HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 14 septembrie 2022privind actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificație, a descrierii tehnice și a adresei unor bunuri mobile și imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022
  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificație, a descrierii tehnice și a adresei unor bunuri mobile și imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a reevaluării, a actualizării legislației în domeniu, respectiv a înscrierii în cartea funciară, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 14 septembrie 2022.
  Nr. 1.149.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor mobile și imobile aflate în domeniului public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“
  prin Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  la care se actualizează valoarea de inventar, se modifică codul de clasificație, descrierea tehnică și adresa,
  ca urmare a reevaluării, a actualizării legislației în domeniu, respectiv a înscrierii în cartea funciară

  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale)16335444Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite24326056Administrația Națională „Apele Române“
  3. Ordonator terțiar de credite18296163Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad


  Nr.
  crt.

  Nr.
  MF

  Codul
  de
  clasificare

  Denumirea

  Descrierea tehnică

  Adresa

  Anul
  dobândirii/
  dării în
  folosință

  Valoarea
  de
  inventar
  (lei)

  1

  63749

  8.03.01

  B.H. Prut cu toți afluenții de ordinele I-VI

  Lungime curs de apă codificat = 1794 km, din care intabulat parțial L = 27,032 km
  curs de apă Prut cu o suprafață de 1523411 mp, compusă din: Steren = 31489 mp,
  CF nr. 51058 UAT Santa Mare, Steren = 52881 mp, CF nr. 51202 UAT Românești,
  Steren = 19666 mp, CF nr. 55392 UAT Ștefănești, Steren = 12205 mp, CF nr. 51831
  UAT Suharău, Steren = 18204 mp, CF nr. 51832 UAT Suharău, Steren = 17278 mp,
  CF nr. 51829 UAT Suharău, Steren = 8648 mp, CF nr. 51827 UAT Suharău,
  Steren = 7206 mp, CF nr. 51833 UAT Suharău, Steren = 43095 mp, CF nr. 55610 UAT
  Păltiniș, Steren = 8946 mp, CF nr. 55609 UAT Păltiniș, Steren = 24323 mp, CF nr. 51992 UAT Hudești, Steren = 128245 mp, CF nr. 52000 UAT Hudești, Steren = 20636 mp, CF nr. 52001 UAT Hudești, Steren = 30922 mp, CF nr. 58255 UAT Darabani, Steren = 31497 mp, CF nr. 58252
  UAT Darabani, Steren = 19923 mp, CF nr. 58249 UAT Darabani, Steren = 10722 mp, CF nr. 58256 UAT Darabani, Steren = 78399 mp,
  CF nr. 58666 UAT Darabani, Steren = 49786 mp, CF nr. 58668 UAT Darabani,
  Steren = 32336 mp, CF nr. 58671 UAT Darabani, Steren = 37316 mp, CF nr. 58667 UAT Darabani, Steren = 108908 mp, CF nr. 51961 UAT Suharău, Steren = 42950 mp,
  CF nr. 52145 UAT Hudești, Steren = 43165 mp, CF nr. 62144 UAT Coțușca,
  Steren = 70255 mp, CF nr. 62143 UAT Coțușca, Steren = 70857 mp,
  CF nr. 51375 UAT Mitoc, Steren = 41127 mp, CF nr. 55689 UAT Păltiniș,
  Steren = 99355 mp, CF nr. 55690 UAT Păltiniș, Steren = 29581 mp, CF nr. 55688
  UAT Păltiniș, Steren = 40846 mp, CF nr. 52834 UAT Rădăuți-Prut, Steren = 63644 mp,
  CF nr. 52835 UAT Rădăuți-Prut, Steren = 229200 mp, CF nr. 52838 UAT Rădăuți-Prut, codul hidrografic XIII

  Țara: România; județul: Botoșani;-;-; nr.:-

  1998

  23.786.287

  2

  63804

  8.03.03

  Malurile și cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din B.H. Prut

  Suprafață_totală = 8429367 mp,
  Steren_Acumulare_Cătămărești = 1724800 mp,
  CF nr. 52103 UAT Mihai Eminescu
  Steren_Acumulare_Cal_Alb = 2116767 mp, CF nr. 50273 UAT Hudești
  Steren_Acumulare_Mileanca = 90984 mp, CF nr. 50189 UAT Mileanca
  Steren_Acumulare_Mileanca = 1374816 mp, CF nr. 50190 UAT Mileanca
  Steren_Acumulare_Negreni = 829300 mp, CF nr. 50394 UAT Havârna Steren_Acumulare_Negreni = 2292700 mp, CF nr. 50140 UAT Știubeni

  Țara: România; județul: Botoșani;-;-;
  nr.: -

  1998

  22.675.879

  3

  64008

  8.16.01

  Stații de pompare D.A. Prut

  Stația de pompare SP1 Tecuci, Steren = 614 mp,
  Sconstr_C1-stație_pompare = 63 mp, Sdesf_C1-stație_pompare = 63 mp,
  Sconstr_C2-anexă = 12 mp, Sdesf_C2-anexa = 12 mp,
  Sconstr_C3-wc = 2 mp, Sdesf_C3-wc = 2 mp,
  clădire tip P, CF nr. 110285, UAT Tecuci;
  Stația de pompare SP2 Tecuci, Steren = 412 mp,
  Sconstr_C1-stație_pompare = 60 mp, Sdesf_C1-stație_pompare = 60 mp,
  Sconstr_C2-anexă = 14 mp, Sdesf_C2-anexă = 14 mp,
  clădire tip P, CF nr. 110286, UAT Tecuci

  Țara: România; județul: Galați; municipiul Tecuci; -; nr.: -

  1970

  137.494

  4

  64009

  8.16.01

  Stații de pompare D.A. Prut

  Stația de pompare SP Simila, Steren = 9930 mp,
  Sconstr_C1-stație_pompare = 445 mp, Sdesf_C1-stație_pompare = 445 mp,
  Sconstr_C2-stație_pompare = 120 mp, Sdesf_C2-stație_pompare = 120 mp,
  Sconstr_C3-atelier = 75 mp, Sdesf_C3-atelier = 75 mp, Sconstr_C4-compresor = 18 mp,
  Sdesf_C4-compresor = 18 mp, Sconstr_C5-toaletă = 10 mp, Sdesf_C5-toaletă = 10 mp,
  Sconstr_C6-toaletă = 2 mp, Sdesf_C6-toaletă = 2 mp,
  clădire tip P, CF nr. 73735, UAT Zorleni;
  Stația de pompare Prodana, Steren = 7087 mp, Sconstr_C1-birou + magazie = 56 mp,
  Sdesf_C1-birou + magazie = 56 mp, Sconstr_C2-stație_pompare = 98 mp,
  Sdesf_C2-stație_pompare = 98 mp, Sconstr_C3-stație_pompare = 303 mp,
  Sdesf_C3-stație_pompare = 303 mp, clădire tip P, CF nr. 77601, UAT Bârlad

  Țara: România; județul: Vaslui; municipiul Bârlad; -; nr.: -; comuna Zorleni,
  satul Simila

  1974

  18.059.067

  5

  64240

  8.17.02

  Baraj Acumularea Pereschiv

  Suprafață la NNR = Stotală = 1390241 mp,
  St = 1367649 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 36395 mp,
  Sconstr_C2-turn_manevră = 26 mp,
  Sconstr_C3-corp_baraj = 5073 mp,
  Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 2742 mp,
  Sconstr_C5-golire_fund = 477 mp,
  CF nr. 61871, UAT Podu Turcului;
  St = 22592 mp,
  Sconstr_C1-descărcător_ape_mari = 3573 mp,
  Sconstr_C2-golire_de_fund = 200 mp,
  CF nr. 50679, UAT Boghesti;
  volum total = 16,6 mil. mc, Vaten = 9,55 mil. mc.

  Țara: România;
  județul: Bacău; comuna
  Podu Turcului; -;
  nr.: -; județul Vrancea, comuna Boghești

  1977

  20.340.373

  6

  64242

  8.17.02

  Acumularea Cătămărești

  Volum total = 17,95 mil. mc, Vaten = 9,87 mil. mc,
  Stotală = 1724800 mp, CF nr. 52103, UAT Mihai Eminescu

  Țara: România;
  județul: Botoșani; comuna Mihai Eminescu; -; nr.: -; Botoșani

  1979

  11.683.956

  7

  64243

  8.17.02

  Acumularea nepermanentă Câmpeni

  Suprafață la NNR = Steren = 104900 mp,
  Sconstr_C1-baraj = 23793 mp,
  Sconstr_C2-descărcător = 288 mp,
  Sconstr_C3-descărcător = 4957 mp; CF = 52198, UAT Flămânzi

  Țara: România;
  județul: Botoșani; orașul Flămânzi; -; nr.: -; satul Câmpeni

  1985

  7.174.693

  8

  64244

  8.17.02

  Acumularea
  Cal Alb

  Volum total = 16,28 mil. mc, Vaten = 10,15 mil. mc,
  Stotală = 2116767 mp, CF nr. 50273, UAT Hudești

