HOTĂRÂRE nr. 390 din 2 mai 2012 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei
(actualizată la data de 11 noiembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (5) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Preşedintele Consiliului Concurenţei,

  Bogdan Marius Chiriţoiu

  Ministrul educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului, interimar,

  Cătălin Ovidiu Baba

  Ministrul economiei, comerţului şi

  mediului de afaceri, interimar,

  Lucian Nicolae Bode

  Bucureşti, 2 mai 2012.
  Nr. 390.

  Anexă

  REGULAMENT 02/05/2012