ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 24 octombrie 1997
privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 octombrie 1997  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul UNIC

  Persoanele fizice şi juridice străine, rezidente sau nerezidente în România, care prestează servicii de consultanţa, asistenţa tehnica şi alte servicii similare în domeniile managementului macroeconomic, elaborării şi revizuirii politicilor şi legislaţiei aferente sistemului bancar, financiar, energetic, petrolier, sănătate, munca, învăţământ, protecţie socială, infrastructura, agricultura, dezvoltare rurală, reforma întreprinderilor (privatizare, restructurare, lichidare) şi alte de aceeaşi natura, în cadrul contractelor finanţate prin împrumut, credit sau alt acord financiar încheiat între organismele financiare internaţionale: Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiţii şi statul român sau persoane juridice române, inclusiv autorităţi publice, având garanţia statului român, sunt scutite de la plata impozitului pe salarii şi/sau a impozitului pe venit, după caz.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  Ministru de stat,
  ministrul reformei,
  Ulm Spineanu
  p. Ministru de stat,
  ministrul afacerilor de externe,
  Gabriel Gafita,
  secretar de stat
  -----------------