  Țara: România;
  județul: Botoșani; comuna Hudești; -; nr.: -; Botoșani

  1975

  9.443.967

  9

  64245

  8.17.02

  Acumularea Mileanca

  CF = 50189, UAT Mileanca, Steren = 90984 mp, CF nr. 50190, UAT Mileanca,
  Sconstr_C1-baraj = 5734 mp, Sconstr_C2-golire_fund = 447 mp,
  Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 3801 mp,
  Sconstr_C4-călugăr = 18 mp,
  Steren = 1374816 mp, Stotală = 1465800 mp,
  Vaten = 8,25 mil. mc, Volum total = 14,35 mil. mc

  Țara: România;
  județul: Botoșani;
  comuna Mileanca; -; nr.: -; DAP

  1975

  13.391.761

  10

  64246

  8.17.02

  Acumularea Negreni

  Volum total = 25,6 mil. mc, Vaten = 15,3 mil. mc,
  Stotală = 3122000 mp, St = 829300 mp,
  CF nr. 50394, UAT Havârna;
  St = 2292700 mp, CF nr. 50140, UAT Știubeni

  Țara: România;
  județul: Botoșani; comuna Știubieni; -; nr.: -; DAP

  1976

  15.069.023

  11

  64248

  8.17.02

  Acumularea
  Ezer

  Stotală = 675400 mp, Steren = 80700 mp, CF nr. 55911 UAT Dorohoi,
  Steren = 15500 mp, CF nr. 51008 UAT Hilișeu-Horia,
  Steren = 37700 mp, CF nr. 51009 UAT Hilișeu-Horia,
  Steren = 28300 mp, CF nr. 51081 UAT Hilișeu-Horia,
  Steren = 513200 mp, CF nr. 51088 UAT Hilișeu-Horia

  Țara: România;
  județul: Botoșani; municipiul Dorohoi; -; nr.: -; comuna
  Hilișeu-Horia

  1996

  7.425.493

  12

  64249

  8.17.03

  Acumularea nepermanentă Lozova I (Schela)

  Steren = 29644 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 24198 mp,
  Sconstr_C2-turn_de_manevra = 36 mp,
  Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 360 mp,
  Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 1987 mp,
  CF nr. 108265, UAT Schela

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Schela; -;
  nr.: -

  1987

  1.972.137

  13

  64250

  8.17.03

  Acumularea nepermanentă Lozova II (Lupele)

  Steren = 27594 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 9502 mp,
  Sconstr_C2-turn_de_manevră = 11 mp,
  Sconstr_C3-canal_de_golire_fund = 1594 mp,
  Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 4849 mp,
  CF nr. 108043 UAT Pechea

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Pechea; -; nr.: -

  1987

  1.507.449

  14

  64252

  8.17.03

  Acumularea nepermanentă Ijdileni

  Stotală_teren = 33766 mp, Steren = 21546 mp,
  Sconstr_C1-baraj = 8502 mp,
  Sconstr_C2-turn_de_manevră = 53 mp,
  Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 518 mp,
  Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 3954 mp,
  CF nr. 103706, UAT Frumusita,
  Steren = 12220 mp, Sconstr_C1-baraj = 7488 mp, CF nr. 102014, UAT Scânteiești

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Frumușița; -; nr.: -;
  comuna Scânteiești

  1986

  3.005.096

  15

  64253

  8.17.03

  Acumularea nepermanentă Frumușița

  Steren = 30789 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 11938 mp,
  Sconstr_C2-turn_de_manevră = 156 mp,
  Sconstr_C3-canal_de_golire_de_fund = 818 mp,
  Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 1735 mp,
  CF nr. 103711, UAT Frumușița

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Frumușița; -; nr.: -

  1985

  2.423.751

  16

  64254

  8.17.02

  Acumularea
  Tansa Belcești

  Steren = 3684415 mp, Sconstr_C1-dig = 181262 mp,
  Sconstr_C2-rigolă = 5791 mp, Sconstr_C3-turn_manevră = 12 mp,
  Sconstr_C4-rigolă = 653 mp, Sconstr_C5-canal_deversor = 38719 mp,
  CF nr. 62720 UAT Belcești

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Belcești; -; nr.: -

  1975

  29.337.550

  17

  64255

  8.17.02

  Acumularea
  Podu Iloaiei

  Volum total = 37,82 mil. mc, Vaten = 27,2 mil. mc,
  Stotală = 2348244 mp, CF nr. 60934, UAT Podu Iloaiei

  Țara: România;
  județul: Iași;
  orașul Podu Iloaiei; -; nr.: -; Iași

  1964

  19.844.885

  18

  64256

  8.17.02

  Acumularea Cucuteni

  Suprafață la NNR = St = 1032354 mp,
  Sconstr_C1-corp_baraj_carosabil = 30241 mp,
  Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 4705 mp,
  Sconstr_C3-călugăr = 16 mp, CF nr. 63321, UAT Lețcani, volum total = 14,2 mil. mc, Vaten = 7,85 mil. mc

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Lețcani; -; nr.: -

  1964

  5.550.923

  19

  64257

  8.17.02

  Acumularea Ezăreni

  Steren = 574142 mp, Sconstr_C1-baraj = 12102 mp,
  Sconstr_C2-turn_de_manevră = 42 mp,
  Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 554 mp,
  Sconstr_C4-canal_descărcător_de_ape_mari = 2081 mp,
  CF nr. 90774 UAT Miroslava

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Miroslava; -; nr.: -

  1964

  1.615.706

  20

  64258

  8.17.02

  Acumularea Ciurbești

  Suprafață la NNR = Stotală = 1605157 mp,
  St = 307695 mp, Sconstr_C1-baraj = 11793 mp,
  Sconstr_C2-călugăr = 16 mp,
  Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 4854 mp,
  CF nr. 67321, UAT Ciurea, St = 1297462 mp, Sconstr_C1-dig = 1464 mp,
  CF nr. 80381, UAT Miroslava, volum total = 11,77 mil. mc, Vaten = 6,98 mil. mc

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Ciurea; -;
  nr.: -

  1964

  2.831.277

  21

  64259

  8.17.02

  Baraj Acumularea Aroneanu

  Suprafață la NNR = Stotală = 715060 mp, St = 679416 mp,
  CF nr. 64735, UAT Aroneanu, St = 35644 mp, CF nr. 63526, UAT Popricani,
  volum total = 7,25 mil. mc, Vaten = 4,06 mil. mc

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Aroneanu; -; nr.: -

  1964

  2.004.759

  22

  64260

  8.17.02

  Acumularea
  Ciric III

  Volum total = 2,6 mil. mc, Vaten = 1,75 mil. mc,
  Steren = 182242 mp, Sconstr_C1-dig = 16475 mp,
  Sconstr_C2-călugăr = 59 mp,
  Sconstr_C3-deversor = 11107 mp,
  CF nr. 146349, UAT Iași

  Țara: România;
  județul: Iași;
  MRJ Iași; -;
  nr.: -; Iași

  1978

  13.251.191

  23

  64262

  8.17.02

  Acumularea Pârcovaci

  Steren = 945081 mp, CF nr. 60736 UAT Deleni

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Deleni; -;
  nr.: -

  1984

  87.265.327

  24

  64264

  8.17.03

  Acumularea nepermanentă Vânători

  Steren = 78571 mp, Sconstr_C3-descărcător_de_ape_mari = 11604 mp,
  Sconstr_C4-turn_manevră = 66 mp, Sconstr_C5-corp_baraj = 25708 mp,
  Sconstr_C6-golire_de_fund = 443 mp, CF nr. 63900 UAT Popricani

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Popricani; -; nr.: -

  1983

  2.978.540

  25

  64265

  8.17.03

  Acumularea nepermanentă Cârlig

  Stotală = 103102 mp, St = 101102 mp,
  CF nr. 62504, UAT Popricani,
  St = 2000 mp, CF nr. 62722, UAT Popricani

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Popricani; -; nr.: -

  1983

  1.606.522

  26

  64266

  8.17.02

  Acumularea Sârca

  Suprafață la NNR = St = 1165574 mp,
  Sconstr_C1-corp_baraj = 37079 mp,
  Sconstr_C2-călugăr = 23 mp,
  Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 10494 mp,
  Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 2247 mp,
  Sconstr_C5-dig = 3542 mp, Sconstr_C6-călugăr = 10 mp,
  CF nr. 61294, UAT Bălțați, volum total = 23,3 mil. mc, Vaten = 17,7 mil. mc

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Bălțați -;
  nr.: -

  1984

  33.682.976

  27

  64267

  8.17.02

  Acumularea Rediu

  Steren = 210000 mp, Sconstr_C3-turn_de_manevră = 17 mp,
  Sconstr_C4-corp_baraj = 8416 mp,
  Sconstr_C5-canal_descărcător_de_ape_mari = 2435 mp,
  Sconstr_C6-canal_golire_de_fund = 2906 mp,
  CF nr. 69757, UAT Rediu

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Rediu; -;
  nr.: -

  1988

  8.694.394

  28

  64269

  8.17.03

  Acumularea nepermanentă Barca

  Suprafață expropriată = St = 48016 mp,
  Sconstr_C1-corp_baraj = 23193 mp,
  Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 3346 mp,
  Sconstr_C3-canal = 572 mp,
  Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 112 mp,
  CF nr. 80411, UAT Miroslava, volum total = 8,7 mil. mc, Vaten = 8,7 mil. mc

