisar Garda Financiară
  241203 consilier financiar-bancar
  241204 expert financiar-bancar
  241205 inspector financiar-bancar
  241206 inspector asigurări
  241207 comisar principal
  241208 consultant bugetar
  241209 dealer
  241210 evaluator
  241211 analist investiții
  241212 manager de fond acțiuni/obligațiuni
  241213 consultant plasamente valori mobiliare
  241214 agent capital de risc
  241215 administrator credite
  241216 specialist control risc
  241217 specialist evaluare daune
  241218 lichidator
  241219 administrator judiciar
  241220 analist preț de revenire/costuri
  241221 expert fiscal
  241222 consultant fiscal
  241223 inspector general de bancă
  241224 economist bancă
  241225 manager bancă
  241226 manager de operațiuni/produs
  241227 manager relații cu clienții băncii/societate de leasing
  241228 trezorier (studii superioare)
  241229 analist bancar/societate de leasing
  241230 ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare)
  241231 administrator bancar/produs leasing
  241232 operator cifru (mesaje cifrate)
  241233 proiectant produse bancare
  241234 consultant bancar
  241235 agent compensare (interbancară)
  241236 referent bancar/societate de leasing
  241237 ofițer conformitate
  241238 expert conformitate
  241239 ofițer securitatea informației (Security Officer - SO)
  241240 administrator de risc
  241241 analist credite
  241242 inspector de specialitate asigurări
  241243 inspector de specialitate subscriere
  241244 referent de specialitate asigurări
  241245 consilier vânzări asigurări
  241246 inspector coordonator asigurări
  241247 inspector de risc
  241248 inspector de specialitate daune
  241249 inspector coordonator daune
  241250 specialist sistem asigurări
  241251 evaluator autorizat
  (la 16-02-2023, Ocupația expert evaluator de întreprinderi a fost redenumită în evaluator autorizat de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  241252 eliminată.
  (la 16-02-2023, Ocupația expert evaluator de proprietăți imobiliare a fost eliminată de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  241253 eliminată.
  (la 16-02-2023, Ocupația expert evaluator de bunuri mobile a fost eliminată de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  241254 eliminată.
  (la 16-02-2023, Ocupația expert evaluator de active financiare a fost eliminată de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  241255 planificator/specialist plan sinteze
  241256 expert în ingineria costurilor investiționale
  241257 expert contractare activități investiționale
  241258 expert recepție investiții industriale
  241259 expert eficientizare investiții
  241260 expert evaluare-actualizare devize generale investiții
  241261 expert elaborare-evaluare documentații achiziții investiționale
  241262 expert în management activități investiționale
  241263 evaluator proiecte
  241264 inspector casier
  241265 broker de tehnologii
  241266 gemolog
  ----------
  Ocupația "gemolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  241267 evaluator bunuri culturale
  ----------
  Ocupația "evaluator bunuri culturale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  241268 specialist piețe reglementate
  ----------
  Ocupația "specialist piețe reglementate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  241269 consultant de investiții
  ----------
  Ocupația "consultant de investiții" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  241270 specialist control intern în domeniul pieței de capital
  ----------
  Ocupația "specialist control intern în domeniul pieței de capital" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  241271 specialist pentru piața de capital
  ----------
  Ocupația "specialist pentru piața de capital" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.

  241272 specialist pentru relația cu investitorii
  (la 11-02-2022, Ocupația specialist pentru relația cu investitorii a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  2413 Analiști financiari
  Analiștii financiari efectuează analize cantitative ale informațiilor care afectează programele de investiții ale instituțiilor publice sau private.
  241301 cercetător în finanțe-bănci
  241302 asistent de cercetare în finanțe-bănci
  241303 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar
  241304 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar
  241305 analist financiar
  241306 auditor intern în sectorul public
  241307 asistent analist
  241308 specialist bancar
  241309 analist financiar bancar
  241310 asistent bancar
  241311 specialist/analist organizare
  242 Specialiști în domeniul administrativ
  Specialiștii în domeniul administrativ aplică diferite concepte și teorii referitoare la îmbunătățirea eficienței organizațiilor și a persoanelor din cadrul acestora.
  2421 Analiști de management și organizare
  Analiștii de management și organizare oferă asistență organizațiilor pentru a obține o eficiență mai mare și pentru a rezolva problemele organizaționale. Aceștia studiază structurile, metodele, sistemele și procedurile organizaționale.
  242101 manager proiect
  242102 specialist îmbunătățire procese
  242103 specialist strategie industrială
  242104 responsabil proces
  242105 coordonator secretariat studiouri teritoriale
  242106 manager de inovare
  242107 expert în conducerea și organizarea activităților de mentenanță
  242108 manager îmbunătățire procese
  242109 specialist plan progres
  242110 specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice
  242111 administrator societate comercială
  ----------
  Ocupația "administrator societate comercială" a fost mutată din grupa de bază 2149 "Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare" în grupa de bază 2421 "Analiști de management și organizare", urmând a avea codul 242111, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  242112 manager de proiect în parteneriat public privat
  ----------
  Ocupația "manager de proiect în parteneriat public privat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  242113 consultant de securitate
  ----------
  Ocupația "consultant de securitate" a fost mutată din grupa de bază 5414 "Paznici" în Grupa de bază 2421 "Analiști de management și organizare" urmând a avea codul 242113, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  242114 manager al sistemelor de management al calității
  ----------
  Ocupația "manager al sistemelor de management al calității" a fost mutată din grupa de bază 3257 "Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați" în Grupa de bază 2421 "Analiști de management și organizare", urmând a avea codul 242114 conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.
  242115 evaluator de risc la securitatea fizică
  ----------
  Ocupația "evaluator de risc la securitatea fizică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  242116 expert achiziții publice
  (la 11-02-2022, Ocupația expert achiziții publice a fost introdusă din grupa de bază 2149 Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  242117 manager de facilități
  ----------
  Ocupația "manager de facilități" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  242118 specialist digitalizare
  (la 11-02-2022, Ocupația specialist digitalizare a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  242119 manager transformare digitală
  (la 11-02-2022, Ocupația manager transformare digitală a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  242120 analist de afaceri
  (la 11-02-2022, Ocupația analist de afaceri a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  242121 evaluator accesibilitate
  (la 16-02-2023, Ocupația evaluator accesibilitate a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )
  2422 Specialiști în domeniul politicilor administrative
  Specialiștii în domeniul politicilor administrative dezvoltă și analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea și modificarea operațiunilor și programelor guvernamentale și comerciale.
  242201 consilier administrația publică
  242202 expert administrația publică
  242203 inspector de specialitate în administrația publică
  242204 referent de specialitate în administrația publică
  242205 consultant în administrația publică
  242206 reglementator
  242207 agent de dezvoltare
  242208 administrator public
  242209 inspector de integritate
  242210 examinator de stat de specialitate
  242211 administrator publicații
  242212 agent consular
  242213 expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene
  242214 consilier afaceri europene
  242215 referent relații externe
  242216 inspector de trafic rutier (studii superioare)
  ----------
  Denumirea ocupației "inspector de trafic A.R.R. (studii superioare)" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  242217 expert informații pentru afaceri
  242218 administrator editură
  242219 expert aplicare legislație armonizată în domeniul industriei și comerțului
  242220 expert legislația muncii
  242221 expert/specialist în parteneriat public-privat
  ----------
  Ocupația "expert/specialist în parteneriat public-privat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  242222 analist informații de firmă
  ----------
  Ocupația "analist informații de firmă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  242223 investigator
  ----------
  Ocupația "investigator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  242224 analist de informații
  ----------
  Ocupația "analist de informații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  242225 consilier de stare civilă
  ----------
  Ocupația "consilier de stare civilă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  242226 inspector de stare civilă
  ----------
  Ocupația "inspector de stare civilă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  242227 ofițer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naționale/europene
  ----------
  Ocupația "ofițer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naționale/europene" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  242228 auditor de securitate a aviației civile
  ----------
  Ocupația "auditor de securitate a aviației civile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  242229 consilier dezvoltare locală și regională
  ----------
  Ocupația "consilier dezvoltare locală și regională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  242230 expert în egalitate de șanse
  ----------
  Ocupația "expert în egalitate de șanse" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  242231 responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  242232 expert dezvoltare durabilă
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  242233 analist în servicii și politici de sănătate
  (la 11-02-2022, Ocupația analist în servicii și politici de sănătate a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  242234 expert e-guvernare
  (la 25-05-2022, Ocupația expert e-guvernare a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 644 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 25 mai 2022 )

  242235 coordonator programe de sport
  (la 28-11-2022, Ocupația coordonator programe de sport a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  242236 ofițer de politici recreaționale
  (la 28-11-2022, Ocupația ofițer de politici recreaționale a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  242237 inspector aeronautic
  (la 16-02-2023, Ocupația inspector aeronautic a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal
  Specialiștii în domeniul resurselor umane și de personal furnizează servicii legate de politicile de personal, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaționale și orientare profesională.
  242301 consilier forță de muncă și șomaj
  242302 expert forță de muncă și șomaj
  242303 inspector de specialitate forță de muncă și șomaj
  242304 expert în securitate și sănătate în muncă
  242305 referent de specialitate forță de muncă și șomaj
  242306 consilier orientare privind cariera
  242307 consultant în domeniul forței de muncă
  242308 analist piața muncii
  242309 analist recrutare/integrare salariați
  242310 analist sisteme salarizare
  242311 consultant reconversie-mobilitate personal
  242312 consultant condiții de muncă
  242313 analist ocupațional
  (la 16-02-2023, Ocupația specialist sisteme de calificare a fost redenumită în analist ocupațional de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  242314 specialist resurse umane
  242315 consilier vocațional
  242316 consultant în standardizare
  242317 consultant în resurse umane
  242318 consultant intern în resurse umane
  242319 specialist în formare
  242320 specialist în recrutare
  242321 specialist în compensații și beneficii
  242322 specialist în dezvoltare organizațională
  242323 specialist în relații de muncă
  242324 consilier pentru dezvoltare personală
  ----------
  Ocupația "consilier pentru dezvoltare personală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.

  242325 analist resurse umane
  (la 11-02-2022, Ocupația analist resurse umane a fost introdusă din grupa de bază 3333 Agenți de recrutare și contractori în grupa de bază 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  2424 Specialiști în formarea și dezvoltarea personalului
  Specialiștii în formarea și dezvoltarea personalului planifică, dezvoltă, implementează și evaluează programele de formare și dezvoltare, pentru a se asigura că atât echipa de management, cât și personalul își însușesc abilitățile și dezvoltă competențele cerute de către organizație pentru a realiza obiectivele organizaționale.
  242401 formator
  242402 formator de formatori
  242403 organizator/conceptor/consultant formare
  242404 inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională
  242405 evaluator de competențe profesionale
  242406 manager de formare
  242407 administrator de formare
  242408 evaluator de furnizori și programe de formare
  ----------
  Ocupația "evaluator de furnizori și programe de formare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  242409 evaluator de evaluatori
  ----------
  Ocupația "evaluator de evaluatori" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  242410 evaluator extern
  ----------
  Ocupația "evaluator extern" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  242411 evaluator în sistemul formării profesionale continue
  ----------
  Ocupația "evaluator în sistemul formării profesionale continue" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  242412 specialist în activitatea de coaching
  ----------
  Ocupația "specialist în activitatea de coaching" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  2429 Specialiști în administrație neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiști în administrație neclasificați în altă parte în grupa minoră 242 - Specialiști în domeniul administrativ. De exemplu, grupa de bază include specialiștii care elaborează strategiile și programele instituțiilor publice, organizațiilor și companiilor cu impact social și economic.
  ----------
  Grupa de bază 2429 "Specialiști în administrație neclasificați în grupele de bază anterioare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  242901 auditor responsabilitate socială
  ----------
  Ocupația "auditor responsabilitate socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  242902 responsabil al managementului responsabilității sociale
  ----------
  Ocupația "responsabil al managementului responsabilității sociale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  242903 manager de responsabilitate socială
  ----------
  Ocupația "manager de responsabilitate socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  242904 specialist educator în penitenciare
  ----------
  Ocupația "specialist educator în penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.

  242905 ofițer de poliție penitenciară
  (la 11-02-2022, Ocupația ofițer de poliție penitenciară a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  243 Specialiști în vânzări, marketing și relații publice
  Specialiștii în vânzări, marketing și relații publice planifică, dezvoltă, coordonează și implementează programe de diseminare a informației pentru a promova organizațiile, bunurile și serviciile și reprezintă companiile în activitatea de vânzare a unor game de produse și servicii tehnice, industriale, medicale, farmaceutice și de tehnologia informației și comunicațiilor.
  2431 Specialiști în publicitate și marketing
  Specialiștii în publicitate și marketing dezvoltă și coordonează strategiile și campaniile de publicitate, realizează lansarea pe piață de noi bunuri și servicii, identifică și dezvoltă oportunitățile de piață pentru produsele și serviciile noi, precum și pentru cele deja existente.
  243101 art director publicitate (studii medii)
  243102 organizator activitate turism (studii superioare)
  243103 specialist marketing
  243104 manager de produs
  243105 specialist marketing online
  (la 25-05-2022, Ocupația specialist marketing online a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 644 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 25 mai 2022 )

  243106 manager comerț electronic
  (la 28-11-2022, Ocupația manager comerț electronic a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  2432 Specialiști în relații publice
  Specialiștii în relații publice planifică, dezvoltă, implementează și evaluează strategiile de informare și comunicare care asigură înțelegerea și imaginea favorabilă cu privire la companii și alte organizații, bunurile și serviciile acestora, rolul lor în cadrul comunității.
  243201 specialist în relații publice
  243202 mediator
  243203 referent de specialitate marketing
  243204 specialist protocol și ceremonial
  243205 consultant cameral
  243206 purtător de cuvânt
  243207 brand manager
  243208 organizator protocol
  243209 organizator relații
  243210 organizator târguri și expoziții
  243211 prezentator expoziții
  243212 specialist relații sociale
  243213 expert relații externe
  243214 curier diplomatic
  243215 specialist garanții auto
  243216 analist servicii client
  243217 asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare)
  243218 corespondent comercial
  243219 asistent comercial
  243220 specialist în activitatea de lobby
  243221 arbitru
  ----------
  Ocupația "arbitru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  243222 manager atragere fonduri
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  243223 ombudsman
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  243224 expert comunicare guvernamentală
  (la 25-05-2022, Ocupația expert comunicare guvernamentală a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 644 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 25 mai 2022 )

  2433 Specialiști în vânzarea de produse tehnice și medicale (exclusiv TIC)
  Specialiștii în vânzarea de produse tehnice și medicale (exclusiv TIC) reprezintă companiile în vânzarea unei game de produse și servicii industriale, medicale și farmaceutice, servicii către unități industriale, de afaceri, profesionale și de altă natură.
  243301 analist cumpărări/consultant furnizori
  243302 reprezentant medical
  2434 Specialiști în vânzarea produselor de tehnologia informației și comunicațiilor
  Specialiștii în vânzarea produselor de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) se ocupă cu activitatea de vânzare cu ridicata a componentelor de calculator, a programelor de calculator și a altor bunuri și servicii privind tehnologia informației și comunicațiilor, inclusiv echipamentele, și furnizează informații specializate, în funcție de cerințe.
  25 Specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor
  Specialiștii în tehnologia informației și comunicațiilor efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consiliere și îmbunătățesc sistemele de tehnologia informației, componentele de calculator (hardware, software), programele informatice și conceptele conexe pentru aplicații informatice specifice, elaborează documentația corespunzătoare, incluzând principiile, politicile și procedurile, proiectează, dezvoltă, controlează, mențin și sprijină bazele de date și alte sisteme de informații, pentru a asigura o performanță optimă, precum și integritatea și securitatea datelor.
  251 Analiști programatori în domeniul software
  Analiștii programatori în domeniul software efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consultanță pentru îmbunătățirea sistemelor de tehnologia informației, cum ar fi hardware, software și alte aplicații informatice, pentru a satisface cerințele specifice.
  2511 Analiști de sistem
  Analiștii de sistem efectuează cercetări, analizează și evaluează cerințele clientului privind tehnologia informației, procedurile sau problemele, dezvoltă și implementează propuneri, recomandări, precum și planuri de îmbunătățire a sistemelor de informare actuale sau viitoare.
  251101 proiectant sisteme informatice
  251102 analist de afaceri în domeniul TIC
  (la 11-02-2022, Ocupația analist de afaceri în domeniul TIC a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  251103 manager analiză de business în domeniul TIC
  (la 11-02-2022, Ocupația manager analiză de business în domeniul TIC a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  251104 arhitect de sistem în domeniul TIC
  (la 11-02-2022, Ocupația arhitect de sistem în domeniul TIC a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  251105 dezvoltator de sisteme în domeniul TIC
  (la 11-02-2022, Ocupația dezvoltator de sisteme în domeniul TIC a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  251106 inginer de integrare
  (la 07-09-2022, Ocupația inginer de integrare a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.348/784/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 07 septembrie 2022 )

  251107 proiectant de sisteme informatice inteligente pentru TIC
  (la 07-09-2022, Ocupația proiectant de sisteme informatice inteligente pentru TIC a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.348/784/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 07 septembrie 2022 )

  251108 inginer viziune computerizată
  (la 07-09-2022, Ocupația inginer viziune computerizată a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.348/784/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 07 septembrie 2022 )

  251109 arhitect în domeniul tehnologiei blockchain
  (la 07-09-2022, Ocupația arhitect în domeniul tehnologiei blockchain a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.348/784/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 07 septembrie 2022 )

  2512 Proiectanți de software
  Proiectanții de software cercetează, analizează și evaluează cerințele pentru aplicațiile informatice existente sau noi și pentru sistemele de operare, proiectează, dezvoltă, testează și întrețin soluțiile software pentru a satisface aceste cerințe.
  251201 analist
  251202 programator
  251203 inginer de sistem în informatică
  251204 programator de sistem informatic
  251205 inginer de sistem software
  251206 manager proiect informatic
  251207 inginer de dezvoltare a produselor software
  (la 19-04-2019, Ocupația inginer de dezvoltare a produselor software a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 635 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )

  251208 inginer în realizarea, întreținerea și dezvoltarea aplicațiilor web
  (la 19-04-2019, Ocupația inginer în realizarea, întreținerea și dezvoltarea aplicațiilor web a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 635 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )

  251209 inginer în domeniul tehnologiilor cloud
  (la 07-09-2022, Ocupația inginer în domeniul tehnologiilor cloud a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.348/784/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 07 septembrie 2022 )

  251210 dezvoltator în domeniul tehnologiei blockchain
  (la 07-09-2022, Ocupația dezvoltator în domeniul tehnologiei blockchain a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.348/784/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 07 septembrie 2022 )

  251211 dezvoltator interfața cu utilizatorul
  (la 07-09-2022, Ocupația dezvoltator interfața cu utilizatorul a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.348/784/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 07 septembrie 2022 )

  251212 inginer de date complexe (big data)
  (la 07-09-2022, Ocupația inginer de date complexe (big data) a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.348/784/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 07 septembrie 2022 )

  2513 Proiectanți de sisteme web și multimedia
  Proiectanții de sisteme web și multimedia combină activitatea de proiectare și cunoștințele tehnice pentru cercetarea, analizarea, evaluarea, proiectarea, programarea și modificarea paginilor web, precum și a aplicațiilor care îmbină texte, grafice, animații, imagini, prezentări video și audio, precum și alte mijloace de comunicare interactive.
  251301 specialist în e-Afaceri
  ----------
  Ocupația "specialist în e-Afaceri " a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  251302 specialist în e-Guvernare
  ----------
  Ocupația "specialist în e-Guvernare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  251303 specialist în e-Media
  ----------
  Ocupația "specialist în e-Media" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  251304 specialist în e-Sănătate
  ----------
  Ocupația "specialist în e-Sănătate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  251305 manager de conținut web
  (la 07-09-2022, Ocupația manager de conținut web a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.348/784/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 07 septembrie 2022 )

  251306 expert în optimizarea motoarelor de căutare
  (la 07-09-2022, Ocupația expert în optimizarea motoarelor de căutare a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.348/784/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 07 septembrie 2022 )

  251307 dezvoltator jocuri digitale
  (la 07-09-2022, Ocupația dezvoltator jocuri digitale a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.348/784/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 07 septembrie 2022 )

  2514 Programatori de aplicații
  Programatorii de aplicații se ocupă cu scrierea și întreținerea codului de programare prezentat în instrucțiunile și specificațiile tehnice pentru aplicațiile software și sistemele de operare.
  251401 specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
  251402 specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice
  2519 Analiști programatori în domeniul software neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde proiectanții de aplicații informatice și analiștii neclasificați în altă parte în grupa minoră 251 - Analiști programatori în domeniul software. De exemplu această grupă de bază include acei profesioniști specializați în asigurarea calității, inclusiv testarea programelor informatice (software).
  251901 consultant în informatică
  252 Specialiști în baze de date și rețele
  Specialiștii în baze de date și rețele proiectează, dezvoltă, controlează, întrețin și sprijină performanța optimă și securitatea sistemelor de tehnologia informației și a infrastructurii, inclusiv bazele de date, componentele de calculator și programele informatice, rețele și sisteme de operare.
  2521 Designeri și administratori de baze de date
  Designerii și administratorii de baze de date proiectează, dezvoltă, controlează, întrețin și sprijină performanța optimă și securitatea bazelor de date.
  252101 administrator baze de date
  2522 Administratori de sistem
  Administratorii de sistem dezvoltă, controlează, întrețin și sprijină performanța optimă și securitatea sistemelor de tehnologia informației.
  252201 administrator sistem de securitate bancară
  2523 Specialiști în rețele de calculatoare
  Specialiștii în rețele de calculatoare cercetează, analizează și recomandă strategii pentru arhitectura și dezvoltarea rețelei, implementează, gestionează, întrețin și configurează rețele de hardware și software, monitorizează, remediază defecțiunile și optimizează performanța.
  252301 administrator de rețea de calculatoare
  252302 administrator de rețea de telefonie VOIP
  2529 Specialiști în baze de date și rețele neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiștii în baze de date și rețele neclasificați în altă parte în grupa minoră 252 - Specialiști în baze de date și rețele. De exemplu, această grupă de bază include specialiștii în domeniul securității informației și al tehnologiei comunicațiilor.
  252901 specialist SIG/IT
  ----------
  Ocupația "specialist SIG/IT" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  252902 expert surse deschise
  (la 11-02-2022, Ocupația expert surse deschise a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  252903 specialist în securitate cibernetică pentru sisteme automatizate de comandă-control
  (la 11-02-2022, Ocupația specialist în securitate cibernetică pentru sisteme automatizate de comandă-control a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  252904 expert în securitate cibernetică
  (la 11-02-2022, Ocupația expert în securitate cibernetică a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  252905 expert în investigații digitale
  (la 11-02-2022, Ocupația expert în investigații digitale a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  252906 auditor de securitate cibernetică
  (la 11-02-2022, Ocupația auditor de securitate cibernetică a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  252907 consultant de securitate cibernetică
  (la 11-02-2022, Ocupația consultant de securitate cibernetică a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  252908 administrator de securitate în domeniul TIC
  (la 11-02-2022, Ocupația administrator de securitate în domeniul TIC a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  252909 expert în criminalistică informatică
  (la 11-02-2022, Ocupația expert în criminalistică informatică a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  252910 manager de securitate sisteme informatice
  (la 11-02-2022, Ocupația manager de securitate sisteme informatice a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  252911 inginer în domeniul securității TIC
  (la 16-02-2023, Ocupația inginer în domeniul securității TIC a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  252912 inginer de securitate sisteme înglobate
  (la 16-02-2023, Ocupația inginer de securitate sisteme înglobate a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  26 Specialiști în domeniul juridic, social și cultural
  Specialiștii în domeniul juridic, social și cultural efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele referitoare la lege, la stocarea și regăsirea de informații și artefacte, psihologie, asistență socială, politică, economie, istorie, religie, limbaj, sociologie și alte științe, precum și la arte și divertisment.
  261 Specialiști în domeniul juridic
  Specialiștii din domeniul juridic efectuează activități de cercetare pe probleme juridice, consiliază clienții cu privire la aspectele juridice ale problemelor, pledează cazuri sau conduc activități de urmărire penală în cadrul instanțelor de judecată, prezidează procedurile judiciare în instanțele de judecată, elaborează legi și regulamente.
  2611 Avocați
  Avocații oferă clienților consultanță juridică pe o mare varietate de subiecte, întocmesc documente juridice, reprezintă clienții în fața consiliilor de administrație sau în fața tribunalelor, pledează cazuri ori conduc activități de urmărire penală în fața instanțelor de judecată sau instruiesc avocații pledanți pentru a pleda în instanțele de judecată superioare.
  261101 avocat
  261102 eliminată.
  (la 16-02-2023, Ocupația jurisconsult a fost eliminată de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  261103 consilier juridic
  2612 Magistrați
  Judecătorii prezidează procedurile civile și penale în cadrul instanțelor de judecată.
  261201 procuror
  261202 judecător
  261203 magistrat-asistent
  261204 inspector judiciar
  ----------
  Denumirea ocupației "judecător inspector" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  261205 asistent judiciar
  ----------
  Denumirea ocupației "magistrat consultant" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  261206 mutată
  ----------
  Ocupația "consilier de probațiune" a fost mutată din grupa de bază 2612 "Magistrați" în grupa de bază 2619 "Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare" și va avea codul 261921, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  261206 personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
  ----------
  Ocupația "personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  261207 mutată
  ----------
  Ocupația "inspector probațiune" a fost mutată din grupa de bază 2612 "Magistrați" în grupa de bază 2619 "Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare" și va avea codul 261922, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  2619 Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul juridic neclasificați în altă parte în grupa minoră 261 - Specialiști în domeniul juridic. De exemplu, grupa de bază include pe cei care îndeplinesc funcții juridice, altele decât pledarea sau urmărirea penală a cazurilor ori prezidarea procedurilor juridice.
  261901 executor judecătoresc
  261902 expert criminalist
  ----------
  Ocupația "expert criminalist" a fost mutată din grupa de bază 3411 "Specialiști în domeniul juridic și asimilați" în Grupa de bază 2619 "Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare" urmând a avea codul 261902, conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  261903 expert jurist
  261904 radiată
  ----------
  Ocupația "consilier de justiție", cod 261904 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  261905 radiată
  ----------
  Ocupația "referent de specialitate în justiție", cod 261905 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  261906 notar
  261907 radiată
  ----------
  Ocupația "inspector general judecătoresc", cod 261907 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  261908 radiată
  ----------
  Ocupația "inspector general notarial", cod 261908 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  261909 radiată
  ----------
  Ocupația "inspector general penitenciare", cod 261909 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  261910 consilier armonizare legislativă
  261911 expert armonizare legislativă
  261912 analist armonizare legislativă
  261913 registrator carte funciară
  261914 revizor jurist
  261915 cercetător în domeniul științelor juridice
  261916 asistent de cercetare în domeniul științelor juridice
  261917 executor bancar
  261918 consilier proprietate industrială autorizat
  261919 specialist proprietate intelectuală
  261920 expert prevenire și combatere a corupției
  261921 consilier de probațiune
  ----------
  Ocupația "consilier de probațiune" a fost mutată din grupa de bază 2612 "Magistrați" în grupa de bază 2619 "Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare", urmând a avea codul 261921, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  261922 inspector probațiune
  ----------
  Ocupația "inspector probațiune" a fost mutată din grupa de bază 2612 "Magistrați" în grupa de bază 2619 "Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare", urmând a avea codul 261922, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  261923 asistent registrator principal
  ----------
  Ocupația "asistent registrator principal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  261924 inspector de urmărire și administrare bunuri
  (la 25-05-2022, Ocupația inspector de urmărire și administrare bunuri a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 644 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 25 mai 2022 )

