LEGE nr. 71 din 16 ianuarie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 123 din 8 octombrie 2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 15 octombrie 2001, cu următoarea modificare:
  - La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) membri:
  - un medic specialist pediatru, un neuropsihiatru şi un psiholog, desemnaţi de direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti;
  - un psihopedagog, desemnat de inspectoratul şcolar teritorial;
  - un reprezentant al inspectoratului teritorial de poliţie;
  - reprezentantul direcţiei de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv al Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale;
  - un reprezentant al organismelor private autorizate, propus de secretarul general al judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  ------------