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Miroslava; -; nr.: -; Iași

  1984

  8.003.684

  29

  64272

  8.17.03

  Acumularea nepermanentă Cornet

  Suprafață expropriată = St = 35268 mp,
  Sconstr_C1-corp_baraj = 13800 mp,
  Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 3858 mp,
  Sconstr_C3-canal = 146 mp,
  CF nr. 80382, UAT Miroslava, volum total = 3,9 mil. mc, Vaten = 3,9 mil. mc

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Miroslava; -; nr.: -; Iași

  1984

  5.539.749

  30

  64277

  8.17.02

  Acumularea Tungujei

  Suprafață la NNR = Stotală = 2776862 mp,
  St = 715118 mp, CF nr. 60818, UAT Tibana, St = 2061744 mp,
  Sconstr_C1-corp_baraj = 84746 mp,
  Sconstr_C2-punte_acces = 91 mp,
  Sconstr_C3-călugăr = 90 mp,
  Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 10604 mp,
  Sconstr_C5-descărcător_ape_mari = 3850 mp,
  CF nr. 61728, UAT Țibănești, volum total = 42 mil. mc, Vaten = 24,85 mil. mc

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Țibănești; -; nr.: -; Iași

  1987

  110.147.655

  31

  64278

  8.17.02

  Acumularea Crăiești

  Steren = 283007 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 30196 mp,
  Sconstr_C2-turn_de_manevră = 47 mp,
  Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 516 mp,
  Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 4050 mp,
  CF nr. 50875, UAT Bozieni

  Țara: România;
  județul: Neamț; comuna Bozieni; -; nr.: -

  1990

  17.195.499

  32

  64279

  8.17.03

  Polderul Vulturești

  Stotală_teren = 197710 mp, Steren = 5957 mp,
  Sconstr_C1 = 3798 mp, CF nr. 72522, UAT Negrești,
  Steren = 166 mp, Sconstr_C1 = 166 mp,
  CF nr. 72523, UAT Negrești,
  Steren = 60410 mp, Sconstr_C1 = 59711 mp,
  CF nr. 72524, UAT Negrești,
  Steren = 7287 mp, Sconstr_C1 = 7287 mp,
  CF nr. 71322, UAT Vulturești,
  Steren = 1537 mp, Sconstr_C1 = 1537 mp,
  CF nr. 71323, UAT Vulturești,
  Steren = 122353 mp, Sconstr_C1 = 121562 mp,
  CF nr. 71324, UAT Vulturești

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  orașul Negrești; -;
  nr.: -;
  comuna Vulturești

  1996

  13.621.174

  33

  64280

  8.17.02

  Acumularea Mânjești

  Stotală_teren = 3321499 mp, Steren = 2497247 mp,
  CF nr. 72996, UAT Muntenii de Jos,
  Steren = 824252 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 95065 mp,
  Sconstr_C2-turn_control = 48 mp,
  Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 2166 mp,
  Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 15231 mp,
  CF nr. 74808, UAT Oltenești

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Muntenii
  de Jos; -; nr.: -; comuna Oltenești

  1977

  37.528.096

  34

  64281

  8.17.02

  Acumularea Roșiești

  Steren = 158567 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 16920 mp,
  Sconstr_C2-turn_manevră = 13 mp,
  Sconstr_C3-canal_de_golire = 320 mp,
  Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 2304 mp,
  CF nr. 71846, UAT Roșiești

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Roșiești; -; nr.: -

  1979

  2.298.401

  35

  64282

  8.17.02

  Acumularea Pușcași

  CF = 70522, UAT Pușcași, Steren = 34238 mp,
  Sconstr_C1-canal_golire_fund = 1859 mp,
  Sconstr_C2-canal_ape_mari = 8130 mp,
  CF nr. 70388, UAT Laza, Steren = 1899987 mp, Sconstr_C1-baraj = 72804 mp,
  Sconstr_C2-turn_manevră = 36 mp, Sconstr_C3-canal_golire_fund = 41 mp,
  Stotală = 1934225 mp, Vaten = 10,77 mil. mc, Volum total = 17,5 mil. mc

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Pușcași; -; nr.: -; Vaslui

  1973

  34.813.473

  36

  64283

  8.17.02

  Acumularea Solești

  CF = 70297, UAT Miclești, Steren = 981885 mp,
  CF nr. 70237, UAT Solești, Sconstr_C1-baraj = 95489 mp,
  Sconstr_C2-turn_manevră = 60 mp,
  Sconstr_C3-anexă = 26 mp,
  Sconstr_C4-canal_golire_fund = 2480 mp,
  Sconstr_C5-canal_ape_mari = 11152 mp,
  Steren = 3450900 mp, Stotală = 4432785 mp,
  Vaten = 30,32 mil. mc, Volum total = 46,89 mil. mc

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Solești; -;
  nr.: -; Vaslui

  1974

  39.693.279

  37

  64284

  8.17.02

  Acumularea Căzănești

  Stotală_teren = 1814863 mp, Steren = 921076 mp,
  CF nr. 60260, UAT Drăgușeni,
  Steren = 893787 mp, Sconstr_C1-turn_manevră = 61 mp,
  Sconstr_C2-canal_golire_de_fund = 2309 mp,
  Sconstr_C3-canal_de_ape_mari = 12232 mp,
  Sconstr_C4-corp_baraj = 87388 mp,
  CF nr. 72495, UAT Negrești

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Drăgușeni; -; nr.: -; județul Vaslui, orașul Negrești

  1975

  27.327.402

  38

  64285

  8.17.02

  Acumularea Trohan

  Steren = 240630 mp,
  Sconstr_C1-corp_baraj = 26871 mp,
  Sconstr_C2-turn_manevră = 43 mp,
  Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 415 mp,
  Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 2832 mp, CF nr. 70408, UAT Gârceni

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Gârceni; -; nr.: -

  1981

  9.265.192

  39

  64286

  8.17.02

  Acumularea Râpa Albastră

  Stotală_teren = 2086496 mp, Steren = 804147 mp,
  CF nr. 71047, UAT Băcani,
  Steren = 1282349 mp,
  Sconstr_C1-corp_baraj = 89327 mp,
  Sconstr_C2-turn_manevră = 78 mp,
  Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 1683 mp,
  Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 22492 mp,
  CF nr. 73688, UAT Zorleni

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Băcani; -;
  nr.: -; comuna Zorleni

  1975

  45.427.300

  40

  64287

  8.17.02

  Acumularea Cuibul Vulturilor

  Stotală_teren = 3633833 mp, Steren = 132599 mp,
  Sconstr_C1-corp_baraj = 102279 mp,
  Sconstr_C2-turn_manevră = 81 mp,
  Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 1707 mp,
  Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 11527 mp,
  CF nr. 70961, UAT Ciocani,
  Steren = 3501234 mp, CF nr. 71143, UAT Pogana

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Ciocani; -; nr.: -;
  comuna Pogana

  1979

  66.616.322

  41

  64288

  8.17.02

  Acumularea Delea

  CF = 76656, UAT Vaslui, Sconstr_C1-baraj = 20302 mp,
  Sconstr_C2-turn_de_manevră = 10 mp,
  Sconstr_C3-canal_golire_fund = 50 mp,
  Sconstr_C4-canal_ape_mari = 1711 mp,
  Steren = 84883 mp, Vaten = 1,92 mil. mc,
  Volum total = 2,42 mil. mc

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  MRJ Vaslui; -; nr.: -; Vaslui

  1974

  4.364.572

  42

  64289

  8.17.03

  Acumularea nepermanentă Valea Seacă

  Stotală_teren = 148268 mp, Steren = 143957 mp,
  Sconstr_C1-corp_baraj = 26047 mp,
  Sconstr_C2-turn_de_manevră = 13 mp,
  Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 225 mp,
  Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 7481 mp,
  CF nr. 73721, UAT Zorleni, Steren = 4311 mp,
  Sconstr_C1-canal_golire_de_fund = 2234 mp,
  Sconstr_C2-canal_de_ape_mari = 2077 mp,
  CF nr. 77589, UAT Bârlad

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Zorleni; -;
  nr.: -;
  municipiul Bârlad

  1973

  1.519.466

  43

  64290

  8.17.02

  Acumularea Pungești

  Stotală_teren = 428625 mp, Steren = 427046 mp,
  Sconstr_C1-corp_baraj = 27528 mp,
  Sconstr_C2-turn_manevră = 86 mp,
  Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 209 mp,
  Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 2596 mp,
  CF nr. 70407, UAT Gârceni,
  Steren = 1579 mp,
  Sconstr_C1-canal_golire_de_fund = 77 mp,
  Sconstr_C2-canal_de_ape_mari = 358 mp,
  CF nr. 70937, UAT Pungești

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Pungești; -; nr.: -;
  comuna Gârceni

  1976

  7.702.990

  44

  65250

  8.28.01

  Cantonul Pereschiv

  Suprafață teren = 2538 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 62 mp,
  C2-anexă = 67 mp, C3-anexă = 14 mp,
  C4-beci_subteran = 19 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 62 mp, C2-anexă = 67 mp,
  C3-anexă = 14 mp, C4-beci_subteran = 19 mp;
  Tip clădire = P; CF = 60810, UAT Podu Turcului