  261925 registrator de registrul comerțului
  (la 28-11-2022, Ocupația registrator de registrul comerțului a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  262 Bibliotecari, arhivari și curatori
  Bibliotecarii, arhivarii și curatorii dezvoltă și mențin colecții ale arhivelor, bibliotecilor, muzeelor, galeriilor de artă și ale instituțiilor similare.
  2621 Arhivari și curatori
  Arhivarii și curatorii se ocupă cu colectarea, evaluarea, asigurarea păstrării în siguranță și conservarea conținutului arhivelor, artefactelor și înregistrărilor de interes istoric, cultural, administrativ și artistic, precum și de artă și a altor obiecte. Aceștia planifică, elaborează și implementează sisteme pentru păstrarea în siguranță a înregistrărilor și documentelor istorice de valoare.
  262101 arhivist
  262102 conservator opere de artă și monumente istorice (studii superioare)
  262103 muzeograf
  262104 restaurator opere de artă și monumente istorice (studii superioare)
  262105 conservator arhivă (studii superioare)
  262106 restaurator arhivă (studii superioare)
  262107 restaurator bunuri culturale (studii superioare)
  262108 conservator/restaurator pictură murală
  ----------
  Ocupația "conservator/restaurator pictură murală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  262109 conservator/restaurator pictură pe lemn
  ----------
  Ocupația "conservator/restaurator pictură pe lemn" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  262110 conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice
  ----------
  Ocupația "conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  262111 conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice
  ----------
  Ocupația "conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  262112 conservator/restaurator componente artistice din piatră, ceramică sau stucatură la monumente istorice
  ----------
  Ocupația "conservator/restaurator componente artistice din piatră, ceramică sau stucatură la monumente istorice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  262113 conservator/restaurator vitralii și componente artistice din sticlă la monumente istorice
  ----------
  Ocupația "conservator/restaurator vitralii și componente artistice din sticlă la monumente istorice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  262114 curator
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  262115 specialist educație muzeală
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  2622 Bibliotecari și specialiști în alte servicii de informare
  Bibliotecarii și specialiștii în alte servicii de informare se ocupă cu colectarea, selectarea, dezvoltarea, organizarea și întreținerea colecțiilor bibliotecilor și a altor depozite de informații, organizează și controlează alte servicii ale bibliotecilor și furnizează informații utilizatorilor.
  262201 bibliograf
  262202 bibliotecar (studii superioare)
  262203 documentarist (studii superioare)
  262204 referent difuzare carte
  262205 lector carte
  262206 bibliotecar arhivist
  262207 referent de specialitate așezământ cultural
  263 Specialiști în domeniul social și religios
  Specialiștii în domeniul social și religios efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele referitoare la filozofie, politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, limbaj, psihologie și alte științe sociale sau furnizează servicii sociale pentru a satisface nevoile indivizilor și ale familiilor într-o comunitate.
  2631 Economiști
  Economiștii efectuează activități de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informațiilor și pregătesc rapoarte și planuri pentru a rezolva problemele economice și de afaceri, dezvoltă modele de analiză, explică și prognozează comportamentul economic. Aceștia oferă consiliere pentru afaceri grupurilor de interes și guvernelor pentru a formula soluții la problemele economice și de afaceri prezente sau viitoare.
  263101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management
  263102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală
  263103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului
  263104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing
  263105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relații economice internaționale
  263106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică
  263107 consultant în management
  263108 tehnician economist
  263109 inginer economist
  263110 inspector de concurență
  263111 administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare)
  263112 cercetător economist în management
  263113 asistent de cercetare economist în management
  263114 cercetător economist în economia mediului
  263115 asistent de cercetare economist în economia mediului
  263116 cercetător economist în economia generală
  263117 asistent de cercetare economist în economia generală
  263118 cercetător economist în economie agroalimentară
  263119 asistent de cercetare economist în economie agroalimentară
  263120 cercetător economist în marketing
  263121 asistent de cercetare economist în marketing
  263122 cercetător economist în relații economice internaționale
  263123 asistent de cercetare economist în relații economice internaționale
  263124 cercetător economist în gestiunea economică
  263125 asistent de cercetare economist în gestiunea economică
  263126 secretar economic (studii superioare)
  2632 Sociologi, antropologi și asimilați
  Sociologii, antropologii și asimilații acestora se ocupă cu investigarea și descrierea structurii societăților, originii și evoluției acestora, precum și interdependența dintre condițiile de mediu și activitățile umane. Aceștia oferă consiliere cu privire la aplicarea practică a rezultatelor lor în formularea politicilor economice și sociale.
  263201 sociolog
  263202 geograf
  263203 analist de mediu
  263204 analist în turism
  263205 analist teritorial
  263206 arheolog
  263207 cercetător de dezvoltare comunitară
  263208 cercetător în sociologie
  263209 asistent de cercetare în sociologie
  263210 cercetător în antropologie
  263211 asistent de cercetare în antropologie
  263212 cercetător în geografie
  263213 asistent de cercetare în geografie
  263214 cercetător în arheologie
  263215 asistent de cercetare în arheologie
  263216 cercetător în etnologie
  263217 asistent de cercetare în etnologie
  263218 manager consorțiu turistic
  ----------
  Ocupația "manager consorțiu turistic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  263219 expert localizare
  ----------
  Ocupația "expert localizare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  263220 promotor local
  ----------
  Ocupația "promotor local" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  263221 specialist planificare teritorială
  ----------
  Ocupația "specialist planificare teritorială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.
  2633 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice
  Filozofii, istoricii și specialiștii în științe politice efectuează cercetări privind natura experienței și existenței umane, fazele sau aspectele istoriei umane, precum și structurile, mișcările și comportamentul politic. Aceștia documentează și prezintă rezultatele pentru a informa și a ghida acțiunile politice și individuale.
  263301 filozof
  263302 istoric
  263303 istoriograf
  263304 politolog
  263305 cercetător în filozofie
  263306 asistent de cercetare în filozofie
  263307 cercetător în istorie
  263308 asistent de cercetare în istorie
  263309 cercetător în științele politice
  263310 asistent de cercetare în științele politice
  263311 consilier filosofic
  (la 11-02-2022, Ocupația consilier filosofic a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  2634 Psihologi
  Psihologii efectuează cercetări și studiază procesele mentale și comportamentul ființelor umane, individual sau în grupuri, și aplică aceste cunoștințe pentru a promova adaptarea și dezvoltarea ființelor umane pe plan personal, social, educațional sau ocupațional.
  263401 psiholog în specialitatea psihologie clinică
  263402 psiholog în specialitatea consiliere psihologică
  263403 psiholog în specialitatea psihoterapie
  263404 psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizațională
  263405 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor
  263406 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii
  263407 psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională
  263408 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială
  263409 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale
  263410 psiholog în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului
  263411 psiholog
  ----------
  Ocupația "psiholog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 747 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015.
  263412 psihopedagog
  263413 expert poligraf
  263414 psiholog școlar
  263415 cercetător în psihologie
  263416 asistent de cercetare în psihologie
  263417 cercetător în psihopedagogie specială
  263418 asistent de cercetare în psihopedagogie specială
  263419 terapeut ocupațional
  2635 Specialiști în asistență socială și consiliere
  Specialiștii în asistență socială și consiliere oferă îndrumare și consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităților și organizațiilor ca răspuns la dificultățile personale și sociale. Aceștia ajută clienții să dezvolte abilități și să aibă acces la resursele și serviciile-suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților, dependenței, comportamentului infracțional și delicvent, problemelor conjugale și de altă natură.
  263501 asistent social
  ----------
  Denumirea ocupației "asistent social nivel superior" a fost modificată în "asistent social" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  263502 consilier în domeniul adicțiilor
  263503 ofițer control doping
  263504 art-terapeut
  263505 asistent social cu competență în sănătatea mintală
  263506 specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități
  263507 specialist în angajare asistată
  263508 instructor-educator pentru activități de resocializare
  263509 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice
  263510 cercetător în asistența socială
  263511 asistent de cercetare în asistența socială
  263512 inspector social
  ----------
  Ocupația "inspector social" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  263513 supervizor în servicii sociale
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  263514 consilier de cuplu
  (la 16-02-2023, Ocupația consilier de cuplu a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  263515 specialist în lucrul cu părinții (parenting)
  (la 14-06-2023, Ocupația specialist în lucrul cu părinții (parenting) a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 892 din 4 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 14 iunie 2023 )

  2636 Specialiști în religie
  Specialiștii în religie perpetuează tradițiile sacre, practicile și credințele religioase. Aceștia oficiază servicii religioase, celebrează sau administrează ritualurile unei credințe religioase sau confesionale, oferă îndrumare spirituală și morală și îndeplinesc alte funcții asociate cu practicarea unei religii.
  263601 arhiepiscop
  263602 arhiereu-vicar
  263603 arhondar
  263604 cantor
  263605 capelan
  263606 cardinal
  263607 chevrasameș

  263608 mutată
  (la 21-11-2017, Ocupația ”cântăreț bisericesc” a fost mutată de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017, din grupa de bază 2636 ”Specialiști în religie” în grupa de bază 3413 ”Specialiști în domeniul religiei și asimilați”, urmând să aibă codul 341307 )

  263609 consilier culte
  263610 conducător arhiepiscopal
  263611 diacon
  263612 episcop
  263613 exarh
  263614 haham
  263615 harmonist
  263616 hatip
  263617 imam
  263618 inspector culte
  263619 majghian
  263620 melamed
  263621 mitropolit
  263622 muezin
  263623 muftiu
  263624 organist
  263625 pastor
  263626 patriarh
  263627 preot
  263628 președinte culte
  263629 protopop
  263630 provicar
  263631 rabin
  263632 secretar culte
  263633 stareț - stareță
  263634 treibar
  263635 vestitor
  263636 vicar
  263637 episcop-vicar patriarhal
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  263638 episcop-vicar
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  263639 vicar-administrativ patriarhal
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  263640 vicar-administrativ eparhial
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  263641 consilier patriarhal
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  263642 inspector general bisericesc
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  263643 consilier eparhial
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  263644 inspector patriarhal
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  263645 inspector eparhial
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  263646 secretar Cancelaria Patriarhală
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  263647 secretar eparhial
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  263648 eclesiarh
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  264 Autori, jurnaliști și lingviști
  Autorii, jurnaliștii și lingviștii concep și creează lucrări literare, interpretează și comunică știrile și informațiile publice prin intermediul mass-mediei și traduc sau interpretează dintr-o limbă în alta.
  2641 Autori și asimilați
  Autorii și asimilații acestora planifică, cercetează și scriu cărți, scenarii, piese de teatru, eseuri, discursuri, manuale, specificații și alte articole nonjurnalistice (cu excepția materialelor pentru ziare, reviste și periodice) pentru publicare sau prezentare.
  264101 poet
  264102 scriitor
  2642 Jurnaliști
  Jurnaliștii se ocupă cu cercetarea, investigarea, interpretarea și comunicarea știrilor și informațiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului și altor mijloace media.
  264201 comentator publicist
  264202 corector (studii superioare)
  264203 corespondent special (țară și străinătate)
  264204 corespondent radio
  264205 corespondent presă
  264206 critic de artă
  264207 editorialist
  264208 fotoreporter
  264209 lector presă/editură
  264210 publicist comentator
  264211 redactor
  264212 reporter (studii superioare)
  264213 reporter operator
  264214 secretar de emisie (studii superioare)
  264215 secretar de redacție (studii superioare)
  264216 secretar responsabil de agenție
  264217 șef agenție publicitate
  264218 tehnoredactor
  264219 ziarist
  264220 critic literar
  264221 Mutat în grupa de bază 2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori la codul 265231
  (la 11-02-2022, Ocupația critic muzical a fost mutată în grupa de bază 2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori la codul 265231 de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  264222 comentator radio TV
  264223 redactor rubrică
  264224 jurnalist TV (studii medii)
  ----------
  Ocupația "jurnalist TV (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  264225 jurnalist TV (studii superioare)
  ----------
  Ocupația "jurnalist TV (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  264226 jurnalist TV senior
  ----------
  Ocupația "jurnalist TV senior" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  2643 Traducători, interpreți și alți lingviști
  Traducătorii, interpreții și alți lingviști se ocupă cu traducerea sau interpretarea dintr-o limbă în alta și studiază originea, evoluția și structura limbilor.
  264301 filolog
  264302 interpret
  264303 interpret relații diplomatice
  264304 referent literar
  264305 secretar literar
  264306 traducător (studii superioare)
  264307 translator
  264308 grafolog
  264309 revizor lingvist
  264310 terminolog
  264311 translator emisie
  264312 cercetător în lingvistică
  264313 asistent de cercetare în lingvistică
  264314 cercetător în filologie
  264315 asistent de cercetare în filologie
  264316 interpret al limbajului mimico-gestual
  (la 27-09-2022, Ocupația interpret al limbajului mimico-gestual a fost introdusă din grupa de bază 2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale de Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 29 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 27 septembrie 2022 )

  265 Artiști creatori și actori
  Artiștii creatori și actorii comunică idei, impresii și fapte într-o gamă largă de mijloace media pentru a realiza efecte speciale, interpretează o compoziție, cum ar fi o partitură muzicală sau un scenariu, găzduiesc prezentarea unei asemenea interpretări și a altor evenimente media.
  2651 Specialiști în arte vizuale
  Specialiștii în arte vizuale creează și realizează lucrări de artă prin sculptură, pictură, desen, crearea de desene animate, gravură sau alte tehnici asemănătoare.
  265101 caricaturist (studii superioare)
  265102 artist plastic
  265103 desenator film animație
  265104 grafician
  265105 machetist
  265106 pictor
  265107 pictor scenograf
  265108 sculptor
  265109 sculptor păpuși
  265110 restaurator tablouri
  265111 artist multimedia
  (la 11-02-2022, Ocupația artist multimedia a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori
  Muzicienii, cântăreții și compozitorii se ocupă cu scrierea, organizarea și interpretarea compozițiilor muzicale.
  265201 acompaniator
  265202 artist liric
  265203 concert maestru
  265204 corepetitor
  265205 corist
  265206 dirijor
  265207 ilustrator muzical
  265208 maestru studii canto
  265209 instrumentist
  265210 maestru cor
  265211 referent muzical
  265212 secretar muzical
  265213 șef orchestră
  265214 solist instrumentist
  265215 solist vocal
  265216 sufleur operă
  265217 tehnoredactor partituri
  (la 11-02-2022, Ocupația copiator note muzicale a fost redenumită de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265218 specialist instrumente de suflat
  265219 artist instrumentist
  265220 solist concertist
  265221 dirijor cor
  265222 maestru corepetitor
  265223 artist liric operă
  265224 corist operă
  265225 maestru acordor pian clavecin
  265226 maestru lutier
  265227 specialist orgă
  265228 regizor muzical
  265229 cântăreț
  265230 instrumentist muzicant
  265231 critic muzical
  (la 11-02-2022, Ocupația critic muzical a fost introdusă din grupa de bază 2642 Jurnaliști de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265232 video-jockey
  265233 maestru de ceremonii
  265234 instrumentist (studii medii)
  265235 compozitor
  ----------
  Ocupația "compozitor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.
  265236 muzicolog
  ----------
  Ocupația "muzicolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.
  265237 cercetător științific în muzică
  ----------
  Ocupația "cercetător științific în muzică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.
  265238 asistent de cercetare științifică în muzică
  ----------
  Ocupația "asistent de cercetare științifică în muzică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.

