HOTĂRÂRE nr. 1.078 din 11 septembrie 2003privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 773/2003 pentru aprobarea strategiilor de privatizare ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat, incluse în cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituție,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 773/2003 pentru aprobarea strategiilor de privatizare ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat, incluse în cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 14 iulie 2003, se modifica și se completează după cum urmează:1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:

  Articolul 3

  Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului sa implementeze procedura de lichidare voluntara la Societatea Comercială „Verachim” - S.A. Giurgiu.
  2. Punctul 1 din anexă se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității pentru Privatizare
  și Administrarea Participatiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Musetescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  București, 11 septembrie 2003.
  Nr. 1.078.
  -----------