ORDIN nr. 951/780/2018privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operațional competitivitate 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 951 din 20 septembrie 2018
 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE Nr. 780 din 24 septembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 15 octombrie 2018
  Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,
  ținând cont de Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. 11.085 din 30.08.2018 referitor la proiectul Ordinului ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale privind Schema de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică în cadrul Programului operațional competitivitate,
  în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, și al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul fondurilor europene și ministrul comunicațiilor și societății informaționale emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, din Programul operațional competitivitate 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul fondurilor europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Petru Bogdan Cojocaru


  ANEXĂ

  SSCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS
  pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri,
  în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și
  serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea
  creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea
  de clustere", din Programul operațional competitivitate 2014-2020