  265239 compozitor muzică ușoară/pop
  (la 11-02-2022, Ocupația compozitor muzică ușoară/pop a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265240 compozitor muzică de film/teatru
  (la 11-02-2022, Ocupația compozitor muzică de film/teatru a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265241 compozitor muzică electronică
  (la 11-02-2022, Ocupația compozitor muzică electronică a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265242 compozitor muzică sacră
  (la 11-02-2022, Ocupația compozitor muzică sacră a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265243 compozitor muzică publicitară
  (la 11-02-2022, Ocupația compozitor muzică publicitară a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265244 orchestrator
  (la 11-02-2022, Ocupația orchestrator a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265245 aranjor muzică
  (la 11-02-2022, Ocupația aranjor muzică a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265246 muzician jazz
  (la 11-02-2022, Ocupația muzician jazz a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265247 psalt
  (la 11-02-2022, Ocupația psalt a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265248 conducător formație muzicală
  (la 11-02-2022, Ocupația conducător formație muzicală a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265249 dirijor ansamblu vocal bisericesc
  (la 11-02-2022, Ocupația dirijor ansamblu vocal bisericesc a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265250 producător muzical
  (la 11-02-2022, Ocupația producător muzical a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265251 mediator muzical
  (la 11-02-2022, Ocupația mediator muzical a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265252 redactor muzical
  (la 11-02-2022, Ocupația redactor muzical a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265253 reporter muzical
  (la 11-02-2022, Ocupația reporter muzical a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265254 realizator muzical
  (la 11-02-2022, Ocupația realizator muzical a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265255 documentarist muzică
  (la 11-02-2022, Ocupația documentarist muzică a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265256 consultant muzical
  (la 11-02-2022, Ocupația consultant muzical a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265257 specialist muzicologie bizantină/gregoriană
  (la 11-02-2022, Ocupația specialist muzicologie bizantină/gregoriană a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  265258 etnomuzicolog
  (la 11-02-2022, Ocupația etnomuzicolog a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  2653 Dansatori și coregrafi
  Dansatorii și coregrafii concep, creează sau interpretează dansurile.
  265301 balerin
  265302 coregraf
  265303 maestru studii de balet
  265304 maestru de balet
  265305 solist balet
  265306 maestru dans
  265307 dansator
  (la 25-05-2022, Ocupația 265308 a fost mutată în grupa de bază 3423, la codul 342310 de Articolul I din ORDINUL nr. 644 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 25 mai 2022 )
  2654 Regizori și producători de film, teatru și alte spectacole
  Regizorii și producătorii de film, teatru și alte spectacole supraveghează și controlează aspectele tehnice și artistice ale filmelor, producțiilor de televiziune sau radio și ale spectacolelor de teatru.
  265401 consultant artistic
  265402 corector transmisie
  265403 instructor film
  265404 instructor rețea cinematografică
  265405 lector scenarii
  265406 intermediarist film de desene animate (studii superioare)
  265407 stilizator film de desene animate (studii superioare)
  265408 producător delegat film
  265409 realizator emisiuni RTV
  265410 regizor artistic
  265411 regizor emisie
  265412 regizor studio
  265413 regizor sunet
  265414 regizor tehnic
  265415 secretar șef producție film
  265416 sufleur teatru
  265417 maestru artist circ
  265418 producător RTV (știri)
  265419 editor RTV (știri)
  265420 director imagine
  265421 referent de specialitate selecție programe TV
  265422 copywriter publicitate (studii superioare)
  265423 mediaplanner
  265424 producător delegat evenimente de marketing
  265425 redactor prezentator de televiziune
  265426 animator film de animație (studii superioare)
  265427 director producție film
  265428 coordonator producție film
  265429 asistent producție film
  265430 producător audiovideo
  265431 editor coordonator programe TV
  265432 director de creație
  265433 organizator producție (studii superioare)
  265434 scenograf
  265435 asistent scenograf
  265436 videojurnalist (studii superioare)
  265437 producător delegat pentru teatru
  265438 regizor culise
  265439 regizor scenă
  265440 secretar platou
  265441 producător delegat TV
  ----------
  Ocupația "producător delegat TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  265442 producător TV
  ----------
  Ocupația "producător TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  265443 producător teren (studii superioare)
  ----------
  Ocupația "producător teren (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  265444 producător teren (studii medii)
  ----------
  Ocupația "producător teren (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  265445 maestru magician
  ----------
  Ocupația "maestru magician" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  2655 Actori
  Actorii interpretează roluri în filme, producții de televiziune sau radio și spectacole de teatru.
  265501 actor
  265502 actor mânuitor de păpuși
  265503 artist circ
  2656 Crainici la radio, televiziune și alte mijloace de comunicare
  Crainicii la radio, televiziune și alte mijloace de comunicare citesc buletinele de știri, realizează interviuri și fac alte anunțuri la radio, televiziune și în teatre sau alte instituții media.
  265601 prezentator (crainic) radio
  265602 prezentator (crainic) televiziune
  2659 Artiști creatori și actori neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde toți artiștii care creează și interpretează și actorii neclasificați în altă parte în grupa minoră 265 - Artiști creatori și actori.
  265901 acrobat
  265902 clovn
  265903 magician
  265904 hipnotizator
  265905 trapezist
  265906 cascador
  265907 figurant
  265908 dresor
  3 Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic
  Tehnicienii și alți specialiști din domeniul tehnic îndeplinesc de obicei sarcinile tehnice și pe cele similare legate de activitatea de cercetare și de aplicarea conceptelor științifice sau artistice și a metodelor operaționale, precum și de reglementările guvernamentale ori de afaceri.
  31 Specialiști asimilați în știință și inginerie
  Specialiștii asimilați în știință și inginerie îndeplinesc sarcinile tehnice legate de activitatea de cercetare și metodele operaționale în domeniul științei și ingineriei. Aceștia supraveghează și controlează aspectele tehnice și operaționale ale activității de minerit, industriei prelucrătoare, construcțiilor și alte operațiuni de inginerie, precum și exploatarea echipamentului tehnic, inclusiv aeronave și nave.
  311 Tehnicieni în științe inginerești
  Tehnicienii în științele inginerești îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare și la aplicarea practică a conceptelor, principiilor și metodelor operaționale, în special a științelor exacte, inclusiv domenii precum ingineria, desenul tehnic sau eficiența economică a proceselor de producție.
  3111 Tehnicieni în domeniul chimiei și fizicii
  Tehnicienii în domeniul chimiei și fizicii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic ce ajută la activitatea de cercetare în chimie, fizică, geologie, geofizică, meteorologie și astronomie, precum și la dezvoltarea de aplicații industriale, medicale, militare și alte aplicații practice ale rezultatelor cercetării.
  311101 laborant chimist
  311102 tehnician chimist
  311103 laborant determinări fizico-mecanice
  311104 tehnician determinări fizico-mecanice
  311105 laborant determinări geologice și geotehnice
  311106 laborant tehnică nucleară
  311107 tehnician meteorolog
  311108 tehnician geolog
  311109 tehnician hidrometru
  311110 prospector - prospecții geologice, geofizice
  311111 tehnician hidrolog
  311112 tehnician hidrogeolog
  311113 laborant operator centrale termice
  311114 metrolog
  311115 tehnician metrolog
  311116 asistent fizică și chimie
  311117 operator meteorolog
  311118 meteorolog aeronautic tehnician
  311119 operator specialist curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci
  311120 tehnician în fizică
  ----------
  Ocupația "tehnician în fizică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  3112 Tehnicieni constructori
  Tehnicienii constructori execută sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării ingineriei civile, proiectării, construcțiilor, exploatării, întreținerii și reparării clădirilor și altor structuri, cum ar fi alimentarea cu apă și sistemele de tratare a apelor reziduale, poduri, drumuri, baraje și aeroporturi.
  311201 maistru construcții civile, industriale și agricole
  311202 maistru normator
  311203 tehnician constructor
  311204 tehnician hidroameliorații
  311205 tehnician hidrotehnic
  311206 tehnician topometrist
  311207 tehnician proiectant în construcții
  311208 maistru instalator în construcții
  311209 tehnician instalații în construcții
  311210 diriginte șantier
  311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri și poduri
  311212 tehnician în industria materialelor de construcții
  311213 maistru în industria materialelor de construcții
  311214 tehnician proiectant în industria materialelor de construcții
  311215 tehnician devize și măsurători în construcții
  311216 tehnician devizier
  311217 tehnician atașamentist
  3113 Tehnicieni electricieni și energeticieni
  Tehnicienii electricieni și energeticieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din domeniul electricității, precum și în domeniul proiectării, fabricării, asamblării, construirii, acționării, întreținerii și reparării echipamentelor electrice, instalațiilor și sistemelor de distribuție.
  311301 dispecer gestiune uraniu
  311302 maistru electromecanic
  311303 maistru energetician/electrician
  311304 tehnician electroenergetician, termoenergetician
  311305 tehnician electromecanic
  311306 tehnician energetician/electrician
  311307 tehnician proiectant energetician/electrician
  311308 maistru electrician în construcții
  311309 tehnician mentenanță electromecanică automatică echipamente industriale
  311310 șef/șef adjunct tură stație electrică (studii medii)
  311311 tehnician mentenanță turbine eoliene
  (la 16-02-2023, Ocupația tehnician mentenanță turbine eoliene a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  311312 tehnician inspecții și reparații pale de turbine eoliene
  (la 16-02-2023, Ocupația tehnician inspecții și reparații pale de turbine eoliene a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  311313 tehnician instalare turbine eoliene
  (la 16-02-2023, Ocupația tehnician instalare turbine eoliene a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  3114 Tehnicieni în electronică
  Tehnicienii în electronică îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare în electronică, în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea echipamentelor electronice.
  311401 maistru electronică
  311402 tehnician electronică
  311403 tehnician proiectant electronică
  3115 Tehnicieni mecanici
  Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din domeniul ingineriei mecanice și în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea mașinilor, componentelor și echipamentului mecanic.
  311501 maistru cazangerie
  311502 maistru instalații navale
  311503 maistru întreținere și reparații mașini-unelte, utilități, service, prototipuri
  311504 maistru lăcătuș, construcții metalice
  311505 maistru lăcătuș mecanic
  311506 tehnician proiectant mecanic
  311507 mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor
  311508 maistru mecanic
  311509 maistru mecanic auto
  311510 maistru mecanică agricolă
  311511 maistru mecanică fină
  311512 maistru montaj
  311513 maistru prelucrări mecanice
  311514 maistru sculer-matrițer
  311515 maistru sudură
  311516 tehnician construcții navale
  311517 tehnician instalații de bord (avion)
  311518 tehnician mașini și utilaje
  311519 tehnician mecanic
  311520 tehnician prelucrări mecanice
  311521 tehnician sudură
  311522 tehnician tehnolog mecanic
  311523 maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții
  311524 tehnician mentenanță mecanică echipamente industriale
  311525 tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare
  311526 tehnician documentație studii
  311527 tehnician prestații vehicule
  311528 tehnician reglementări/omologări oficiale
  311529 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode implantare
  311530 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace și utilaje
  311531 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode pregătire de industrializare
  311532 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistică
  311533 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode organizarea și măsurarea muncii
  311534 maistru fabricarea armamentului
  311535 inspector cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor
  311536 inspector ISCIR
  311537 tehnician mentenanță a sistemelor de poziționare dinamică
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  311538 surveyor maritim
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  311539 surveyor fluvial
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  3116 Tehnicieni în chimie industrială și petrochimie
  Tehnicienii în chimie industrială și petrochimie îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în domeniul cercetării ingineriei chimice și în proiectarea, fabricarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea instalațiilor din domeniul chimiei.
  311601 decontaminator
  311602 laborant apă și apă grea
  311603 laborant control dozimetrie
  311604 laborant petrolist/industria chimică
  311605 maistru petrolist/industria chimică
  311606 laborant apă potabilă
  311607 tehnician petrolist chimie industrială
  311608 laborant petrochimist
  311609 maistru la fabricarea muniției
  3117 Tehnicieni mineri și metalurgiști
  Tehnicienii minieri și metalurgiști îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic prin care acordă asistență în activitatea de cercetare și în experimentele referitoare la metalurgie, pentru îmbunătățirea metodelor de extragere a mineralelor solide, de petrol și de gaze, precum și în proiectarea, construcția, operarea, întreținerea și repararea instalațiilor miniere, a sistemelor pentru transportul și depozitarea petrolului și gazelor naturale și pentru extragerea metalelor din minereuri.
  311701 laborant structură macroscopică și microscopică
  311702 maistru metalurgie
  311703 maistru minier
  311704 maistru presator metale
  311705 maistru termotehnist
  311706 tehnician metalurgie
  311707 tehnician minier
  311708 tehnician proiectant minier
  311709 tehnician proiectant metalurg
  311710 tehnician mineralurg
  311711 maistru mineralurg
  311712 maistru termist-tratamentist
  311713 probator hidraulic piese turnate
  3118 Tehnicieni proiectanți
  Tehnicienii proiectanți pregătesc desene tehnice, hărți și ilustrații pe baza schițelor, măsurătorilor și a altor date și, de asemenea, copiază desenele finale pe plăcile de imprimare.
  311801 desenator tehnic
  311802 trasator
  311803 desenator
  311804 topograf
  311805 trasator naval - desenator
  311806 trasator optic
  311807 tehnician proiectant
  311808 tehnician cadastru
  ----------
  Ocupația "tehnician cadastru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  311809 tehnician imprimare 3D
  (la 16-02-2023, Ocupația tehnician imprimare 3D a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  3119 Tehnicieni în științe inginerești neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază se referă la tehnicienii din științele inginerești neclasificați în altă parte în grupa minoră 311 - Tehnicieni în științe inginerești. De exemplu, această grupă de bază îi include pe cei care asistă oamenii de știință și inginerii implicați în dezvoltarea procedurilor sau în coordonarea cercetărilor privind tehnicile de siguranță, inginerie biomedicală, de mediu sau industrială și de producție.
  311901 maistru în industria celulozei și hârtiei
  311902 maistru tipograf
  311903 paginator tipograf
  311904 tehnician normare, salarizare, organizare
  311905 tehnician preț de cost
  311906 tehnician programare, lansare, urmărirea producției
  311907 tehnician preț de revenire/costuri
  311908 tehnician gestiune salarială
  311909 tehnician gestiunea producției
  311910 tehnician gestiune stoc
  311911 maistru în industriile textilă, pielărie
  311912 tehnician în industria confecțiilor din piele și înlocuitori
  311913 tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor
  311914 tehnician în industria încălțămintei
  311915 tehnician în industria pielăriei
  311916 tehnician în industria textilă
  311917 tehnician proiectant textile, pielărie
  311918 laborant în industriile textilă, pielărie
  311919 șef formație industria confecțiilor îmbrăcăminte
  311920 mutată
  ----------
  Ocupația "expert tehnic extrajudiciar" a fost mutată din grupa majoră 3 "Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic" în grupa majoră 2 "Specialiști în diverse domenii de activitate" și va avea codul 214951, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  311920 tehnician platou
  ----------
  Ocupația "tehnician platou" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  311921 tehnician în industria sticlei și ceramicii
  311922 maistru în industria sticlei și ceramicii
  311923 maistru frigotehnist
  311924 tehnician frigotehnist
  311925 tehnician în industria alimentară
  311926 tehnician laborant analize produse alimentare
  311927 tehnician în industria alimentară extractivă
  311928 tehnician în industria alimentară fermentativă
  311929 tehnician în industria cărnii, laptelui și conservelor
  311930 tehnician în morărit și panificație
  311931 tehnician proiectant în industria alimentară
  311932 maistru în industria alimentară
  311933 tehnolog alimentație publică
  311934 operator control nedistructiv
  311935 operator control nedistructiv cu radiații penetrante
  311936 operator control nedistructiv cu ultrasunete
  311937 operator control nedistructiv cu lichide penetrante
  311938 operator control nedistructiv cu particule magnetice
  311939 operator control nedistructiv cu curenți turbionari
  311940 operator control nedistructiv pentru verificarea etanșeității
  311941 operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor
  311942 laborant pentru fabrica de ciment
  ----------
  Ocupația "laborant pentru fabrica de ciment" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  311943 operator control nedistructiv pentru examinare vizuală
  ----------
  Ocupația "operator control nedistructiv pentru examinare vizuală" a fost mutată din grupa de bază 3257 - "Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați" în grupa de bază 3119 - "Tehnicieni în științe inginerești neclasificați în grupele de bază anterioare" urmând a avea codul 311943, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.
  311944 creator/conceptor articole vestimentare
  (la 25-05-2022, Ocupația creator/conceptor articole vestimentare a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 644 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 25 mai 2022 )

  312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare și construcții
  Controlorii-supraveghetori din industria extractivă, industria prelucrătoare și construcții coordonează, supraveghează și programează activitățile lucrătorilor în industria prelucrătoare, minieră și operațiuni de construcții.
  3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă
  Controlorii-supraveghetori din industria extractivă supraveghează operațiunile de minerit și exploatare în carieră, supraveghează direct și coordonează activitățile minerilor care lucrează în minele subterane și de suprafață și în cariere.
  312101 măsurător de gaze, temperatură și radiații
  312102 controlor de producție la minele de aur nativ
  312103 salvator minier
  3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare
  Controlorii-supraveghetori din industria prelucrătoare coordonează și supraveghează activitățile tehnicienilor controlori în procesul de producție, ale operatorilor de mașini, asamblorilor și altor lucrători de producție.
  312201 controlor calitate după efectuarea probelor la armament și muniție
  312202 controlor calitate pentru execuția elementelor la armament și muniție
  312203 controlor de calitate la protejări metalice
  3123 Controlori-supraveghetori în construcții
  Controlorii-supraveghetori din construcții coordonează, supraveghează și programează activitățile lucrătorilor angajați în construcția și repararea de clădiri și structuri.
  313 Tehnicieni controlori de procese industriale
  Tehnicienii controlori de procese industriale operează și monitorizează tablourile electrice de comandă, sistemele computerizate de control, mașinile multifuncționale de control al proceselor și mențin unitățile de procesare în generarea și distribuția energiei electrice, instalațiile de canalizare, tratare a apelor reziduale și distrugere a deșeurilor, în rafinarea produselor chimice, petrolului și gazelor naturale, în prelucrarea metalului și alte operații multiple de proces.
  3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice
  Operatorii în centralele de producere a energiei electrice acționează, monitorizează și întrețin tablourile de comandă și echipamentele aferente în centrele de distribuție care controlează producția și distribuția de energie electrică sau de altă natură în rețelele de transmisie. Echipamentul manipulat include reactoare, turbine, generatoare și alte echipamente auxiliare din cadrul stațiilor de producere a energiei electrice.
  313101 operator la instalațiile din centrale electrice
  313102 mașinist la instalațiile din centrale electrice
  313103 operator la instalațiile de cazane din centrale electrice
  313104 operator la instalațiile de turbine cu abur sau gaze
  313105 operator la camera de comandă termică
  313106 mașinist la instalațiile hidrotehnice din centrale electrice
  313107 mașinist la instalațiile de turbine hidraulice
  313108 mașinist la centrale diesel
  313109 operator punct termic
  313110 operator centrală termică
  313111 automatist pentru supraveghere și întreținere cazane
  313112 eliminată
  (la 11-02-2022, Ocupația operator curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci a fost eliminată de Punctul 2 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  313113 operator surse regenerabile de energie
  313114 operator în centrale hidroelectrice
  (la 28-11-2022, Ocupația operator în centrale hidroelectrice a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  3132 Operatori incineratoare și uzine de tratare a apei
  Operatorii la incineratoare și uzine de tratare a apei acționează și monitorizează sistemele de control computerizate și echipamentele similare din cadrul instalațiilor de tratare a deșeurilor lichide și solide, pentru a reglementa tratarea și eliminarea apelor reziduale și a deșeurilor, precum și din instalațiile de filtrare și tratare a apei, pentru a reglementa tratarea și distribuția apei.
  313201 operator la instalații de incinerare
  313202 operator hidraulic în alimentările cu apă
  313203 operator circuite rețea apă
  313204 mașinist la condiționarea aerului
  313205 operator la tratarea apei tehnologice
  313206 operator mașini refrigeratoare (conservare prin frig)
  3133 Controlori uzine de prelucrare chimică
  Controlorii din uzinele de prelucrare chimică acționează și monitorizează utilajele chimice, reglează și întrețin unitățile și echipamentul de procesare care distilează, filtrează, separă, încălzește sau rafinează produsele chimice.
  3134 Operatori în uzine de rafinare a țițeiului și gazelor naturale
  Operatorii în uzinele de rafinare a țițeiului și gazelor naturale acționează și monitorizează utilajele, reglează și întrețin unitățile și echipamentul de procesare care rafinează, distilează și tratează țițeiul, petrolul, produsele pe bază de țiței și alte produse secundare sau gazul natural.
  313401 operator chimist la chimizarea metanului
  313402 rafinor
  313403 distilator la prelucrarea țițeiului
  313404 operator instalații îmbuteliere gaz petrol lichefiat
  3135 Controlori în procesul de producție metalurgică
  Controlorii în procesul de producție metalurgică acționează și monitorizează mașinile multifuncționale de control al proceselor și echipamentele ce controlează prelucrarea metalului în cuptoarele de rafinare și conversie, laminoare, instalații de tratament termic sau mașinile de extrudare a metalului.
  3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde tehnicienii controlori de procese industriale neclasificați în grupa minoră 313 - Tehnicieni controlori de procese industriale. De exemplu, grupa de bază îi include pe cei care utilizează echipament de control al proceselor multiple din cadrul liniilor industriale de fabricare și asamblare a hârtiei și celulozei.
  313901 maistru-operator la roboți industriali
  313902 tehnician-operator la roboți industriali
  313903 tehnician în industria celulozei și hârtiei
  313904 controlor de conformitate în industria de mașini
  313905 tehnician asigurarea calității
  313906 tehnician analist calitate
  313907 tehnician cotator calitate
  313908 operator echipamente de termografie
  ----------
  Ocupația "operator echipamente de termografie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  314 Tehnicieni în științele vieții și alți specialiști asimilați
  Tehnicienii în științele vieții și alți specialiști asimilați îndeplinesc o varietate de sarcini tehnice pentru a susține specialiștii din domeniul științei vieții în activitatea lor de cercetare, dezvoltare, administrare, conservare și protecție a muncii, în domenii cum ar fi biologia, botanica, zoologia, biotehnologia și biochimia, agricultura, piscicultura și silvicultura.
  3141 Tehnicieni în științele vieții (exclusiv cei din medicină)
  Tehnicienii în științele vieții (exclusiv cei din medicină) asigură suport tehnic specialiștilor din științele vieții prin efectuarea de cercetări, analize și testări ale organismelor vii, precum și prin dezvoltarea și aplicarea de produse și procese care rezultă din activitatea de cercetare, în domenii cum ar fi gestionarea resurselor naturale, protecția mediului înconjurător, biologia plantelor și animalelor, microbiologia, biologia moleculară și a celulelor.
  314101 tehnician în bacteriologie
  314102 tehnician în biochimie
  314103 tehnician în hematologie
  314104 tehnician în serologie
  314105 tehnician în biologie
  314106 tehnician în protecția mediului (tehnician ecolog)
  314107 evaluator și auditor de mediu
  3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii
  Tehnicienii în domeniul agriculturii efectuează teste și experimente, asigură suport tehnic și științific oamenilor de știință din domeniul agriculturii, fermierilor și conducătorilor de ferme.
  314201 tehnician agronom - cercetare
  314202 tehnician zootehnist - cercetare
  314203 tehnician pedolog
  314204 operator de însămânțări artificiale la animale
  ----------
  Ocupația "operator de însămânțări artificiale la animale" a fost mutată din grupa de bază 2132 "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în Grupa de bază 3142 "Tehnicieni în domeniul agriculturii" urmând a avea codul 314204, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  314205 operator în ferme ecologice mixte
  ----------
  Ocupația "operator în ferme ecologice mixte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.

  314206 clasificator carcase
  ---------
  Ocupația "clasificator carcase" a fost mutată din grupa de bază 2132 "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în grupa de bază 3142 „Tehnicieni în domeniul agriculturii“ și are codul 314206, conform anexei la ORDINUL 1.943/4.869/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018.

