ORDIN nr. 27 din 15 martie 2013
pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 307/2009
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 19 martie 2013  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 "Tabel cu echipajul minim de siguranţă a navigaţiei" la Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 307/2009, publicat în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 20 din 12 ianuarie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Bucureşti, 15 martie 2013.
  Nr. 27.


  Anexa
  (Anexa nr. 1 la regulament)
  TABEL
  cu echipajul minim de siguranţă a navigaţiei
    Categorie/Tip navăComandant NavăComandant  (Conducător) şalupă/ ambarcaţiuneOfiţer secundCSNCSEAjutor comandant ambarcaţiuneTotal
    şef echipaj, şef compartimenttimoniermarinarşef mecanicmecanic (motorist)electrician
    Nave de Supraveghere
    Navă maritimă de supraveghere (proiect tip OPV 6610)1   1212121   11
    Navă maritimă de supraveghere (proiect tip P-157)1   1212131   12
    Nave de Patrulare şi Intervenţie
    Navă maritimă de patrulare (proiect tip 0111-C)1   1112121   10
    Navă maritimă de patrulare şi intervenţie (proiect tip Shaldag MK IV)1   1111111   8
    Navă maritimă de patrulare (proiect tip 834-M)1     111121   8
    Navă fluvială de patrulare (proiect tip 822-M)1   11   2111   8
    Navă fluvială de patrulare (proiect tip C-119, 383)1     1   111     5
    Şalupe de patrulare, control şi/sau intervenţie
    Şalupă de intervenţie (proiect P - 66)   1   1       1     3
    Şalupă de intervenţie (proiect FREEWAY, R1250)1       1   1     3
    Şalupă de intervenţie (proiect MAREN, R-1120, CLASS 500)   1           1     2
    Şalupă fluvială de patrulare (proiect SNR 17)   1   1       1     3
    Şalupă fluvială de patrulare (proiect WOLLA, 410, U 371)   1           1     2
    Şalupă fluvială de patrulare (proiect 186, 106)   1                 1
    Ambarcaţiuni de patrulare, intervenţie, control şi/sau salvare
    Ambarcaţiune de abordaj şi control proiect SLP-5400, barcă pneumatică cu motor, barcă cu motor   1                 1
    Ambarcaţiune de patrulare, intervenţie, control/salvare (proiect Bayliner 160 Runabout, Quicksilver 470 Sport, HARPOON, MF 580, ONIX 26 SD, ARVOR 215 R)   1               12
    Ambarcaţiune de patrulare, intervenţie, control/salvare (proiect HTI 425,RR4,2, F50, DRUSSILA, FORWARD etc.)   1                 1
    Nave cu misiuni speciale
    Nave de remorcaj şi salvare (proiect 405, 1367)1     1   111     5
    Remorcher fluvial1     111111   7
    Navă stins incendii (bac autopropulsat, Şalupă p.s.i.)   1       1   1     3
    Navă sanitară (proiect 383 S)1     1   111     5
    Nave de transport şi aprovizionare
    Tanc maritim propulsat (proiect 1407)1   1213131   13
    Tanc fluvial nepropulsat (proiect TFN 200, TFN 55)           1         1
    Gabara fluvială propulsată 50 T1         111     4
    Bac fluvial propulsat (proiect BF 15, BM)   1       1   1     3
    Şlep fluvial nepropulsat           1         1
    Nave cu destinaţie specială
    Atelier plutitor1     1   11   1   5
    Navă bază (proiect 0420)1     1   11   1   5
    Doc plutitor 200 t.1     1   212     7
    Doc plutitor 80 t.1     1   1   1     4
    Pontoane de acostare, pontoane dormitor
    Ponton dormitor (proiect PDN 40, PDN 50)   1           1     2
    Ponton acostare cu cabină           1         1


  -------