ORDIN nr. 161 din 5 august 2011
pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 16 august 2011  În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 22 februarie 2011, se modifică după cum urmează:
  - La articolul 1, litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) la nivel centralizat, de către Direcţia generală logistică şi Direcţia administrare şi achiziţii pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din subordinea Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, fiecare pe domeniul său de competenţă, pentru toate unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;".


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Bucureşti, 5 august 2011.
  Nr. 161.
  ---------