  3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii
  Tehnicienii din domeniul silviculturii efectuează activități tehnice și de supraveghere necesare susținerii cercetărilor în silvicultură și în gestionarea pădurilor, strângerea recoltelor, conservarea resurselor și protecția mediului înconjurător.
  314301 tehnician în industrializarea lemnului
  314302 tehnician proiectant în industrializarea lemnului
  314303 maistru în industrializarea lemnului
  314304 tehnician silvic - cercetare
  314305 tehnician în reconstrucția ecologică
  314306 tehnician cadastru forestier
  314307 tehnician amenajist
  314308 tehnician proiectant în reconstrucție ecologică
  314309 maistru silvic
  ----------
  Ocupația "maistru silvic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  314310 brigadier silvic
  ----------
  Ocupația "brigadier silvic" a fost mutată din grupa de bază 2132 - "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în grupa de bază 3143 - "Tehnicieni în domeniul silviculturii" urmând a avea codul 314310, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.
  314311 pădurar
  ----------
  Ocupația "pădurar" a fost mutată din grupa de bază 2132 - "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în grupa de bază 3143 - "Tehnicieni în domeniul silviculturii" urmând a avea codul 314311, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.
  315 Controlori și operatori pentru trafic naval și aerian
  Controlorii și operatorii pentru trafic naval și aerian comandă și navighează nave și aeronave, îndeplinesc activități tehnice pentru a asigura deplasarea sigură și eficientă, dezvoltă sisteme electrice, electromecanice și de control computerizat al aerului.
  3151 Mecanici navali
  Mecanicii navali controlează și participă în cadrul activităților de exploatare, întreținere și reparare a echipamentului mecanic, electric și electronic și a instalațiilor de la bordul navei sau îndeplinesc activități auxiliare similare la țărm.
  315101 ofițer ajutor fluvial/portuar
  315102 ofițer RTG
  315103 ofițer electrician fluvial/portuar
  315104 mutată
  ----------
  Ocupația "agent de navă" a fost mutată din grupa de bază 3151 "Mecanici navali" în Grupa de bază 3339 "Agenți de servicii comerciale neclasificați în grupele de bază anterioare" și va avea codul 333913, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  315105 radiată
  ----------
  Ocupația "ofițer electrician maritim", cod 315105 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.
  315106 radiată
  ----------
  Ocupația "ofițer mecanic maritim", cod 315106 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.
  315107 ajutor ofițer mecanic fluvial
  3152 Ofițeri de punte și pilotaj nave
  Ofițerii de punte și pilotaj de nave asigură comanda și navigarea vapoarelor și a ambarcațiunilor similare și îndeplinesc activități similare la țărm.
  315201 căpitan fluvial
  315202 căpitan port
  315203 ofițer intendent
  315204 ofițer port
  315205 ofițer de punte fluvial/portuar
  315206 pilot de Dunăre maritimă
  315207 șef echipaj maritim/fluvial
  315208 pilot de mare largă, pilot de port maritim
  315209 dragor maritim/fluvial
  315210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant
  315211 radiată
  ----------
  Ocupația "ofițer de punte maritim", cod 315211 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.
  315212 ofițer de punte maritim aspirant/ofițer mecanic maritim aspirant/ofițer electrician maritim aspirant
  3153 Piloți de avioane și alți specialiști asimilați
  Piloții de avioane și alți specialiști asimilați controlează funcționarea echipamentului mecanic, electric și electronic cu scopul de a pilota aeronave pentru transportul de pasageri, poștă și marfă și efectuează sarcini similare înainte de zbor și în timpul zborului.
  315301 comandant detașament zbor
  315302 comandant însoțitor de bord
  315303 copilot
  315304 inspector pilotaj
  315305 mecanic navigant aviație
  315306 pilot aeronave
  315307 pilot comandant avion
  315308 pilot încercare
  315309 pilot recepție și control aeronave
  315310 parașutist recepție și control
  315311 parașutist încercător
  315312 pilot parașutism încercător
  315313 pilot instructor aeronave
  315314 instructor parașutism
  315315 mecanic navigant instructor
  315316 maistru aviație
  315317 tehnician aviație
  3154 Controlori de trafic aerian
  Controlorii de trafic aerian coordonează direct traficul avioanelor în spațiul aerian și la sol, folosind sisteme radio, radar și de semnalizare luminoasă, și furnizează informații relevante pentru operarea aeronavelor.
  315401 controlor dirijare nonradar
  315402 controlor sol
  315403 controlor trafic aviația civilă
  315404 dispecer sol
  315405 navigator dirijare radar
  315406 navigator aviația civilă
  315407 navigator dirijare nonradar
  315408 navigator dirijare zbor
  315409 navigator instructor dirijare radar și nonradar
  315410 navigator sol
  315411 operator radar
  315412 operator radiotelecomunicații aeronautice
  315413 controlor trafic aerian dirijare nonradar
  315414 controlor trafic aerian dirijare radar
  315415 controlor trafic aerian informare
  315416 navigator informare
  315417 operator/specialist/instructor telecomunicații aeronautice aviație civilă
  315418 șef tură telecomunicații aeronautice aviație civilă
  315419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)
  315420 navigator instructor informare
  3155 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian
  Tehnicienii pentru siguranța traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic privind proiectarea, instalarea, administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea sistemelor de control al traficului aerian și al sistemelor de navigație aeriană.
  315501 agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendii
  315502 mașinist agregate aerodrom
  315503 operator instalații control antiterorist/antideturnare
  315504 operator radionavigant aviație
  315505 operator radionavigant instructor aviație
  315506 tehnician securitate aeriană
  315507 operator de handling
  315508 inspector siguranță operațională
  315509 agent de securitate aeroportuară
  315510 dispecer operațiuni de zbor
  315511 referent/inspector în serviciile de trafic aerian
  315512 operator dispecerat operațional de supraveghere în serviciile de trafic aerian
  315513 tehnician protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)
  315514 maistru protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)
  315515 șef tură protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)
  315516 tehnician în serviciile de trafic aerian
  315517 operator de handling combustibil
  ----------
  Ocupația "operator de handling combustibil" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  32 Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătății
  Tehnicienii și asimilații acestora din domeniul sănătății îndeplinesc sarcini tehnice și practice care ajută la diagnosticarea și tratamentul bolii, leziunilor și deficiențelor la oameni și animale, sprijină punerea în aplicare a asistenței medicale, a planurilor de tratament, care sunt de obicei stabilite de către specialiștii din domeniul medical, veterinar sau alți specialiști din domeniul sănătății.
  321 Tehnicieni în domeniul medical și farmaceutic
  Tehnicienii din domeniul medical și farmaceutic îndeplinesc sarcini tehnice care ajută la diagnosticarea și tratarea bolilor, afecțiunilor, leziunilor și deficiențelor.
  3211 Tehnicieni specialiști în echipamente medicale de imagistică și tratament
  Tehnicienii specialiști în echipamente medicale de imagistică și tratament asigură testarea și funcționarea echipamentelor radiografice, cu ultrasunete și a altor echipamente medicale de imagistică ce produc imagini ale structurii corpului necesare pentru diagnosticarea și tratarea leziunilor, bolilor și altor deficiențe. Aceștia pot administra tratamente cu radiații pacienților, sub supravegherea unui radiolog sau a altui specialist din domeniul sănătății.
  321101 maistru aparate electromedicale
  321102 tehnician aparate electromedicale
  3212 Tehnicieni în laboratoare medicale și de patologie
  Tehnicienii în laboratoare medicale și de patologie efectuează teste clinice pe eșantioane de fluide corporale și țesuturi pentru a obține informații despre starea de sănătate a unui pacient sau despre cauza decesului.
  321201 autopsier
  3213 Tehnicieni și asistenți de farmacie
  Tehnicienii și asistenții de farmacie efectuează diferite sarcini asociate cu eliberarea de produse medicamentoase sub îndrumarea unui farmacist sau a altui specialist în domeniul sănătății.
  321301 asistent farmacist
  321302 laborant farmacie
  321303 asistent medical de farmacie
  ----------
  Ocupația "asistent medical de farmacie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  3214 Tehnicieni de protetică medicală și dentară
  Tehnicienii de protetică medicală și dentară proiectează, realizează, întrețin și repară dispozitivele și aparatele medicale și dentare, urmând prescripțiile sau instrucțiunile stabilite de către un specialist în sănătate. Aceștia pot repara o gamă largă de instrumente-suport pentru a corecta problemele fizice medicale sau stomatologice, cum ar fi suporturi pentru gât, atele ortopedice, membre artificiale, dispozitive auditive, arcade, proteze dentare, coroane și punți dentare.
  321401 tehnician protezist-ortezist
  321402 tehnician acustician-audioprotezist
  321403 tehnician evaluare, recomandare, furnizare și adaptare fotolii rulante
  ----------
  Ocupația "tehnician evaluare, recomandare, furnizare și adaptare fotolii rulante" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  322 Surori medicale, inclusiv puericultoare și asimilați
  Surorile medicale, inclusiv surorile puericultoare și asimilații acestora, acordă asistență medicală de bază și îngrijire personală pentru persoanele care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap sau infirme, precum și altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potențiale pentru sănătate, inclusiv înainte, în timpul și după nașterea copilului. Acestea lucrează în general sub supraveghere și ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătății și de tratament stabilite de către specialiști în medicină, în asistență medicală, obstetrică și alți specialiști din domeniul sănătății.
  3221 Surori medicale
  Surorile medicale acordă asistență medicală de bază și îngrijire personală pentru persoanele care au nevoie de astfel de îngrijire din cauza efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor insuficiențe fizice sau mentale. Acestea lucrează în general sub supraveghere și ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătății și de tratament stabilite de către specialiști în medicină, în îngrijire medicală și alți specialiști din domeniul sănătății.
  322101 laborant în ocrotirea sănătății
  322102 soră medicală
  3222 Surori puericultoare
  Surorile puericultoare oferă servicii de bază de îngrijire a sănătății și consiliere înainte, în timpul sarcinii și după nașterea copilului. Acestea pun în aplicare planurile de îngrijire a sănătății, de tratament și de observare stabilite de către specialiști în medicină, în obstetrică și alți specialiști din domeniul sănătății.
  322201 asistentă puericultoare
  323 Practicieni asociați în domeniul medicinii complementare/alternative
  Practicienii asociați în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc și tratează bolile fizice și mentale ale oamenilor, tulburările și leziunile folosind terapii pe bază de plante și alte terapii bazate pe teorii, credințe și experiențe originare din culturi specifice.
  3230 Practicieni asociați în domeniul medicinii complementare/alternative
  Practicienii asociați în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc și tratează bolile fizice și mentale ale oamenilor, tulburările și leziunile folosind terapii pe bază de plante și alte terapii bazate pe teorii, credințe și experiențe originare din culturi specifice.
  324 Tehnicieni și asistenți veterinari
  Tehnicienii și asistenții veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanță, diagnostic, prevenție și curative, mai reduse în ceea ce privește competența și complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceștia au grijă de animalele aflate sub tratament și în ședere temporară în clinicile veterinare și asistă veterinarii la efectuarea de intervenții și operații.
  3240 Tehnicieni și asistenți veterinari
  Tehnicienii și asistenții veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanță, diagnostic, prevenție și curative, mai reduse în ceea ce privește competența și complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceștia au grijă de animalele aflate sub tratament și în ședere temporară în clinicile veterinare, pe baza procedurilor obișnuite, și asistă medicii veterinari la efectuarea de intervenții și operații.
  324001 agent veterinar
  324002 asistent veterinar
  324003 autopsier la ecarisaj
  324004 tehnician veterinar
  325 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați
  Alți specialiști din domeniul sănătății și asimilații îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic și furnizează servicii de asistență în stomatologie, administrarea înregistrărilor medicale, sănătatea comunității, corectarea acuității vizuale reduse, fizioterapie, sănătatea mediului înconjurător, tratamente medicale de urgență și alte activități care sprijină și promovează sănătatea umană.
  3251 Asistenți și terapeuți în stomatologie
  Asistenții și terapeuții din stomatologie furnizează servicii de îngrijire stomatologice de bază pentru prevenirea și tratarea bolilor și afecțiunilor dinților și cavității bucale, conform planurilor și procedurilor de îngrijire stabilite de către medicii stomatologi sau alți specialiști din domeniul sănătății orale.
  325101 tehnician dentar
  325102 asistent de profilaxie stomatologică
  ----------
  Ocupația "asistent de profilaxie stomatologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  325103 asistent de medicină dentară
  ----------
  Ocupația "asistent de medicină dentară" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  3252 Tehnicieni fișe medicale și informații privind starea de sănătate
  Tehnicienii fișe medicale și informații privind starea de sănătate dezvoltă, mențin și implementează sistemele de procesare, păstrare și recuperare a fișelor medicale cu facilitățile medicale și alte servicii de îngrijire a sănătății care satisfac din punct de vedere legal, etic și administrativ cerințele privind păstrarea înregistrărilor serviciilor de sănătate oferite.
  325201 administrator programe naționale boli transmisibile
  (la 20-10-2020, Ocupația 325201 administrator programe naționale boli transmisibile, Grupa de bază 3252 a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 12 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020 )

  325202 agent rețea boli transmisibile
  (la 20-10-2020, Ocupația 325202 agent rețea boli transmisibile, Grupa de bază 3252 a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 12 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020 )

  325203 asistent coordonator programe naționale curative și boli netransmisibile
  (la 20-10-2020, Ocupația 325203 asistent coordonator programe naționale curative și boli netransmisibile, Grupa de bază 3252 a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 12 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020 )

  3253 Lucrători în domeniul sănătății publice
  Lucrătorii în domeniul sănătății publice oferă educație privind sănătatea, sesizarea, monitorizarea și gestionarea cazurilor, asistență medicală preventivă de bază și vizite la domiciliu pentru comunități specifice. Aceștia oferă asistență și sprijin persoanelor și familiilor în vederea asigurării accesului la sistemul serviciilor sociale și de sănătate.
  325301 asistent medical comunitar
  3254 Tehnicieni în optică medicală
  Tehnicienii în optica medicală proiectează, montează și distribuie lentile optice pe baza rețetei eliberate de un oftalmolog pentru corectarea acuității vizuale reduse. Aceștia oferă servicii de întreținere a ochelarilor de corecție, a lentilelor de contact, ajutor pentru vedere scăzută și pentru alte dispozitive optice.
  325401 optician medical
  325402 optometrist (studii medii)
  3255 Tehnicieni și asistenți în fizioterapie
  Tehnicienii și asistenții în fizioterapie oferă tratamente fizice terapeutice pentru pacienți în situațiile în care deplasarea funcțională este amenințată de leziuni, boală sau alte deficiențe. Terapiile sunt furnizate, de obicei, conform planurilor de reabilitare stabilite de către fizioterapeuți sau alți specialiști din domeniul sănătății.
  325501 maseur
  325502 asistent medical fizioterapie
  325503 ergoterapeut
  325504 reflexoterapeut
  3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate
  Personalul auxiliar de îngrijire de sănătate îndeplinește sarcini clinice și administrative de bază pentru a sprijini îngrijirea pacienților, sub supravegherea directă a unui medic specialist sau a altui specialist din domeniul sănătății.
  325601 oficiant medical
  325602 tehnician sanitar
  325603 asistent medical consiliere HIV/SIDA
  3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați
  Inspectorii din domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale și asimilații verifică punerea în aplicare a normelor și reglementărilor referitoare la factorii de mediu care pot afecta sănătatea umană, siguranța la locul de muncă, precum și siguranța proceselor de producție a bunurilor și serviciilor. Aceștia pot implementa și evalua programe ce restabilesc sau îmbunătățesc condițiile sanitare și de siguranță, sub supravegherea unui specialist din domeniul sănătății.
  325701 mutată
  ----------
  Ocupația "manager al sistemelor de management al calității" a fost mutată din grupa de bază 3257 "Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați" în Grupa de bază 2421 "Analiști de management și organizare", și va avea codul 242114 conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.
  325702 mutat în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213312
  (la 28-11-2022, Ocupația manager al sistemelor de management de mediu a fost mutată în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213312 de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  325703 mutat în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213311
  (la 28-11-2022, Ocupația auditor de mediu a fost mutată în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213311 de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  325704 expert/specialist standardizare
  325705 monitor mediul înconjurător
  325706 inspector pentru conformare ecologică
  325707 asistent standardizare
  325708 manager al sistemului de management al riscului
  325709 manager al sistemului de management securitate și sănătate în muncă
  325710 responsabil de mediu
  325711 mutat în grupa de bază 2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale la codul 226310
  (la 28-11-2022, Ocupația „auditor de sistem de management pentru sănătate și securitate ocupațională“ a fost mutată în grupa de bază 2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale la codul 226310, redenumindu-se ca auditor de sistem de management al sănătății și securității în muncă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  325712 inspector protecția mediului
  325713 mutat în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213310
  (la 28-11-2022, Ocupația specialist în managementul deșeurilor a fost mutată în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213310 de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  325714 Mutat în grupa de bază 2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale la codul 226311
  (la 27-09-2022, Ocupația auditor în domeniul siguranței alimentare a fost mutată în grupa de bază 2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale la codul 226311 de Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 29 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 27 septembrie 2022 )

  325715 Mutat în grupa de bază 2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale la codul 226312
  (la 27-09-2022, Ocupația manager în domeniul siguranței alimentare a fost mutată în grupa de bază 2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale la codul 226312 de Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 29 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 27 septembrie 2022 )

  325716 auditor responsabilitate socială
  325717 responsabil al managementului responsabilității sociale
  325718 manager de responsabilitate socială
  325719 inspector sanitar
  325720 inspector protecție socială
  325721 tehnician în securitate și sănătate în muncă
  325722 tehnician condiții de muncă și securitate
  325723 inspector în domeniul securității și sănătății în muncă
  325724 coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (studii medii)
  325725 mutată
  ----------
  Ocupația "operator control nedistructiv pentru examinare vizuală" a fost mutată din grupa de bază 3257 - "Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați" în grupa de bază 3119 - "Tehnicieni în științe inginerești neclasificați în grupele de bază anterioare" urmând a avea codul 311943, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.
  325726 coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru logistică (studii medii)
  ----------
  Ocupația "coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru logistică (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  325727 specialist securitate și sănătate în muncă în domeniul servicii de întreținere și reparații autovehicule (studii medii)
  ----------
  Ocupația "specialist securitate și sănătate în muncă în domeniul servicii de întreținere și reparații autovehicule (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  325728 manager dezvoltare durabilă pentru mobilă sau componente
  ----------
  Ocupația "manager dezvoltare durabilă pentru mobilă sau componente" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.

  325729 tehnician ergonomist
  (la 11-02-2022, Ocupația tehnician ergonomist a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  3258 Lucrători pe ambulanță
  Lucrătorii pe ambulanță asigură asistență medicală de urgență pentru pacienții care sunt răniți, bolnavi, infirmi ori prezintă alte daune fizice sau mentale înaintea și în timpul transportului la unitățile medicale.
  325801 brancardier
  325802 ambulanțier
  ----------
  Ocupația "ambulanțier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  3259 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul sănătății și asimilații, neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 32 - Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătății.
  325901 asistent medical generalist
  ----------
  Ocupația "asistent medical generalist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  325902 asistent medical nutriție dietetică
  ----------
  Ocupația "asistent medical nutriție dietetică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  325903 paramedic
  ----------
  Ocupația "paramedic" a fost mutată din grupa de bază 2240 "Paramedici" în Grupa de bază 3259 "Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare" cu codul 325903, conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  325904 asistent medical laborator
  ----------
  Ocupația "asistent medical laborator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  325905 asistent medical de pediatrie
  ----------
  Ocupația "asistent medical de pediatrie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  325906 asistent medical obstetrică-ginecologie
  ----------
  Ocupația "asistent medical obstetrică-ginecologie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  325907 asistent medical igienă și sănătate publică
  ----------
  Ocupația "asistent medical igienă și sănătate publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  325908 asistent medico-social
  ----------
  Ocupația "asistent medico-social" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  325909 asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare
  ----------
  Ocupația "asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  325910 asistent medical radiologie
  ----------
  Ocupația "asistent medical radiologie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  33 Specialiști în servicii administrative și asimilați
  Specialiștii din servicii administrative și asimilații îndeplinesc de obicei sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoștințelor privind contabilitatea financiară și a problemelor de tranzacție, calcule matematice, dezvoltarea resurselor umane, vânzarea și cumpărarea de instrumente financiare, sarcini specializate de secretariat, îndeplinirea și aplicarea normelor (regulilor) guvernamentale specifice. De asemenea, sunt incluși lucrătorii care furnizează servicii de afaceri, cum ar fi servicii de vămuire, planificarea de conferințe, servicii de plasare a forței de muncă, cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare sau de mărfuri cu ridicata și care acționează ca agenți pentru atleți și artiști.
  331 Specialiști financiari, matematicieni și asimilați
  Specialiștii financiari, matematicienii și asimilații stabilesc valoarea diferitelor articole și proprietăți, mențin înregistrările tranzacțiilor financiare, analizează cererea de informații din aplicațiile de împrumut și iau o decizie, cumpără și vând instrumente financiare și efectuează calcule matematice și similare.
  3311 Agenți și brokeri în domeniul financiar și bancar
  Agenții și brokerii în domeniul financiar și bancar cumpără și vând titluri de valoare, acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, se ocupă cu schimbul valutar, la fața locului sau pe piețele de schimb, în numele companiei proprii sau pentru clienți, pe bază de comision. Aceștia recomandă tranzacții clienților sau conducerilor superioare.
  331101 cambist (broker valori)
  331102 agent de schimb
  331103 intermediar în activitatea financiară și comercială (broker)
  331104 broker bursa de mărfuri
  331105 agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)
  331106 teleoperator financiar-bancar
  331107 agent marketing pensii private
  331108 agent pentru servicii de investiții financiare
  ----------
  Ocupația "agent pentru servicii de investiții financiare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  331109 broker de servicii pentru afaceri
  (la 16-02-2023, Ocupația broker de servicii pentru afaceri a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )
  3312 Ofițeri de credite
  Ofițerii de credite analizează și evaluează informațiile financiare din aplicațiile pentru creditare și stabilesc aprobarea sau respingerea clientului pentru creditare sau recomandă conducerii superioare aprobarea sau refuzarea creditării.
  331201 analist tehnic piețe financiare
  331202 ofițer operațiuni financiar-bancare
  3313 Specialiști în contabilitate și asimilați
  Specialiștii în contabilitate și asimilații acestora țin o evidență a înregistrărilor tranzacțiilor financiare ale unei întreprinderi și verifică corectitudinea documentelor și înregistrărilor referitoare la aceste tranzacții.
  331301 calculator devize
  331302 contabil
  331303 tehnician merceolog
  331304 planificator
  331305 revizor gestiune
  331306 contabil bugetar
  331307 secretar economic (studii medii)
  331308 merceolog
  331309 referent
  3314 Specialiști statisticieni, matematicieni și alți specialiști asimilați
  Specialiștii statisticieni, matematicieni și alți specialiști asimilați ajută în activitatea de planificare, colectarea, procesarea și prezentarea datelor statistice, matematice sau actuariale și în executarea acestor operațiuni, de obicei lucrând sub îndrumarea statisticienilor, matematicienilor și actuarilor.
  331401 referent statistician
  331402 statistician
  331403 statistician medical
  331404 actuar
  331405 tehnician planificare/urmărire sinteze
  3315 Evaluatori asigurări
  Evaluatorii de asigurări evaluează valoarea proprietăților și a diferitelor bunuri și estimează pierderile acoperite de polițele de asigurare.
  331501 estimator licitații
  321502 evaluator asigurări
  331503 evaluator tehnic daune auto
  332 Agenți și brokeri în vânzări și aprovizionare
  Agenții și brokerii în vânzări și aprovizionare reprezintă companiile, guvernele și alte organizații în activitatea de cumpărare și vânzare de mărfuri, bunuri, asigurări, transport și alte servicii pentru unități industriale, profesionale, comerciale sau de altă natură ori acționează ca agenți independenți pentru a aduce împreună cumpărătorii și vânzătorii de mărfuri și servicii.
  3321 Agenți de asigurări
  Agenții de asigurări acordă consultații în domeniul asigurărilor și vând polițe de asigurare de viață, în caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă și alte forme de asigurare pentru clienții noi și pentru cei vechi.
  332101 agent de asigurare
  332102 broker în asigurări
  3322 Agenți de vânzări
  Agenții de vânzări reprezintă companiile în vânzarea diferitelor bunuri și servicii către întreprinderi și alte organizații și asigură informații specifice despre produse, atunci când este necesar.
  332201 reprezentant tehnic
  332202 reprezentant comercial
  332203 agent de vânzări
  332204 consilier vânzări bijuterii și ceasuri
  ----------
  Ocupația "consilier vânzări bijuterii și ceasuri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  3323 Agenți contractări și achiziții
  Agenții de contractări și achiziții cumpără bunuri și servicii pentru utilizare sau revânzare în numele unităților industriale, comerciale, guvernamentale sau al altor instituții și organizații.
  332301 specialist în achiziții
  ----------
  Ocupația "specialist în achiziții" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  3324 Brokeri comerciali
  Brokerii comerciali cumpără sau vând mărfuri și servicii de transport maritim al mărfurilor, de obicei în vrac, în numele companiei acestora sau pentru clienți, pe bază de comision.
  332401 agent comercial
  332402 mercantizor
  ----------
  Codul ocupației "mercantizor" a fost rectificat conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  332403 agent vânzări standarde și produse conexe
  333 Agenți de servicii comerciale
  Agenții de servicii comerciale stabilesc contacte pentru a vinde diverse servicii comerciale, cum ar fi spațiul de publicitate în mass-media, desfășoară activități vamale pentru a se asigura că documentele necesare sunt în ordine, informează persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, realizează activități de mediere între lucrător și angajator, aranjează contracte pentru atleții de performanță, animatori și artiști, precum și pentru publicarea de cărți, producția de piese de teatru sau înregistrarea, interpretarea și vânzarea de muzică, planifică și organizează conferințe și evenimente similare.
  3331 Agenți concesionari
  Agenții concesionari îndeplinesc procedurile de declarare vamală și se asigură că formularele de asigurare și licențele de import/export și alte formalități sunt în ordine.
  333101 agent contractări și achiziții (broker mărfuri)
  333102 recepționer contractări-achiziții
  333103 administrator cumpărări
  333104 agent cumpărări
  333105 declarant vamal
  333106 agent tranzit
  333107 agent maritim
  3332 Organizatori de conferințe și evenimente
  Organizatorii de conferințe și evenimente organizează și coordonează serviciile pentru conferințe, evenimente, ceremonii, banchete și seminare.
  333201 organizator evenimente
  (la 28-11-2022, Ocupația organizator evenimente a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  3333 Agenți de recrutare și contractori
  Agenții de recrutare și contractorii informează și mediază persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, găsesc lucrători pentru angajatori și recrutează forța de muncă pentru anumite proiecte, la cererea angajatorilor și a altor organizații, inclusiv instituții guvernamentale, sau ajută persoanele în căutarea unui loc de muncă să își găsească un loc de muncă, pentru un comision.
  333301 agent repartizare a forței de muncă
  333302 agent orientare profesională a șomerilor/agent informare privind cariera
  333303 agent evidență și plată a ajutorului de șomaj
  333304 referent resurse umane
  (la 11-02-2022, Ocupația inspector/referent resurse umane a fost redenumită de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  333305 agent ocupare
  333306 Mutat în grupa de bază 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal la codul 242325.
  (la 11-02-2022, Ocupația analist resurse umane a fost mutată în grupa de bază 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal la codul 242325 de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  333307 tehnician mobilitate personal
  333308 tehnician reconversie personal
  333309 instructor/preparator formare
  333310 tehnician calificare gestiune competențe
  333311 tehnician resurse umane
  3334 Agenți și administratori imobiliari
  Agenții și administratorii imobiliari intermediază vânzarea, cumpărarea și închirierea de bunuri imobiliare, de obicei în numele clienților și pe bază de comision.
  333401 agent imobiliar (broker imobiliar)
  3339 Agenți de servicii comerciale neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde agenții de servicii comerciale neclasificați în altă parte în grupa minoră 333 - Agenți de servicii comerciale. De exemplu, grupa de bază include pe cei care stabilesc contracte de afaceri, vând servicii comerciale, cum ar fi spațiu publicitar în mass-media, aranjează contracte pentru atleți de performanță, animatori și artiști, pentru publicarea de cărți, producția de piese de teatru sau de înregistrări, interpretări și vânzări de muzică și vânzări de proprietăți și bunuri prin licitație.
  333901 agent reclamă publicitară
  333902 agent literar
  333903 impresar muzical
  333904 impresar teatru
  333905 manager sportiv
  333906 asistent relații publice și comunicare (studii medii)
  333907 agent servicii client
  333908 impresar artistic
  333909 organizator spectacole
  333910 operator de interviu
  333911 referent comerț exterior
  333912 operator vânzări prin telefon
  333913 agent de navă
  ----------
  Ocupația "agent de navă" a fost mutată din grupa de bază 3151 "Mecanici navali" în Grupa de bază 3339 "Agenți de servicii comerciale neclasificați în grupele de bază anterioare" urmând a avea codul 333913, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  333914 asistent atragere fonduri
  (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )

  334 Secretari administrativi și specializați
  Secretarii administrativi și specializați asigură servicii-suport de documentare, organizare și comunicare, utilizând cunoștințe de specialitate din activitatea organizației în care sunt angajați. Aceștia își asumă responsabilitatea de supraveghere pentru funcționarii secretariatului din organizație.
  3341 Coordonatori de birou
  Coordonatori de birou supraveghează și coordonează activitățile lucrătorilor din grupa majoră 4 - Funcționari administrativi.
  3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice
  Secretarii în domeniul serviciilor juridice aplică cunoștințele de specialitate privind terminologia și procedurile legale în furnizarea de servicii-suport pentru specialiștii din domeniul juridic privind activitățile de comunicare, documentare și de coordonare internă, în cadrul birourilor de avocatură, departamentelor juridice din cadrul firmelor mari și al guvernelor.
  334201 secretar procuratură
  3343 Secretari executivi în domeniul administrativ
  Secretarii executivi în domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de coordonare și organizare în sprijinul managerilor și specialiștilor și/sau pregătesc corespondența, rapoartele și procesele-verbale și alte documente de specialitate.
  334301 secretar administrativ
  334302 secretar asistent director
  334303 asistent manager
  334304 asistent de cabinet
  3344 Secretari în domeniul medical
  Secretarii în domeniul medical, utilizând cunoștințele de specialitate privind terminologia medicală și procedurile de furnizare a asistenței medicale, acordă asistență specialiștilor din domeniul sănătății și altor lucrători pentru realizarea de activități de comunicare, de documentare, administrare și coordonare internă, pentru a sprijini lucrătorii din domeniul sănătății din cadrul unităților medicale și din alte organizații similare de îngrijire a sănătății.
  334401 registrator medical
  334402 registrator medical în anatomie patologică
  ----------
  Ocupația "registrator medical în anatomie patologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.