  Țara: România;
  județul: Bacău; comuna Podu
  Turcului; -; nr.: -

  1977

  502.737

  45

  65251

  8.28.01

  Cantonul Plopana

  Suprafață teren = 2365 mp;
  Suprafață construită = 90 mp;
  Suprafață desfășurată = 180 mp; Tip clădire = P + 1;
  CF = 60334, CF nr. 60335, UAT Plopana

  Țara: România;
  județul: Bacău; comuna Plopana; -; nr.: -; Bacău

  1998

  796.069

  46

  65252

  8.28.01

  Cantonul (SM) Oncești

  Suprafață teren = 6143 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 77 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 154 mp;
  Tip clădire = P + 1; CF = 60744, UAT Oncești

  Țara: România;
  județul: Bacău; comuna Oncești; -; nr.: -

  1998

  395.255

  47

  65253

  8.28.01

  Cantonul Cătămărăști

  Suprafață teren = 7700 mp;
  Suprafață construită = S_C1-dispecerat = 168 mp,
  S_C2-anexă = 218 mp, S_C3-magazie = 333 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-dispecerat = 168 mp,
  S_C2-anexă = 218 mp, S_C3-magazie = 333 mp;
  Tip clădire = P;CF = 51788, UAT Mihai Eminescu

  Țara: România;
  județul: Botoșani;
  satul Cătămărești; -; nr.: -; Botoșani

  1998

  652.755

  48

  65254

  8.28.01

  Cantonul Câmpeni

  Suprafață teren = 3800 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 100 mp,
  C2-magazie = 201 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 200 mp,
  C2-magazie = 201 mp; Tip clădire = P + 1;
  CF = 50823, UAT Flămânzi

  Țara: România;
  județul: Botoșani; orașul Flămânzi; -; nr.: -; Botoșani

  1998

  151.574

  49

  65255

  8.28.01

  Cantonul Cal Alb

  Suprafață teren = 2700 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 152 mp,
  S_C2-magazie = 90 mp, S_C3-beci = 5 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 152 mp,
  S_C2-magazie = 90 mp, S_C3-beci = 5 mp; Tip clădire = P;
  CF = 50205, UAT Hudești

  Țara: România;
  județul: Botoșani; comuna Hudești; -; nr.: -; Botoșani

  1998

  69.729

  50

  65256

  8.28.01

  Cantonul Mileanca

  Suprafață teren = 2137 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 90 mp,
  S_C2-centrală = 12 mp, S_C3-grajd = 150 mp,
  S_C4-bucătărie = 8 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 90 mp,
  S_C2-centrală = 12 mp, S_C3-grajd = 150 mp,
  S_C4-bucătărie = 8 mp; Tip clădire = P;
  CF = 50108, UAT Mileanca

  Țara: România;
  județul: Botoșani; comuna Mileanca; -; nr.: -; Botoșani

  1998

  1.136.073

  51

  65257

  8.28.01

  Cantonul Negreni

  Suprafață teren = 1600 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 156 mp,
  S_C2-magazie = 60 mp, S_C3-magazie = 10 mp,
  S_C4-beci = 4 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 156 mp,
  S_C2-magazie = 60 mp, S_C3-magazie = 10 mp,
  S_C4-beci = 4 mp; Tip clădire = P;
  CF = 50121, UAT Știubeni

  Țara: România;
  județul: Botoșani; -; nr.: -; Știubeni

  1998

  60.525

  52

  65258

  8.28.01

  Cantonul Ștefănești

  Suprafață teren = 5200 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 93 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 186 mp;
  Tip clădire = P + 1E;
  CF = 55236, UAT Ștefănești

  Țara: România;
  județul: Botoșani; orașul Ștefănești; -; nr.: -

  1984

  166.310

  53

  65259

  8.28.01

  Cantonul Horodiștea

  Suprafață teren = 2426 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 90 mp,
  S_C2-anexă = 41 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 90 mp,
  S_C2-anexă = 41 mp; Tip clădire = P;
  CF = 50336, UAT Păltiniș

  Țara: România;
  județul: Botoșani; comuna Păltiniș; -; nr.: -; Botoșani

  1998

  332.479

  54

  65260

  8.28.01

  Cantonul Dorohoi

  Suprafață teren = 4125 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 97 mp,
  S_C2-hala = 121 mp, S_C3-anexă = 51 mp,
  S_C4-anexă = 10 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 97 mp,
  S_C2-hala = 121 mp, S_C3-anexă = 51 mp,
  S_C4-anexă = 10 mp; Tip clădire = P;
  CF = 51689, UAT Dorohoi

  Țara: România;
  județul: Botoșani; municipiul Dorohoi;
  str. Stelian Gheorghiu; nr.: -; DAP

  1988

  133.884

  55

  65261

  8.28.01

  Cantonul Ezer

  Suprafață teren = 4055 mp;
  Suprafață construită = Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sconstr_C2-anexă = 121 mp;
  Suprafață desfășurată = Sdesf_C1-canton = 174 mp,
  Sdesf_C2-anexă = 121 mp; Tip clădire = P + 1;
  CF = nr. 55292, UAT Dorohoi

  Țara: România;
  județul: Botoșani; municipiul Dorohoi; -; nr.: -

  1997

  209.844

  56

  65263

  8.28.01

  Cantonul Rădăuți-Prut

  Suprafață teren = 1300 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 61 mp,
  C2-anexă = 68 mp, C3-grup_sanitar = 6 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 122 mp,
  C2-anexă = 68 mp, C3-grup_sanitar = 6 mp;
  Tip clădire = P + 1;
  CF = 50349, UAT Rădăuți-Prut

  Țara: România; județul: Botoșani; comuna
  Rădăuți-Prut; - ;
  nr.: -; Botoșani

  1998

  186.988

  57

  65265

  8.28.01

  Stația meteo Răuseni

  Suprafață teren = 2030 mp;
  Suprafață construită = C1-stație_meteo = 82 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-stație_meteo = 246 mp;
  Tip clădire = S + P + E;
  CF = 50152, UAT Răuseni

  Țara: România;
  județul: Botoșani; comuna Răuseni; -; nr.: -; Botoșani

  1998

  558.786

  58

  65267

  8.28.01

  Cantonul Vameș

  Suprafață teren = 2146 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 111 mp,
  C2-anexă = 68 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 111 mp,
  C2-anexă = 68 mp; Tip clădire = P;
  CF = 102065, UAT Tudor Vladimirescu

  Țara: România;
  județul: Galați; comuna Tudor Vladimirescu; -; nr.: -

  1975

  88.528

  59

  65269

  8.28.01

  Cantonul Vasile Alecsandri

  Suprafață teren = 2100 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 134 mp,
  C2-anexă = 73 mp, C3-anexă = 6 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 134 mp,
  C2-anexă = 73 mp, C3-anexă = 6 mp;
  Tip clădire = P; CF = 104716, UAT Braniștea

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Braniștea; -;
  nr.: -

  1998

  842.518

  60

  65272

  8.28.01

  Cantonul Drăgănești

  Suprafață teren = 833 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 82 mp,
  C2-anexă = 68 mp, C3-anexă = 25 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 162 mp,
  C2-anexă = 68 mp, C3-anexă = 25 mp;
  Tip clădire = P + 1;
  CF = 101693, UAT Drăgănești

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna
  Drăgănești; -; nr.: -

  1998

  104.708

  61

  65274

  8.28.01

  Cantonul Priponești

  Suprafață teren = 17740 mp;
  Suprafață construită = C1 = 134 mp, C2 = 9 mp, C3 = 45 mp, C4 = 25 mp;
  Suprafață desfășurată = C1 = 134 mp, C2 = 9 mp, C3 = 45 mp, C4 = 25 mp;
  Tip clădire = P;
  CF = 100581, UAT Priponești

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Priponești; -; nr.: -

  1956

  194.172

  62

  65275

  8.28.01

  Cantonul Ghidigeni

  Suprafață teren = 760 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 89 mp,
  C2-anexă = 72 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 152 mp,
  C2-anexă = 72 mp; Tip clădire = P + 1;
  CF = 101946, UAT Ghidiceni

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Ghidigeni; -; nr.: -;
  str. Chrissoveloni nr. 94

  1983

  28.189

  63

  65277

  8.28.01

  Cantonul Munteni

  Suprafață teren = 1805 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 88 mp, C2-anexă = 69 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 88 mp, C2-anexă = 69 mp;
  Tip clădire = P;
  CF = 101938, UAT Munteni

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Munteni; -; nr.: -

  1998

  32.643

  64

  65278

  8.28.01

  Cantonul nr. 2 Prut

  Suprafață teren = 720 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 65 mp, C2-wc = 4 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 65 mp, C2-wc = 4 mp,
  Tip clădire = P + 1;
  CF = 101411, UAT Vlădești

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Vlădești; -; nr.: -

  1998

  12.370

  65

  65279

  8.28.01

  Cantonul nr. 3 Prut

  Suprafață teren = 921 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 80 mp,
  C2-anexă = 20 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 160 mp,
  C2-anexă = 20 mp; Tip clădire = P + 1;
  CF = 103700, UAT Măstăcani

