ORDIN nr. 5.553 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*)
pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
(actualizat până la data de 23 decembrie 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • ----------
  În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 7 octombrie 2011.
  Nr. 5.553.

  Anexă

  METODOLOGIE 07/10/2011

  Anexă

  ──────
  la metodologie
  ──────────────
  ----------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 5.120 din 12 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014, conform modificării aduse aduse de art. I din acelaşi act normativ.
  ________