DECIZIE nr. 463 din 4 septembrie 2012
privind numirea unor membri în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  primul-ministru emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, următoarele persoane se numesc în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară:
  1. Arthur Marius Ursu - preşedinte, director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
  2. Iohan Neuner - membru, decan al Facultăţii de Geodezie - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti;
  3. Sergiu Ţâra - membru, director executiv - Asociaţia Comunelor din România;
  4. Dumitru Viorel Mănescu - membru, notar public - Uniunea Notarilor Publici din România;
  5. Sevil Shhaideh - membru, director executiv - Consiliul Judeţean Constanţa;
  6. Ionel Damian - membru, director general - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.


  Articolul 2

  În cuprinsul Deciziei primului-ministru nr. 456/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administraţie al Autorităţii Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, denumirea "Autoritatea Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară" se înlocuieşte cu denumirea "Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară".
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Bucureşti, 4 septembrie 2012.
  Nr. 463.
  --------