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Măstăcani; -; nr.: -

  1943

  8.123

  66

  65280

  8.28.01

  Cantonul nr. 4 Prut

  Suprafață teren = 727 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 64 mp,
  C2-anexă = 12 mp, C3-wc = 4 mp, C4-magazie = 63 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 128 mp,
  C2-anexă = 12 mp, C3-wc = 4 mp, C4-magazie = 60 mp;
  Tip clădire = P + 1;
  CF = 105403, UAT Foltești

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Foltești; -; nr.: -

  1998

  9.935

  67

  65282

  8.28.01

  Cantonul nr. 7 Prut

  Suprafață teren = 646 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 66 mp,
  C2-magazie = 28 mp, C3-magazie = 40 mp,
  C4-anexă = 22 mp, C5-magazie = 20 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 132 mp,
  C2-magazie = 28 mp, C3-magazie = 40 mp,
  C4-anexă = 22 mp, C5-magazie = 20 mp;
  Tip clădire = P + 1;
  CF = 103956, UAT Frumușița

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Frumușița; -; nr.: -

  1943

  7.816

  68

  65283

  8.28.01

  Cantonul nr. 8 Prut

  Suprafață teren = 1368 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 66 mp,
  C2-anexă = 55 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 66 mp,
  C2-anexă = 55 mp; Tip clădire = P;
  CF = 111073, UAT Tulucești

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Tulucești; -; nr.: -

  1943

  5.519

  69

  65284

  8.28.01

  Cantonul nr. 9 Prut

  Suprafață teren = 7962 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 214 mp,
  C2-anexă = 106 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 214 mp,
  C2-anexă = 106 mp; Tip clădire = P;
  CF = 111085, UAT Tulucești

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Tulucești; -; nr.: -

  1998

  942.761

  70

  65286

  8.28.01

  Cantonul Ghimia

  Suprafață teren = 1999 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 124 mp,
  C2-anexă = 117 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 124 mp,
  C2-anexă = 117 mp; Tip clădire = P;
  CF = 120504, UAT Galați

  Țara: România;
  județul: Galați;
  MRJ Galați; -; nr.: -

  1998

  259.470

  71

  65287

  8.28.01

  Stația meteo Berești

  Suprafață teren = 3094 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 65 mp,
  C2-anexă = 21 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 65 mp,
  C2-anexă = 21 mp; Tip clădire = P;
  CF = 101659, UAT Berești

  Țara: România;
  județul: Galați;
  orașul Berești; -;
  nr.: -

  1998

  111.325

  72

  65288

  8.28.01

  Cantonul Belcești

  St = 2646 mp, CF nr. 60564, UAT Belcești,
  clădire tip P,
  Sconstr = 300 mp,
  Sdesf = 300 mp

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Belcești; -; nr.: -

  1998

  143.868

  73

  65289

  8.28.01

  Cantonul Podu Iloaiei

  Suprafață teren = 9229 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 125 mp,
  S_C2-anexă = 116 mp, S_C3-anexă = 15 mp,
  S_C4-anexă = 44 mp, S_C5-anexă = 56 mp,
  S_C6-anexă = 35 mp, S_C7-anexă = 73 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 125 mp,
  S_C2-anexă = 116 mp, S_C3-anexă = 15 mp,
  S_C4-anexă = 44 mp, S_C5-anexă = 56 mp,
  S_C6-anexă = 35 mp, S_C7-anexă = 73 mp;
  Tip clădire = P; CF = 60906, UAT Podu Iloaiei

  Țara: România;
  județul: Iași;
  orașul Podu Iloaiei; -;
  nr.: -; Iași

  1998

  879.017

  74

  65290

  8.28.01

  Cantonul Cucuteni

  Suprafață teren = 3954 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 87 mp,
  C2-magazie = 63 mp, C3-anexă = 29 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 87 mp,
  C2-magazie = 63 mp, C3-anexă = 29 mp;
  Tip clădire = P; CF = 61791, UAT Lețcani

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Lețcani; -; nr.: -;
  satul Cogeasca

  1998

  94.074

  75

  65291

  8.28.01

  Cantonul Trifești

  Suprafață teren = 800 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 103 mp,
  S_C2-anexă = 98 mp, S_C3-anexă = 13 mp,
  S_C4-anexă = 4 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 103 mp,
  S_C2-anexă = 98 mp, S_C3-anexă = 13 mp,
  S_C4-anexă = 4 mp; Tip clădire = P;
  CF = 60173, UAT Trifești

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Trifești; -;
  nr.: -; Iași

  1998

  903.449

  76

  65292

  8.28.01

  Cantonul Ezăreni

  Suprafață teren = 1864 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 136 mp,
  C2-anexă = 155 mp, C3-beci = 21 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 136 mp, C2-anexă = 155 mp,
  C3-beci = 21 mp; Tip clădire = P;
  CF = 92170, UAT Miroslava

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Miroslava; -;
  nr.: -

  1998

  143.380

  77

  65293

  8.28.01

  Cantonul Ciurbești

  Suprafață teren = 2273 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 80 mp,
  C2-anexă = 97 mp, C3-anexă = 26 mp, C4-beci = 23 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 80 mp, C2-anexă = 97 mp,
  C3-anexă = 26 mp, C4-beci = 23 mp; Tip clădire = P;
  CF = 70556, UAT Ciurea

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Ciurea; -;
  nr.: -

  1998

  66.689

  78

  65294

  8.28.01

  Cantonul Aroneanu

  Suprafață teren = 3914 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 91 mp,
  C2-anexă = 108 mp, C3-beci = 26 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 91 mp, C2-anexă = 108 mp, C3-beci = 26 mp;
  Tip clădire = P; CF = 67109, UAT Aroneanu

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Aroneanu; -; nr.: -

  1998

  78.656

  79

  65296

  8.28.01

  Cantonul Ungheni

  Suprafață teren = 1530 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 112 mp,
  C2-anexă = 74 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 146 mp, C2-anexă = 74 mp;
  Tip clădire = P + 1; CF = 62991, UAT Ungheni

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Ungheni; -; nr.: -

  1998

  124.951

  80

  65298

  8.28.01

  Cantonul Pârcovaci

  Suprafață teren = terenul este înscris la numărul MF 64262;
  Suprafață construită = C1-anexă = 131 mp, C2-anexă = 199 mp, C3-canton = 118 mp,
  C4-anexă = 9 mp, C5-anexă = 51 mp, C6-anexă = 53 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-anexă = 131 mp, C2-anexă = 199 mp,
  C3-canton = 236 mp, C4-anexă = 9 mp, C5-anexă = 51 mp, C6-anexă = 53 mp;
  Tip clădire = P + 1;
  CF = 60736, UAT Deleni

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Deleni; -;
  nr.: -

  1998

  860.488

  81

  65299

  8.28.01

  Cantonul Hălceni

  St = 18069 mp, CF nr. 60331, UAT Vlădeni,
  Clădire tip P + 1,
  Sconstr = 445 mp,
  Sdesf = 890 mp

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Vlădeni; -; nr.: -

  1998

  479.664

  82

  65300

  8.28.01

  Cantonul Vânători

  Suprafață teren = terenul este înscris la numărul MF 64264;
  Suprafață construită = C1-canton = 87 mp, C2-anexă = 139 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 169 mp, C2-anexă = 139 mp;
  Tip clădire = P + 1;
  CF = 63900 UAT Popricani

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Popricani; -; nr.: -

  1998

  406.174

  83

  65301

  8.28.01

  Cantonul Sârca

  Suprafață teren = 1334 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 86 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 166 mp;
  Tip clădire = P + 1;
  CF = 61101, UAT Bălțați

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Bălțați; -;
  nr.: -; satul Sârca

  1998

  465.493

  84

  65302

  8.28.01

  Cantonul Rediu

  Suprafață teren = terenul este înscris la nr. MFP 64267 - Acumularea Rediu;
  Suprafață construită = C1-canton = 91 mp, C2-anexă = 151 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 237 mp, C2-anexă = 151 mp;
  Tip clădire = P + 1E + M;
  CF = 69757, UAT Rediu

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Rediu; -;
  nr.: -

  1988

  766.097

  85

  65303

  8.28.01

  Cantonul Plopi

  Suprafață teren = 3692 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 95 mp,
  C2-anexă = 88 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 95 mp,
  C2-anexă = 88 mp; Tip clădire = P;
  CF = 60801, UAT Belcești

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Belcești; -; nr.: -; satul Munteni

  1998

  176.192

  86

  65304

  8.28.01

  Cantonul Grozești

  Suprafață teren = 707 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 98 mp,
  C2-anexă = 68 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 98 mp, C2-anexă = 68 mp;
  Tip clădire = P;
  CF = 61302 UAT Grozești

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Grozești; -; nr.: -

  1998

  79.000

  87

  65305

  8.28.01

  Cantonul Chiperești

  Suprafață teren = 1677 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 95 mp,
  S_C2-anexă = 64 mp, S_C3-anexă = 79 mp,
  S_C4-anexă = 5 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 285 mp,
  S_C2-anexă = 64 mp, S_C3-anexă = 79 mp,
  S_C4-anexă = 5 mp; Tip clădire = P + 1 + M;
  CF = 60439, UAT Tutora

