ORDIN nr. 939 din 18 august 2014
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 6.539/2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.267 din 28 iulie 2014, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. N.B. 5.888 din 29 iulie 2014,
  având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Articolul 12 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  "Art. 12. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înfiinţată în Societatea Comercială «Clinica Polisano» - S.R.L. - Centrul de fertilitate Sibiu, are următoarea componenţă:
  - membri titulari:
  a) dr. Meşteru Valeriu;
  b) psiholog Bologa Lia;
  c) dr. Morar Silviu;
  - membri suplinitori:
  a) dr. Pumnea Pia Manuela;
  b) psiholog Calvun Elena;
  c) dr. Dura Horaţiu."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Francisk Iulian Chiriac,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 august 2014.
  Nr. 939.
  ______