RECTIFICARE nr. 139 din 23 septembrie 2003
la Ordinul nr. 139/2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 16 octombrie 2003    La Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 139/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 7 octombrie 2003, se face următoarea rectificare:
    - în titlu, în loc de: "... Criteriilor specifice Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial" se va citi: "... Criteriilor specifice Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie de acordare a statutului de utilitate publică persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial".
    -------