ORDIN nr. 196 din 9 mai 2019privind stabilirea Procedurii de selecție a beneficiarilor și a proiectelor și structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile
EMITENT
 • COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 22 mai 2019
  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Procedura de selecție a beneficiarilor și a proiectelor este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Structura indicativă a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare, care va trebui depus de aplicant, este prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 2

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 202/2018 privind stabilirea procedurii de selecție a beneficiarilor și a proiectelor și structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 28 august 2018, cu completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

  Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
  Ion Ghizdeanu

  București, 9 mai 2019.
  Nr. 196.

  Anexa nr. 1

  PROCEDURA
  de selecție a beneficiarilor și a proiectelor


  Anexa nr. 2

  Structura indicativă a categoriilor de cheltuieli eligibile din bugetul proiectului


  Nr. crt.

  Categorie

  Pagină^1

  EURO

  LEI

  0

  1

  2

  3

  4

  Secțiunea 1

  Scenariu și alte drepturi intelectuale aferente

  Scenarist

  Producător și echipă proprie

  Regizor și echipă regie

  Compozitor

  Director de imagine

  Director de casting

  Interpreți (cântăreți; orchestră)

  Cascadori

  Actori

  Total secțiunea 1

  Secțiunea a 2-a

  Echipă producție

  Costuri producție

  Echipament cameră filmare

  Departament camera/echipamente speciale

  Departament scenografie

  Construcție decor

  Efecte speciale realizate la cadru

  Mașiniști echipament filmare

  Departament recuzită (închiriere, achiziție și manufacturare recuzită)

  Departament electrică

  Amenajare decor

  Recuziteri la cadru

  Vehicule la cadru și animale

  Grafică computerizată

  Filmări speciale

  Figurație simplă și specială

  Departament costume/(inclusiv închiriere, achiziție și manufacturare, curățare costume)

  Departament machiaj și coafură

  Sunet priză directă

  Costuri locații de filmare (inclusiv costuri cu ambulanța, poliție, pompieri la cadru, permise speciale)

  Asistare video la cadru

  Transport

  Peliculă film și laborator procesare/unități stocare digitală/film

  Costuri studio filmare

  Costuri studio postproducție

  Efecte speciale computerizate

  Paza

  Masa pe platoul de filmare

  Ore suplimentare

  Total costuri perioadă producție secțiunea a 2-a

  Secțiunea a 3-a

  Montaj video

  Video

  Achiziție muzică

  Costuri postproducție

  Montaj sunet, mixaj, efecte sunet

  Achiziție elemente grafice librării etc.

  Efecte speciale computerizate

  Realizarea de generice

  Total costuri perioadă postproducție secțiunea a 3-a

  Secțiunea a 4-a

  Polițe asigurări

  Publicitate

  Total alte cheltuieli secțiunea a 4-a

  A. Total secțiunea 1

  B. Total secțiunile 2+3+4

  Total general (A + B)

  ^1 Se vor indica paginile în care se regăsesc detalii privind cheltuielile eligibile respective, dacă beneficiarul prezintă fișe bugetare pe fiecare categorie de cheltuială eligibilă.

  ----