  Țara: România;
  județul: Iași;
  satul Chiperești; -;
  nr.: -; Iași

  1998

  258.082

  88

  65307

  8.28.01

  Cantonul Tungujei

  Suprafață teren = 1000 mp;
  Suprafață construită = Sconstr_C1-canton = 100 mp, Sconstr_C2-anexă = 12 mp,
  Sconstr_C3-anexă = 69 mp, Sconstr_C4-anexă = 25 mp, Sconstr_C5-anexă = 12 mp;
  Suprafață desfășurată = Sdesf_C1-canton = 194 mp,
  Sdesf_C2-anexă = 12 mp, Sdesf_C3-anexă = 69 mp,
  Sdesf_C4-anexă = 25 mp, Sdesf_C5-anexă = 12 mp;
  Tip clădire = P + M;
  CF = nr. 61183, UAT Țibănești

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Țibănești; -; nr.: -; Iași

  1998

  802.965

  89

  65308

  8.28.01

  Cantonul Ciurea

  Suprafață teren = 1030 mp; Suprafață construită = C1-canton = 100 mp,
  C2-anexă = 79 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 154 mp, C2-anexă = 79 mp;
  Tip clădire = P + 1; CF = 70575 UAT Ciurea

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Ciurea; -;
  nr.: -

  1998

  222.720

  90

  65309

  8.28.01

  Cantonul Crăiești

  Suprafață teren = 1870 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 85 mp,
  C2-anexă = 69 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 170 mp,
  C2-anexă = 69 mp; Tip clădire = P + 1;
  CF = 50860, UAT Bozieni

  Țara: România;
  județul: Neamț;
  comuna Bozieni; -;
  nr.: -

  1988

  182.951

  91

  65310

  8.28.01

  Cantonul Drânceni

  Suprafață teren = 2275 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 110 mp,
  S_C2-anexă = 18 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 110 mp,
  S_C2-anexă = 18 mp; Tip clădire = P;
  CF = 70457, UAT Drânceni

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Drânceni; -; nr.: -; Vaslui

  1998

  461.819

  92

  65311

  8.28.01

  Cantonul Broscoșești

  Suprafață teren = 1342 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 111 mp,
  S_C2-anexă = 76 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 111 mp,
  S_C2-anexă = 76 mp; Tip clădire = P;
  CF = 72116, UAT Lunca Banului

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Lunca Banului; -;
  nr.: -; Vaslui

  1998

  340.864

  93

  65312

  8.28.01

  Cantonul Trohan

  Suprafață teren = 3780 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 98 mp,
  S_C2-anexă = 97 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 98 mp,
  S_C2-anexă = 97 mp; Tip clădire = P;
  CF = 70080, UAT Gârceni

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Gârceni; -; nr.: -; Vaslui

  1998

  102.532

  94

  65313

  8.28.01

  Cantonul SH Bârlad

  Suprafață teren = 1114 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 108 mp,
  S_C2-anexă = 63 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 324 mp,
  S_C2-anexă = 63 mp; Tip clădire = P + 2;
  CF = 72470, UAT Bârlad

  Țara: România;
  județul: Vaslui; municipiul Bârlad; -; nr.: -; DJ 242

  1998

  227.792

  95

  65314

  8.28.01

  Cantonul Delea

  Suprafață teren = 2964 mp;
  Suprafață construită = 183,75 mp;
  Suprafață desfășurată = 183,75 mp; Tip clădire = P;
  CF =; Suprafață utilă = mp

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  MRJ Vaslui; -;
  nr.: -; Vaslui

  1998

  144.941

  96

  65315

  8.28.01

  Cantonul Negrești

  Suprafață teren = 2019 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 116 mp,
  S_C2-anexă = 75 mp, S_C3-anexă = 21 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 348 mp,
  S_C2-anexă = 75 mp, S_C3-anexă = 21 mp;
  Tip clădire = P+2; CF = 70412, UAT Negrești

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  orașul Negrești;
  Str. Gării; nr.: 35; Vaslui

  1998

  268.626

  97

  65316

  8.28.01

  Cantonul Mărășeni

  Suprafață teren = 915 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 75 mp,
  S_C2-anexă = 73 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 150 mp,
  S_C2-anexă = 73 mp; Tip clădire = P + 1;
  CF = 70193, UAT Ștefan cel Mare

  Țara: România; județul: Vaslui; comuna Ștefan cel Mare; -; nr.: -; Vaslui

  1998

  175.119

  98

  65317

  8.28.01

  Cantonul Ștefan cel Mare

  Suprafață teren = 2168 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 102 mp,
  S_C2-anexă = 307 mp, S_C3-anexă = 73 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 204 mp,
  S_C2-anexă = 307 mp, S_C3-anexă = 73 mp;
  Tip clădire = P + 1;
  CF = 70221, UAT Ștefan cel Mare

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Ștefan cel Mare; -; nr.: -;
  DN 15D

  1998

  212.596

  99

  65318

  8.28.01

  Cantonul Pungești

  Suprafață teren = 1895 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 85 mp,
  S_C2-anexă = 54 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 85 mp,
  S_C2-anexă = 54 mp; Tip clădire = P;
  CF = 70081, UAT Gârceni

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Pungești; -; nr.: -; Vaslui

  1998

  1.137.608

  100

  65320

  8.28.01

  Cantonul Buhăiești

  Suprafață teren = 2366 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 75 mp,
  S_C2-anexă = 73 mp, S_C3-anexă = 31 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 150 mp,
  S_C2-anexă = 73 mp, S_C3-anexă = 31 mp;
  Tip clădire = P + 1;
  CF = 70159, UAT Vulturești

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Vulturești; - ; nr. : -; Vaslui

  1998

  210.775

  101

  65321

  8.28.01

  Cantonul Căzănești

  Suprafață teren = 958 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 60 mp,
  S_C2-anexă = 66 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 60 mp,
  S_C2-anexă = 66 mp; Tip clădire = P;
  CF = 70411, UAT Negrești

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  orașul Negrești; -;
  nr.: -; DC 135

  1998

  84.182

  102

  65322

  8.28.01

  Cantonul Mânjești

  Suprafață teren = 1301 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 118 mp,
  S_C2-anexă = 70 mp, S_C3-anexă = 35 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 118 mp,
  S_C2-anexă = 70 mp, S_C3-anexă = 35 mp;
  Tip clădire = P;
  CF = 72472, UAT Oltenești

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  satul Mânjești; -;
  nr.: -; Vaslui

  1998

  109.652

  103

  65323

  8.28.01

  Cantonul Solești

  Suprafață teren = 3550 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 121 mp,
  C2-anexă = 62 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 121 mp,
  C2-anexă = 62 mp;
  Tip clădire = P; CF = 70989 UAT Solești

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Solești; -;
  nr.: -

  1998

  128.127

  104

  65324

  8.28.01

  Cantonul Crasna

  Suprafață teren = 1513 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 83 mp,
  S_C2-anexă = 78 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 166 mp,
  S_C2-anexă = 78 mp;
  Tip clădire = P + 1; CF = 70429, UAT Albești

  Țara: România; județul: Vaslui;
  satul Crasna; -;
  nr.: -; Vaslui

  1998

  181.566

  105

  65325

  8.28.01

  Cantonul
  Roșiești-Gară

  Suprafață teren = 3459 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 102 mp,
  S_C2-anexă = 73 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 204 mp,
  S_C2-anexă = 73 mp;
  Tip clădire = P + 1; CF = 70386, UAT Roșiești

  Țara: România; județul: Vaslui;
  comuna Roșiești; -; nr.: -; Vaslui

  1998

  202.464

  106

  65326

  8.28.01

  Cantonul
  Roșiești (ac.)

  Suprafață teren = 2060 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 85 mp,
  S_C2-anexă = 28 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 85 mp,
  S_C2-anexă = 28 mp;
  Tip clădire = P; CF = 70385, UAT Roșiești

  Țara: România; județul: Vaslui;
  comuna Roșiești; -; nr.: -; Vaslui

  1998

  123.740

  107

  65327

  8.28.01

  Cantonul
  Cuibul Vulturilor

  Suprafață teren = 2816 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 96 mp,
  S_C2-anexă = 107 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 96 mp,
  S_C2-anexă = 107 mp;
  Tip clădire = P; CF = 70156, UAT Ciocani

  Țara: România; județul: Vaslui;
  satul Ciocani; -;
  nr.: -; Vaslui

  1998

  121.131

  108

  65328

  8.28.01

  Cantonul
  Râpa Albastră

  Suprafață teren = 4218 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 73 mp,
  S_C2-canton = 61 mp, S_C3-anexă = 67 mp,
  S_C4-anexă = 62 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 73 mp,
  S_C2-canton = 61 mp, S_C3-anexă = 67 mp,
  S_C4-anexă = 62 mp;
  Tip clădire = P; CF = 70850, UAT Zorleni

  Țara: România; județul: Vaslui;
  comuna Zorleni; -; nr.: -; Vaslui

  1998

  202.812

  109

  65329

  8.28.01

  Cantonul
  Valea Seacă

  Suprafață teren = 2591 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 81 mp,
  S_C2-anexă = 115 mp, S_C3-anexă = 48 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 81 mp,
  S_C2-anexă = 115 mp, S_C3-anexă = 48 mp;
  Tip clădire = P; CF = 70751, UAT Zorleni

