ORDIN nr. 85 din 11 martie 2021privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 17 martie 2021
  Având în vedere prevederile art. XXII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Procedura prevăzută la art. 1 se aplică de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București și centrele regionale de formare profesională a adulților din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
  Maria Mareș

  București, 11 martie 2021.
  Nr. 85.

  ANEXĂ

  PROCEDURĂ DE ANULARE
  a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor
  obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea
  și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor
  măsuri fiscale