ORDIN nr. 445 din 4 iulie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 25 iulie 2008  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 117.238 din 19 iunie 2008 al Direcţiei generale implementare politici agricole,
  văzând Avizul Institutului Naţional de Statistică nr. 4.427 din 25 iunie 2008,
  în temeiul prevederilor art. 2, 7 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi al Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare (SIPPAA).
  (2) SIPPAA are ca obiectiv colectarea şi raportarea informaţiilor referitoare la piaţa produselor agricole şi alimentare, în vederea implementării mecanismelor organizaţiilor comune de piaţă.
  (3) SIPPAA se organizează în scopul colectării datelor şi informaţiilor de piaţă ce se raportează către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, periodic, de către operatorii economici, direct sau prin intermediul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi al Comisiei de clasificare a carcaselor, pentru următoarele produse şi grupe de produse: cereale şi oleaginoase, zahăr, lapte şi produse din lapte, legume şi fructe proaspete, vin de masă, carne de pasăre şi ouă, carne de bovine, carne de porc.
  (4) Activităţile de preluare, prelucrare, interpretare şi raportare a datelor şi informaţiilor privind piaţa produselor agricole se realizează de către experţii pe produs din cadrul următoarelor direcţii de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi de câmp, Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi horticole, Direcţia politici de piaţă în sectorul zootehnic, Direcţia de inspecţii tehnice şi control în sectorul zootehnic.
  (5) Direcţia evaluare, prospectare şi orientare, prin Oficiul de statistică agricolă, va asigura baza de date cu privire la informaţiile referitoare la piaţă produselor agricole şi alimentare.


  Articolul 2

  Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii abilitaţi pentru fiecare domeniu de activitate din cadrul compartimentelor de inspecţii ale direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.


  Articolul 3

  Se aprobă metodologiile de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice pe baza cărora se desfăşoară anchetele statistice ce fac obiectul SIPPAA, după cum urmează:
  a) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor pe piaţa cerealelor şi oleaginoaselor, prevăzută în anexa nr. 1;
  b) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la zahăr, prevăzută în anexa nr. 2;
  c) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la lapte şi produse lactate, prevăzută în anexa nr. 3;
  d) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la legume şi fructe proaspete, prevăzută în anexa nr. 4;
  e) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la vinul de masă, prevăzută în anexa nr. 5;
  f) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de pasăre şi ouă, prevăzută în anexa nr. 6;
  g) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de bovină, prevăzută în anexa nr. 7;
  h) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de porc, prevăzută în anexa nr. 8.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 4 iulie 2008.
  Nr. 445.


  Anexa 1

  METODOLOGIE 04/07/2008


  Anexa 2

  METODOLOGIE 04/07/2008


  Anexa 3

  METODOLOGIE 04/07/2008


  Anexa 4

  METODOLOGIE 04/07/2008


  Anexa 5

  METODOLOGIE 04/07/2008


  Anexa 6

  METODOLOGIE 04/07/2008


  Anexa 7

  METODOLOGIE 04/07/2008


  Anexa 8

  METODOLOGIE 04/07/2008