  334403 recepționer medical
  (la 20-10-2020, Ocupația 334403 recepționer medical din Grupa de bază 3344 din Anexă a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 12 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020 )

  334404 transcriptor medical
  (la 20-10-2020, Ocupația 334404 transcriptor medical din Grupa de bază 3344 din Anexă a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 12 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020 )

  335 Specialiști guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați
  Specialiștii guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilații acestora administrează punerea în aplicare a regulilor și reglementărilor guvernamentale referitoare la frontierele naționale, impozite, prestații sociale, emit sau examinează aplicațiile pentru licențele sau autorizațiile în legătură cu transportul, exportul și importul bunurilor, înființarea de firme, construcția de clădiri și alte activități supuse reglementărilor guvernamentale.
  3351 Inspectori de vamă și frontieră
  Inspectorii de vamă și frontieră verifică persoanele și vehiculele care trec frontierele naționale, pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele și reglementările guvernamentale.
  335101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii)
  335102 revizor vamal
  335103 referent TIR și tranzite (studii medii)
  335104 referent vamal (studii medii)
  335105 expert/inspector vamal
  335106 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare)
  335107 inspector de trafic rutier (studii medii)
  ----------
  Denumirea ocupației "inspector de trafic A.R.R. (studii medii)" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  3352 Inspectori fiscali
  Inspectorii fiscali examinează declarațiile fiscale, facturile de vânzare și alte documente pentru a determina tipul și nivelul impozitului, ale obligațiilor și altor tipuri de taxe care trebuie plătite de către persoane fizice sau juridice și trimite cazurile excepționale sau importante către contabili, funcționari guvernamentali superiori sau directorilor.
  335201 inspector taxe și impozite
  335202 operator rol
  335203 perceptor
  3353 Inspectori de asigurări sociale
  Inspectorii de asigurări sociale examinează cererile pentru programele guvernamentale, financiare sau de servicii, pentru a determina eligibilitatea, serviciile și prestațiile corespunzătoare, și trimit cazurile excepționale sau importante către funcționari guvernamentali superiori sau directorilor.
  3354 Inspectori guvernamentali în licențe, permise și autorizații
  Inspectorii guvernamentali în acordarea de licențe, permise și autorizații examinează cererile pentru licențele de export sau import de mărfuri, înființarea de firme, construirea de case ori alte structuri sau pentru obținerea de pașapoarte, determină eligibilitatea cererilor pentru eliberarea de licențe ori pașapoarte și identifică condițiile sau restricțiile specifice care urmează a fi anexate licențelor emise, cazurile excepționale ori importante fiind trimise către funcționari guvernamentali superiori sau directorilor.
  335401 inspector pensii, asigurări sociale și asistență socială
  335402 referent pensii, asigurări sociale și asistență socială
  335403 inspector pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații
  335404 inspector de stat
  ----------
  Ocupația "inspector de stat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  335405 inspector tehnic
  ----------
  Ocupația "inspector tehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  335406 expert
  ----------
  Ocupația "expert" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  3355 Inspectori de poliție și detectivi
  Inspectorii de poliție și detectivii investighează faptele și împrejurările în care au fost comise crimele, în scopul identificării persoanelor suspecte și al obținerii de informații care nu sunt disponibile sau evidente privind etapele, circumstanțele și comportamentul persoanelor implicate, inclusiv în vederea prevenirii crimelor.
  335501 inspector de poliție
  335502 detectiv
  335503 anchetator poliție
  335504 detectiv particular
  3359 Specialiști guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiștii guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați neclasificați în altă parte în grupa majoră 3 - Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic. De exemplu, grupa include inspectorii din domeniile agriculturii, pisciculturii, silviculturii, salarizării, precum și din domeniul metrologiei.
  335901 inspector metrolog
  335902 inspector prețuri
  335903 inspector salarii
  335904 comisar
  34 Alți specialiști în domeniul juridic, social și cultural
  Alți specialiști în domeniul juridic, social și cultural îndeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoștințelor referitoare la serviciile juridice, asistență socială, cultură, prepararea produselor alimentare, sport și religie.
  341 Alți specialiști în domeniul juridic și social
  Alți specialiști în domeniul juridic, social și religios oferă servicii tehnice și practice și asigură sprijin în cadrul proceselor juridice și al investigațiilor, în programele sociale și de asistență comunitară și în activitățile religioase.
  3411 Specialiști în domeniul juridic și asimilați
  Specialiștii din domeniul juridic și asimilații acestora îndeplinesc funcții de sprijin în instanțele de judecată sau în cabinetele de avocatură, furnizează servicii legate de probleme juridice, cum ar fi contracte de asigurare, transferul de proprietate și acordarea de împrumuturi și alte tranzacții financiare, sau fac investigații pentru clienți.
  341101 agent procedural
  341102 mutată
  ----------
  Ocupația "expert criminalist" a fost mutată din grupa de bază 3411 "Specialiști în domeniul juridic și asimilați" în Grupa de bază 2619 "Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare" și va avea codul 261902, conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  341103 grefier
  341104 secretar notariat
  341105 tehnician criminalist
  341106 funcționar în activități comerciale, administrative și prețuri
  341107 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)
  341108 arhivar notariat
  341109 expert tehnic judiciar
  ----------
  Ocupația "expert tehnic judiciar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  341110 grefier statistician
  341111 grefier documentarist
  341112 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice
  341113 asistent registrator
  341114 grefier arhivar
  341115 grefier registrator
  341116 ofițer antifraudă financiar-bancară (studii medii)
  3412 Specialiști în asistență socială și asimilați
  Specialiștii în asistență socială și asimilații acestora administrează și implementează programe de asistență socială și servicii comunitare și asistă clienții pentru rezolvarea problemelor personale și sociale.
  341201 tehnician asistență socială
  ----------
  Denumirea ocupației "asistent social nivel mediu" a fost modificată în "tehnician asistență socială" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  341202 pedagog social
  341203 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență
  341204 facilitator de dezvoltare comunitară
  341205 lucrător de tineret
  341206 specialist în economia socială
  ----------
  Ocupația "specialist în economia socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  341207 tehnician egalitate de șanse
  ----------
  Ocupația "tehnician egalitate de șanse" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.
  3413 Specialiști în domeniul religiei și asimilați
  Specialiștii în domeniul religiei și asimilații acestora acordă sprijin preoților sau comunității religioase, desfășoară activități religioase, predică și transmit învățăturile unei anumite religii și depun eforturi pentru a crea o stare de bine prin puterea credinței și a consilierii spirituale.
  341301 călugăr/călugăriță
  (la 21-11-2017, Ocupația ”călugăr” a fost modificată de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017, prin mutarea ocupației ”călugăriță” de la codul 341302 la codul 341301, urmând să aibă denumirea ”călugăr/călugăriță” )

  341302 paracliser
  (la 21-11-2017, Ocupația ”călugăriță” a fost modificată de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017, prin mutarea ocupației ”călugăriță” de la codul 341302 la codul 341301 și introducerea ocupației ”paracliser” la codul rămas liber )

  341303 predicator
  341304 egumen/egumenă
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  341305 preot
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  341306 diacon
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  341307 cântăreț bisericesc
  (la 21-11-2017, Ocupația cântăreț bisericesc a fost mutată din grupa de bază 2636 Specialiști în religie în grupa de bază 3413 Specialiști în domeniul religiei și asimilați de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )


  341308 dascăl
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  341309 catehet
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  3414 Personal didactic în învățământul primar
  Personalul din învățământul primar instruiește copiii în mod individual și în grup, folosind diferite metode și materiale didactice pe care le adaptează la nevoile diferite ale copiilor, observă și evaluează performanțele și comportamentul acestora, supraveghează copiii în timpul pauzelor.
  ----------
  Grupa de bază 3414 "Personal didactic în învățământul primar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  341401 învățător
  ----------
  Ocupația "învățător" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  341402 institutor
  ----------
  Ocupația "institutor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  3415 Personal didactic în învățământul preșcolar
  Personalul din învățământul preșcolar desfășoară activități individuale și de grup concepute prin abordarea holistică a dezvoltării copilului, care integrează dezvoltarea fizică, sănătatea, dezvoltarea limbajului și comunicării, dezvoltarea cognitivă și socioemoțională a copilului.
  ----------
  Grupa de bază 3415 "Personal didactic în învățământul preșcolar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  341501 educatoare
  ----------
  Ocupația "educatoare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  341502 educator puericultor
  ----------
  Ocupația "educator puericultor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  3416 Instructori și asimilați din învățământ
  Instructorii și asimilații din învățământ desfășoară activități de educație extrașcolare, programe de recreere și organizează activități educative complementare care vizează dezvoltarea elevilor în plan cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv și turistic.
  ----------
  Grupa de bază 3416 "Instructori și asimilați din învățământ" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  341601 instructor școlar auto
  ----------
  Ocupația "instructor școlar auto" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  3419 Personal în învățământ neclasificat în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază conține personal din învățământ neclasificat în altă parte în grupa majoră 3 - Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic. De exemplu, grupa de bază include personalul din învățământ care planifică, pregătește și furnizează lecții și ateliere de lucru individuale și de grup pentru nivelul de competență, interesele și aptitudinile elevilor și consiliază elevii pentru a-i ajuta să înțeleagă și să depășească probleme personale sociale sau de comportament care ar putea afecta educația lor.
  ----------
  Grupa de bază 3419 "Personal în învățământ neclasificat în grupele de bază anterioare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  341901 maistru instructor
  ----------
  Ocupația "maistru instructor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  341902 pedagog școlar
  ----------
  Ocupația "pedagog școlar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  341903 secretar școală
  ----------
  Ocupația "secretar școală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  341904 șef atelier școală
  ----------
  Ocupația "șef atelier școală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  341905 mediator școlar
  ----------
  Ocupația "mediator școlar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.
  342 Lucrători în domeniul sportului și al pregătirii fizice
  Lucrătorii în domeniul sportului și al pregătirii fizice se pregătesc și concurează la evenimente sportive pentru a obține un câștig financiar, antrenează sportivi amatori și profesioniști, femei și bărbați, pentru creșterea performanței, promovează participarea și standardele în sport, organizează și oficiază evenimente sportive, furnizează instruire, pregătire și supraveghere pentru diferite forme de exerciții și alte activități recreative.
  3421 Atleți și sportivi
  Atleții și sportivii participă la evenimente și competiții sportive. Aceștia se antrenează și concurează individual sau ca parte a unei echipe în sportul ales de ei.
  342101 fotbalist profesionist
  342102 sportiv profesionist în alte discipline sportive
  342103 jucător de rugbi
  342104 sportiv de înaltă performanță
  ----------
  Ocupația "sportiv de înaltă performanță" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  342105 sportiv de performanță
  ----------
  Ocupația "sportiv de performanță" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  3422 Antrenori, instructori și funcționari din domeniul sportului
  Antrenorii, instructorii și funcționarii din domeniul sportului lucrează cu sportivi amatori sau profesioniști pentru a crește performanța, încurajează o participare cât mai mare în sport și organizează și oficiază evenimente sportive conform normelor stabilite.
  342201 antrenor
  342202 instructor sportiv
  342203 secretar federație
  342204 antrenor de fotbal profesionist
  342205 instructor arte marțiale
  342206 instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme
  342207 antrenor coordonator
  342208 arbitru judecător sportiv
  342209 preparator sportiv
  342210 impresar sportiv
  342211 oficial sportiv acreditat
  342212 instructor în poligonul de tir
  342213 supraveghetor în poligonul de tir
  342214 monitor de schi, snow-board și sporturi de alunecare pe zăpadă
  342215 instructor educație acvatică
  342216 arbitru de fotbal
  ----------
  Ocupația "arbitru de fotbal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  342217 organizator evenimente sportive
  ----------
  Ocupația "organizator evenimente sportive" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  342218 ofițer de control doping (studii medii)
  ----------
  Ocupația "ofițer de control doping (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  342219 steward sportiv
  ----------
  Ocupația "steward sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  342220 antrenor național
  ----------
  Ocupația "antrenor național" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  3423 Instructori și coordonatori de programe de pregătire fizică și activități recreative
  Instructorii și coordonatorii de programe de pregătire fizică și activități recreative îndrumă, ghidează și instruiesc grupuri și persoane în activități recreative, de pregătire fizică sau de aventură în aer liber.
  342301 animator sportiv
  342302 instructor de fitness
  342303 antrenor de fitness
  342304 instructor de aerobic-fitness
  342305 instructor educație fizică
  342306 instructor salvaspeo
  ----------
  Ocupația "instructor salvaspeo" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.

  342307 instructor speologie
  ----------
  Ocupația "instructor speologie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.

  342308 instructor canioning
  ----------
  Ocupația "instructor canioning" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.

  342309 instructor în poligonul de tragere
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  342310 instructor de dans
  (la 25-05-2022, Ocupația instructor de dans a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 644 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 25 mai 2022 )

  343 Alți specialiști în domeniul artistic, cultural și culinar
  Alți specialiști din domeniul artistic, cultural și culinar combină aptitudinile creative și cunoștințele tehnice și culturale în activitatea de preluare și prelucrare a fotografiilor, proiectarea și executarea decorurilor pentru teatru, vitrine (afișaje) de magazin și interioare de locuințe, pregătirea obiectelor pentru prezentare, întreținerea colecțiilor din biblioteci și din galerii, a înregistrărilor și sistemelor de catalogare, crearea de meniuri, prepararea și prezentarea produselor alimentare, acordă sprijin pentru producțiile de teatru, film și televiziune, precum și în alte domenii artistice și culturale.
  3431 Fotografi
  Fotografii acționează camerele foto pentru a fotografia persoane, evenimente, peisaje, materiale, produse și alte subiecte.
  343101 fotograf
  343102 laborant foto
  343103 retușor foto
  343104 operator prelucrare peliculă
  343105 radiată
  ----------
  Ocupația "fotograf și tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet", cod 343105 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  3432 Designeri de interior și decoratori
  Designerii de interior și decoratorii planifică și proiectează interioarele clădirilor comerciale, industriale, publice, de vânzare cu amănuntul și rezidențiale, pentru a produce un mediu adaptat unui scop, luând în considerare factorii care îmbunătățesc mediul de viață și de muncă, precum și de promovare a vânzărilor. Aceștia coordonează și participă la construirea și decorarea acestora.
  343201 butafor
  343202 decorator interioare
  343203 desenator artistic (studii medii)
  343204 decorator vitrine
  343205 desenator artistic (studii superioare)
  3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)
  Tehnicienii în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci) pregătesc lucrări de artă, specimene și artefacte pentru colecții, aranjează și montează exponatele din galerii, acordă asistență bibliotecarilor privind organizarea și operarea sistemelor de manipulare a materialelor și fișierelor înregistrate.
  343301 restaurator opere de artă și monumente istorice (studii medii)
  ----------
  Ocupația "restaurator opere de artă și monumente istorice (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" urmând a avea codul 343301, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  343302 conservator opere de artă și monumente istorice (studii medii)
  ----------
  Ocupația "conservator opere de artă și monumente istorice (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" urmând a avea codul 343302, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  343303 restaurator bunuri culturale (studii medii)
  ----------
  Ocupația "restaurator bunuri culturale (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" urmând a avea codul 343303, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  343304 conservator bunuri culturale (studii medii)
  ----------
  Ocupația "conservator bunuri culturale (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" urmând a avea codul 343304, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  343305 restaurator arhivă (studii medii)
  ----------
  Ocupația "restaurator arhivă (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" urmând a avea codul 343305, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  343306 conservator arhivă (studii medii)
  ----------
  Ocupația "conservator arhivă (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" urmând a avea codul 343306, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  3434 Bucătari șefi
  Bucătarii șefi concep meniuri, creează feluri de mâncare și supraveghează planificarea, organizarea, pregătirea și gătirea felurilor de mâncare în cadrul hotelurilor, restaurantelor și al altor locuri unde se servește masa, la bordul navelor, trenurilor de pasageri și în gospodăriile private.
  343401 șef de sală restaurant
  343402 barman-șef
  343403 bucătar-șef
  343404 cofetar-șef
  343405 inspector calitate producție culinară
  3435 Alți specialiști asimilați din domeniul artistic și cultural
  Această grupă de bază cuprinde ocupațiile auxiliare artistice și culturale care nu sunt clasificate în altă parte în grupa minoră 343 - Alți specialiști în domeniul artistic, cultural și culinar. De exemplu, cei care ajută regizorii și actorii cu punerea în scenă a producțiilor de teatru, film, televiziune sau comerciale sunt clasificați aici.
  343501 mânuitor, montator decor
  343502 tehnician machetist
  343503 tehnician reclame (decorator)
  343504 maestru de lumini
  343505 maestru de sunet
  343506 caricaturist (studii medii)
  343507 tehnoredactor
  343508 secretar de redacție (studii medii)
  343509 organizator de producție
  343510 asistent regizor artistic
  343511 reporter (studii medii)
  343512 machior spectacole
  343513 peruchier
  343514 secretar de emisie (studii medii)
  343515 ghid de animație
  343516 documentarist (studii medii)
  343517 traducător (studii medii)
  343518 videojurnalist (studii medii)
  343519 copywriter publicitate (studii medii)
  343520 corector (studii medii)
  343521 electrician iluminare scenă
  343522 secretar artistic
  343523 gestionar custode sală
  ----------
  Ocupația "gestionar custode sală" a fost mutată din grupa de bază 4321 "Funcționari în evidența stocurilor" în Grupa de bază 3435 "Alți specialiști asimilați din domeniul artistic și cultural" urmând a avea codul 343523, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.

  343524 prezentator TV
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  343525 disc jockey
  (la 20-10-2020, Ocupația 343525 disc jockey, Grupa de bază 3435 din Anexă a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 12 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020 )

  343526 creator de conținut online
  (la 28-11-2022, Ocupația creator de conținut online a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  35 Tehnicieni în informatică și comunicații
  Tehnicienii în informatică și comunicații furnizează sprijin pentru funcționarea zilnică a sistemelor informatice, sistemelor și rețelelor de comunicații și îndeplinesc sarcini tehnice referitoare la telecomunicații, difuzarea de imagini și sunet, precum și alte tipuri de semnale de telecomunicații (terestre, marine sau aeriene).
  351 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
  Tehnicienii pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori asigură sprijin pentru funcționarea zilnică a sistemelor de comunicații, sistemelor și rețelelor informatice și oferă asistență tehnică utilizatorilor.
  3511 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor
  Tehnicienii pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor asigură sprijin zilnic activităților de prelucrare (procesare), operare și monitorizare a sistemelor informatice de tehnologia informației și a comunicațiilor, echipamentelor periferice, hardware și software, precum și echipamentele informatice, pentru a asigura performanță optimă, precum și pentru identificarea oricăror probleme.
  351101 operator calculator electronic și rețele
  351102 șef tură exploatare în centre sau oficii de calcul
  351103 tehnician echipamente de calcul și rețele
  351104 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator
  351105 administrator sistem documentar
  351106 operator prompter
  351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice
  351108 analist testare software
  (la 11-02-2022, Ocupația analist testare software a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
  Tehnicienii pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori furnizează asistență tehnică utilizatorilor, direct sau prin telefon, e-mail ori alte mijloace electronice, inclusiv diagnosticarea și rezolvarea problemelor privind software-ul și hardware-ul (programele și componentele de calculator), echipamentul informatic periferic pentru computere, rețelele, bazele de date și internetul, și oferă îndrumare și sprijin în realizarea, instalarea și întreținerea sistemelor.
  351201 programator ajutor
  351202 analist ajutor
  351203 tehnician TIC
  (la 07-09-2022, Ocupația tehnician TIC a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.348/784/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 07 septembrie 2022 )