  Țara: România; județul: Vaslui;
  comuna Perieni; -; nr.: -; Vaslui

  1998

  43.292

  110

  65330

  8.28.01

  Cantonul
  Tutova

  Suprafață teren = 638 mp;
  Suprafață construită = 75 mp;
  Suprafață desfășurată = 150 mp;
  Tip clădire = P + 1; CF = 70406, UAT Tutova

  Țara: România; județul: Vaslui;
  comuna Tutova; -;
  nr.: -; Vaslui

  1998

  208.458

  111

  65331

  8.28.01

  Cantonul Băcăoani

  Suprafață teren = 1778 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 87 mp,
  S_C2-anexă = 77 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 174 mp,
  S_C2-anexă = 77 mp;
  Tip clădire = P + 1;
  CF = 70802, UAT Muntenii de Jos

  Țara: România; județul: Vaslui;
  satul Băcăoani; -;
  nr.: -; DN 24

  1998

  207.373

  112

  65332

  8.28.01

  Stația meteo
  Huși

  Suprafață teren = 3034 mp;
  Suprafață construită = C1-canton = 109 mp,
  C2-anexă = 36 mp, C3-anexă = 19 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-canton = 109 mp,
  C2-anexă = 36 mp, C3-anexă = 19 mp;
  Tip clădire = P; CF = 76380, UAT Huși

  Țara: România; județul: Vaslui; municipiul Huși; -;
  nr.: -

  1998

  686.170

  113

  65334

  8.28.01

  Spațiu laborator Darabani
  (SM Darabani)

  Scotă_teren = 30,67 mp,
  S_cote_părți_comune = 3263/10000,
  Sutilă_C1-U2 = 33,8 mp,
  CF nr. 51101-C1-U2 UAT Darabani

  Țara: România; județul: Botoșani; orașul Darabani; -; nr.: -

  1998

  54.107

  114

  101511

  8.03.01

  B.H. Siret și subbazinul Bârlad cu toți afluenții mal stâng râul Siret

  Lungime curs de apă codificat = 833 km, din care intabulat parțial L = 24,7 km curs de apă Siret, cu o suprafață de 4964917 mp, compusă din:
  Steren = 20000 mp, CF nr. 106512 UAT Umbrărești, Steren = 74488 mp,
  CF nr. 106602 UAT Umbrărești, Steren = 25582 mp, CF nr. 106498 UAT Liești, Steren = 30020 mp, CF nr. 104884 UAT Cosmești, Steren = 502 mp,
  CF nr. 125389 UAT Galați, Steren = 12391 mp, CF nr. 103520 UAT Ivești,
  Steren = 173508 mp, CF nr. 105121 UAT Braniștea, Steren = 1011046 mp,
  CF nr. 104224 UAT Movileni, Steren = 1076518 mp, CF nr. 107069 UAT Cosmești,
  Steren = 1024695 mp, CF nr. 108229 UAT Nicorești, Steren = 542441 mp,
  CF nr. 108477 UAT Ivești, Steren = 524020 mp, CF nr. 111418 UAT Umbrărești,
  Steren = 449706 mp, CF nr. 111419 UAT Umbrărești, codul hidrografic XII

  Țara: România; județul: Galați; -; -; nr.: -

  1998

  45.423.154

  115

  101544

  8.03.01

  B.H. Dunăre aferent D.A. Prut

  Lungime curs de apă codificat = 20 km, din care intabulat parțial L = 0,42 km
  curs de apă Dunăre cu o suprafață de 78542 mp, compusă din:
  Steren = 42824 mp, CF nr. 127534 UAT Galați, Steren = 35718 mp,
  CF nr. 132059 UAT Galați, codul hidrografic XIV

  Țara: România;
  județul: Galați; -; -; nr.: -

  1998

  11.223.294

  116

  101688

  8.03.03

  Malurile și cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate B.H. Prut acumulări județul Iași

  Suprafață_totală = 17755658 mp,
  Steren_Acumulare_Tansa_Belcești = 3684415 mp, CF nr. 62720 UAT Belcești, Steren_Acumulare_Podu_Iloaiei = 2348244 mp, CF nr. 60934 UAT Podu Iloaiei, Steren_Acumulare_Cucuteni = 1032354 mp, CF nr. 63321 UAT Lețcani, Steren_Acumulare_Ezăreni = 574142 mp, CF nr. 90774 UAT Miroslava, Steren_Acumulare_Ciurbești = 307695 mp, CF nr. 67321 UAT Ciurea, Steren_Acumulare_Ciurbești = 1297462 mp, CF nr. 80381 UAT Miroslava, Steren_Acumulare_Aroneanu = 679416 mp, CF nr. 64735 UAT Aroneanu, Steren_Acumulare_Aroneanu = 35644 mp, CF nr. 63526 UAT Popricani, Steren_Acumulare_Ciric_III = 182242 mp, CF nr. 146349 UAT Iași, Steren_Acumulare_Pârcovaci = 945081 mp, CF nr. 60736 UAT Deleni, Steren_Acumulare_Hălceni = 496678 mp, CF nr. 60305 UAT Vlădeni, Steren_Acumulare_Hălceni = 2261840 mp, CF nr. 60258 UAT Gropnița, Steren_Acumulare_Hălceni = 1080902 mp, CF nr. 60114 UAT Șipote, Steren_Acumulare_Sârca = 1165574 mp, CF nr. 61294 UAT Bălțați, Steren_Acumulare_Rediu = 210000 mp, CF nr. 69757 UAT Rediu, Steren_Acumulare_Plopi = 1453969 mp, CF nr. 60801 UAT Belcești

  Țara: România;
  județul: Iași; -; -;
  nr.: -

  1998

  59.042.594

  117

  107767

  8.28.01

  Canton și anexe

  Suprafață teren = 3990 mp;
  Suprafață construită = S_C1-canton = 61 mp,
  S_C2-anexă = 91 mp, S_C3-grup_sanitar = 7 mp;
  Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 61 mp,
  S_C2-anexă = 91 mp, S_C3-grup_sanitar = 7 mp;
  Tip clădire = P;CF = 73966, UAT Vaslui

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  MRJ Vaslui;
  str. Ștefan cel Mare
  nr. 1

  1991

  176.098

  118

  116807

  8.28.01

  Canton
  exploatare Tecuci

  Suprafață teren = 1587 mp;
  Suprafață construită = C1 = 107 mp, C2 = 66 mp, C3 = 25 mp, C4 = 23 mp;
  Suprafață desfășurată = C1 = 321 mp, C2 = 66 mp, C3 = 25 mp, C4 = 23 mp;
  Tip clădire = P + 2; CF = 106475, UAT Tecuci

  Țara: România;
  județul: Galați; municipiul Tecuci;
  str. Cuza Vodă nr. 12

  1985

  518.081

  119

  121036

  8.17.02

  Acumularea
  Poșta Elan

  Vt = 9,65 mil. mc, Vat. = 3,85 mil. mc,
  Stotală = 1127192 mp, S_teren_lac = 1033033 mp,
  S_teren_baraj = 94159 mp, S_C1-baraj = 36821 mp,
  S_C2-turn_manevră = 47 mp, S_C3-canal_golire_fund = 415 mp,
  S_C4-canal_ape_mari = 3728 mp, CF nr. 70465, UAT Vutcani

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Vutcani; -; nr.: -; Poșta Elan

  2001

  11.748.677

  120

  121037

  8.28.01

  Cantonul Poșta Elan

  Suprafață teren = 991 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 90 mp,
  S_C2-anexă = 101 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 90 mp,
  S_C2-anexă = 101 mp; Tip clădire = P; CF = 70393, UAT Vutcani

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  satul Poșta Elan; -; nr.: -

  2001

  332.944

  121

  161173

  8.28.01

  Cantonul Șendreni

  Suprafață teren = 5050 mp;
  Suprafață construită = C1-birouri = 143 mp, C2-wc = 12 mp, C3-magazie = 95 mp;
  Suprafață desfășurată = C1-birouri = 143 mp, C2-wc = 12 mp, C3-magazie = 95 mp; Tip clădire = P; CF = 101455, UAT Șendreni

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Șendreni; -; nr.: -

  1982

  61.209

  122

  163822

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-42 Avrămeni

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Botoșani; comuna Avrămeni; -; nr.: -

  2015

  43.525

  123

  163823

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-43 Bălăbănești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Bălăbănești; -; nr.: -

  2015

  42.182

  124

  163824

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-44 Bogdana

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Bogdana; -; nr.: -

  2015

  42.144

  125

  163825

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-45 Gherghești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Gherghești; -; nr.: -

  2015

  43.649

  126

  163826

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-46 Buciumeni

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Buciumeni; -; nr.: -

  2015

  41.821

  127

  163827

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-47
  Bunești-Averești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui; comuna Bunești-Averești; -; nr.: -

