HOTĂRÂRE nr. 1.258 din 18 octombrie 2005 (*actualizată*)
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)
(actualizată până la data de 16 iunie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 1 noiembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 iunie 2010, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 252 din 22 februarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 531 din 2 iunie 2010.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, instituţie publică, de interes naţional, aflată în subordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, prevăzut în anexa nr. 1.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 531 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 16 iunie 2010.


  Articolul 2

  Se aprobă organigrama ARACIP, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Mircea Miclea
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 18 octombrie 2005.
  Nr. 1.258.


  Anexa 1

  REGULAMENT 18/10/2005


  Anexa 2

  Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ARACIP este 50,
  din care 45 sunt posturi de execuţie şi 5 de conducere
  ORGANIGRAMA ARACIP
  ┌------------------------------------------------------------------------------┐
  | ┌──────────────────────────────┐ |
  | │ Consiliul ARACIP │ |
  | │ conducere decizională │ |
  | └──────────────┬────┬──────────┘ |
  | │ | |
  | │ └---------------------------┐ |
  | │ | |
  |┌──────────────────────────────────┴────────────────────────┐ ┌-----┴--------┐|
  |│ Biroul executiv al ARACIP │ | Comisia ||
  |│ conducere operativă ├-┤ consultativă ||
  |│ │ |organ colectiv||
  |│ │ | consultativ ||
  |└───┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─┘ └--------------┘|
  | │ │ │ │ │ │ │ |
  |┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐ |
  |│*) ││*) ││Servi- ││ ││ ││ ││Compar-│ |
  |│Depar- ││Depar- ││ciul e-││Compar-││Compar-││Compar-││timen- │ |
  |│ta- ││ta- ││conomic││timen- ││timen- ││timen- ││ tul │ |
  |│mentul ││mentul ││ şi ││tul ││tul ││tul ││comuni-│ |
  |│ de ││ de ││admi- ││juridic││resurse││ audit ││care şi│ |
  |│acre- ││asigu- ││nis- ││ ││umane ││ intern││relatii│ |
  |│ditare ││rare a ││trativ ││ ││ ││ ││cu pu- │ |
  |└───────┘│cali- ││ ││ ││ ││ ││blicul │ |
  | │tatii ││ ││ ││ ││ ││ │ |
  | └───────┘└───────┘└───────┘└───────┘└───────┘└───────┘ |
  | |
  | ┌───────────────────────────────────┐ |
  | │*) organizate la nivel de direcţie │ |
  | └───────────────────────────────────┘ |
  └------------------------------------------------------------------------------┘
      ┌---------------------------------------------------------------┐
      │Colaboratori externi, experţi în domeniu, înscrişi în registrul│
      │propriu al experţilor în evaluare şi acreditare │
      └---------------------------------------------------------------┘

  ------------