  3513 Tehnicieni rețele de calculatoare și sisteme
  Tehnicienii în rețele de calculatoare și sisteme instalează, operează și întrețin rețelele și alte sisteme de comunicații de date.
  3514 Tehnicieni web
  Tehnicienii web mențin, monitorizează și sprijină funcționarea optimă a website-urilor de internet și intranet și a programelor și echipamentelor aferente serverelor web.
  352 Tehnicieni în domeniul telecomunicațiilor și al radiodifuziunii și televiziunii
  Tehnicienii din domeniul telecomunicațiilor, al radiodifuziunii și televiziunii controlează funcționarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra și edita imaginile și sunetul și pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio și televiziune a imaginilor și sunetelor, precum și a altor tipuri de semnale de telecomunicații terestre, marine sau aeriene, îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicațiilor, precum și pe cele legate de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea sistemelor de telecomunicații.
  3521 Tehnicieni în radiodifuziune și televiziune
  Tehnicienii în radiodifuziune și televiziune controlează funcționarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra și edita imaginile și sunetul și pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio și televiziune a imaginilor și sunetelor, precum și a altor tipuri de semnale de telecomunicații terestre, marine sau aeriene.
  352101 acustician cinematografic
  352102 controlor și recondiționer filme
  352103 electrician iluminare filmare
  352104 etaloner
  352105 maistru aparate video și sunet
  352106 mașinist mecanic traweling
  352107 mecanic cameră filmare
  352108 montor imagine
  352109 montor negative și de pregătire a peliculei
  352110 montor pozitive
  352111 operator cameră diafilm, diapozitive
  352112 operator emisie-recepție
  352113 operator producție RTV
  352114 preparator filmare
  352115 proiecționist
  352116 senzitometrist
  352117 eliminată
  (la 11-02-2022, Ocupația ștanțator de filme a fost eliminată de Punctul 2 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  352118 eliminată
  (la 11-02-2022, Ocupația operator truka a fost eliminată de Punctul 2 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  352119 editor imagine
  352120 tehnician iluminat tehnologic
  352121 ilustrator muzical
  352122 controlor emisii RTV
  352123 montor emisie
  352124 operator imagine
  352125 operator radio-radioficare
  352126 operator sunet
  352127 tehnician radioelectronist
  352128 tehnician CATV
  352129 operator dispecer sisteme de monitorizare și aparatură de control
  352130 tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces
  352131 cameraman
  352132 tehnician de echipamente TV
  352133 radioelectronist stații de emisie radio-TV
  352134 tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet
  352135 designer video
  3522 Tehnicieni în transporturi, poștă și telecomunicații
  Tehnicienii în transporturi, poștă și telecomunicații îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicațiilor, precum și de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea sistemelor de telecomunicații, din poștă și transporturi.
  352201 șef formație sisteme radiante (antene)
  352202 tehnician construcții telefonice
  352203 tehnician radiolocații
  352204 tehnician turn parașutism
  352205 inspector exploatare poștală
  352206 tehnician stații de emisie radio-TV
  352207 tehnician stații radiorelee și satelit
  352208 maistru materiale emisie RTV și telecomunicații
  352209 pilonist antenist
  352210 tehnician rețele de telecomunicații
  352211 operator rețele de telecomunicații
  352212 radioelectronist stații radiorelee și satelit
  352213 maistru transporturi, poștă și telecomunicații
  352214 tehnician transporturi, poștă și telecomunicații
  352215 tehnician proiectant transporturi și comunicații
  4 Funcționari administrativi
  Funcționarii administrativi înregistrează, organizează, arhivează, evaluează și realizează prelucrarea informațiilor, efectuează lucrări de secretariat privind operațiunile financiare (de casă), aranjamente de călătorie, solicitări de informații și întâlniri.
  41 Funcționari cu atribuții generale inclusiv operatori la mașini de scris/calcul
  Funcționarii cu atribuții generale, inclusiv operatorii la mașini de scris și de calcul, înregistrează, organizează, arhivează, prelucrează informațiile și desfășoară diferite sarcini de secretariat și administrative în conformitate cu procedurile stabilite.
  411 Funcționari cu atribuții generale
  Funcționarii cu atribuții generale de birou efectuează sarcini de secretariat și administrative în conformitate cu procedurile stabilite.
  4110 Funcționari cu atribuții generale
  Funcționarii cu atribuții generale de birou efectuează sarcini de secretariat și administrative în conformitate cu procedurile stabilite.
  411001 funcționar administrativ
  411002 inspector documente secrete
  411003 referent de stare civilă
  ----------
  Ocupația "referent de stare civilă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  412 Secretari
  Secretarii utilizează mașini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenței și a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondența emisă și primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru și a ședințelor și efectuează diferite alte sarcini administrative.
  4120 Secretari
  Secretarii utilizează mașini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenței și a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondența emisă și primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru și a ședințelor și efectuează diferite alte sarcini administrative.
  412001 secretară
  412002 secretară dactilografă
  412003 secretară prelucrare texte
  413 Operatori la mașini de scris/calcul
  Operatorii la mașini de scris sau de calcul introduc și procesează texte și date, pregătesc, editează și realizează documente pentru stocare, prelucrare, publicare și transmitere.
  4131 Dactilografi și operatori la prelucrarea textelor
  Dactilografii și operatorii la prelucrarea textelor dactilografiază, editează și tipăresc utilizând mașini de scris, calculatoare sau alte procesoare de texte, înregistrează materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie.
  413101 dactilografă
  413102 stenodactilografă
  413103 referent transmitere
  413104 telefaxist
  413105 eliminată
  (la 11-02-2022, Ocupația teletipist a fost eliminată de Punctul 2 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  413106 eliminată
  (la 11-02-2022, Ocupația telexist a fost eliminată de Punctul 2 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  413107 telebanker
  4132 Operatori introducere date
  Operatorii introducere date introduc date codate, statistice, financiare și alte date numerice în cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizând o tastatură, un scaner optic, program de recunoaștere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Aceștia introduc date în dispozitive mecanice și electronice pentru a efectua calcule matematice.
  413201 operator introducere, validare și prelucrare date
  413202 operator tehnică poligraf
  413203 operator procesare text și imagine
  413204 registrator de arhivă electronică de garanții reale mobiliare
  413205 operator mașină contabilizat
  413206 operator mașină de calculat
  413207 asistent analist de informații
  ----------
  Ocupația "asistent analist de informații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  42 Funcționari în serviciul cu publicul
  Funcționarii în serviciul cu publicul tratează cu clienții în legătură cu organizarea de călătorii, operațiunile financiare (monetare), cererile de informații, programarea întâlnirilor, operarea centralelor telefonice și se ocupă de intervievarea pentru anchete sau pentru completarea aplicațiilor de eligibilitate pentru servicii.
  421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați
  Casierii, operatorii la ghișeu și asimilații acestora realizează operațiuni monetare în unități legate de serviciile bancare, serviciile poștale, de pariuri sau jocuri de noroc, serviciile de amanetare și colectare a datoriilor.
  4211 Casieri de bancă și asimilați
  Casierii de bancă și asimilații acestora lucrează direct cu clienții băncilor sau oficiilor poștale realizând operațiuni de casă sau furnizează servicii poștale.
  421101 casier tezaur
  421102 casier valută
  421103 mânuitor valori (presă, poștă)
  421104 numărător bani
  421105 verificator bani
  421106 verificator valori
  421107 casier trezorier
  421108 șef casierie centrală
  421109 șef supraveghere case
  421110 operator ghișeu bancă
  421111 operator ghișeu birouri de schimb
  421112 administrator cont
  421113 referent operații între sedii
  421114 referent casier
  421115 operator gestionar loto
  ----------
  Ocupația "operator gestionar loto" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.
  4212 Agenți de pariuri, crupieri și alți lucrători asimilați
  Agenții de pariuri, crupierii și alți lucrători asimilați acestora determină riscurile și cotele de pariuri, în vederea primirii sau achitării pariurilor ca urmare a unor rezultate ale evenimentelor sportive sau ale altor competiții de altă natură, sau conduc jocurile de noroc în unitățile de jocuri.
  421201 crupier
  421202 schimbător fise - changeur (cazino)
  421203 supraveghetor jocuri (cazino)
  421204 șef de masă (cazino)
  421205 cap de masă (cazino)
  4213 Agenți la case de amanet și birouri de împrumut nebancare
  Agenții la casele de amanet și birourile de împrumut nebancare împrumută bani pentru obiectele amanetate sau pentru proprietățile depuse ca garanție.
  421301 amanetar
  4214 Agenți de colectare a creanțelor și asimilați
  Agenții de colectare a creanțelor și asimilații acestora încasează plățile privind conturile restante, urmăresc stadiul plăților și colectează plățile pentru operele de binefacere.
  421401 agent fiscal
  421402 colector (recuperator) creanțe/debite
  422 Agenți în centre de informare
  Agenții în centrele de informare furnizează informații clienților sau obțin informații personal, prin telefon sau prin alte mijloace electronice, cum ar fi e-mailul, în legătură cu organizarea de călătorii, descrierea de produse ori servicii ale unei organizații, înregistrarea și întâmpinarea oaspeților și vizitatorilor, stabilirea de întâlniri, conectarea apelurilor telefonice și colectarea informațiilor de la respondenții la sondaje sau din aplicațiile pentru servicii.
  4221 Consultanți și funcționari în agențiile de voiaj
  Consultanții și funcționarii în agențiile de voiaj furnizează informații, stabilesc itinerarii de călătorie, obțin rezervări de locuri pentru transport și cazare și organizează excursii de grup.
  422101 agent de voiaj
  422102 agent de turism
  422103 agent de turism tour-operator
  422104 agent de transport turistic intern
  422105 agent de transport internațional
  422106 agent de asistență turistică
  422107 agent turism de afaceri
  422108 agent transporturi externe
  422109 agent transporturi interne
  422110 funcționar agenție voiaj
  422111 agent de turism pentru circuite tematice
  ----------
  Ocupația "agent de turism pentru circuite tematice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  4222 Funcționari în centrele de informare
  Funcționarii în centrele de informare oferă consultanță și informații clienților, răspund la întrebări cu privire la bunurile, serviciile sau politicile unei companii ori organizații, prelucrează tranzacțiile financiare utilizând telefonul sau mijloace electronice de comunicare, cum ar fi media ori e-mailul. Centrele de informare sunt situate în spații care pot fi la mare distanță de clienți sau de alte operațiuni ale organizațiilor sau companiilor ale căror informații sunt furnizate.
  4223 Operatori centrale telefonice
  Operatorii din centralele telefonice utilizează centralele și consolele telefonice de comunicații pentru a stabili conexiunile telefonice, a primi solicitările de informații ale apelantului și raportările problemelor de serviciu apărute, înregistrează și retransmit mesajele către membrii personalului sau clienților.
  422301 oficiant telefoane
  422302 oficiant telegraf
  422303 radiotelegrafist
  422304 telefonist
  422305 telefonist instructor
  422306 telegrafist (teleimprimatorist)
  422307 operator registrator de urgență
  ----------
  Ocupația "operator registrator de urgență" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  4224 Recepționeri în domeniul hotelier
  Recepționerii în domeniul hotelier înregistrează vizitatorii, repartizează camere, furnizează informații cu privire la serviciile hoteliere, fac rezervări de camere, țin evidența camerelor disponibile pentru ocupare, eliberează documentele de plată vizitatorilor la plecare și încasează plățile.
  422401 recepționer de hotel
  422402 lucrător concierge
  422403 șef de recepție hotel
  422404 tehnician compartiment securitate hotel
  422405 responsabil cazare
  422406 tehnician în hotelărie
  (la 28-11-2022, Ocupația tehnician în hotelărie a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  4225 Funcționari în birouri de informații
  Funcționarii în birourile de informații răspund solicitărilor și plângerilor personale, scrise, prin poșta electronică și celor prin telefon, despre bunurile, serviciile și politicile organizației, furnizează informații și îndrumă persoanele către alte surse. Aceștia sunt angajați în locații care îi pun în contact direct cu clienții sau cu producătorii de bunuri ori servicii furnizate.
  422501 impiegat informații
  422502 funcționar informații clienți
  4226 Recepționeri (exclusiv în domeniul hotelier)
  Recepționerii (exclusiv din domeniul hotelier) primesc și întâmpină vizitatorii, clienții sau oaspeții și răspund la întrebările și solicitările acestora, stabilind inclusiv întâlniri.
  422601 recepționist
  4227 Operatori de interviu pentru sondaje și cercetare de piață
  Operatorii de interviu pentru sondaje și cercetare de piață chestionează persoane și înregistrează răspunsurile acestora la întrebările privind cercetarea și studierea pieței pe o gamă largă de subiecte.
  4229 Agenți în centre de informare neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază include agenții din centrele de informare care nu fost clasificați în altă parte din grupa minoră 422 - Agenți în centre de informare. De exemplu, sunt incluși lucrătorii care obțin și procesează informații de la clienți necesare stabilirii eligibilității pentru servicii.
  43 Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiară
  Funcționarii în serviciile de evidență contabilă și financiară obțin, întocmesc și prelucrează date contabile, statistice, financiare și alte date numerice și se ocupă de tranzacțiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.
  431 Funcționari în gestiune economică și administrativă
  Funcționarii din gestiunea economică și administrativă obțin, întocmesc și prelucrează date contabile, statistice, financiare și alte date numerice și se ocupă de tranzacțiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.
  4311 Funcționari în servicii de evidență contabilă
  Funcționarii în servicii de evidență contabilă calculează, clasifică și înregistrează date numerice pentru a ține o evidență financiară completă. Aceștia efectuează orice combinație de sarcini de rutină, cum ar fi afișarea, calcularea și contabilizarea taxelor, pentru a obține date financiare primare utilizate în menținerea înregistrărilor contabile.
  431101 calculator preț cost
  431102 funcționar economic
  431103 operator devize
  431104 șef secție inventar
  4312 Funcționari în domeniul statistic, financiar și asigurări
  Funcționarii în domeniul statistic, financiar și al asigurărilor obțin, prelucrează și calculează datele statistice sau actuariale ori îndeplinesc sarcini de redactare cu privire la tranzacțiile unităților de asigurări, băncilor sau ale altor unități financiare.
  431201 agent bursă
  431202 contabil financiar bancar
  431203 administrator financiar (patrimoniu) - studii medii
  4313 Funcționari în domeniul salarizării
  Funcționarii în domeniul salarizării colectează, verifică și prelucrează informațiile de salarizare și calculează drepturile de plată și beneficiile pentru angajații din cadrul unui departament, unei companii sau altei unități.
  431301 pontator
  432 Funcționari în gestiunea materialelor și în transport
  Funcționarii în gestiunea materialelor și în transporturi țin evidența bunurilor produse, achiziționate, depozitate, expediate și a materialelor necesare la datele specificate de producție sau țin evidența aspectelor operaționale și coordonează calendarul (programarea) transportului de pasageri și de mărfuri.
  4321 Funcționari în evidența stocurilor
  Funcționarii în evidența stocurilor mențin înregistrările bunurilor produse și ale materialelor de producție primite, cântărite, emise, expediate sau puse în stoc.
  432101 gestionar depozit
  432102 magaziner
  432103 operator siloz (silozar)
  432104 primitor-distribuitor materiale și scule
  432105 recuziter
  432106 sortator produse
  432107 trezorier (studii medii)
  432108 mutată
  ----------
  Ocupația "gestionar custode sală" a fost mutată din grupa de bază 4321 "Funcționari în evidența stocurilor" în Grupa de bază 3435 "Alți specialiști asimilați din domeniul artistic și cultural" și va avea codul 343523, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  432109 pivnicer
  432110 primitor-distribuitor benzină și motorină
  432111 lucrător gestionar
  432112 șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare
  432113 recepționer-distribuitor
  (la 21-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.943 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018 )

  432114 logistician responsabil comenzi
  (la 28-11-2022, Ocupația logistician responsabil comenzi a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.988 din 12 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 )

  4322 Funcționari de planificare și urmărire a producției
  Funcționarii de planificare și urmărire a producției calculează cantitățile de materiale necesare la datele specificate pentru industria prelucrătoare, construcție și programe similare de producție, pregătesc și verifică graficul de desfășurare a producției.
  432201 dispecer
  432202 facturist
  432203 lansator produse
  432204 programator producție
  432205 dispecer operațiuni salubrizare
  4323 Funcționari în transporturi
  Funcționarii în transporturi țin evidența aspectelor operaționale și coordonează calendarul trenurilor, transportului rutier și aerian de pasageri, transportului de marfă și pregătesc rapoarte pentru conducerea superioară.
  432301 agent transporturi
  432302 funcționar informații
  432303 controlor trafic
  432304 impiegat auto
  432305 impiegat informații aviație
  432306 impiegat registru mișcare
  432307 însoțitor vagoane
  432308 inspector RNR (Registru Naval Român)
  432309 inspector exploatare trafic
  432310 instructor depou
  432311 instructor revizie vagoane
  432312 instructor stație
  432313 operator circulație mișcare
  432314 operator comercial
  432315 operator dană
  432316 operator programare
  432317 picher
  432318 eliminată
  (la 11-02-2022, Ocupația rediționar a fost eliminată de Punctul 2 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  432319 revizor tehnic vagoane
  432320 scriitor vagoane
  432321 șef agenție colectare și expediție mărfuri
  432322 șef autogară
  432323 avizier căi ferate
  432324 șef haltă
  432325 șef stație taxare
  432326 șef tură la comanda personalului de tren
  432327 șef tură pregătirea personalului la vagon-restaurant și de dormit
  432328 șef tură revizie vagoane
  432329 veghetor încărcare-descărcare
  432330 verificator documente expediție
  432331 expeditor internațional
  432332 operator recepție
  432333 agent curier
  432334 agent stație metrou
  432335 impiegat de mișcare metrou
  432336 operator mișcare metrou
  432337 operator portuar stivator
  432338 operator portuar expeditor
  432339 operator portuar dispecer/planificator
  432340 grafician mers de tren
  432341 referent de specialitate TIR și tranzite (studii superioare)
  432342 agent feroviar marfă
  432343 referent protocol aeroportuar
  ----------
  Ocupația "referent protocol aeroportuar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  432344 revizor tehnic auto
  ----------
  Ocupația "revizor tehnic auto" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  44 Alți lucrători în servicii suport în domeniul administrativ
  Alți lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare (birou) în ziare, instanțe de judecată, biblioteci și oficiile poștale, îndosariază documente, pregătesc informații pentru prelucrare, țin evidența dosarelor de personal, verifică materialul pentru a stabili conformitatea cu sursa originală a materialului și scriu în numele persoanelor analfabete.
  441 Alți lucrători în servicii suport în domeniul administrativ
  Alți lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare în ziare, instanțe de judecată, biblioteci și oficii poștale, îndosariază documente, pregătesc informații pentru prelucrare, verifică materialul privind conformitatea cu sursa originală a materialului, țin evidența dosarelor de personal și scriu în numele persoanelor analfabete.
  4411 Funcționari bibliotecă
  Funcționarii din bibliotecă eliberează și primesc materiale de bibliotecă, sortează și aranjează cărțile pe rafturi, înregistrările sonore și vizuale, publicațiile periodice, jurnalele, revistele și ziarele și furnizează informații generale despre bibliotecă pentru utilizatori.
  441101 bibliotecar (studii medii)
  441102 discotecar
  441103 filmotecar
  441104 fonotecar
  441105 fototecar
  441106 mânuitor carte
  441107 videotecar
  4412 Curieri și sortatori corespondență
  Curierii și sortatorii de corespondență efectuează sarcini privind sortarea, înregistrarea, livrarea corespondenței și alte sarcini legate de serviciile de corespondență de la oficiile poștale sau organizații similare, precum și de la ori în cadrul unei unități.
  441201 agent poștal
  441202 cartator poștal
  441203 cartator presă
  441204 cartator telegrame
  441205 diriginte poștă
  441206 factor poștal
  441207 eliminată
  (la 11-02-2022, Ocupația inspector telegrame a fost eliminată de Punctul 2 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  441208 oficiant poștă telegrame
  441209 oficiant presă
  441210 prelucrător presă scrisă
  441211 responsabil tură expediție
  441212 eliminată
  (la 11-02-2022, Ocupația șef vagon poștal a fost eliminată de Punctul 2 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  4413 Codificatori, corectori și asimilați
  Codificatorii, corectorii și asimilații acestora transformă informațiile în coduri, verifică și corectează probele și desfășoară și alte sarcini de birou.
  441301 codificator
  441302 corector editură presă
  441303 corector-revizor poligrafie
  4414 Copiști și funcționari asimilați
  Copiștii și funcționarii asimilați acestora scriu scrisori și completează formulare în numele persoanelor analfabete.
  4415 Funcționari pentru activități de secretariat
  Funcționarii pentru activitățile de secretariat ordonează corespondența, fișele (cardurile), facturile, chitanțele și alte înregistrări în ordine alfabetică sau numerică ori în conformitate cu sistemul de evidență utilizat. Aceștia localizează și îndepărtează materiale din dosar la cerere (atunci când se solicită); de asemenea, fotocopiază, scanează sau expediază prin fax documente.
  441501 arhivar
  441502 funcționar documentare
  441503 mutată
  ----------
  Ocupația "restaurator arhivă (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" și va avea codul 343305, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  441504 mutată
  ----------
  Ocupația "conservator arhivă (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" și va avea codul 343306, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  441505 mutată
  ----------
  Ocupația "restaurator opere de artă și monumente istorice (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" și va avea codul 343301, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  441506 mutată
  ----------
  Ocupația "conservator opere de artă și monumente istorice (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" și va avea codul 343302, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  441507 mutată
  ----------
  Ocupația "restaurator bunuri culturale (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" și va avea codul 343303, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  441508 mutată
  ----------
  Ocupația "conservator bunuri culturale (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" și va avea codul 343304, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  4416 Funcționari în domeniul resurselor umane
  Funcționarii din domeniul resurselor umane mențin și actualizează dosarele de personal, cum ar fi informații cu privire la transferuri sau promovări, evaluări de performanță, concediile angajaților efectuate ori acumulate, salarii, calificări și instruiri profesionale.
  441601 referent evidența persoanelor
  4419 Lucrători în servicii suport neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază include lucrătorii din servicii-suport neclasificați în altă parte în grupa majoră 4 - Funcționari administrativi.
  441901 funcționar ghișeu servicii publice
  441902 expert local pe problemele romilor
  441903 expert relații sociale
  ----------
  Ocupația "expert relații sociale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  5 Lucrători în domeniul serviciilor
  Lucrătorii în domeniul serviciilor furnizează servicii personale și de protecție legate de călătorii, gospodării, furnizarea de alimente, îngrijire personală sau protecție împotriva incendiilor și actelor de delincvență, prezintă și vând bunuri cu ridicata sau cu amănuntul în magazine sau unități similare, precum și la tarabe și în piețe.
  51 Lucrători în domeniul serviciilor personale
  Lucrătorii în servicii personale furnizează servicii personale legate de călătorii, gospodărie, furnizarea de alimente, îngrijirea personală și a copiilor.
  511 Însoțitori de zbor, conductori și ghizi
  Însoțitorii de zbor, conductorii și ghizii prestează diverse servicii personale legate de călătoriile cu avionul, trenul, vaporul, autobuzul sau alte vehicule, însoțesc persoane și grupuri în călătorii, vizite și excursii turistice.
  5111 Însoțitori de zbor și stewarzi
  Însoțitorii de zbor și stewarzii asigură confortul și siguranța pasagerilor, servesc mâncare și băuturi și prestează servicii personale, de obicei la bordul aeronavelor și navelor. Aceștia pot planifica și coordona activitățile menajere și sociale la bordul navelor.
  511101 însoțitor de bord
  511102 stewardesă
  5112 Conductori în transporturi
  Conductorii în transporturi verifică și emit bilete, asigură siguranța și confortul pasagerilor în trenuri, tramvaie, autobuze și alte vehicule de transport public.
  511201 conductor tren
  511202 revizor bilete
  511203 controlor bilete
  511204 conductor vagon de dormit și cușetă
  511205 controlor acces metrou
  511206 șef tură comandă vagon de dormit - cușetă
  511207 însoțitor pasageri în transportul rutier
  ----------
  Ocupația "însoțitor pasageri în transportul rutier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  5113 Ghizi
  Ghizii însoțesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, tururi de vizitare și excursii sau plimbări în locuri de interes turistic, cum ar fi situri istorice, unități industriale și parcuri tematice. Aceștia descriu punctele de interes turistic și furnizează informații esențiale cu privire la caracteristicile interesante.
  511301 ghid de turism
  511302 ghid de turism intern (local)
  511303 ghid național de turism (tour-operator)
  511304 ghid de turism montan, drumeție montană
  511305 ghid galerii de artă/interpret
  511306 ghid habitat natural floră, faună
  511307 ghid turism ornitologic
  511308 ghid turism speologic
  511309 ghid turism ecvestru
  511310 ghid de turism sportiv (alpinism și cățărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultraușoare)
  511311 ghid montan
  511312 ghid obiectiv cultural
  511313 însoțitor grup turistic
  511314 organizator activitate turism (studii medii)
  511315 ranger
  511316 custode pentru arii protejate
  511317 animator de hotel
  511318 însoțitor speolog
  ----------
  Ocupația "însoțitor speolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  511319 ghid turistic pentru peșteri amenajate
  ----------
  Ocupația "ghid turistic pentru peșteri amenajate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  511320 ghid canioning
  ----------
  Ocupația "ghid canioning" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  512 Bucătari
  Bucătarii planifică, organizează, prepară și gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante și alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători și în gospodăriile private.
  5120 Bucătari
  Bucătarii planifică, organizează, prepară și gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante și alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători și în gospodăriile private.
  512001 bucătar
  512002 pizzar
  512003 bucătar specialist/vegetarian/dietetician
  512004 maestru în arta culinară
  513 Chelneri și barmani
  Chelnerii și barmanii servesc produse alimentare și băuturi în locuri comerciale de luat masa și băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor și în trenurile de călători.
  5131 Chelneri
  Chelnerii servesc produse alimentare și băuturi în locuri de luat masa și băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor și în trenurile de călători.
  513101 ajutor ospătar
  513102 ospătar (chelner)
  513103 somelier
  5132 Barmani
  Barmanii prepară, amestecă și servesc băuturi alcoolice și nonalcoolice direct clienților, la bar sau la tejghea sau prin intermediul chelnerilor.
  513201 barman
  513202 barman preparator
  513203 barman preparator de cafea (barista)
  (la 11-02-2022, Ocupația barman preparator de cafea (barista) a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  514 Coafori, cosmeticieni și asimilați
  Coaforii, cosmeticienii și asimilații acestora taie și coafează părul, bărbieresc și aranjează bărbile, fac tratamente de înfrumusețare, aplică cosmetice și machiaje și oferă alte tipuri de tratament persoanelor în scopul îmbunătățirii înfățișării acestora.
  5141 Coafori
  Coaforii se ocupă cu tăierea, vopsirea, îndreptarea și coafarea părului; de asemenea, tot în această grupă sunt incluși și cei care execută operațiuni de bărbierit sau tăierea părului facial și tratarea scalpului.
  514101 coafor
  514102 frizer
  514103 coafor stilist
  ----------
  Ocupația "coafor stilist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.

  514104 stilist extensii de păr
  (la 20-10-2020, Ocupația 514104 din Grupa de bază 5141 din Anexă a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 12 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020 )

  5142 Cosmeticieni și asimilați
  Cosmeticienii și asimilații acestora fac tratamente de înfrumusețare faciale și corporale, aplică cosmetice și machiaj și oferă și alte tipuri de tratament persoanelor fizice în scopul de a îmbunătăți aspectul acestora.
  514201 cosmetician
  514202 manichiurist
  514203 pedichiurist
  514204 maseur de întreținere și relaxare
  514205 machior
  514206 tatuator
  514207 montator bijuterii pe corp
  514208 stilist protezist de unghii
  514209 operator întreținere corporală
  ----------
  Ocupația "operator întreținere corporală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.
  514210 dermopigmentist
  ----------
  Ocupația "dermopigmentist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.

