HOTĂRÂRE nr. 910 din 19 septembrie 2018pentru aprobarea Regulamentului privind numirea și revocarea procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018
  Având în vedere dispozițiile art. 88^5 alin. (12) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 38 alin. (1) și (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind numirea și revocarea procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecător Simona Camelia Marcu

  București, 19 septembrie 2018.
  Nr. 910.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  privind numirea și revocarea procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Secției pentru
  investigarea infracțiunilor din justiție