  2015

  43.477

  128

  163828

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-48 Ciurea

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Ciurea; -;
  nr.: -

  2015

  43.645

  129

  163829

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-49 Smulți

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Smulți; -;
  nr.: -

  2015

  42.182

  130

  163830

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-50 Cozmești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Cozmești; -; nr.: -

  2015

  43.477

  131

  163831

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-51 Brăești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Brăești; -; nr.: -

  2015

  42.546

  132

  163832

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-52 Florești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  satul Florești; -;
  nr.: -

  2015

  43.649

  133

  163833

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-53 Delești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Delești; -;
  nr.: -

  2015

  43.259

  134

  163834

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-54 Dobrovăț

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Dobrovăț; -; nr. -

  2015

  43.146

  135

  163835

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-55 Gârceni (Pungești)

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Gârceni; -; nr.: -

  2015

  43.259

  136

  163836

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-56 Mădârjac

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Mădârjac; -; nr.: -

  2015

  42.393

  137

  163837

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-57 Plugari

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Plugari; -; nr.: -

  2015

  42.546

  138

  163838

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-58 Poienari

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Neamț; comuna Poienari; -; nr.: -

  2015

  43.277

  139

  163839

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-59 Roma

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Botoșani; comuna Roma; -;
  nr. -

  2015

  43.277

  140

  163840

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-60 Scânteia

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Scânteia; -; nr.: -

  2015

  43.146

  141

  163841

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-61 Suharău

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Botoșani; comuna Suharău; -; nr.: -

  2015

  43.525

  142

  163842

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-62 Tanacu

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Tanacu; -; nr.: -

  2015

  43.259

  143

  163843

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-63 Târgu Bujor

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Galați;
  orașul Târgu Bujor; -; nr.: -

  2015

  42.182

  144

  163844

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-63
  Valea Ursului

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Neamț; comuna Valea Ursului; -;
  nr.: -

  2015

  43.277

  145

  163845

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-65 Voinești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Voinești; -; nr.: -

  2015

  43.277

  146

  163846

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-66 Vorniceni

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Botoșani; comuna Vorniceni; -; nr.: -

  2015

  43.277

  147

  163847

  8.30.03

  Stația automată pluviometrică
  PP-67 Vutcani

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Vutcani; -; nr.: -

  2015

  42.144

  148

  163848

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-68 Feldioara

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vrancea;
  satul Feldioara; -;
  nr.: -

  2015

  129.407

  149

  163849

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-69 Galbeni

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vrancea;
  satul Galbeni; -;
  nr.: -

  2015

  134.268

  150

  163850

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-73 Stanca

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Botoșani; localitatea Stânca; -; nr.: -

  2015

  135.300

  151

  163851

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-77 Ștefănești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Botoșani; orașul Ștefănești; -; nr.: -

  2015

  136.221

  152

  163852

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-78 Dorohoi

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Botoșani; municipiul Dorohoi; -; nr.: -

  2015

  137.942

  153

  163853

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-79 Dângeni

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Botoșani;
  satul Hulub; -;
  nr.: -

  2015

  132.118

  154

  163854

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-80 Todireni

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Botoșani; comuna Todireni; -; nr.: -

  2015

  137.102

  155

  163855

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-83 Pădureni

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Botoșani;
  satul Pădureni; -;
  nr.: -

  2015

  138.581

  156

  163856

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-84 Cătămărești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Botoșani; satul Cătămărești-Deal; -; nr.: -

  2015

  142.483

  157

  163857

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-85 Todireni

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Botoșani; comuna Todireni; -; nr.: -

  2015

  132.788

  158

  163858

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-86
  Nicolae Bălcescu

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Botoșani; localitatea Nicolae Bălcescu; -; nr.: -

  2015

  147.519

  159

  163859

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-990 Oroftiana

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Botoșani;
  satul Oroftiana; -;
  nr.: -

  2015

  139.139

  160

  163860

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică
  Q10 Rădăuți

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România; județul: Botoșani; comuna Rădăuți-Prut; - ; nr.: -

  2015

  183.766

  161

  163862

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-55
  Rateșu Cuzei

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  satul Rateșu Cuzei; -; nr.: -

  2015

  148.388

  162

  163863

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-57 Codăești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Codăești; -; nr.: -

  2015

  145.288

  163

  163864

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-59 Oprișița

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  satul Oprișița; -;
  nr.: -

  2015

  144.110

  164

  163865

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-60 Vinețești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  satul Vinețești; -;
  nr.: -

  2015

  147.084

  165

  163866

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-61 Curteni

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  satul Curteni; -;
  nr.: -

  2015

  131.695

  166

  163867

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-62 Băcani

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Băcani; -;
  nr. -

  2015

  137.806

  167

  163868

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-64 Rădeni

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  satul Rădeni; -;
  nr.: -

  2015

  143.807

  168

  163869

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-75 Fălciu

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Fălciu; -;
  nr.: -

  2015

  137.097

  169

  163870

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-94
  Dimitrie Cantemir

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  satul Hurdugi; -;
  nr.: -

  2015

  143.213

  170

  163871

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-95 Murgeni

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  orașul Murgeni; -;
  nr.: -

  2015

  135.440

  171

  163873

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-992 Solești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Solești; -;
  nr.: -

  2015

  140.499

  172

  163874

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-993 Puiești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  comuna Puiești; -;
  nr.: -

  2015

  140.540

  173

  163875

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-995 Crasna

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  satul Crasna; -;
  nr.: -

  2015

  143.568

  174

  163876

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică
  Q6 Bârlad

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui; municipiul Bârlad; -; nr. -

  2015

  136.896

  175

  163877

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică
  Q12 Vaslui

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Vaslui;
  MRJ Vaslui; -;
  nr.: -

  2015

  148.390

  176

  163878

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-63
  Plopana

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Bacău; comuna Plopana; -; nr.: -

  2015

  130.248

  177

  163879

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-65 Lipova

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Bacău; comuna Lipova; -;
  nr.: -

  2015

  137.338

  178

  163880

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-66 Fichitești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Bacău;
  satul Fichitești; -;
  nr.: -

  2015

  139.365

  179

  163881

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-67 Bosia

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Bacău;
  satul Bosia; -; nr.: -

  2015

  138.966

  180

  163882

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-53 Țibana

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Țibana; -;
  nr.: -

  2015

  144.509

  181

  163883

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-56
  Satu Nou

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  satul Satu Nou; -;
  nr.: -

  2015

  149.069

  182

  163884

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-74 Prisăcani

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Prisăcani; -; nr.: -

  2015

  147.919

  183

  163885

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-81 Vlădeni

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Vlădeni; -; nr.: -

  2015

  147.794

  184

  163886

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-82 Victoria

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Victoria; -; nr.: -

  2015

  136.122

  185

  163887

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-87 Șipote

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Șipote; -;
  nr.: -

  2015

  139.187

  186

  163888

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-88
  Vama cu Table

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Deleni; -;
  nr.: -

  2015

  155.524

  187

  163889

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-89
  Podul Iloaiei

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  orașul Podu Iloaiei; -; nr.: -

  2015

  146.350

  188

  163890

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-90 Cârjoaia

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  satul Cârjoaia; -;
  nr.: -

  2015

  138.132

  189

  163891

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-91
  Târgu Frumos

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași; orașul Târgu Frumos; -;
  nr.: -

  2015

  138.810

  190

  163892

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-92 Iași

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  MRJ Iași; -;
  nr.: -

  2015

  145.621

  191

  163893

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-93 Iași

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  MRJ Iași; -;
  nr.: -

  2015

  141.582

  192

  163894

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-97 Ciurea

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Ciurea; -;
  nr.: -

  2015

  118.671

  193

  163895

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-802 Hârlău

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  orașul Hârlău; -;
  nr.: -

  2015

  138.931

  194

  163896

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-803 Iași

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  MRJ Iași; -;
  nr.: -

  2015

  135.412

  195

  163897

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-991 Frenciugi

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  satul Frenciugi; -;
  nr.: -

  2015

  134.743

  196

  163898

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-994 Holboca

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Holboca; -; nr.: -

  2015

  139.119

  197

  163899

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-996 Belcești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Belcești; -; nr.: -

  2015

  137.872

  198

  163900

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică
  997 AM. AC. TANSA

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Belcești; -; nr.: -

  2015

  144.578

  199

  163901

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică
  Q7 Ungheni

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  comuna Ungheni; -; nr.: -

  2015

  123.202

  200

  163902

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică
  Q9 Chiperești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Iași;
  satul Chiperești; -;
  nr.: -

  2015

  125.541

  201

  163903

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-51 Tecuci

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Galați; municipiul Tecuci; -; nr.: -

  2015

  130.439

  202

  163904

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-71 Cudalbi

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Cudalbi; -; nr.: -

  2015

  135.381

  203

  163905

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-72 Pechea

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Pechea; -; nr.: -

  2015

  133.445

  204

  163906

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică AHSS-96 Fârțănești

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Fârțănești; -; nr.: -

  2015

  132.497

  205

  163907

  8.30.03

  Stația automată hidrometrică
  Q8 Oancea

  Denumire = stație automată cu senzori

  Țara: România;
  județul: Galați;
  comuna Oancea; -; nr.: -

  2015

  149.533

  TOTAL
   
  956.345.418

  -----