  514211 stilist extensii gene
  (la 11-02-2022, Ocupația stilist extensii gene a fost introdusă de Punctul 1 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  515 Supraveghetori clădiri și gospodării
  Supraveghetorii de clădiri și gospodării coordonează, programează și supraveghează activitatea persoanelor care fac curățenie și a altor categorii de personal de serviciu din spațiile comerciale, industriale și rezidențiale. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru activitatea de menaj și de îngrijire în hoteluri, birouri, apartamente, case și locuințe private.
  5151 Personal de supraveghere inclusiv pentru activități de curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții
  Personalul de supraveghere, inclusiv pentru activități de curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții, organizează, supraveghează și execută activități de menaj în scopul de a menține curate și ordonate interioarele, mobilierul și alte facilități din aceste unități.
  515101 cabanier
  515102 guvernantă de hotel/etaj
  515103 lenjereasă de hotel
  515104 administrator
  515105 administrator piețe și târguri
  515106 intendent
  515107 șef cantină
  515108 dispecer pentru servire în cameră (hotel)
  515109 supraveghetor muzeu
  (la 27-09-2022, Ocupația supraveghetor muzeu a fost introdusă din grupa de bază 9629 Muncitori cu pregătire elementară neclasificați în grupele de bază anterioare de Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 29 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 27 septembrie 2022 )

  515110 lucrător hotelier
  (la 16-02-2023, Ocupația lucrător hotelier a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  5152 Administratori în gospodării individuale
  Administratorii din gospodăriile individuale organizează, supraveghează și execută activități de menaj în gospodării private, cu sau fără sprijinul personalului din subordine.
  515201 gospodar
  515202 îngrijitor vilă
  515203 administrator pensiune turistică
  515204 lucrător în gospodăria agroturistică
  5153 Administratori de clădiri
  Administratorii de clădiri au grijă de imobilele de locuit, hoteluri, birouri, biserici și alte clădiri și mențin ordinea și curățenia acestora și a suprafețelor auxiliare. Aceștia pot supraveghea alți lucrători și contractori, în funcție de mărimea și natura imobilului în cauză.
  515301 îngrijitor clădiri
  515302 agent curățenie clădiri și mijloace de transport
  515303 administrator de condominii
  (la 19-04-2019, Denumirea ocupației administrator de condominii a fost modificată de ANEXA din ORDINUL nr. 635 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )

  516 Alți lucrători în domeniul serviciilor personale
  Alți lucrători în domeniul serviciilor personale descriu trecutul și prevăd (prezic) evenimente viitoare din viața persoanelor, oferă companie și alte servicii personale, îngrijesc și dresează animalele, furnizează servicii de îmbălsămare și funerare, instruiesc persoanele pentru a conduce vehicule.
  5161 Astrologi, prezicători și asimilați
  Astrologii, prezicătorii și asimilații acestora descriu (dezvăluie) trecutul și prezic evenimente viitoare din viața persoanelor prin practicarea astrologiei, pe baza unor caracteristici din palmele clienților, prin folosirea cărților de joc sau alte tehnici.
  516101 astrolog
  516102 numerolog
  (la 16-02-2023, Ocupația numerolog a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  5162 Însoțitori și valeți
  Însoțitorii și valeții oferă companie și se ocupă de diferitele nevoi ale angajatorului.
  516201 cameristă hotel
  516202 însoțitor
  516203 valet
  5163 Agenți de pompe funebre și îmbălsămători
  Agenții de pompe funebre și îmbălsămătorii organizează, conduc și rezolvă sarcini specifice legate de funeralii, îmbălsămare, înhumare sau incinerare.
  516301 antreprenor servicii funerare
  516302 decorator servicii funerare
  516303 îmbălsămător
  516304 tanatopractor
  (la 27-09-2022, Ocupația tanatopractor a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 29 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 27 septembrie 2022 )

  5164 Îngrijitori animale inclusiv animale de companie
  Îngrijitorii de animale și animale de companie hrănesc, dresează și îngrijesc animalele și asistă medicii veterinari, tehnicienii în sănătatea animală și tehnicienii din cadrul unităților veterinare, adăposturilor de animale, adăposturilor ce se ocupă cu înmulțirea animalelor, grădinilor zoologice, laboratoarelor, magazinelor de vânzare cu amănuntul a animalelor de companie, școlilor de echitație, școlilor de dresare a câinilor și altor unități de îngrijire similare.
  516401 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare
  516402 coafor canin
  516403 instructor dresaj câini ghizi
  (la 16-02-2023, Ocupația instructor dresaj câini ghizi a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 42 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023 )

  516404 dresor câini
  (la 14-06-2023, Ocupația dresor câini a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 892 din 4 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 14 iunie 2023 )

  5165 Instructori conducere auto
  Instructorii de conducere auto învață oamenii cum să conducă autovehicule.
  516501 instructor școlar auto
  516502 instructor auto
  5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde lucrătorii din domeniul serviciilor personale neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 51 - Lucrători în domeniul serviciilor personale. De exemplu, cei care furnizează servicii și companie ca parteneri de dans, escorte și animatoarele din cluburi de noapte sunt incluși aici.
  516901 agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție
  516902 gazdă club
  516903 organizator prestări servicii
  516904 agent ecolog
  516905 raportor ecolog
  516906 întreținător textile-piele
  516907 animator socioeducativ
  516908 animator centre de vacanță
  516909 lucrător pensiune turistică
  516910 operator pârtie de schi
  516911 prestidigitator
  ----------
  Ocupația "prestidigitator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  516912 iluzionist de circ
  ----------
  Ocupația "iluzionist de circ" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  516913 lucrător interpret în limbaj mimico-gestual
  ----------
  Ocupația "interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 2266 - "Audiologi și specialiști în logopedie" în grupa de bază 5169 - "Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificați în grupele de bază anterioare", redenumindu-se în "lucrător interpret în limbaj mimico-gestual" și având codul 516913, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.
  52 Lucrători în domeniul vânzărilor
  Lucrătorii din domeniul vânzărilor se ocupă cu vânzarea și prezentarea bunurilor în magazine cu amănuntul sau cu ridicata, la tarabe și în piețe, la domiciliul clienților, prin telefon sau centrele de comandă. Aceștia înregistrează și acceptă plată pentru bunurile și serviciile achiziționate și pot conduce mici magazine de vânzare cu amănuntul.
  521 Vânzători stradali și în piețe
  Vânzătorii stradali și în piețe vând mărfuri la tarabe în piețe sau în stradă, pregătesc și vând alimente calde sau reci și băuturi pentru consumul imediat pe străzi și în locuri publice.
  5211 Vânzători la standuri și în piețe
  Vânzătorii la standuri și în piețe vând diverse produse la standuri în piețe acoperite sau în aer liber ori la tarabe în stradă sau în alte spații deschise.
  5212 Vânzători stradali de produse alimentare
  Vânzătorii stradali de produse alimentare pregătesc și vând sau vând produse alimentare deja preparate, calde ori reci, și băuturi pentru consumul imediat pe stradă și în locuri publice, cum ar fi gări, cinematografe sau teatre.
  521201 vânzător ambulant de produse alimentare
  522 Vânzători în magazine
  Vânzătorii în magazine vând o gamă largă de bunuri și servicii direct către public sau în numele unităților de vânzare cu amănuntul și cu ridicata. Aceștia explică funcțiile și calitățile acestor bunuri și servicii și pot conduce mici magazine sau pot supraveghea activitatea asistenților de vânzare și a casierilor.
  5221 Vânzători în magazine
  Vânzătorii în magazine conduc magazine mici de vânzare cu amănuntul, fie în mod independent, fie cu sprijinul unui număr mic de angajați.
  522101 vânzător
  522102 comerciant vânzător mărfuri nealimentare
  (la 14-06-2023, Ocupația comerciant vânzător mărfuri nealimentare a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 892 din 4 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 14 iunie 2023 )

  5222 Supraveghetori în magazine
  Supraveghetorii în magazine se ocupă cu supravegherea și coordonarea activității asistenților de vânzări, casierilor și a altor lucrători în magazinele de vânzare cu amănuntul și cu ridicata, cum ar fi supermarketuri și magazine universale.
  522201 anticar
  5223 Asistenți vânzări în magazine
  Asistenții de vânzări în magazine vând o gamă de bunuri și servicii direct către public sau în numele unităților de vânzare cu amănuntul și cu ridicata și explică funcțiile și calitățile acestor bunuri și servicii.
  522301 librar
  522302 lucrător controlor final
  522303 lucrător comercial
  522304 lucrător produse naturiste
  522305 vânzător de produse naturiste
  523 Casieri și vânzători de bilete
  Casierii și vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri, servicii și bilete de intrare în locații cum ar fi magazine, restaurante și case de bilete.
  5230 Casieri și vânzători de bilete
  Casierii și vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri, servicii și bilete de intrare în locații cum ar fi magazine, restaurante și case de bilete.
  523001 taxator
  523002 vânzător de bilete
  523003 casier
  523004 casier metrou
  524 Alți lucrători în domeniul vânzărilor
  Alți lucrători din domeniul vânzărilor se ocupă cu prezentarea demonstrativă și vânzarea de bunuri, produse alimentare și servicii, de obicei publicului larg, în alt context decât vânzarea în piețe, pe stradă sau în magazine. Această grupă de bază include vânzătorii neclasificați în grupele minore 521 - Vânzători stradali și în piețe, 522 - Vânzători în magazine și 523 - Casieri și vânzători de bilete.
  5241 Manechine și asimilați
  Manechinele și alte modele îmbracă și prezintă articole vestimentare și accesorii, pozează pentru fotografii, film și înregistrare video, publicitate sau pentru creații artistice.
  524101 manechin
  524102 model - atelier artistic și publicitate
  524103 prezentator modă
  5242 Prezentatori produse
  Prezentatorii de produse recomandă prin demonstrații produse (mărfurile) în spații comerciale, expoziții și locuințe private.
  5243 Vânzători la domiciliu
  Vânzătorii la domiciliul clientului vând bunuri și servicii și propun tranzacții pentru o unitate (firmă) prin abordarea sau vizitarea potențialilor clienți, de obicei rezidenți în locuințe private, mergând la domiciliul acestora.
  524301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă
  5244 Vânzători în case de comenzi
  Vânzătorii în case de comenzi contactează clienții existenți și pe cei potențiali, utilizând telefonul sau alte mijloace de comunicații electronice, pentru a promova bunuri și servicii, obținerea de vânzări și stabilirea de vizite de vânzări. Aceștia pot contacta un client dintr-un centru de comandă prin telefon sau din spații necentralizate.
  5245 Lucrători în benzinării
  Lucrătorii în benzinării vând combustibil, lubrifianți și alte produse pentru automobile și furnizează servicii cum ar fi alimentarea, curățarea, lubrifierea și efectuarea de reparații minore la autovehicule.
  5246 Lucrători în unități de alimentație publică
  Lucrătorii în unități de alimentație publică servesc clienții la ghișeele alimentare, definitivează prepararea produselor alimentare simple în restaurante, cafenele, hoteluri, puncte de fast-food, bufete, spitale și alte locații.
  524601 bufetier
  5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde lucrătorii în vânzări care nu sunt clasificați în altă parte în subgrupa majoră 52 - Lucrători în domeniul vânzărilor.
  53 Personal de îngrijire
  Personalul de îngrijire asigură îngrijire, supraveghere și asistență pentru copii, pacienți și persoane în vârstă, convalescenți sau persoane cu handicap, în unități instituționale și rezidențiale.
  531 Personal de îngrijire copii inclusiv în servicii suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial
  Personalul de îngrijire a copiilor, inclusiv în servicii-suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, asigură îngrijire și supraveghere pentru copii în școli, locuințe rezidențiale și în unități de îngrijire a copiilor.
  5311 Personal de îngrijire copii
  Personalul de îngrijire a copiilor asigură îngrijire și supraveghere pentru copii în locuințe rezidențiale și în centre de îngrijire de zi înainte de școală, după școală și în timpul vacanțelor.
  531101 îngrijitor de copii
  531102 guvernantă
  531103 babysitter
  531104 bonă
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )
  5312 Personal în domeniul serviciilor suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial
  Personalul în domeniul serviciilor-suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial îndeplinește atribuții nedidactice prin asistarea personalului didactic și oferă îngrijire și supraveghere pentru copii în școli și grădinițe.
  531201 asistent maternal
  531202 părinte social
  531203 educator specializat
  531204 îngrijitor grupă învățământ preșcolar
  (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  532 Personal de îngrijire în domeniul sănătății
  Personalul de îngrijire în serviciile de ocrotire a sănătății asigură servicii de îngrijire personală și asistență pentru mobilitatea și activitățile zilnice de viață ale pacienților, persoanelor în vârstă, persoanelor convalescente și cu handicap în unități de îngrijire a sănătății și în centre rezidențiale.
  5321 Îngrijitori în domeniul sănătății
  Îngrijitorii din domeniul sănătății asigură servicii de îngrijire personală și asistență în activitățile zilnice din viața pacienților și rezidenților în diferite centre de îngrijire a sănătății, cum ar fi spitale, clinici și facilități de îngrijire medicală rezidențiale. Aceștia, de obicei, se ocupă cu punerea în aplicare a planurilor și practicilor de îngrijire stabilite, sub supravegherea directă a cadrelor medicale și a altor specialiști din domeniul sănătății sau specialiști asimilați acestora.
  532101 băieș
  532102 gipsar
  532103 infirmier/infirmieră
  532104 îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară
  532105 lăcar
  532106 nămolar
  5322 Îngrijitori la domiciliu
  Îngrijitorii la domiciliu asigură servicii de îngrijire personală și asistență în activitățile zilnice din viața persoanelor care au nevoie de o astfel de îngrijire ca urmare a efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor stări fizice ori psihice, la domiciliu sau în alte unități rezidențiale independente.
  532201 îngrijitor bătrâni la domiciliu
  532202 îngrijitor bolnavi la domiciliu
  532203 asistent personal al persoanei cu handicap grav
  532204 îngrijitor la domiciliu
  5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătății neclasificat în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde personalul de îngrijire din domeniul sănătății neclasificat în altă parte în grupa minoră 532 - Personal de îngrijire în domeniul sănătății.
  532901 mediator sanitar
  532902 mediator social
  532903 lucrător prin arte combinate
  532904 asistent personal profesionist
  532905 asistent personal de îngrijire
  532906 operator prestații sociale
  532907 supraveghetor de noapte servicii sociale
  532908 lucrător social
  54 Lucrători în servicii de protecție
  Lucrătorii în serviciile de protecție se ocupă cu protecția persoanelor fizice și a bunurilor împotriva incendiilor și a altor pericole, mențin ordinea și asigură respectarea legilor și regulamentelor.
  541 Lucrători în servicii de protecție
  Lucrătorii în serviciile de protecție se ocupă cu protecția persoanelor fizice și a bunurilor împotriva incendiilor și a altor pericole, mențin ordinea și asigură respectarea legilor și regulamentelor.
  5411 Pompieri
  Pompierii previn, combat și sting incendiile și acordă asistență în alte situații de urgență, protejează viața persoanelor, bunurile și conduc acțiunile de salvare.
  541101 șef compartiment pentru prevenire
  541102 șef formație intervenție, salvare și prim ajutor
  541103 specialiști pentru prevenire
  541104 servant pompier
  541105 șef grupă intervenție
  541106 șef echipă specializată
  5412 Polițiști
  Polițiștii asigură menținerea ordinii și respectarea legii, efectuează acțiuni de patrulare în zonele publice, aplică dispozițiile legilor și regulamentelor și arestează persoanele suspecte.
  541201 polițist local
  (la 21-11-2017, Denumirea ocupației ”agent poliție comunitară” a fost modificată de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 )

  5413 Agenți de penitenciare
  Agenții de penitenciare supraveghează și mențin ordinea în rândul deținuților din penitenciare sau centre de reeducare.
  541301 agent de poliție penitenciară
  (la 20-10-2020, Denumirea ocupatiei 541301, Grupa de baza 5413 din Anexă a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 12 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020 )

  541302 educator în penitenciare
  5414 Lucrători în servicii private de securitate
  ----------
  Denumirea grupei de bază 5414 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.

  Paznicii patrulează sau monitorizează împrejurimile pentru a păzi proprietatea împotriva furturilor și actelor de vandalism. Aceștia controlează accesul în instituții, mențin ordinea și asigură respectarea regulamentelor la evenimente publice și în cadrul instituțiilor.
  541401 agent de securitate
  541402 agent control acces
  541403 agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc.)
  541404 agent gardă de corp
  541405 șef serviciu pază
  ----------
  Ocupația "șef formație pază și ordine" a fost redenumită conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.

  541406 agent de securitate intervenție
  ----------
  Ocupația "agent de intervenție pază și ordine" a fost redenumită conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.

  541407 agent transport valori
  541408 dispecer centru de alarmă
  541409 șef tură servicii securitate
  541410 inspector de securitate
  541411 evaluator de risc de efracție
  541412 agent de securitate conducător câini de serviciu patrulare
  ----------
  Ocupația "agent de securitate conducător câini de serviciu patrulare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015. Ocupația "agent conducător câini de serviciu" a fost mutată din grupa de bază 5414 - "Lucrători în servicii private de securitate" în grupa de bază 5419 - "Lucrători în servicii de protecție neclasificați în grupele de bază anterioare" urmând a avea codul 541907, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.
  541413 agent de securitate competiții sportive
  ----------
  Ocupația "agent cu atribuții pe linia ordinii și siguranței publice în incinta arenelor sportive" a fost redenumită conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  541414 șef obiectiv servicii de securitate
  ----------
  Ocupația "șef obiectiv servicii de securitate" a fost mutată din grupa de bază 1213 "Conducători în domeniul politicilor economice și al planificării" în Grupa de bază 5414 "Lucrători în servicii private de securitate" și are codul 541414, conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.
  5419 Lucrători în servicii de protecție neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază include lucrători din serviciile de protecție neclasificați în altă parte în grupa minoră 541 - Lucrători în servicii de protecție.
  541901 șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență
  541902 cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
  541903 salvator la ștrand
  541904 salvator montan
  541905 salvamar
  541906 gardian feroviar
  541907 agent conducător câini de serviciu
  ----------
  Ocupația "agent conducător câini de serviciu" a fost mutată din grupa de bază 5414 - "Lucrători în servicii private de securitate" în grupa de bază 5419 - "Lucrători în servicii de protecție neclasificați în grupele de bază anterioare" și are codul 541907, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.
  541908 salvator din mediul subteran speologic
  ----------
  Ocupația "salvator din mediul subteran speologic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  541909 salvator din mediul subacvatic speologic
  ----------
  Ocupația "salvator din mediul subacvatic speologic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  6 Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit
  Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit se ocupă cu creșterea și recoltarea culturilor de câmp sau cu plantarea de arbori și arbuști, culegerea de fructe de pădure și plante sălbatice, creșterea (reproducția), îngrijirea ori vânarea animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin creșterea animalelor, cultivarea, întreținerea (conservarea) și exploatarea pădurilor, creșterea sau capturarea peștilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viață) acvatice în scopul de a asigura hrană, adăpost și venituri pentru ei și familiile lor.
  61 Muncitori calificați în agricultură
  Muncitorii calificați în agricultură, orientați către piață, planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor și arbuștilor, creșterea diferitelor specii de animale și producerea de produse de origine animală pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.
  611 Grădinari și cultivatori
  Grădinarii și cultivatorii planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi și a altor arbori și arbuști, cultivarea legumelor de grădină și a plantelor medicinale în scopul producerii de produse horticole pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.
  6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultură
  Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi de câmp și legumicultură planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru creșterea și recoltarea diferitelor tipuri de culturi de câmp, cum ar fi grâu și alte cereale, orez, sfeclă, trestie de zahăr, arahide, tutun sau alte culturi de câmp, cartofi, varză ori alte legume pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  611101 agricultor
  611102 mutată în grupa de bază 6113 Agricultori și lucrători calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere la codul 611303
  (la 14-06-2023, Ocupația grădinar a fost mutată în grupa de bază 6113 Agricultori și lucrători calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere la codul 611303 de Articolul I din ORDINUL nr. 892 din 4 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 14 iunie 2023 )

  611103 legumicultor
  611104 lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură
  611105 agricultor pentru culturi de câmp ecologice
  6112 Arboricultori și pomicultori
  Arboricultorii și pomicultorii planifică, organizează și efectuează lucrări agricole pentru creșterea arborilor și arbuștilor și recoltarea fructelor, cum ar fi pomii fructiferi și nucii, arborii de ceai și cafea, vița-de-vie, arbuștii de afine, arborii de cacao și de cauciuc, și pentru a colecta seva acestora, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  611201 arboricultor
  611202 ciupercar
  611203 florar-decorator
  611204 floricultor
  611205 peisagist-floricultor
  611206 lucrător calificat în floricultură și arboricultură
  611207 pomicultor
  611208 viticultor
  6113 Agricultori și lucrători calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere
  Agricultorii și lucrătorii calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea și întreținerea arborilor, arbuștilor, florilor și altor plante în parcuri și grădini private, precum și pentru producerea de răsaduri, bulbi și semințe sau se ocupă de cultivarea legumelor și florilor prin utilizarea de tehnici de cultivare intensivă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.
  611301 fermier în horticultură
  611302 lucrător calificat în irigații
  ----------
  Ocupația "lucrător calificat în irigații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  611303 grădinar
  (la 14-06-2023, Ocupația grădinar a fost introdusă în grupa de bază 6113 Agricultori și lucrători calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere la codul 611303 de Articolul I din ORDINUL nr. 892 din 4 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 14 iunie 2023 )

