HOTĂRÂRE nr. 38 din 28 noiembrie 2023pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1082 din 29 noiembrie 2023
  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 13 mai 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La punctul 9 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză:– domnul deputat Rasaliu Marian-Iulian, membru al grupului parlamentar de prietenie, Grupul parlamentar al P.S.D., este desemnat în funcția de președinte, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de senator al domnului Mocioalcă Ion;– domnul senator Trufin Lucian, Grupul parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Rasaliu Marian-Iulian, Grupul parlamentar al P.S.D.;– domnul senator Bodog Florian-Dorel, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului senator Matieș Călin-Gheorghe, membru al Grupului parlamentar A.U.R.– La punctul 69 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cuba:– domnul deputat Cozma Adrian-Felician, Grupul parlamentar al P.N.L., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Molnar Ervin, Grupul parlamentar al P.N.L.– La punctul 81 - Grupul parlamentar de prietenie cu Malaysia:– domnul senator Prioteasa Ion, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului senator Matieș Călin-Gheorghe, membru al Grupului parlamentar A.U.R.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 28 noiembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 28 noiembrie 2023.
  Nr. 38.
  -----