  6114 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale mixte
  Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi vegetale mixte planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și recoltarea unor combinații specifice de culturi de câmp, legume de câmp, culturi de pomi și arbuști, precum și produse pentru grădină, horticole și de pepinieră, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  612 Crescători de animale
  Crescătorii de animale planifică, organizează și efectuează activități pentru creșterea și îngrijirea animalelor domestice, păsărilor, albinelor, viermilor de mătase și altor animale nedomestice, pentru producția de carne, produse lactate, miere, piei, materiale textile și alte produse sau pentru utilizarea ca animale de tracțiune și în activități sportive ori recreative, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  6121 Crescători de animale pentru producția de lapte și carne
  Crescătorii de animale pentru producția de lapte și carne planifică, organizează și efectuează activități pentru creșterea și îngrijirea animalelor domestice (exclusiv păsările de curte), cum ar fi vaci, oi, porci, capre, cai și cămile, pentru producția de carne, lapte și alte produse lactate, piei și lână sau pentru utilizarea ca animale de tracțiune și în activități sportive sau recreative, pentru vânzare ori livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.
  612101 cioban (oier)
  612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producția de lapte și carne
  612103 tocător de furaje
  612104 lucrător calificat în creșterea animalelor
  612105 crescător bovine
  612106 crescător porcine
  612107 mamoș porcine
  612108 baci montan
  612109 cioban montan
  612110 crescător de oi montan
  612111 oier montan
  6122 Crescători de păsări
  Crescătorii de păsări planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și îngrijirea găinilor, curcanilor, gâștelor, rațelor și a altor păsări de curte, pentru a produce carne, ouă și material de reproducere a efectivelor de păsări, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  612201 crescător de păsări
  612202 fazanier
  612203 crescător de păsări pentru reproducție
  ----------
  Ocupația "crescător de păsări pentru reproducție" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  612204 crescător de păsări pentru ouă de consum
  ----------
  Ocupația "crescător de păsări pentru ouă de consum" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  612205 crescător de pui pentru carne
  ----------
  Ocupația "crescător de pui pentru carne" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  612206 crescător de păsări de rasă și pentru decor
  ----------
  Ocupația "crescător de păsări de rasă și pentru decor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  612207 arbitru pentru păsări de rasă
  ----------
  Ocupația "arbitru pentru păsări de rasă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  6123 Apicultori și sericicultori
  Apicultorii și sericicultorii planifică, organizează și efectuează activități pentru înmulțirea, creșterea și îngrijirea insectelor, cum ar fi albine, viermi de mătase și alte specii, pentru a produce miere, ceară de albine, mătase și alte produse, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  612301 apicultor
  612302 sericicultor
  6129 Crescători de animale neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde crescătorii de animale neclasificați în altă parte în grupa minoră 612 - Crescători de animale. De exemplu, grupa de bază îi include pe aceia care lucrează în reproducerea, creșterea și îngrijirea mamiferelor nedomestice, vânatului și altor păsări (exclusiv păsări de curte), melcilor, șerpilor și altor reptile, precum și diferitelor insecte și animale utilizate pentru testele de laborator, pentru vânzare sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate, grădini zoologice și circuri ori în piețe.
  612901 crescător de animale mici
  612902 crescător-îngrijitor animale sălbatice captive
  612903 crescător-îngrijitor de animale de laborator
  612904 crescător de melci
  612905 antrenor cabaline
  612906 crescător-îngrijitor de cabaline
  612907 herghelegiu
  613 Muncitori calificați în culturi vegetale și crescători de animale
  Muncitorii calificați în culturi vegetale mixte și crescători de animale planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, copacilor și a altor culturi, precum și pentru reproducerea, creșterea și îngrijirea animalelor și pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale
  Muncitorii calificați în culturi vegetale mixte și crescătorii de animale planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, copacilor și a altor culturi, precum și pentru reproducerea, creșterea și îngrijirea animalelor și pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  613001 fermier în producția vegetală
  613002 fermier în producția animală
  613003 agricultor în culturi vegetale și crescător de animale
  62 Lucrători calificați în silvicultură, pescuit și vânătoare
  Lucrătorii calificați în silvicultură, pescuit și vânătoare, orientați către piață, planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea, conservarea și exploatarea pădurilor naturale și a celor plantate, creșterea, reproducerea și prinderea peștilor, vânarea și capturarea animalelor în capcane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  621 Lucrători forestieri și asimilați
  Lucrătorii forestieri și asimilații acestora planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea, conservarea și exploatarea pădurilor naturale și a plantațiilor forestiere.
  6210 Lucrători forestieri și asimilați
  Lucrătorii forestieri și asimilații acestora planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea, conservarea și exploatarea pădurilor naturale și a plantațiilor forestiere.
  621001 cioplitor în lemn
  621002 carbonitor
  621003 fasonator mecanic (cherestea)
  621004 muncitor plantații și amenajare zonă verde
  621005 pepinierist
  621006 presator stuf
  621007 protecționist silvic
  621008 recoltator stuf
  621009 rezinator
  621010 șef coloană exploatare stuf
  621011 stivuitor și recepționer silvic
  621012 tăietor silvic
  621013 preparator mangal
  621014 mangalizator
  622 Lucrători în domeniul pescuitului și vânătorii
  Lucrătorii în domeniul pescuitului și vânătorii se ocupă cu înmulțirea, creșterea și prinderea peștilor, vânarea și capturarea animalelor, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  6221 Lucrători în culturi acvatice
  Lucrătorii în culturi acvatice se ocupă cu înmulțirea și creșterea de pește, midii, stridii și alte forme de viață acvatică, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  622101 lucrător în culturi acvatice
  622102 piscicultor
  6222 Pescari pe cursuri de ape interioare și în zone costiere
  Pescarii pe cursuri de ape interioare și în zone costiere, individual sau ca membri ai echipajelor de pe nave de pescuit, se ocupă cu capturarea peștelui ori a altor forme de viață acvatică în apele interioare sau de coastă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.
  622201 pescar în ape interioare și de coastă
  6223 Pescari în mări și oceane
  Pescarii în mări și oceane, precum și căpitanii sau membrii echipajelor de pe vasele de pescuit se ocupă cu capturarea peștelui de adâncime din mări și oceane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  622301 pescar în mări și oceane
  6224 Lucrători în domeniul vânătorii
  Lucrătorii din domeniul vânătorii se ocupă cu capturarea și uciderea mamiferelor, păsărilor sau reptilelor, în principal pentru carne, piele, pene și alte produse, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  622401 paznic de vânătoare
  63 Fermieri, pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
  Fermierii, pescarii și vânătorii a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu creșterea și recoltarea culturilor de câmp, fructelor și legumelor, plantarea arborilor și arbuștilor, strângerea fructelor de pădure, a plantelor medicinale și de altă natură, îngrijirea și vânarea animalelor, prinderea de pește și capturarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  631 Fermieri a căror producție este destinată consumului propriu
  Fermierii a căror producție este destinată consumului propriu cresc și recoltează culturi de câmp, fructe și legume, plantează arbori și arbuști, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  6310 Fermieri a căror producție este destinată consumului propriu
  Fermierii a căror producție este destinată consumului propriu cresc și recoltează culturi de câmp, fructe și legume, plantează arbori și arbuști, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  632 Crescători de animale a căror producție este destinată consumului propriu
  Crescătorii de animale a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulțirea, creșterea și îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  6320 Crescători de animale a căror producție este destinată consumului propriu
  Crescătorii de animale a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulțirea, creșterea și îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  633 Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu
  Lucrătorii în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu creșterea efectivelor de animale și a culturilor de câmp, recoltarea fructelor și legumelor, plantarea arborilor și arbuștilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea animalelor și/sau capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  6330 Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu
  Lucrătorii în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu creșterea efectivelor de animale și a culturilor de câmp, recoltarea fructelor și legumelor, plantarea arborilor și arbuștilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea animalelor și/sau capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  634 Pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
  Pescarii și vânătorii a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea și capturarea animalelor, capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  6340 Pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
  Pescarii și vânătorii a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea și capturarea animalelor, capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  7 Muncitori calificați și asimilați
  Muncitorii calificați și asimilații acestora aplică cunoștințe și competențe specifice în domenii privind construirea și întreținerea clădirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea mașinilor-unelte sau fabricarea, montarea, întreținerea și repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrărilor specifice de imprimare și producere sau procesare a produselor alimentare, textile, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu acționare manuală și al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor. Sarcinile efectuate necesită o înțelegere a tuturor etapelor procesului de producție, a materialelor și uneltelor folosite, precum și a naturii și scopului produsului final.
  71 Muncitori constructori și asimilați, exclusiv electricieni
  Muncitorii constructori și asimilații acestora, exclusiv electricienii, se ocupă cu construirea, întreținerea și repararea clădirilor, prelucrarea metalelor, ridicarea și repararea fundațiilor, pereților și structurilor din cărămidă, piatră și materiale similare, modelarea și finisarea pietrei pentru construcții și în alte scopuri, precum și cu extragerea minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafață. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală sau de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru a îmbunătăți calitatea produselor. Sarcinile efectuate necesită o înțelegere a tuturor etapelor procesului de producție, a materialelor și uneltelor folosite, precum și a naturii și scopului produsului final.
  711 Muncitori constructori și asimilați
  Muncitorii constructori și asimilații acestora se ocupă cu construirea, întreținerea și repararea clădirilor, ridicarea și repararea fundațiilor, pereților și structurilor din cărămidă, piatră și materiale similare, modelarea și finisarea pietrei pentru construcții și în alte scopuri, precum și cu efectuarea diferitelor construcții și sarcini de întreținere a clădirilor.
  7111 Constructori de case
  Constructorii de case ridică, întrețin și repară case și clădiri mici similare, utilizând atât tehnicile și materialele tradiționale, cât și pe cele moderne.
  711101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatră
  711102 confecționer plăci din diverse materiale
  711103 confecționer plase și pânze rabiț din stuf
  711104 laborant pentru construcții de drumuri și construcții civile
  ----------
  Ocupația "laborant pentru construcții de drumuri și construcții civile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.
  7112 Zidari și asimilați
  Zidarii și asimilații acestora se ocupă cu îmbinarea cărămizilor, pietrelor tăiate (anterior) și a altor tipuri de blocuri (de piatră) în mortar (folosind un liant), pentru a construi și repara pereți, paravane (pereți despărțitori), arcade și alte structuri.
  711201 sobar
  711202 zidar coșuri fabrică
  711203 zidar pietrar
  711204 zidar șamotor
  711205 zidar roșar-tencuitor
  711206 zidar restaurator
  7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatră
  Spărgătorii, tăietorii și cioplitorii în piatră taie și modelează blocurile de piatră tare sau moale și plăcile (dalele) pentru construirea și întreținerea structurilor de piatră și a zidăriei monumentelor și gravează (sculptează) în piatră.
  711301 cioplitor în piatră și marmură
  711302 cioplitor-montator piatră, marmură
  711303 gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură
  711304 tăietor, șlefuitor, lustruitor piatră, marmură
  711305 restaurator piatră
  7114 Muncitori constructori în lucrări de beton și asimilați
  Muncitorii constructori în lucrări de beton și asimilații acestora ridică cadrele și structurile de beton armat, construiesc forme pentru turnarea betonului, consolidează suprafețe de beton, cimentează deschideri din pereți sau cofraje pentru puțuri, finisează și repară suprafețe de ciment și efectuează lucrări de pardoseală cu mozaic.
  711401 betonist
  711402 fierar betonist
  711403 montator elemente prefabricate din beton armat
  711404 constructor structuri monolite
  711405 operator injectorist
  711406 injectorist în construcții
  711407 operator elemente din beton precomprimat cu armătura pretensionată
  ----------
  Ocupația "operator elemente din beton precomprimat cu armătura pretensionată" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.
  7115 Dulgheri și tâmplari
  Dulgherii și tâmplarii taie, ajustează, asamblează, ridică, întrețin și repară diferite tipuri de structuri și accesorii realizate din lemn și alte materiale.
  711501 dulgher (exclusiv restaurator)
  711502 dulgher restaurator
  7119 Muncitori constructori și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde muncitorii constructori și asimilații acestora care nu sunt clasificați în altă parte în grupa minoră 711 - Muncitori constructori și asimilați. De exemplu, grupa de bază include lucrători în demolare, lucrători în întreținerea clopotnițelor, șemineurilor și coșurilor industriale, muncitori în ridicarea schelelor.
  711901 muncitor hidrometru
  711902 pavator
  711903 săpător fântâni
  711904 asfaltator
  711905 cantonier
  711906 chesonier
  711907 constructor căi ferate
  711908 constructor linii tramvai
  711909 drenor canalist
  711910 fascinar
  711911 finisor terasamente
  711912 muncitor hidrogeolog
  711913 muncitor constructor șenal navigabil, lucrări hidrotehnice și portuare
  711914 șef echipă întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri
  711915 agent hidrotehnic
  711916 revizor cale sau puncte periculoase
  711917 meseriaș întreținere cale
  711918 șef echipă întreținere cale
  711919 meseriaș întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri
  711920 alpinist utilitar
  711921 laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri și poduri
  711922 șef echipă întreținere cale metrou
  711923 șef echipă lucrări artă metrou
  711924 lucrător pentru drumuri și căi ferate
  711925 muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate
  711926 speolog utilitar
  ----------
  Ocupația "speolog utilitar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  712 Muncitori constructori la lucrări de finisare și asimilați
  Muncitorii constructori la lucrări de finisare și asimilații acestora se ocupă cu aplicarea sau instalarea, întreținerea și repararea acoperișurilor, podelelor, pereților, sistemelor de izolație, instalarea geamurilor în ferestre sau alte cadre, precum și a instalațiilor sanitare, tubulaturii și a sistemelor electrice din clădiri și alte structuri.
  7121 Constructori de acoperișuri
  Constructorii de acoperișuri se ocupă cu construirea și repararea acoperișurilor pe toate tipurile de clădiri, folosind unul sau mai multe tipuri de materiale.
  712101 acoperitor-învelitor țiglă, azbociment, tablă
  712102 constructor de acoperișuri
  7122 Parchetari, linoliști, mozaicari, faianțari și asimilați
  Parchetarii, linoliștii, mozaicarii și faianțarii instalează, întrețin și repară podele, acoperă pardoseli, pereți și alte suprafețe cu plăci sau panouri de mozaic, pentru scopuri decorative ori de altă natură.
  712201 faianțar
  712202 montator placaje interioare și exterioare
  712203 mozaicar (exclusiv restaurator)
  712204 parchetar
  712205 mozaicar restaurator
  712206 linolist
  712207 montator placaje uscate
  7123 Ipsosari
  Ipsosarii instalează, întrețin și repară panourile din gips cartonat (rigips) în clădiri, aplică straturi decorative și de protecție din ipsos, ciment și materiale similare pe structurile interioare și exterioare.
  712301 ipsosar (exclusiv restaurator)
  712302 turnător ornamentalist
  712303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos
  7124 Montatori izolații
  Montatorii de izolații termice și acustice aplică și repară materialele izolante pentru clădiri, cazane, conducte sau echipamente de refrigerare și de aer condiționat.
  712401 izolator fonic
  712402 izolator frigorific
  712403 izolator hidrofug
  712404 izolator lucrări speciale (antiacide și de protecție)
  712405 izolator termic
  712406 montator pereți și plafoane din ghips-carton
  712407 asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan
  712408 confecționer vitraje izolante
  ----------
  Denumirea ocupației "confecționer geam termoizolator" a fost modificată în "confecționer vitraje izolante" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  712409 confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
  712410 montator sisteme tâmplărie termoizolantă
  ----------
  Denumirea ocupației "montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice" a fost modificată în "montator sisteme tâmplărie termoizolantă" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  712411 confecționer-montator tâmplărie cu vitraj izolant
  ----------
  Denumirea ocupației "confecționer-montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice cu geam termoizolator" a fost modificată în "confecționer-montator tâmplărie cu vitraj izolant" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  Se modifică denumirea ocupației cod 712411 din "confecționer-montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice cu geam termoizolator" în "confecționer-montator tâmplărie cu vitraj izolant".
  712412 montator materiale geosintetice
  712413 sudor geomembrană
  712414 montator geogrile
  712415 montator materiale geotextile și geocompozite
  712416 montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri
  ----------
  Ocupația "montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.
  7125 Geamgii
  Geamgiii măsoară, taie, finisează, montează și instalează sticlă plată și oglinzi.
  712501 geamgiu
  7126 Instalatori și montatori de țevi
  Instalatorii și montatorii de țevi asamblează, instalează, repară și întrețin sistemele de țevi, fitingurile și dispozitivele pentru sisteme de apă, gaz, drenaj, sisteme de canalizare și echipamente hidraulice și pneumatice.
  712601 detector pierderi apă și gaze
  712602 instalator apă, canal
  712603 instalator frigotehnist
  712604 instalator încălzire centrală și gaze
  712605 instalator rețele de distribuție/transport fluide
  712606 instalator ventilare și condiționare apă
  712607 verificator canale subterane
  712608 instalator centrale termice
  712609 instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
  712610 instalator autorizat proiectare execuție și/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport și înmagazinare-stocare
  712611 instalator autorizat proiectare execuție și/sau exploatare obiectiv/sisteme de distribuție
  712612 instalator rețele termice și sanitare
  712613 operator instalații apă și canalizare
  712614 instalator pentru pompe de căldură
  ----------
  Ocupația "instalator pentru pompe de căldură" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  712615 instalator pentru sisteme geotermale
  ----------
  Ocupația "instalator pentru sisteme geotermale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  7127 Mecanici pentru instalații de climatizare și refrigerare
  Mecanicii pentru instalații de climatizare și refrigerare asamblează, instalează, întrețin și repară sistemele și echipamentele de climatizare și refrigerare.
  712701 frigoriferist (frigotehnist)
  713 Zugravi, vopsitori, curățitori de fațade și asimilați
  Zugravii, vopsitorii, curățitorii de fațade și asimilații acestora pregătesc suprafețele și aplică vopsea și materiale similare pe clădiri și alte structuri, vehicule sau diverse articole fabricate. Aceștia acoperă pereții interiori și plafoanele cu tapet, curăță suprafețele exterioare ale clădirilor și coșurile (industriale), precum și alte structuri similare.
  7131 Zugravi și asimilați
  Zugravii și asimilații acestora pregătesc suprafețele clădirilor și ale altor structuri pentru vopsire (zugrăvire), aplică straturi de protecție și decorative de vopsea sau materiale similare ori acoperă pereții interiori și plafoanele clădirilor cu tapet sau alte materiale de finisare.
  713101 tapetar
  713102 zugrav
  713103 stucaturist
  713104 ignifugator
  713105 operator termoprotecție
  7132 Vopsitori, lăcuitori și asimilați
  Vopsitorii, lăcuitorii și asimilații acestora vopsesc prin pulverizare utilizând echipamente de lăcuire pentru a aplica straturi de protecție pe articolele fabricate sau alte structuri.
  713201 lăcuitor lemn
  713202 vopsitor industrial
  713203 finisor-lăcuitor lemn
  713204 vopsitor
  713205 vopsitor auto
  7133 Curățitori de fațade
  Curățitorii de fațade curăță suprafețele exterioare ale clădirilor și ale altor structuri și elimină funinginea din hornuri sau coșuri industriale.
  713301 coșar
  713302 curățitor de fațade
  72 Muncitori calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilați
  Muncitorii calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilații acestora se ocupă cu turnarea, sudarea sau forjarea metalelor sau prin alte metode (procedee), montează, întrețin și repară structuri metalice grele, reglează, asamblează, întrețin și repară mașini și instalații inclusiv motoarele vehiculelor sau produc unelte ori diverse articole din metale neprețioase.
  Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor. Sarcinile efectuate necesită o înțelegere a organizării activității, a materialelor și uneltelor folosite, precum și natura și scopul produsului final.
  721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori și asimilați
  Turnătorii, tinichigiii-cazangii, sudorii, formatorii și asimilații acestora confecționează matrițe pentru turnarea metalelor, sudează și taie piese metalice, confecționează și repară articole din tablă, instalează, ridică, întrețin și repară structuri de metale grele, funiculare și alte echipamente similare.
  7211 Formatori și miezuitori
  Formatorii și miezuitorii confecționează matrițele și miezurile pentru turnarea metalelor.
  721101 modelier lemn
  721102 modelier metal
  721103 modelator-miezuitor
  721104 modelier naval
  721105 operator la mașini de brichetat șpan
  721106 pregătitor metale vechi pentru retopire
  721107 recuperator metale vechi
  721108 topitor aliaje tipografie
  721109 topitor fontă și neferoase
  721110 topitor, turnător metale și aliaje neferoase
  721111 turnător fontă pe bandă
  721112 turnător formator
  721113 turnător pregătitor oțelărie
  721114 turnător modelier
  721115 turnător metale și neferoase
  721116 modelor prototipuri auto
  7212 Sudori și debitatori autogen
  Sudorii și debitatorii autogeni sudează sau taie piese metalice cu ajutorul surselor de căldură: gaz, arc electric, flacără oxiacetilenică sau alte procedee de topire și tăiere, asamblează piese metalice prin fuziune.
  721201 brazor
  721202 sudor manual cu flacără de gaze
  721203 sudor manual cu arc electric
  721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux
  721205 operator tăiere
  721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector
  721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector
  721208 sudor
  7213 Tinichigii-cazangii
  Tinichigiii-cazangii confecționează, instalează și repară articolele și părți ale articolelor făcute din foi de tablă, cum ar fi foi de oțel, cupru, cositor, alamă, aluminiu, zinc sau fier galvanizat.
  721301 cazangiu recipiente
  721302 probator hidraulic cazane, țevi, recipiente
  721303 tinichigiu carosier
  721304 tinichigiu industrial
  721305 tinichigiu de șantier
  721306 tinichigiu structurist de aviație
  721307 cazangiu țevar
  721308 cazangiu formator
  721309 tinichigiu restaurator
  721310 tinichigiu sisteme de acoperișuri și învelitori
  721311 tinichigiu sisteme de ventilație
  721312 tinichigiu în construcții
  7214 Constructori și montatori de structuri metalice
  Constructorii și montatorii de structuri metalice asamblează, ridică și demontează cadrele metalice (structurale) ale clădirilor și alte structuri.
  721401 finisor cocleți
  721402 finisor ace și accesorii
  721403 confecționer capace de carde
  721404 confecționer cocleți
  721405 confecționer plase din sârmă
  721406 formator țevi prin sudare
  721407 lăcătuș construcții metalice și navale
  721408 lăcătuș de mină
  721409 lăcătuș revizie vagoane
  721410 lăcătuș mecanic
  721411 lăcătuș-montator
  721412 presator metale la rece
  721413 recondiționer scule și utilaje petroliere
  721414 șanfrenator
  721415 pregătitor, montator, reparator ițe, cocleți, lamele, spete
  721416 repasator garnituri carde
  721417 tubulator naval
  721418 mașinist la litografiat și vernisat tablă
  721419 mașinist la confecționarea ambalajelor metalice
  721420 mașinist la confecționarea tuburilor de aluminiu
  721421 constructor-montator de structuri metalice
  721422 mașinist la fabricarea acelor și accesoriilor
  721423 nituitor
  721424 lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale
  721425 mașinist la confecționarea spetelor și spiralelor
  721426 montator-ajustor spete
  721427 lipitor și protejator spete
  721428 eliminată
  (la 11-02-2022, Ocupația tăietor garnituri de carde a fost eliminată de Punctul 2 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  721429 eliminată
  (la 11-02-2022, Ocupația mașinist mecanic la confecționare garnituri carde a fost eliminată de Punctul 2 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  721430 lăcătuș-depanator utilaje calcul
  721431 operator la montarea și conservarea produselor după probe
  721432 schelar
  721433 confecționer-montator structuri metalice pentru construcții
  721434 montator fațade și pereți cortină
  721435 mecanic operator
  ----------
  Ocupația "mecanic operator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.

  721436 lucrător în lăcătușerie mecanică structuri
  (la 27-09-2022, Ocupația lucrător în lăcătușerie mecanică structuri a fost introdusă de Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 29 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 27 septembrie 2022 )

  7215 Macaragii și alți lucrători la instalații de ridicat
  Macaragiii și alți lucrători la instalații de ridicat montează instalații de ridicat pentru mutarea și poziționarea echipamentului și a componentelor de construcție, se ocupă cu instalarea și întreținerea cablurilor pe șantierele de construcție, clădiri sau alte structuri.
  721501 mecanic-montator instalații cu cablu în silvicultură și exploatări forestiere
  722 Forjori, matrițeri și asimilați
  Forjorii, matrițerii și asimilații acestora forjează și bat cu ciocanul bare, tije sau lingouri din fier, oțel și alte metale pentru a confecționa și a repara diverse tipuri de unelte, echipamente și alte articole, reglează mașinile-unelte pentru operatori ori montează și acționează diverse mașini-unelte; de asemenea, se ocupă cu șlefuirea și ascuțirea suprafețelor.
  7221 Forjori, fierari și matrițeri
  Forjorii, fierarii și matrițerii se ocupă cu forjarea și executarea barelor, tijelor sau lingourilor din fier, oțel sau alte metale, trefilarea de sârmă pentru fabricarea și repararea diverselor tipuri de unelte, articole metalice, piese de echipament, unelte agricole și similare.
  722101 forjor-matrițer
  722102 prelucrător mecanic metale prețioase
  722103 presator piese din pulberi metalice
  722104 ștanțator
  722105 presator, ambutisor la cald
  722106 forjor manual
  722107 forjor-arcurar
  722108 forjor mecanic
  722109 eliminată
  (la 11-02-2022, Ocupația confecționer ferodouri a fost eliminată de Punctul 2 al Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022 )

  722110 preparator pulberi
  722111 cuptorar-termist pentru ferite
  722112 fierar/potcovar
  722113 formator-presator ferite
  722114 finisor ferite
  722115 controlor de calitate la forjare
  722116 controlor de calitate la turnare
  722117 debitator-eboșator
  722118 dusisator-polizator
  7222 Lăcătuși și asimilați
  Lăcătușii și asimilații acestora confecționează și repară unelte făcute la comandă și pe cele specializate, arme sportive, încuietori, matrițe, șabloane pentru componente de mașini și alte articole din metal, folosind unelte de mână și mașini-unelte pentru prelucrarea metalului la toleranțe precise.
  722201 lăcătuș SDV
  722202 sculer-matrițer
  722203 lăcătuș AMC
  722204 lăcătuș mecanică fină
  722205 prelucrător prin electroeroziune
  722206 lăcătuș la prelucrarea și îndreptarea țevilor ghintuite
  722207 lăcătuș construcții structuri aeronave
  ----------
  Ocupația "lăcătuș construcții structuri aeronave" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.
  7223 Reglori și operatori de mașini unelte
  Reglorii și operatorii de mașini unelte reglează și/sau operează diferite mașini unelte care sunt utilizate pentru realizarea de toleranțe precise.
  722301 reglor la mașini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici și materialelor electrice
  722302 reglor la mașini pentru confecționarea elementelor galvanice
  722303 reglor benzi montaj
  722304 mașinist la linii automate așchietoare
  722305 reglor mașini de bobinat și platinat
  722306 reglor la mașini de prelucrare mase plastice
  722307 reglor mașini-unelte
  722308 reglor-montator
  722309 reglor la mașini pentru fabricarea lămpilor electrice
  722310 reglor și reglor-conductor la mașini-unelte
  722311 conductor de instalații
  722312 operator la mașini-unelte semiautomate și automate
  722313 dozator la fabricarea electrozilor de sudură
  722314 mașinist la lame de mașini pentru automate așchietoare
  722315 degresator-imersioner
  722316 uscător electrozi de sudură
  722317 mașinist la mașini speciale fără așchiere
  722318 preparator amestec de înveliș
  722319 pregătitor sârmă
  722320 finisator electrozi de sudură